Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obowiązek informowania o wykorzystaniu i wyrobach zawierających azbest Aleksander PRECA 2005-04-22 15:50:13
Obowiązek informowania o wykorzystaniu i wyrobach zawierających azbest Aleksander PRECA 2005-04-22 15:49:59
Obowiązek informowania o wykorzystaniu i wyrobach zawierających azbest - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-04-22 15:48:42
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Remont świetlicy wiejskiej w Starej Korytnicy” Aleksander PRECA 2005-04-21 15:41:55
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Dostawę mebli do świetlic wiejskich w gminie Kalisz Pomorski” Aleksander PRECA 2005-04-21 15:41:41
Przetarg nieograniczony poniżej przetarg nieograniczony 60 000 EURO na „Bankowa obsługa budżetu Gminy Kalisz Pomorski w latach 2005-2009” Aleksander PRECA 2005-04-20 13:56:24
Przetarg nieograniczony poniżej przetarg nieograniczony 60 000 EURO na „Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz wykonanie sieci logicznej wraz z dedykowaną instalacją elektrycz Aleksander PRECA 2005-04-14 14:11:03
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1 (DT-1/A) - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-04-13 16:34:33
DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH (DT-1) - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-04-13 16:34:18
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Remont świetlicy wiejskiej w Białym Zdroju” Aleksander PRECA 2005-04-12 12:48:10
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Modernizację kładki dla pieszych nad rzeką Drawicą i ciągu pieszego pomiędzy ulicą Strzelecką a ulicą Wolności w Kaliszu Pomorskim” Aleksander PRECA 2005-04-11 13:12:31
Przetarg ograniczony powyżej 60 000 EURO na „Dokończenie budowy hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzysząca w Kaliszu Pomorskim” Aleksander PRECA 2005-04-11 11:19:28
UKS - kontrola prawidłowości klasyfikacji podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych w programie SAPARD. Aleksander PRECA 2005-04-07 11:07:54
Rok 2005 Aleksander PRECA 2005-04-07 11:05:49
Zarządzenie Nr 23 z 2005 roku w sprawie „Nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych oddział terenowy w Szczecinie.” Aleksander PRECA 2005-03-25 13:45:19
Zarządzenie Nr 22 z 2005 roku w sprawie „Powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Skarbnika Gminy.” Aleksander PRECA 2005-03-25 13:44:20
Zarządzenie Nr 21 z 2005 roku w sprawie „Powołania Komisji Przetargowej do oceny Ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na: „Bu Aleksander PRECA 2005-03-25 13:43:40
Zarządzenie Nr 20 z 2005 roku w sprawie „Zwołania zebrania wiejskiego i wyboru sołtysa we wsi Suchowo.” Aleksander PRECA 2005-03-25 13:42:59
Zarządzenie Nr 19 z 2005 roku w sprawie „Powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim.” Aleksander PRECA 2005-03-25 13:39:56
Zarządzenie Nr 18 z 2005 roku w sprawie „Rozliczania faktur za telefony komórkowe używane do celów służbowych.” Aleksander PRECA 2005-03-25 13:39:21
„Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej z dnia 23 lutego 2005 roku” - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-03-25 13:38:30
„Protokół z XXIX Sesji Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2005 roku” - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-03-25 13:37:27
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Wykonania projektu uzbrojenia działek budowlanych pod budownictwo jednorodzinne w sieć wodociągową, kanalizacyjną, gazowniczą i energetyczną ̶ Aleksander PRECA 2005-03-24 16:09:58
Przetarg nieograniczony powyżej 60 000 EURO na „Przebudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim” Aleksander PRECA 2005-03-23 12:48:52
Sesje Rady Miejskiej - Rok 2005 - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-03-18 12:25:46
Przewodniczący Rady Miejskiej Aleksander PRECA 2005-03-17 14:50:55
Uchwała Nr XXIX/164/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Udzielenia dotacji na wykonanie robót budowlanych przy kościele w Kaliszu Pomorskim.” Aleksander PRECA 2005-03-17 14:48:39
Uchwała Nr XXIX/163/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej przez Gminę Kalisz Pomorski.” Aleksander PRECA 2005-03-17 14:48:15
Uchwała Nr XXIX/162/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Wprowadzenia zmian do Planu Rozwoju Lokalnego.” Aleksander PRECA 2005-03-17 14:42:10
Uchwała Nr XXIX/161/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2005 rok.” Aleksander PRECA 2005-03-17 14:41:16
Uchwała Nr XXIX/159/2005 Rady Miejskiej w sprawie „ Przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Kalisz Pomorski dotyczącymi zniesienia nazw miejscowości.” Aleksander PRECA 2005-03-17 14:38:31
Uchwała Nr XXIX/158/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Nr XXII/112/2004 w Kaliszu Pomorskim z dnia 8 września 2004 roku.” Aleksander PRECA 2005-03-17 14:25:26
Uchwała Nr XXIX/157/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Przystąpienia do porządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski.” Aleksander PRECA 2005-03-17 13:30:11
Uchwała Nr XXIX/156/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Przystąpienia do porządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski.” Aleksander PRECA 2005-03-17 13:26:55
Uchwała Nr XXIX/155/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Regulaminu wynagradzania nauczycieli” Aleksander PRECA 2005-03-17 13:23:56
Uchwała Nr XXIX/154/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.” Aleksander PRECA 2005-03-17 13:17:29
Uchwała Nr XXIX/153/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2005 rok” Aleksander PRECA 2005-03-17 13:15:53
Uchwała Nr XXIX/155/2004 Rady Miejskiej w sprawie „Regulaminu wynagradzania nauczycieli” - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-03-17 12:53:39
Uchwała Nr XXIX/154/2004 Rady Miejskiej w sprawie „Poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.” - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-03-17 12:52:46
Uchwała Nr XXIX/153/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2005 rok” - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-03-17 12:48:36