Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zawiadomienie o dodatkowym polowaniu zbiorowym w dniach 09.01.2022 r. oraz 16.01.2022 r. Anna Urbańska 2022-01-05 08:06:21
Polowania rok 2020, 2021, 2022, 2023 Anna Urbańska 2022-01-05 08:04:34
Dane dla systemów SJO BESTIA Marcin Kurylczyk 2022-01-04 13:51:20
Zarządzenie 4/2022 w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich Radosław Czapek 2022-01-04 13:22:59
Zapytanie ofertowe: Dostawa środków czystości dla Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim Marcin Kurylczyk 2022-01-04 07:43:21
Zapytanie ofertowe: Dostawa papieru kserograficznego dla Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim Marcin Kurylczyk 2022-01-04 07:43:08
Zapytanie ofertowe na: Dostawę materiałów i artykułów biurowych do Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim Marcin Kurylczyk 2022-01-04 07:42:53
Wykazy - Dzierżawy 2022 Jolanta Leszczyńska 2022-01-03 11:59:39
Zarządzenie Nr 1/2022 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2022-01-03 11:59:12
Zarządzenie Nr 1/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2022-01-03 11:58:29
Głosowanie podczas XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2022-01-03 10:07:03
Rok 2022 Gabriela Czerniawska 2022-01-03 10:03:07
Sesja XLVIII RM - 30.12.2021 Gabriela Czerniawska 2022-01-03 10:02:41
Zarządzenie Nr 2/2022 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kalisz Pomorski Radosław Czapek 2022-01-03 09:53:09
Zarządzenie Nr 2/2022 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kalisz Pomorski Radosław Czapek 2022-01-03 09:52:45
Zarządzenie Nr 1/2022 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2022-01-03 09:32:07
Wykazy - Dzierżawy 2022 Jolanta Leszczyńska 2022-01-03 09:29:33
Zarządzenie Nr 1/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2022-01-03 09:28:46
Zarządzenie Nr 2/2022 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kalisz Pomorski Radosław Czapek 2022-01-03 09:18:13
Zarządzenie Nr 1/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Radosław Czapek 2022-01-03 09:17:07
Zarządzenie Nr 1/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Radosław Czapek 2022-01-03 09:16:48
Zarządzenie Nr 2/2022 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kalisz Pomorski Radosław Czapek 2022-01-03 09:16:02
Zarządzenie Nr 1/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Radosław Czapek 2022-01-03 09:15:25
Zarządzenie Nr 1/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Radosław Czapek 2022-01-03 09:15:24
Zarządzenie Nr 1/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Radosław Czapek 2022-01-03 09:15:18
Zarządzenie Nr 2/2022 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kalisz Pomorski - dokument usunięty Radosław Czapek 2022-01-03 09:12:45
Zarządzenie Nr 2/2022 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kalisz Pomorski - dokument usunięty Radosław Czapek 2022-01-03 09:11:54
ROK 2022 Radosław Czapek 2022-01-03 09:10:20
ROK 2022 Radosław Czapek 2022-01-03 09:10:05
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2021-12-31 10:07:44
Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzajacej Anna Urbańska 2021-12-31 09:16:08
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia terenu wraz z montażem słupów oświetleniowych w miejscowości Kalisz Pomorski w ramach zadania pn. Zwiększenie walorów turystycznych Kalisza Pomorskiego przez zabudowę turystyczną brzegów jeziora Bobrowo Wielkie w Kaliszu Pomorskim, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 156/1, 119/1, 119/2, 120/1, 120/4, 120/5, 120/6, 120/7, 150, 140/6, 112, 156/2, 95/3, 103/3, 158/3, obręb numer 0006, miasta Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2021-12-31 08:26:37
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia terenu wraz z montażem słupów oświetleniowych w miejscowości Kalisz Pomorski w ramach zadania pn. Zwiększenie walorów turystycznych Kalisza Pomorskiego przez zabudowę turystyczną brzegów jeziora Bobrowo Wielkie w Kaliszu Pomorskim, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 156/1, 119/1, 119/2, 120/1, 120/4, 120/5, 120/6, 120/7, 150, 140/6, 112, 156/2, 95/3, 103/3, 158/3, obręb numer 0006, miasta Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2021-12-31 08:25:55
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSWL Drawsko w dniach 03.01.2022 r. - 09.01.2022 r. Lidia Zbytek 2021-12-31 08:17:44
Zapytanie ofertowe: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim oraz odbiór zużytych materiałów Marcin Kurylczyk 2021-12-31 08:03:27
Zarządzenie Nr 192/2021 w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2021-12-31 07:25:32
Zarządzenie Nr 192/2021 w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2021-12-31 07:22:29
Zarządzenie Nr 192/2021 w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2021-12-31 07:21:20
Zarzadzenie Nr 193/2021 w sprawie zmiany przeznaczenia lokalu w zasobach Gminy Kalisz Pomorski z przeznaczeniem na wynajem jako lokal komunalny Jolanta Leszczyńska 2021-12-31 07:20:54
Zarządzenie Nr 192/2021 w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2021-12-31 07:18:17