Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 127/2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu będącego własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Kalisz Pomorski wraz z prawem własności posadowionych na tym gruncie budynków Radosław Czapek 2021-08-25 14:03:00
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego Anna Urbańska 2021-08-23 07:07:37
Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 106/3 obręb Giżyno, gmina Kalisz Pomorski Anna Urbańska 2021-08-23 07:06:49
Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 106/3 obręb Giżyno, gmina Kalisz Pomorski Anna Urbańska 2021-08-23 07:05:52
Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oddziaływania na środowisko Anna Urbańska 2021-08-23 07:05:33
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z dnia 20 sierpnia 2021 r. Marta Gorajewska 2021-08-20 11:57:39
Sprawozdania II kwartał 2021 Marcin Kurylczyk 2021-08-20 08:41:29
Sprawozdania II kwartał 2021 Marcin Kurylczyk 2021-08-20 08:41:03
Sprawozdania II kwartał 2021 Marcin Kurylczyk 2021-08-20 08:40:37
Zarządzenie Nr 125/2021 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2021 rok Marcin Kurylczyk 2021-08-20 08:34:45
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSWL Drawsko w dniach 23.08.2021 r. - 29.08.2021 r. Marek Brumer 2021-08-20 08:24:25
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV w miejscu wieżowej stacji transformatorowej, na terenie dz. nr 16/13, 17/3, 17/15, 17/16, 17/18, 19/2, 42/1, 98/2, obr. Suchowo, gm. Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2021-08-19 08:29:01
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z budową elektroenergetycznej linii niskiego i średniego napięcia 15kV/0,4kV, na terenie dz. nr 1/1, obr. 0007 i dz. nr 41, obr. 0004, m. Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2021-08-19 08:23:29
Informacja Komendanta CSWL Marek Brumer 2021-08-19 07:44:41
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie wylotu ścieków oczyszczonych wraz z odcinkiem kanalizacji grawitacyjnej, na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 12, obręb nr 0078 Głębokie, gm. Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2021-08-18 13:26:48
Obwieszczenie o wydaniu decyzji NO.6220.28.2020 Anna Urbańska 2021-08-18 07:22:43
Rok 2021 Marta Szulczyńska 2021-08-17 14:51:43
Rok 2021 Marta Szulczyńska 2021-08-17 14:46:49
Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji NO.6220.20.2021 Anna Urbańska 2021-08-17 12:18:56
Informacja o wyniku przetargu (przetarg z dnia 16 sierpnia 2021 r. godz. 11:00 - dz. nr 337/4 obr. 0003 m. Kalisz Pomorski) Radosław Czapek 2021-08-17 09:17:35
Informacja o wyniku przetargu (przetarg z dnia 16 sierpnia 2021 r. godz. 10:00 - dz. nr 167/1 obr. Sienica gm. Kalisz Pomorski) Radosław Czapek 2021-08-17 09:16:49
Informacja o wyniku przetargu (przetarg z dnia 16 sierpnia 2021 r. godz. 10:00 - dz. nr 167/1 obr. Sienica gm. Kalisz Pomorski) - dokument usunięty Radosław Czapek 2021-08-17 09:16:21
Informacja o wyniku przetargu (przetarg z dnia 16 sierpnia 2021 r. godz. 10:00 - dz. nr 167/1 obr. Sienica gm. Kalisz Pomorski) - dokument usunięty Radosław Czapek 2021-08-17 09:15:46
Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób nowotworowych u mieszkańców gminy Kalisz Pomorski na lata 2016-2020 - dokument usunięty Marta Gorajewska 2021-08-16 07:38:07
- dokument usunięty Marta Gorajewska 2021-08-16 07:38:01
"Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2025" Marta Gorajewska 2021-08-16 07:35:55
Umorzenie postępowania NO.6220.39.2020 dla przedsięwziecia polegającego na zwiększeniu mocy istniejącej farmy fotowoltaicznej Kalisz Pomorski wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na dz. nr 403/11, obręb Stara Korytnica, gmina Kalisz Pomorski, powiat drawski, woj. zachodniopomorskie o dodatkowe 10 MW Anna Urbańska 2021-08-13 13:23:56
Decyzja umarzajaca postępowanie w całości Anna Urbańska 2021-08-13 13:23:08
Umorzenie postępowania NO.6220.39.2020 dla przedsięwziecia polegającego na zwiększeniu mocy istniejącej farmy fotowoltaicznej Kalisz Pomorski wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na dz. nr 403/11, obręb Stara Korytnica, gmina Kalisz Pomorski, powiat drawski, woj. zachodniopomorskie o dodatkowe 10 MW Anna Urbańska 2021-08-13 13:22:12
Umorzenie postępowania NO.6220.39.2020 dla przedsięwziecia polegającego na zwiększeniu mocy istniejącej farmy fotowoltaicznej Kalisz Pomorski wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na dz. nr 403/11, obręb Stara Korytnica, gmina Kalisz Pomorski, powiat drawski, woj. zachodniopomorskie o dodatkowe 10 MW - dokument usunięty Anna Urbańska 2021-08-13 13:21:53
Obwieszczenie o wydaniu decyzji NO.6220.37.2020 Anna Urbańska 2021-08-13 13:14:07
Umorzenie postępowania NO.6220.39.2020 dla przedsięwziecia polegającego na zwiększeniu mocy istniejącej farmy fotowoltaicznej Kalisz Pomorski wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na dz. nr 403/11, obręb Stara Korytnica, gmina Kalisz Pomorski, powiat drawski, woj. zachodniopomorskie o dodatkowe 10 MW - dokument usunięty Anna Urbańska 2021-08-13 13:10:27
Umorzenie postępowania NO.6220.39.2020 dla przedsięwziecia polegającego na zwiększeniu mocy istniejącej farmy fotowoltaicznej Kalisz Pomorski wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na dz. nr 403/11, obręb Stara Korytnica, gmina Kalisz Pomorski, powiat drawski, woj. zachodniopomorskie o dodatkowe 10 MW - dokument usunięty Anna Urbańska 2021-08-13 13:09:24
Obwieszczenie o wydaniu decyzji NO.6220.37.2020 Anna Urbańska 2021-08-13 13:01:24
Zarządzenie Nr 123/2021 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2021 rok Marcin Kurylczyk 2021-08-13 12:27:49
Zarządzenie Nr 123/2021 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2021 rok Marcin Kurylczyk 2021-08-13 12:22:10
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSWL Drawsko w dniach 16.08.2021 r. - 22.08.2021 r. Marek Brumer 2021-08-13 08:14:34
Oświadczenie Marta Gorajewska 2021-08-12 13:23:12
Formularz ofertowy Marta Gorajewska 2021-08-12 13:22:23
Zarządzenie Nr 124/2021 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na realizację w 2021 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2025" Marta Gorajewska 2021-08-12 13:09:22