Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Remont świetlicy wiejskiej w Starej Korytnicy” Aleksander PRECA 2005-04-21 15:41:55
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Dostawę mebli do świetlic wiejskich w gminie Kalisz Pomorski” Aleksander PRECA 2005-04-21 15:41:41
Przetarg nieograniczony poniżej przetarg nieograniczony 60 000 EURO na „Bankowa obsługa budżetu Gminy Kalisz Pomorski w latach 2005-2009” Aleksander PRECA 2005-04-20 13:56:24
Przetarg nieograniczony poniżej przetarg nieograniczony 60 000 EURO na „Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz wykonanie sieci logicznej wraz z dedykowaną instalacją elektrycz Aleksander PRECA 2005-04-14 14:11:03
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1 (DT-1/A) - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-04-13 16:34:33
DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH (DT-1) - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-04-13 16:34:18
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Remont świetlicy wiejskiej w Białym Zdroju” Aleksander PRECA 2005-04-12 12:48:10
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Modernizację kładki dla pieszych nad rzeką Drawicą i ciągu pieszego pomiędzy ulicą Strzelecką a ulicą Wolności w Kaliszu Pomorskim” Aleksander PRECA 2005-04-11 13:12:31
Przetarg ograniczony powyżej 60 000 EURO na „Dokończenie budowy hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzysząca w Kaliszu Pomorskim” Aleksander PRECA 2005-04-11 11:19:28
UKS - kontrola prawidłowości klasyfikacji podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych w programie SAPARD. Aleksander PRECA 2005-04-07 11:07:54
Rok 2005 Aleksander PRECA 2005-04-07 11:05:49
Zarządzenie Nr 23 z 2005 roku w sprawie „Nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych oddział terenowy w Szczecinie.” Aleksander PRECA 2005-03-25 13:45:19
Zarządzenie Nr 22 z 2005 roku w sprawie „Powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Skarbnika Gminy.” Aleksander PRECA 2005-03-25 13:44:20
Zarządzenie Nr 21 z 2005 roku w sprawie „Powołania Komisji Przetargowej do oceny Ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na: „Bu Aleksander PRECA 2005-03-25 13:43:40
Zarządzenie Nr 20 z 2005 roku w sprawie „Zwołania zebrania wiejskiego i wyboru sołtysa we wsi Suchowo.” Aleksander PRECA 2005-03-25 13:42:59
Zarządzenie Nr 19 z 2005 roku w sprawie „Powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim.” Aleksander PRECA 2005-03-25 13:39:56
Zarządzenie Nr 18 z 2005 roku w sprawie „Rozliczania faktur za telefony komórkowe używane do celów służbowych.” Aleksander PRECA 2005-03-25 13:39:21
„Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej z dnia 23 lutego 2005 roku” - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-03-25 13:38:30
„Protokół z XXIX Sesji Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2005 roku” - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-03-25 13:37:27
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Wykonania projektu uzbrojenia działek budowlanych pod budownictwo jednorodzinne w sieć wodociągową, kanalizacyjną, gazowniczą i energetyczną ̶ Aleksander PRECA 2005-03-24 16:09:58
Przetarg nieograniczony powyżej 60 000 EURO na „Przebudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim” Aleksander PRECA 2005-03-23 12:48:52
Sesje Rady Miejskiej - Rok 2005 - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-03-18 12:25:46
Przewodniczący Rady Miejskiej Aleksander PRECA 2005-03-17 14:50:55
Uchwała Nr XXIX/164/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Udzielenia dotacji na wykonanie robót budowlanych przy kościele w Kaliszu Pomorskim.” Aleksander PRECA 2005-03-17 14:48:39
Uchwała Nr XXIX/163/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej przez Gminę Kalisz Pomorski.” Aleksander PRECA 2005-03-17 14:48:15
Uchwała Nr XXIX/162/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Wprowadzenia zmian do Planu Rozwoju Lokalnego.” Aleksander PRECA 2005-03-17 14:42:10
Uchwała Nr XXIX/161/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2005 rok.” Aleksander PRECA 2005-03-17 14:41:16
Uchwała Nr XXIX/159/2005 Rady Miejskiej w sprawie „ Przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Kalisz Pomorski dotyczącymi zniesienia nazw miejscowości.” Aleksander PRECA 2005-03-17 14:38:31
Uchwała Nr XXIX/158/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Nr XXII/112/2004 w Kaliszu Pomorskim z dnia 8 września 2004 roku.” Aleksander PRECA 2005-03-17 14:25:26
Uchwała Nr XXIX/157/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Przystąpienia do porządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski.” Aleksander PRECA 2005-03-17 13:30:11
Uchwała Nr XXIX/156/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Przystąpienia do porządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski.” Aleksander PRECA 2005-03-17 13:26:55
Uchwała Nr XXIX/155/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Regulaminu wynagradzania nauczycieli” Aleksander PRECA 2005-03-17 13:23:56
Uchwała Nr XXIX/154/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.” Aleksander PRECA 2005-03-17 13:17:29
Uchwała Nr XXIX/153/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2005 rok” Aleksander PRECA 2005-03-17 13:15:53
Uchwała Nr XXIX/155/2004 Rady Miejskiej w sprawie „Regulaminu wynagradzania nauczycieli” - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-03-17 12:53:39
Uchwała Nr XXIX/154/2004 Rady Miejskiej w sprawie „Poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.” - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-03-17 12:52:46
Uchwała Nr XXIX/153/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2005 rok” - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-03-17 12:48:36
Uchwała Nr XXVIII/152/2004 Rady Miejskiej w sprawie „Rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza” Aleksander PRECA 2005-03-17 12:46:17
Uchwała Nr XXVIII/151/2004 Rady Miejskiej w sprawie „Uchwalenia statutów sołectw Gminy Kalisz Pomorski” Aleksander PRECA 2005-03-17 12:43:48
Uchwała Nr XXVIII/150/2004 Rady Miejskiej w sprawie „Uchwalenia statutów Samorządu Mieszkańców Miasta Kalisz Pomorski” Aleksander PRECA 2005-03-17 12:42:15