Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami rozpoczętymi w mieście i gminie Kalisz Pomorski w 2007 roku Magdalena Dąbrowska 2007-01-09 14:03:25
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami rozpoczętymi w mieście i gminie Kalisz Pomorski w 2007 roku Magdalena Dąbrowska 2007-01-09 14:00:42
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami rozpoczętymi w mieście i gminie Kalisz Pomorski w 2007 roku Magdalena Dąbrowska 2007-01-09 13:51:26
Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. księgowości ogólnej - dokument usunięty Aleksander Preca 2007-01-08 15:03:09
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. rozwoju gminy i funduszy pomocowych - dokument usunięty Aleksander Preca 2007-01-08 11:35:01
Zimowe utrzymanie dróg gminnych- zamiejskich Magdalena Dąbrowska 2007-01-05 13:40:09
Zimowe utrzymanie dróg gminnych- zamiejskich Magdalena Dąbrowska 2007-01-05 13:39:47
Zimowe utrzymanie dróg gminnych- zamiejskich Magdalena Dąbrowska 2007-01-05 12:46:10
Zimowe utrzymanie dróg gminnych- zamiejskich Magdalena Dąbrowska 2007-01-05 12:45:59
Zimowe utrzymanie dróg gminnych- zamiejskich Magdalena Dąbrowska 2007-01-05 12:45:32
Uchwała NR III/25/2006 Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia zadań do Planu Rozwoju Lokalnego, przewidywanych do realizacji w 2007r. Aleksander Preca 2007-01-05 09:15:24
Uchwała NR III/24/2006 Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/231/2005 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Kalisz Pomorski na 2006 r. - dokument usunięty Aleksander Preca 2007-01-05 09:13:46
Uchwała NR III/23/2006 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wydatków budżetowych na zadania remontowe i inwestycyjne, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 Aleksander Preca 2007-01-05 09:12:24
Uchwała NR III/22/2006 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie przez Gminę Kalisz Pomorski nieoprocentowanych pożyczek dla osób fizycznych na cele związane z podłączeniem do gminnej sieci kanalizacyjnej. Aleksander Preca 2007-01-05 09:10:33
Uchwała NR III/21/2006 Rady Miejskiej w sprawie Miejsko - Gminnnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 2007 rok. Aleksander Preca 2007-01-05 09:07:46
Uchwała NR III/20/2006 Rady Miejskiej w sprawie Miejsko - Gminnnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok. Aleksander Preca 2007-01-05 09:02:33
Uchwała NR III/19/2006 Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Kryspina Osińskiego na działalność Burmistrza Kalisza Pomorskiego Aleksander Preca 2007-01-05 08:58:57
Uchwała NR III/18/2006 Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim na 2007 rok Aleksander Preca 2007-01-05 08:57:13
Uchwała NR III/17/2006 Rady Miejskiej w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Kalisz Pomorski do składu Rady Społecznej Szpitala Powiatowego im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim Aleksander Preca 2007-01-05 08:55:23
Uchwała NR III/16/2006 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Kalisza Pomorskiego Aleksander Preca 2007-01-05 08:53:11
Uchwała NR III/15/2006 Rady Miejskiej w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Aleksander Preca 2007-01-05 08:51:55
Uchwała NR III/14/2006 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Kalisz Pomorski Aleksander Preca 2007-01-05 08:50:40
Uchwała NR III/13/2006 Rady Miejskiej w sprawie programu współpracy na 2007 rok gminy Kalisz Pom z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami Aleksander Preca 2007-01-05 08:48:56
Uchwała NR III/12/2006 Rady Miejskiej w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Kaliszu Pomorskim Aleksander Preca 2007-01-05 08:46:09
ROK 2007 - dokument usunięty Aleksander Preca 2007-01-05 08:44:59
Uchwała NR I/5/2006 Rady Miejskiej w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej - dokument usunięty Aleksander Preca 2007-01-05 08:44:46
Uchwała NR III/12/2006 Rady Miejskiej w sprawie - dokument usunięty Aleksander Preca 2007-01-05 08:44:43
Uchwała NR I/5/2006 Rady Miejskiej w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej - dokument usunięty Aleksander Preca 2007-01-05 08:42:53
ROK 2007 - dokument usunięty Aleksander Preca 2007-01-05 08:42:34
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. obrony cywilnej w wymiarze 1/2 etatu - dokument usunięty Aleksander Preca 2007-01-04 11:28:28
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim Magdalena Dąbrowska 2007-01-03 14:39:07
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. ewidencji ludności - dokument usunięty Aleksander Preca 2007-01-02 12:40:17
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. promocji gminy - dokument usunięty Aleksander Preca 2007-01-02 12:39:35
Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. księgowości ogólnej - lista kandydatów spełniających wymagania formalne - dokument usunięty Aleksander Preca 2007-01-02 12:38:36
Uchwała NR II/11/2006 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/231/2005 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Kalisz Pomorski na 2006 rok Aleksander Preca 2007-01-02 12:35:50
Uchwała NR II/10/2006 Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2007r. Aleksander Preca 2007-01-02 12:32:57
Uchwała NR II/9/2006 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia zasad oraz stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących mienie gminy Aleksander Preca 2007-01-02 12:30:50
Uchwała NR II/8/2006 Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku posiadanych psów Aleksander Preca 2007-01-02 12:29:19
Uchwała NR II/8/2006 Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku posiadanych psów Aleksander Preca 2007-01-02 12:29:06
Uchwała NR II/7/2006 Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Aleksander Preca 2007-01-02 12:27:25