Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 12/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok Marcin Kurylczyk 2022-01-18 14:29:18
Zarządzenie nr 16/2022 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na realizację w 2022 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko meningokokom serogrupy B dla dzieci do lat 2 z terenu Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2024" Marta Gorajewska 2022-01-18 13:36:49
Zarządzenie nr 16/2022 w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na realizację w 2022 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko meningokokom serogrupy B dla dzieci do lat 2 z terenu Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2024" Marta Gorajewska 2022-01-18 13:31:03
Zarządzenie nr 16/2022 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na realizację w 2022 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko meningokokom serogrupy B dla dzieci do lat 2 z terenu Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2024" Marta Gorajewska 2022-01-18 13:30:14
Konkurs ofert na realizację w 2022 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko meningokokom serogrupy B dla dzieci do lat 2 z terenu Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2024" Marta Gorajewska 2022-01-18 13:22:12
2022 Marta Gorajewska 2022-01-18 13:20:43
Zarządzenie Nr 13/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2022-01-17 12:18:19
Zarządzenie Nr 13/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2022-01-17 12:16:04
zawiadomienie o wydaniu postanowienia stwierdzajacego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsiewzięcia na środowisko oraz nałożenia obowiązku sporzadzenia raportu oddziaływania na środowisko Anna Urbańska 2022-01-17 11:58:22
Zarządzenie Nr 14/2022 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski Radosław Czapek 2022-01-17 10:12:59
Zarządzenie Nr 14/2022 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski Radosław Czapek 2022-01-17 10:12:34
Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów w publicznym przedszkolu Marta Gorajewska 2022-01-17 08:28:36
Protokół Nr XLIX/22 z nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2022-01-14 13:19:59
Sesja XLIX RM - 13.01.2022 (nadzwyczajna) Gabriela Czerniawska 2022-01-14 13:18:07
Rok 2022 Gabriela Czerniawska 2022-01-14 13:17:10
Zarządzenie Nr 7/2022 w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Kalisz Pomorski do zaciągania zobowiązań, o których mowa w art. 228 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Marcin Kurylczyk 2022-01-14 08:24:58
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSWL Drawsko w dniach 17.01.2022 r. - 23.01.2022 r. Lidia Zbytek 2022-01-14 08:03:37
Głosowanie podczas XLIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2022-01-13 14:30:18
Sesja nadzwyczajna XLIX RM - 13.01.2022 Gabriela Czerniawska 2022-01-13 14:29:44
Głosowanie podczas XLIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. - dokument usunięty Gabriela Czerniawska 2022-01-13 14:29:22
Głosowanie podczas XLIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. - dokument usunięty Gabriela Czerniawska 2022-01-13 14:28:13
Uchwała Nr XLIX/380/22 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2022-01-13 14:25:26
Uchwała Nr XLIX/379/22 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2022 - 2032. Gabriela Czerniawska 2022-01-13 14:24:50
Uchwała Nr XLIX/378/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2022. Gabriela Czerniawska 2022-01-13 14:24:16
Rok 2022 Gabriela Czerniawska 2022-01-13 14:23:08
XLIX Sesja Rady Miejskiej - 13.01.2022r. Marcin Kurylczyk 2022-01-13 13:51:31
Zarządzenie Nr 8/2022 w sprawie ustalenia planu wykonawczego budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok Marcin Kurylczyk 2022-01-13 13:48:52
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie pompowni ścieków PS2 przy ul. Dworcowej w Kaliszu Pomorskim, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 22/2, obręb numer 0008, miasta Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2022-01-13 12:38:25
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 5 Marek Brumer 2022-01-13 12:37:18
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie pompowni ścieków PS1 przy ul. Strzeleckiej w Kaliszu Pomorskim, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 50 i 51, obręb numer 0006, miasta Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2022-01-13 12:36:30
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji nr 6733.18.2021 z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego ul. Gdańskiej w Kaliszu Pomorskim, na terenie części działek o numerach ewidencyjnych 39, 40/6, obręb numer 0002 oraz części działki o numerze ewidencyjnym 117, obręb numer 0003, miasta Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2022-01-12 13:05:31
projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 501. Gabriela Czerniawska 2022-01-12 11:44:43
projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2032 - Druk Nr 500. Gabriela Czerniawska 2022-01-12 11:44:06
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2022 - Druk Nr 499. Gabriela Czerniawska 2022-01-12 11:43:14
Rok 2022 Gabriela Czerniawska 2022-01-12 11:42:15
Zarządzenie Nr 9/2022 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży Radosław Czapek 2022-01-12 10:21:12
Rok 2021 Gabriela Czerniawska 2022-01-12 09:25:38
Plan postępowań o udzielenie zamówien na rok 2022 Dorota Dobrzeniecka 2022-01-12 08:59:33
Plan postępowań o udzielenie zamówien na rok 2022 Dorota Dobrzeniecka 2022-01-12 08:57:15
Plan postępowań o udzielenie zamówien na rok 2022 - dokument usunięty Dorota Dobrzeniecka 2022-01-12 08:55:58