Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXVIII/152/2004 Rady Miejskiej w sprawie „Rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza” Aleksander PRECA 2005-03-17 12:46:17
Uchwała Nr XXVIII/151/2004 Rady Miejskiej w sprawie „Uchwalenia statutów sołectw Gminy Kalisz Pomorski” Aleksander PRECA 2005-03-17 12:43:48
Uchwała Nr XXVIII/150/2004 Rady Miejskiej w sprawie „Uchwalenia statutów Samorządu Mieszkańców Miasta Kalisz Pomorski” Aleksander PRECA 2005-03-17 12:42:15
Plan pracy Rady Miejskiej na 2005 rok Aleksander PRECA 2005-03-17 12:37:19
Rozstrzygnięcie OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY KALISZ POMORSKI W DZIEDZINIE KULTURY FIZYCZNEJ – Bralin - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-03-15 15:19:26
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w ulicy Przemysłowej i Gdańskiej w Kaliszu Pomorskim wraz z renowacją nawierzchni i chodników ” Aleksander PRECA 2005-03-09 14:58:16
Przetarg ograniczony powyżej 60 000 EURO na „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przepompowniami ścieków dla miejscowości Poźrzadło Wlk., Pomierzyn, Ślizno, Giżyno, Kalisz Pomo Aleksander PRECA 2005-03-09 09:48:52
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w ul. Strzeleckiej, Suchowskiej w Kaliszu Pomorskim” Aleksander PRECA 2005-03-09 09:47:35
Uchwała Nr XXVIII/149/2004 Rady Miejskiej w sprawie „Zmian w budżecie na 2004 rok” Aleksander PRECA 2005-03-09 09:47:02
Uchwała Nr XXVIII/148/2004 Rady Miejskiej w sprawie „Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski” Aleksander PRECA 2005-03-09 09:46:11
Uchwała Nr XXX/170/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Poparcia działań zmierzających do zmiany Ordynacji Wyborczej do Sejmu RP i Senatu RP poprzez wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych.&# Aleksander PRECA 2005-03-09 09:44:38
Uchwała Nr XXX/168/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim.” Aleksander PRECA 2005-03-09 09:44:19
Uchwała Nr XXX/167/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Kalisz Pomorski” Aleksander PRECA 2005-03-09 09:43:25
Uchwała Nr XXX/166/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zwolnienia przedsiębiorców od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis” Aleksander PRECA 2005-03-09 09:42:35
Uchwała Nr XXX/165/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zatwierdzenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005r.” Aleksander PRECA 2005-03-09 09:41:49
Uchwała Nr XXIX/160/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Ustalenia zasad wypłacania radnym, sołtysom i przewodniczącym samorządu mieszkańców diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych” Aleksander PRECA 2005-03-09 09:40:45
ROK 2005 Aleksander PRECA 2005-03-09 09:40:00
Uchwała Nr XXVIII/149/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zmian w budżecie na 2004 rok” - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-03-09 09:39:43
Uchwała Nr XXVIII/148/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski” - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-03-09 09:38:55
„II przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej ul. Tartaczna” Aleksander PRECA 2005-03-07 13:47:52
przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Dostawę samochodu specjalnego dla Straży Miejskiej w Kaliszu Pomorskim” - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-03-07 13:46:06
Rozstrzygnięcie OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY KALISZ POMORSKI W DZIEDZINIE KULTURY FIZYCZNEJ – Giżyno - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-03-02 14:00:43
Uchwała Nr XXVIII/147/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Gminnego Programu Ochrony Środowiska na lata 2004-2011” Aleksander PRECA 2005-03-02 12:05:37
Uchwała Nr XXVIII/146/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Kaliszu Pomorskim” Aleksander PRECA 2005-03-02 12:05:02
Uchwała Nr XXVIII/145/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Ustalenia najniższego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i akceptacji wartości jednego punktu w złotych, stosowanych przy ustalaniu wyna Aleksander PRECA 2005-03-02 12:03:45
Uchwała Nr XXVIII/144/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Ustalenia najniższego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i akceptacji wartości jednego punktu w złotych, stosowanych przy ustalaniu wyna Aleksander PRECA 2005-03-02 12:03:26
Uchwała Nr XXVIII/143/2005 Rady Miejskiej w sprawie„Ustalenia najniższego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i akceptacji wartości jednego punktu w złotych, stosowanych przy ustalaniu wyna Aleksander PRECA 2005-03-02 12:03:04
Uchwała Nr XXVIII/142/2005 Rady Miejskiej w „Zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego” Aleksander PRECA 2005-03-02 12:01:58
„Protokół z XXVIII Sesji Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2004 roku” - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-03-02 12:01:37
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Wykonanie dokumentacji projektowych - geodezyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu pod place zabaw w gminie Kalisz Pomorski” Aleksander PRECA 2005-02-28 13:31:53
Rozstrzygnięcie OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY KALISZ POMORSKI DZIEDZINIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-02-28 10:53:02
Zarządzenie Nr 17 z 2005 roku w sprawie „Zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim” Aleksander PRECA 2005-02-24 12:55:06
Zarządzenie Nr 16 z 2005 roku w sprawie „Powołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim” Aleksander PRECA 2005-02-24 12:54:15
Zarządzenie Nr 15 z 2005 roku w sprawie „Zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu gminy Kalisz Pomorski 2005 roki” Aleksander PRECA 2005-02-24 12:53:31
Zarządzenie Nr 14 z 2005 roku w sprawie „Powołania komisji do rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu” Aleksander PRECA 2005-02-24 12:52:36
Zarządzenie Nr 13 z 2005 roku w sprawie „Powołania Zespołu ds. Opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych” Aleksander PRECA 2005-02-24 12:52:14
Zarządzenie Nr 12 z 2005 roku w sprawie „Sprzedaży lokali mieszkalnych dla najemców” Aleksander PRECA 2005-02-24 12:51:58
Zarządzenie Nr 11 z 2005 roku w sprawie „Zasad premiowania pracowników obsługi technicznej zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim” Aleksander PRECA 2005-02-24 12:51:24
Zarządzenie Nr 10 z 2005 roku w sprawie „Zasad korzystania z kserokopiarek będących własnością Urzędu Miasta i Gminy Kalisz Pomorski” Aleksander PRECA 2005-02-24 12:50:45
Zarządzenie Nr 9 z 2005 roku w sprawie „Powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy.” Aleksander PRECA 2005-02-24 12:50:29