Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
rok 2004 - dokument usunięty Aleksander PRECA 2004-05-13 13:14:39
Zarządzenie Nr 35 (str. 1 i 2) z 2004 roku w sprawie "powołania Komisji Przetargowej mającej na celu wybór najkorzystniejszej oferty z postępowania o zamówienie publiczne dokonane w trybie zapytania o Aleksander PRECA 2004-05-07 12:53:12
Zarządzenie Nr 34 z 2004 roku w sprawie "odwołania ze składu Miejsko-Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych." Aleksander PRECA 2004-05-07 12:52:20
Zarządzenie Nr 33 z 2004 roku w sprawie "ustalenia dnia 4 maja 2004 roku - dniem wolnym od pracy" Aleksander PRECA 2004-05-07 12:51:58
Zarządzenie Nr 32 z 2004 roku w sprawie "zwołania zebrania wiejskiego i wyboru sołtysa we wsi Pomierzyn." Aleksander PRECA 2004-05-07 12:51:28
Zarządzenie Nr 31 (z załącznikiem) z 2004 roku w sprawie "sprzedaży nieruchomości." Aleksander PRECA 2004-05-07 12:51:06
Zarządzenie Nr 30 (z załącznikami 1-3) 2004 roku w sprawie "zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu gminy Kalisz Pomorski na 2004 rok." Aleksander PRECA 2004-05-07 12:50:23
Zarządzenie Nr 29 z 2004 roku w sprawie "wysokości stawek opłat za dzierżawę gruntu na prowadzenie działalnośći handlowej w stoiskach z artykułami spożywczo-przemysłowymi obowiązującymi w 2004r w mie Aleksander PRECA 2004-05-07 12:49:12
Zarządzenie Nr 28 z 2004 roku w sprawie "uzupełnienia kładu Miejsko-Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych " Aleksander PRECA 2004-05-07 12:48:08
Zarządzenie Nr 25 z 2004 roku w sprawie "uzupełnienia kładu Miejsko-Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych " Aleksander PRECA 2004-05-07 12:47:37
Zarządzenie Nr 24 z 2004 roku w sprawie "odwołania ze składu Miejsko-Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych " Aleksander PRECA 2004-05-07 12:46:57
Informacja o stanie mienia Komunalnego Aleksander PRECA 2004-04-06 10:57:13
Informacja o stanie mienia Komunalnego - dokument usunięty Aleksander PRECA 2004-04-06 10:56:40
Przychody i rozchody bilansujące budżet na 2004 rok Aleksander PRECA 2004-04-06 10:56:17
Załącznik Nr 12 prognoza długu publicznego Gminy Kalisz Pomorski na 2004 rok Aleksander PRECA 2004-04-06 10:55:53
Załącznik Nr 11 plan przychodów i wydatków Gminnego Fuduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Kalisz Pomorski w 2004 roku Aleksander PRECA 2004-04-06 10:55:33
Załącznik Nr 10 plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych Gminy Kalisz Pomorski 2004r. Aleksander PRECA 2004-04-06 10:55:19
Załącznik Nr 9 limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Miasta i Gminy Kalisz Pomorski w 2004 roku. Aleksander PRECA 2004-04-06 10:54:36
Załącznik Nr 8 wydatki budżetu Gminy Kalisz Pomorskizwiązane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2004 r. Aleksander PRECA 2004-04-06 10:53:56
Załącznik Nr 7 wydatki budżetu gminy związane z realizacja programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Aleksander PRECA 2004-04-05 15:14:17
Załącznik Nr 6 plan wydatków budżetu gminy związanych z realizacją zadań własnych na 2004 rok Aleksander PRECA 2004-04-05 15:13:07
Załącznik Nr 5 wydatki budżetu gminy na 2004 Aleksander PRECA 2004-04-05 15:07:44
Załącznik Nr 4 dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej Aleksander PRECA 2004-04-05 15:07:19
Załącznik Nr 2 dochody związane z realizacją zadań własnych Aleksander PRECA 2004-04-05 15:06:55
Załącznik Nr 1 dochody budżetu gminy ogółem Aleksander PRECA 2004-04-05 15:06:32
wydatki budżetu 2004 Aleksander PRECA 2004-04-05 15:06:00
Uchwała Nr XVI/86/2004 Rady Miejskiej (str 1 i 2) z załącznikami w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Kalisz Pomorski na 2004 rok Aleksander PRECA 2004-04-05 15:05:49
Uchwała Nr XVI/88/2004 Rady Miejskiej (z załącznikiem) w sprawie sprzedaży nieruchomości. Aleksander PRECA 2004-04-05 10:14:31
Uchwała Nr XVI/87/2004 Rady Miejskiej z załącznikiem w sprawie uchwalenia planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2004 Aleksander PRECA 2004-04-05 10:14:18
Uchwała Nr XVI/86/2004 Rady Miejskiej (str 1 i 2) z załącznikami w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Kalisz Pomorski na 2004 rok. Aleksander PRECA 2004-04-05 10:14:04
Zarządzenie Nr 27 z 2004 roku w sprawie "wystąpienia o umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" Aleksander PRECA 2004-04-01 16:39:42
Zarządzenie Nr 26 z 2004 roku w sprawie "wystąpienia o umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" Aleksander PRECA 2004-04-01 16:39:15
Zarządzenie Nr 20 z 2004 roku w sprawie "przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2003 rok" Aleksander PRECA 2004-04-01 16:38:54
Zarządzenie Nr 23 (str 1 i 2) z Załacznikami 1-4) 2004 roku w sprawie "ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych prz Aleksander PRECA 2004-03-18 10:02:50
Zarządzenie Nr 22 z 2004 roku w sprawie "ustalenia limitów na rozmowy z przenośnych telefonów komórkowych używanych do celów służbowych" Aleksander PRECA 2004-03-18 10:02:12
Zarządzenie Nr 21 z 2004 roku w sprawie "zmiany Zarządzenia Nr 10/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Kalisz Pomorski z dnia 28 stycznia 2004 roku dotyczącego powołania Komisji Przetargowej mającej na cel Aleksander PRECA 2004-03-16 10:34:13
Zarządzenie Nr 19 z 2004 roku (z załącznikiem18 stron) w sprawie "ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim" Aleksander PRECA 2004-03-16 10:33:13
Zarządzenie Nr 14 z 2004 roku (z załącznikiem) w sprawie "sprzedaży lokali mieszkalnych dla najemców" Aleksander PRECA 2004-03-09 11:28:23
Zarządzenie Nr 18 z 2004 roku (z załącznikiem) w sprawie "zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu." Aleksander PRECA 2004-03-09 11:27:11
Zarządzenie Nr 17 z 2004 roku (z załącznikiem) w sprawie "sprzedaży lokali mieszkalnych dla najemców." Aleksander PRECA 2004-03-09 11:26:24