Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XL/228/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zaciągnięcia Pożyczki długoterminowej przez Gminę Kalisz Pomorski” Aleksander PRECA 2006-01-05 09:12:37
Uchwała Nr XL/227/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Nabycia nieruchomości” Aleksander PRECA 2006-01-05 09:12:12
Uchwała Nr XL/226/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zmian w budżecie na 2005 rok.” Aleksander PRECA 2006-01-05 09:11:50
Uchwała Nr XL/225/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego ” Aleksander PRECA 2006-01-05 09:11:25
Uchwała Nr XL/224/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych” Aleksander PRECA 2006-01-05 09:10:52
Zarządzenie Nr 55 z 2005 roku w sprawie „Zwołania zebrania wiejskiego i wyboru sołtysa we wsi Bralin” Aleksander PRECA 2006-01-05 09:07:30
Zarządzenie Nr 54 z 2005 roku w sprawie „Sprzedaży lokali mieszkalnych dla najemców” Aleksander PRECA 2006-01-05 09:06:16
Zarządzenie Nr 53 z 2005 roku w sprawie „Sprzedaży lokali mieszkalnych dla najemców” Aleksander PRECA 2006-01-05 09:04:43
Zarządzenie Nr 52 z 2005 roku w sprawie „Powołania Gminnej Rady Sportu” Aleksander PRECA 2006-01-05 09:03:54
Zarządzenie Nr 51 z 2005 roku w sprawie „Powołania obwodowych komisji wyborczych” Aleksander PRECA 2006-01-05 09:02:47
Zarządzenie Nr 50 z 2005 roku w sprawie „Powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Wyposażenie gabinetu stomatologicznego w sz Aleksander PRECA 2006-01-05 09:02:18
Zarządzenie Nr 49 z 2005 roku w sprawie „Upoważnienia Haliny Maras do postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i do wydawania decyzji w sprawie zaliczki alimentacyjnej” Aleksander PRECA 2006-01-05 09:01:50
Zarządzenie Nr 48 z 2005 roku w sprawie „Sprzedaży lokali mieszkalnych dla najemców” Aleksander PRECA 2006-01-05 09:01:19
Uchwała Nr XL/223/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ” Aleksander PRECA 2006-01-04 12:39:26
Uchwała Nr XXXIX/223/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ” - dokument usunięty Aleksander PRECA 2006-01-04 12:37:42
Uchwała Nr XXXIX/222/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zmian w budżecie na 2005 rok ” Aleksander PRECA 2006-01-04 12:37:16
Uchwała Nr XXXVIII/221/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Nadania nazwy ulicy w Kaliszu Pomorskim” Aleksander PRECA 2006-01-04 12:25:55
Uchwała Nr XXXVIII/220/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zamiany nieruchomości” Aleksander PRECA 2006-01-04 12:25:09
Przetarg pisemny na sprzedaż środka trwałego „Unit Stomatologiczny” Aleksander PRECA 2006-01-04 12:24:29
ROK 2006 Aleksander PRECA 2006-01-04 12:23:50
Uchwała Nr XXXVIII/219/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Programu współpracy na 2006 rok gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami.” Aleksander PRECA 2006-01-04 12:22:26
Uchwała Nr XXXVIII/218/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zmieniająca uchwałę Nr XXIX/154/2005 z dnia 28 stycznia 2005 r. Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie poboru podatków w drodze inkasa Aleksander PRECA 2006-01-04 12:21:58
Uchwała Nr XXXVIII/217/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Określenia terminu płatności podatków dla inkasentów” Aleksander PRECA 2006-01-04 12:21:24
Uchwała Nr XXXVIII/216/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zmian w budżecie na 2005 rok.” Aleksander PRECA 2006-01-04 12:20:52
Uchwała Nr XXXVII/215/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zmian w budżecie na 2005 rok.” Aleksander PRECA 2006-01-04 12:20:19
Uchwała Nr XXXVII/214/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Opinii o projekcie listy obszarów Natura 2000” Aleksander PRECA 2006-01-04 12:18:56
Uchwała Nr XXXVII/213/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Nadania nazwy ulicy w Kaliszu Pomorskim Aleksander PRECA 2006-01-04 12:18:12
Uchwała Nr XXXVII/212/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości” Aleksander PRECA 2006-01-04 12:17:27
Uchwała Nr XXXVII/211/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Kierunków założeń do projektu budżetu na rok 2006” Aleksander PRECA 2006-01-04 12:16:56
Uchwała Nr XXXVI/210/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zatwierdzenia zmian Planów Rozwoju Miejscowości: Bralin, Cybowo, Poźrzadło Wielkie i Stara Studnica” Aleksander PRECA 2006-01-04 12:16:21
Uchwała Nr XXXV/209/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Przystąpienia do Związku Miast Polskich” Aleksander PRECA 2006-01-04 12:15:51
Uchwała Nr XXXV/207/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania pomocy dla wspólnot mieszkaniowych spółdzielni oraz właścicieli indywidualnych na poprawę estetyki i s Aleksander PRECA 2006-01-04 12:15:02
Uchwała Nr XXXV/206/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski” Aleksander PRECA 2006-01-04 12:13:19
Uchwała Nr XXXV/205/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Korekty uchwały Nr XXIX/156/05 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowe Aleksander PRECA 2006-01-04 11:27:43
Uchwała Nr XXXV/204/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu.” Aleksander PRECA 2006-01-04 11:27:02
Uchwała Nr XXXV/203/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zmian w Budżecie na 2005 rok.” Aleksander PRECA 2006-01-04 11:24:24
Uchwała Nr XXXV/202/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Przyjęcia informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy za I półrocze 2005 roku.” Aleksander PRECA 2006-01-04 11:23:54
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000 EURO pn. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami rozpoczętymi w mieście i gminie Kalisz Pomorski w 2006 roku Aleksander PRECA 2005-12-30 09:20:28
Przetarg I ustny nieograniczony na „Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej ul. Wiśniowa 4 , ul. Wiśniowa 6, ul. Bydgoska 12” Aleksander PRECA 2005-11-22 15:14:35
Przetarg I ustny nieograniczony na „Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej ul. Półwiejska 9 , ul. Wiśniowa 2” Aleksander PRECA 2005-11-22 15:13:34