Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przetarg nieograniczony powyżej 60 000 EURO na „Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami rozpoczętymi w mieście i gminie Kalisz Pomorski w 2006 roku” Aleksander PRECA 2006-01-16 15:54:01
Przetarg ograniczony powyżej 60 000 EURO na „Budowa Przedszkola w Kaliszu Pomorskim ” Aleksander PRECA 2006-01-16 15:53:06
Podatki i opłaty - dokument usunięty Aleksander PRECA 2006-01-16 11:18:47
Deklaracja w sprawie podatku rolnego - dokument usunięty Aleksander PRECA 2006-01-16 11:17:39
Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości - dokument usunięty Aleksander PRECA 2006-01-16 11:16:01
Deklaracja w sprawie podatku leśnego - dokument usunięty Aleksander PRECA 2006-01-16 11:15:30
Informacja w sprawie podatku rolnego i leśnego - dokument usunięty Aleksander PRECA 2006-01-16 11:14:49
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości - dokument usunięty Aleksander PRECA 2006-01-16 11:14:09
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: OPRACOWANIE PROJEKTÓW DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY IDECYZJI CELU PUBLICZNEGO Aleksander PRECA 2006-01-13 14:43:12
Przetarg nieograniczony powyżej 60 000 EURO na: „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bralin” Aleksander PRECA 2006-01-12 11:06:04
Zarządzenie Nr 3 z 2006 roku w sprawie „ Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży” Aleksander PRECA 2006-01-10 15:39:30
Zarządzenie Nr 2 z 2006 roku w sprawie „ Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu”. Aleksander PRECA 2006-01-10 15:36:33
Przetarg nieograniczony powyżej 60 000 EURO na „Budowa stacji uzdatniania wody w ulicy Przemysłowej w Kaliszu Pomorskim ” Aleksander PRECA 2006-01-10 15:34:43
Przetarg nieograniczony powyżej 60 000 EURO na „Budowa stacji uzdatniania wody w ulicy Przemysłowej w Kaliszu Pomorskim - dokument usunięty Aleksander PRECA 2006-01-10 15:33:44
Przetarg nieograniczony powyżej 60 000 EURO na „Budowa stacji uzdatniania wody w ulicy Przemysłowej w Kaliszu Pomorskim - dokument usunięty Aleksander PRECA 2006-01-10 15:33:32
Zarządzenie Nr 1 z 2006 roku w sprawie „Wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie miasta i Gminy w Kaliszu pomorskim oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych Aleksander PRECA 2006-01-05 13:44:40
ROK 2006 Aleksander PRECA 2006-01-05 13:44:14
Zarządzenie Nr 75 z 2005 roku w sprawie „Zmian w budżecie na 2005 rok” Aleksander PRECA 2006-01-05 13:43:51
Zarządzenie Nr 74 z 2005 roku w sprawie „Przeprowadzenia inwentaryzacji środków trałych” Aleksander PRECA 2006-01-05 13:43:26
Zarządzenie Nr 73 z 2005 roku w sprawie „Nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Kalisz Pomorski.” Aleksander PRECA 2006-01-05 13:43:04
Zarządzenie Nr 72 z 2005 roku w sprawie ”Wynajmu pomieszczeń świetlic wiejskich na spotkania okolicznościowe” Aleksander PRECA 2006-01-05 13:42:37
Zarządzenie Nr 71 z 2005 roku w sprawie „Zmian w budżecie na 2005 rok.” Aleksander PRECA 2006-01-05 13:42:11
Zarządzenie Nr 70 z 2005 roku w sprawie „Nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Kalisz Pomorski.” Aleksander PRECA 2006-01-05 13:41:39
Zarządzenie Nr 69 z 2005 roku w sprawie „Sprzedaży nieruchomości.” Aleksander PRECA 2006-01-05 13:41:02
Zarządzenie Nr 68 z 2005 roku w sprawie „Zamiany nieruchomości.” Aleksander PRECA 2006-01-05 13:40:31
Zarządzenie Nr 67 z 2005 roku w sprawie „Zmieniające Zarządzenie Nr 52/2004 z dnia 19 sierpnia 2004 roku w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego do wdrażania i oceny Programu Rozwoju Lokalne Aleksander PRECA 2006-01-05 12:42:25
Zarządzenie Nr 66 z 2005 roku w sprawie „Wprowadzenia obowiązku noszenia identyfikatorów imiennych przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim.” Aleksander PRECA 2006-01-05 12:41:57
Zarządzenie Nr 65 z 2005 roku w sprawie „Powołania Komisji konkursowej.” Aleksander PRECA 2006-01-05 12:41:33
Zarządzenie Nr 64 z 2005 roku w sprawie „Sporządzenia projektu budżetu miasta i gminy Kalisz Pomorski na 2006 rok.” Aleksander PRECA 2006-01-05 12:40:59
Zarządzenie Nr 63 z 2005 roku w sprawie „Wynajmu pomieszczeń świetlic wiejskich na spotkania okolicznościowe” Aleksander PRECA 2006-01-05 12:40:17
Zarządzenie Nr 62 z 2005 roku w sprawie „Nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziała terenowy w Szczecinie” Aleksander PRECA 2006-01-05 12:39:41
Zarządzenie Nr 62 z 2005 roku w sprawie „Wynajmu pomieszczeń świetlic wiejskich na spotkania okolicznościowe” - dokument usunięty Aleksander PRECA 2006-01-05 12:39:03
Zarządzenie Nr 61 z 2005 roku w sprawie „Zmian w budżecie na 2005 rok” Aleksander PRECA 2006-01-05 12:38:38
Zarządzenie Nr 60 z 2005 roku w sprawie „Sprzedaży lokali mieszkalnych dla najemców.” Aleksander PRECA 2006-01-05 12:38:11
Zarządzenie Nr 59 z 2005 roku w sprawie „Rozliczania kosztów służbowych telefonów komórkowych oraz ustalenia miesięcznych limitów dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy” Aleksander PRECA 2006-01-05 12:37:44
Zarządzenie Nr 58 z 2005 roku w sprawie „Sprzedaży nieruchomości” Aleksander PRECA 2006-01-05 12:37:20
Zarządzenie Nr 57 z 2005 roku w sprawie „Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Rady Sportu Nr 52/2005 z dnia 20 września 2005r.” Aleksander PRECA 2006-01-05 12:36:53
Zarządzenie Nr 56 z 2005 roku w sprawie „Opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2006” Aleksander PRECA 2006-01-05 12:36:28
Uchwała Nr XL/230/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza” Aleksander PRECA 2006-01-05 09:13:29
Uchwała Nr XL/229/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości” Aleksander PRECA 2006-01-05 09:13:00