Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Zaprojektowanie i przebudowa kanalizacji sanitarnej w Aleksander PRECA 2005-01-13 13:30:31
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Remont cząstkowy dróg gminnych oraz powiatowych będących w zarządzie Gminy Kalisz Pomorski” Aleksander PRECA 2005-01-10 14:25:23
ROK 2005 Aleksander PRECA 2005-01-10 14:25:04
Uchwała Nr XXVI/133/2004 Rady Miejskiej w sprawie „Zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie kierunków założeń do projektu budżetu na 2005 rok Aleksander PRECA 2005-01-07 16:12:25
Uchwała Nr XXVI/134/2004 Rady Miejskiej w sprawie „Obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego.” Aleksander PRECA 2005-01-07 16:12:09
Uchwała Nr XXVI/135/2004 Rady Miejskiej w sprawie „Określenia stawek podatku od nieruchomości.” Aleksander PRECA 2005-01-07 16:11:46
Uchwała Nr XXVI/137/2004 Rady Miejskiej w sprawie „Szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności przypadających Gminie Kalisz Pomorski i jej jednostkom organizacyjnym oraz udzielania inny Aleksander PRECA 2005-01-07 16:11:06
Uchwała Nr XXVI/138/2004 Rady Miejskiej w sprawie „Przystąpienia do projektu pod nazwą: Zachodniopomorski Program Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej i Rozwoju Infrastruktury Sportowej EUROBOISKA 2 Aleksander PRECA 2005-01-07 16:10:27
Uchwała Nr XXVI/139/2004 Rady Miejskiej w sprawie „Zwolnienia z opłaty od zgłoszenia dotyczącego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.” Aleksander PRECA 2005-01-07 16:10:09
Uchwała Nr XXVI/140/2004 Rady Miejskiej w sprawie „Zmian w budżecie na 2004 rok.” Aleksander PRECA 2005-01-07 16:09:52
Uchwała Nr XXVI/141/2004 Rady Miejskiej w sprawie „Określenia stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok.” Aleksander PRECA 2005-01-07 16:09:27
„Protokół z XXV Sesji Rady Miejskiej z dnia 17 listopada 2004 roku”. - dokument usunięty Aleksander PRECA 2004-12-20 12:04:03
Uchwała Nr XXV/132/2004 Rady Miejskiej w sprawie "Sprzedaży nieruchomości." Aleksander PRECA 2004-12-20 12:01:22
Uchwała Nr XXV/131/2004 Rady Miejskiej w sprawie "Nabycia nieruchomości." Aleksander PRECA 2004-12-20 11:59:52
Uchwała Nr XXV/130/2004 Rady Miejskiej w sprawie "Nabycia nieruchomości." Aleksander PRECA 2004-12-20 11:59:13
Zarządzenie Nr 92 z 2004 roku w sprawie „Nabycia nieruchumości”. Aleksander PRECA 2004-12-20 11:58:18
Zarządzenie Nr 91-1 z 2004 roku w sprawie „Zmian w budżecie na 2004 rok”. Aleksander PRECA 2004-12-20 11:56:03
Zarządzenie Nr 91 z 2004 roku w sprawie „Zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej”. Aleksander PRECA 2004-12-20 11:53:05
Zarządzenie Nr 90 z 2004 roku w sprawie „Sprzedaży lokali mieszkalnych dla najemców”. Aleksander PRECA 2004-12-20 11:51:41
Zarządzenie Nr 89 z 2004 roku w sprawie "Zwołania zebrania wiejskiego i wyboru sołtysa we wsi Cybowo." Aleksander PRECA 2004-11-26 13:38:35
Zarządzenie Nr 85 z 2004 roku w sprawie "Powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dosta Aleksander PRECA 2004-11-26 13:38:18
Zarządzenie Nr 86 z 2004 roku w sprawie "Ogłoszenia wykazu do sprzedaży nieruchomości, położonej w Kaliszu Pomorskim przy ul. Przemysłowej w drodze przetargu nieograniczonego." Aleksander PRECA 2004-11-26 13:37:57
Zarządzenie Nr 87 z 2004 roku w sprawie "Zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu" Aleksander PRECA 2004-11-26 13:37:40
Zarządzenie Nr 88 z 2004 roku w sprawie "Udziału gminnych elementów systemu wykrywania i alarmowania (SWA) w treningu wojewódzkim w dniach 25-27.11.2004r.” Aleksander PRECA 2004-11-26 13:37:16
Uchwała Nr XXIV/124/2004 Rady Miejskiej w sprawie "Trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze" Aleksander PRECA 2004-11-26 10:54:42
Uchwała Nr XXIV/121/2004 Rady Miejskiej w sprawie „zmian w budżecie na 2004 rok” Aleksander PRECA 2004-11-26 10:53:31
Uchwała Nr XXIV/129/2004 Rady Miejskiej w sprawie "Uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim dotyczących przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania prze Aleksander PRECA 2004-11-26 10:50:00
Uchwała Nr XXIV/128/2004 Rady Miejskiej w sprawie "Zasad oceny inwestycji na potrzeby Planu Rozwoju Lokalnego" Aleksander PRECA 2004-11-26 10:48:59
Uchwała Nr XXIV/127/2004 Rady Miejskiej w sprawie zakupu na majątek Gminy Kalisz Pomorski kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wybudowanej w ulicy kołobrzeskiej w Kaliszu Pomorskim" Aleksander PRECA 2004-11-26 10:48:16
Uchwała Nr XXIV/125/2004 Rady Miejskiej w sprawie "Szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze" Aleksander PRECA 2004-11-26 10:47:32
Uchwała Nr XXIV/123/2004 Rady Miejskiej w sprawie "udzielenia bonifikaty przy sprzedaży spółdzielniom mieszkaniowym gruntów pozostających w ich użytkowaniu wieczystym zabudowanych i wykorzystywanych n Aleksander PRECA 2004-11-26 10:46:44
Uchwała Nr XXIV/122/2004 Rady Miejskiej w sprawie "Programu współpracy na 2005 rok gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami" Aleksander PRECA 2004-11-26 10:45:50
Uchwała Nr XXIV/123/2004 Rady Miejskiej w sprawie "udzielenia bonifikaty przy sprzedaży spółdzielniom mieszkaniowym gruntów pozostających w ich użytkowaniu wieczystym zabudowanych i wykorzystywanych n - dokument usunięty Aleksander PRECA 2004-11-26 10:17:05
Przetarg nieograniczony na "Dostawę samochodu dostawczego fabrycznie nowego typu Furgon" Aleksander PRECA 2004-11-25 13:56:16
Uchwała Nr XXIV/120/2004 Rady Miejskiej w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta i Gminy Kalisz Pomorski" Aleksander PRECA 2004-11-25 09:34:17
Z"Protokół z XXIV Sesji Rady Miejskiej z dnia 27 paździrnika 2004r."(17 stron) - dokument usunięty Aleksander PRECA 2004-11-25 09:33:37
Zarządzenie Nr 84 z 2004 roku w sprawie "Ogłoszenia wykazu sprzedaży nieruchomości, położonej w Kaliszu Pomorskim przy ul.Dworcowej w drodze przetargu nieograniczonego." Aleksander PRECA 2004-11-24 16:53:16
Zarządzenie Nr 83 z 2004 roku w sprawie "Ustalenia dni wolnych od pracy: 24 grudnia 2004 roku i 3 stycznia 2005 roku." Aleksander PRECA 2004-11-24 16:52:38
Zarządzenie Nr 82 z 2004 roku w sprawie "Ustalenia limitów na rozmowy z przenośnych telefonów komórkowych używanych do celów służbowych" Aleksander PRECA 2004-11-24 16:48:45
Zarządzenie Nr 81 z 2004 roku w sprawie "Sprzedaż ciągniczka ogrodniczego wraz z przyczepą." Aleksander PRECA 2004-11-24 16:48:30