Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Wymianę stolarki okiennej w lokalach komunalnych” Aleksander PRECA 2005-05-24 14:32:34
Przetarg II ustny ograniczony na „Sprzedaż nieruchomości lokalowej ul. Dworcowa 50/5” Aleksander PRECA 2005-05-24 14:30:59
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Remont nawierzchni istniejących alejek cmentarza komunalnego kostką betonową typu POLBRUK” Aleksander PRECA 2005-05-24 14:28:57
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Wymianę stolarki okiennej w lokalach komunalnych” - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-05-24 12:56:04
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Remont nawierzchni istniejących alejek cmentarza komunalnego kostką betonową typu POLBRUK” - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-05-23 13:53:51
Żak Józef - Radny Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-05-20 14:27:51
Zarządzenie Nr 24 z 2005 roku w sprawie „Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2004 rok.” Aleksander PRECA 2005-05-20 14:26:25
Zarządzenie Nr 25 z 2005 roku w sprawie „Ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski n Aleksander PRECA 2005-05-20 14:25:32
Zarządzenie Nr 26 z 2005 roku w sprawie „Szczegółowych warunków, jakie powinno zawierać rozliczenie zwrotu wydatków z tytułu pomocy stypendialnej o charakterze edukacyjnym oraz trybu i sposobu p Aleksander PRECA 2005-05-20 14:24:46
Zarządzenie Nr 27 z 2005 roku w sprawie „Nabycia nieruchomości”. Aleksander PRECA 2005-05-20 14:24:01
Zarządzenie Nr 28 z 2005 roku w sprawie „Zmieniające zarządzenie w sprawie rozliczania faktur za telefony komórkowe używane do celów służbowych”. Aleksander PRECA 2005-05-20 14:23:43
Zarządzenie Nr 29 z 2005 roku w sprawie „Powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na Budowę hal Aleksander PRECA 2005-05-20 14:23:24
Zarządzenie Nr 30 z 2005 roku w sprawie „Ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowisko: dyrektora Szkoły Podstawowej w Kaliszu Pomorskim i dyrektora Przedszkola Miejskiego w Kaliszu Pomorskim Aleksander PRECA 2005-05-20 14:22:44
Zarządzenie Nr 31 z 2005 roku w sprawie „Zmieniające Zarządzenie Nr 1/2005 z dnia 6 stycznia 2005 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.” Aleksander PRECA 2005-05-20 14:19:27
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na„Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na budowę czterech budynków wielorodzinnych przy ulicy Dworcowej w Kaliszu Aleksander PRECA 2005-05-20 14:18:21
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na budowę przedszkola w Kaliszu Pomorskim” Aleksander PRECA 2005-05-20 14:17:55
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Wymianę stolarki okiennej w lokalach komunalnych” Aleksander PRECA 2005-05-20 13:46:36
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Budowę pomostu stałego drewnianego w kształcie litery „E” na jeziorze Bobrowo Wielkie w Kaliszu Pomorskim ” Aleksander PRECA 2005-05-12 15:43:41
Ustalenia kontroli Aleksander PRECA 2005-05-12 15:42:10
Zbytek Violetta - Radna Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-05-12 15:40:52
Obrębka-Starzec Grażyna - Radna Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-05-12 15:38:53
Andrzej Hypki – Burmistrz Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-05-12 15:36:36
Burmistrz - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-05-12 15:35:31
Alicja Wensker-Rożek – Sekretarz Gminy - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-05-12 11:53:41
Sekretarz - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-05-12 11:52:13
Marek Miętek – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-05-12 11:51:47
Zastępca Burmistrza - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-05-12 11:50:40
Andrzej Wiśniewski – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kaliszu Pomorskim - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-05-12 11:50:15
Bronisława Ryglewicz-Pełka – Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Kaliszu Pomorskim - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-05-12 11:48:50
Wiesława Maria Minkiewicz – Dyrektor Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej Curie w Kaliszu Pomorskim - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-05-12 11:47:35
Halina Maras – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-05-12 11:44:09
Monika Kawecka – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pomierzynie - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-05-12 11:42:55
Tomasz Bukowski – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-05-12 11:41:15
Dorota Biełuś – Kierownik Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych w Kaliszu Pomorskim - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-05-12 11:39:12
Apolinary Krzemień – Dyrektor Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-05-12 11:36:42
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-05-12 11:34:43
Stąporek Czesław - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-05-12 11:31:05
Domański Witold - Przewodniczący Rady Miejskiej w Kaliszu - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-05-12 11:26:25
Giza Stanisław - Radny Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-05-12 11:24:52
Rozbicki Robert - Radny Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-05-12 11:23:18