Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
STRAŻ MIEJSKA Aleksander PRECA 2005-02-07 16:07:40
Samodzielne Stanowiska Pracy - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-02-07 16:07:19
REFERAT NIERUCHOMOŚCI I OCHRONY ŚRODOWISKA Aleksander PRECA 2005-02-07 16:07:05
Referat Infrastruktury Społecznej - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-02-07 16:06:43
REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I PROMOCJI Aleksander PRECA 2005-02-07 16:05:52
Referat Strategii i Promocji Gminy - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-02-07 16:05:41
REFERAT ORGANIZACJI I KADR Aleksander PRECA 2005-02-07 16:05:29
REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH Aleksander PRECA 2005-02-07 16:05:15
REFERAT BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI OGÓLNEJ Aleksander PRECA 2005-02-07 16:05:01
REFERAT INWESTYCJI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Aleksander PRECA 2005-02-07 16:04:46
Rok2005 - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-02-03 11:41:48
Zarządzenie Nr 7 z 2005 roku w sprawie „Wprowadzenia zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim” Aleksander PRECA 2005-02-02 15:44:11
Zarządzenie Nr 6 z 2005 roku w sprawie „Powołania komisji do przeprowadzenia oceny pisemnych ofert złożonych na stanowisko Skarbnika Gminy” Aleksander PRECA 2005-02-02 15:43:17
Zarządzenie Nr 5 z 2005 roku w sprawie „Sprzedaży nieruchomośći” Aleksander PRECA 2005-02-02 15:42:54
Zarządzenie Nr 4 z 2005 roku w sprawie nabycia nieruchomości Aleksander PRECA 2005-02-02 15:42:11
Zarządzenie Nr 3 z 2005 roku w sprawie „Sprzedaży lokali mieszkalnych dla najemców” Aleksander PRECA 2005-02-02 15:41:32
przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Wycena nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych na terenie miasta i gminy Kalisz Pomorski” Aleksander PRECA 2005-02-02 15:40:44
przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Wykonanie dokumentacji technicznych i kosztorysów na budowę dróg i chodników w gminie Kalisz Pomorski” Aleksander PRECA 2005-02-01 14:26:22
Przetarg nieograniczony powyżej 60 000 EURO na „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Dworcowa, Rybacka, Toruńska w Kaliszu Pomorskim” - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-02-01 10:18:47
Przetarg nieograniczony powyżej 60 000 EURO na „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Dworcowa, Rybacka, Toruńska w Kaliszu Pomorskim” Aleksander PRECA 2005-01-28 14:05:00
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Koszalińskiej w Kaliszu Pomorskim” Aleksander PRECA 2005-01-27 11:39:36
przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Przebudowa i modernizacja budynku UMiG w Kaliszu Pomorskim -instalacja elektryczna wewnętrzna" Aleksander PRECA 2005-01-25 12:00:27
Przetarg nieograniczony powyżej 60 000 EURO na „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Dworcowa, Rybacka, Toruńska w Kaliszu Pomorskim” - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-01-24 11:17:53
Przetarg nieograniczony powyżej 60 000 EURO na „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Dworcowa, Rybacka, Toruńska w Kaliszu Pomorskim” - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-01-24 11:03:30
Ogłoszenie - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-01-18 12:06:20
Zarządzenie Nr 2 z 2005 roku w sprawie „Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu”. Aleksander PRECA 2005-01-17 13:49:57
Zarządzenie Nr 1 z 2005 roku w sprawie „Powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w 2005 roku”. Aleksander PRECA 2005-01-17 12:28:39
Zarządzenie Nr 95 z 2004 roku w sprawie „Powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w 2005 roku”. - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-01-17 12:22:42
ROK 2005 Aleksander PRECA 2005-01-17 12:22:29
„Protokół z XXVII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej z dnia 9 grudnia 2004 roku.” - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-01-17 12:20:02
„Protokół z XXVI Sesji Rady Miejskiej z dnia 2 grudnia 2004 roku.” - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-01-17 12:17:44
Zarządzenie Nr 96 z 2004 roku w sprawie „Zmian w budżecie na 2004 rok.”. Aleksander PRECA 2005-01-17 12:13:30
Zarządzenie Nr 95 z 2004 roku w sprawie „Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim”. Aleksander PRECA 2005-01-17 12:11:21
Zarządzenie Nr 95 z 2004 roku w sprawie „Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim”. - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-01-17 12:08:25
Zarządzenie Nr 94 z 2004 roku w sprawie „Zmiany do zarządzenia Nr 92/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim z dnia 15 grudnia 2004 roku w sprawie nabycia nieruchomości”. Aleksander PRECA 2005-01-17 12:08:09
Zarządzenie Nr 93 z 2004 roku w sprawie „Sprzedaży lokali mieszkalnych dla najemców”. Aleksander PRECA 2005-01-17 12:07:48
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej- ul. Tartaczna Aleksander PRECA 2005-01-14 14:06:29
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - ul. Przemysłowa Aleksander PRECA 2005-01-14 14:06:07
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Zaprojektowanie i przebudowa kanalizacji sanitarnej w Aleksander PRECA 2005-01-13 13:30:31
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Remont cząstkowy dróg gminnych oraz powiatowych będących w zarządzie Gminy Kalisz Pomorski” Aleksander PRECA 2005-01-10 14:25:23