Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przetargi (zakładka menu) Marcin Kurylczyk 2023-02-08 14:03:30
Przetargi-stare (zakładka menu) Marcin Kurylczyk 2023-02-08 14:03:14
Przetargi-stare (zakładka menu) Marcin Kurylczyk 2023-02-08 14:03:04
Stanisław Samek Marcin Kurylczyk 2023-02-08 11:19:19
Radosław Czapek Marcin Kurylczyk 2023-02-08 11:18:08
Stanisław Samek Marcin Kurylczyk 2023-02-08 11:16:54
Burmistrz, Zca, Skarbnik, Sekretarz Marcin Kurylczyk 2023-02-08 11:08:08
Kierownicy i osoby wydające decyzje adminstracyjne Marcin Kurylczyk 2023-02-08 11:07:48
rok 2023 Marcin Kurylczyk 2023-02-08 11:07:37
Głosowanie podczas LXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2023-02-08 08:10:40
Sesja nadzwyczajna LXIX RM - 06.02.2023 Gabriela Czerniawska 2023-02-08 08:09:59
Głosowanie podczas LXVIII sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2023-02-08 08:08:00
Sesja LXVIII RM - 26.01.2023 - 30.01.2023 Gabriela Czerniawska 2023-02-08 08:06:00
Głosowanie podczas LXVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2023-02-08 08:04:31
Sesja nadzwyczajna LXVII RM - 11.01.2023 Gabriela Czerniawska 2023-02-08 08:03:56
Rok 2023 Gabriela Czerniawska 2023-02-08 08:03:11
Zarządzenie Nr 24/2023 w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez jednostki organizacyjne podlegle Gminie Kalisz Pomorski Marcin Kurylczyk 2023-02-08 07:17:55
Zarządzenie Nr 20/2023 w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w ogłoszeniu otwartych konkursów ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu Marcin Kurylczyk 2023-02-08 07:07:26
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSB Drawsko w dniach 06.02.2023 r. - 12.02.2023 r. Lidia Zbytek 2023-02-07 08:20:08
Uchwała Nr LXIX/506/23 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. Gabriela Czerniawska 2023-02-06 13:22:34
projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - Druk Nr 673. Gabriela Czerniawska 2023-02-06 12:59:03
projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2023-2038 - Druk Nr 672. Gabriela Czerniawska 2023-02-06 12:58:03
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXV/486/22 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2023 - Druk Nr 671. Gabriela Czerniawska 2023-02-06 12:52:47
Zarządzenie Nr 27/2023 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 06 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, ochrony i promocji zdrowia, oraz kultury, tradycji i edukacji. Anna Kranc-Bargieł 2023-02-06 10:47:05
Zarządzenie Nr 27/2023 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 06 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, ochrony i promocji zdrowia, oraz kultury, tradycji i edukacji. Anna Kranc-Bargieł 2023-02-06 10:44:34
Zarządzenie Nr 27/2023 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 06 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, ochrony i promocji zdrowia, oraz kultury, tradycji i edukacji. Anna Kranc-Bargieł 2023-02-06 10:42:42
Zarządzenie Nr 6/2023 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż przyczepy samowyładowczej PRW - 1500 Jagoda Tużnik 2023-02-06 08:50:14
Zarządzenie Nr 7/2023 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż Ciągnika AGT 830 wraz z osprzętem (pług, kabina) Jagoda Tużnik 2023-02-06 08:49:17
Zarządzenie Nr 26/2023 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 3 lutego 2023 roku w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jagoda Tużnik 2023-02-03 13:44:58
Uchwała Nr LXVIII/505/23 w sprawie przekazania mini ciągnika i pługu na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2023-02-02 12:46:28
Uchwała Nr LXVIII/504/23 w sprawie skargi na Burmistrza Kalisza Pomorskiego. Gabriela Czerniawska 2023-02-02 12:45:50
Uchwała Nr LXVIII/503/23 zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Gabriela Czerniawska 2023-02-02 12:45:21
Uchwała Nr LXVIII/502/23 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych. Gabriela Czerniawska 2023-02-02 12:44:35
Uchwała Nr LXVIII/501/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIV/477/22 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia w Gminie Kalisz Pomorski stawki za 1 km przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek edukacyjnych. Gabriela Czerniawska 2023-02-02 12:43:57
Uchwała Nr LXVIII/500/23 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2023-2038. Gabriela Czerniawska 2023-02-02 12:43:18
Uchwała Nr LXVIII/499/23 w sprawie zmiany uchwały Nr LXV/486/22 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok. Gabriela Czerniawska 2023-02-02 12:42:27
Zarzadzenie Nr 22/2023 sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok Aleksander Preca 2023-02-02 10:58:28
Zarządzenie nr 25/2023 w sprawie wynajmu pomieszczeń i obiektów zarządzanych przez placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalisz Pomorski Marta Gorajewska 2023-02-02 09:36:59
Zarządzenie nr 25/2023 w sprawie wynajmu pomieszczeń i obiektów zarządzanych przez placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalisz Pomorski Marta Gorajewska 2023-02-02 08:59:43
Zarządzenie nr 25/2023 w sprawie wynajmu pomieszczeń i obiektów zarządzanych przez placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalisz Pomorski Marta Gorajewska 2023-02-02 08:59:32