Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 116/2021 z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Anna Urbańska 2021-07-30 13:15:40
Zarządzenie nr 116/2021 z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Anna Urbańska 2021-07-30 13:11:56
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSWL Drawsko w dniach 02.08.2021 r. - 08.08.2021 r. Lidia Zbytek 2021-07-29 12:33:53
Postanowienie o nałożeniu obowiazku przeprowadzenia oddziaływania na środowisko Anna Urbańska 2021-07-29 09:24:13
Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. rolnictwa i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim - zakończony Marcin Kurylczyk 2021-07-28 07:19:25
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 70 Lidia Zbytek 2021-07-27 14:49:31
Decyzja o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach NO.6220.31.2020 Anna Urbańska 2021-07-27 14:30:58
Decyzja o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach NO.6220.32.2020 Anna Urbańska 2021-07-27 14:30:11
Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji Anna Urbańska 2021-07-27 12:16:35
Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji Anna Urbańska 2021-07-27 12:12:13
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego Anna Urbańska 2021-07-27 12:08:40
Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie części działek o numerach ewidencyjnych 187/1, 187/2, obręb Dębsko nr 0084 Dębsko, gmina Kalisz Pomorski Anna Urbańska 2021-07-27 12:07:39
Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie części działek o numerach ewidencyjnych 187/1, 187/2, obręb Dębsko nr 0084 Dębsko, gmina Kalisz Pomorski Anna Urbańska 2021-07-27 12:06:06
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko Anna Urbańska 2021-07-27 10:46:19
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Anna Urbańska 2021-07-27 10:45:26
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko Anna Urbańska 2021-07-27 10:44:26
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej WN 110 kV wraz z linią światłowodową, na terenie działki nr ewid. 59/6, obręb Stara Korytnica, gm. Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2021-07-27 08:12:50
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej WN 110 kV wraz z linią światłowodową, na terenie działki nr ewid. 59/6, obręb Stara Korytnica, gm. Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2021-07-27 08:08:32
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych Lidia Zbytek 2021-07-27 07:10:55
Informacja z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za II kwartał 2021 r. Marcin Kurylczyk 2021-07-26 14:06:47
Zarządzenie Nr 110/2021 w sprawie ustalenia cen za sprzedaż materiałów promocyjnych Marcin Kurylczyk 2021-07-26 14:05:12
Zarządzenie Nr 112/2021 w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w wykazie nieruchomości przeznaczonych dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2021-07-26 12:56:20
Zarządzenie nr 111/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2021-07-26 12:54:40
Zarządzenie Nr 112/2021 w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w wykazie nieruchomości przeznaczonych dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2021-07-26 12:47:38
Zarządzenie Nr 111/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2021-07-26 12:43:13
Zarządzenie Nr 109/2021 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2021 rok Marcin Kurylczyk 2021-07-26 08:46:15
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSWL Drawsko w dniach 26.07.2021 r. - 01.08.2021 r. Lidia Zbytek 2021-07-23 10:17:16
Zarządzenie Nr 108/2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naborów na wolne stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim. Marcin Kurylczyk 2021-07-23 08:06:39
XLIII Sesja Rady Miejskiej - 22.07.2021r. Marcin Kurylczyk 2021-07-23 08:01:19
Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej z dnia 24 listopada 2020 r. Marta Szulczyńska 2021-07-22 15:43:20
Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2020 r. Marta Szulczyńska 2021-07-22 15:41:08
Uchwała Nr XLIII/326/21 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania projektu organowi regulacyjnemu do zaopiniowania. Gabriela Czerniawska 2021-07-22 12:34:59
Uchwała Nr XLIII/325/21 w sprawie przyjęcia "Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2025". Gabriela Czerniawska 2021-07-22 12:34:34
Uchwała Nr XLIII/324/21 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2031. Gabriela Czerniawska 2021-07-22 12:33:51
Uchwała Nr XLIII/323/21 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/255/20 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2021. Gabriela Czerniawska 2021-07-22 12:33:20
Głosowanie podczas XLIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2021-07-22 12:25:29
Sesja XLIII nadzwyczajna RM - 22.07.2021 Gabriela Czerniawska 2021-07-22 12:24:09
Protokół Nr XLIII/21 z nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2021-07-22 12:15:21
Sesja XLIII RM - 22.07.2021 (nadzwyczajna) Gabriela Czerniawska 2021-07-22 12:14:13
projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania projektu organowi regulacyjnemu do zaopiniowania - Druk Nr 434. Gabriela Czerniawska 2021-07-19 10:22:54