Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Plan pracy Rady Miejskiej na 2005 rok Aleksander PRECA 2005-03-17 12:37:19
Rozstrzygnięcie OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY KALISZ POMORSKI W DZIEDZINIE KULTURY FIZYCZNEJ – Bralin - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-03-15 15:19:26
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w ulicy Przemysłowej i Gdańskiej w Kaliszu Pomorskim wraz z renowacją nawierzchni i chodników ” Aleksander PRECA 2005-03-09 14:58:16
Przetarg ograniczony powyżej 60 000 EURO na „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przepompowniami ścieków dla miejscowości Poźrzadło Wlk., Pomierzyn, Ślizno, Giżyno, Kalisz Pomo Aleksander PRECA 2005-03-09 09:48:52
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w ul. Strzeleckiej, Suchowskiej w Kaliszu Pomorskim” Aleksander PRECA 2005-03-09 09:47:35
Uchwała Nr XXVIII/149/2004 Rady Miejskiej w sprawie „Zmian w budżecie na 2004 rok” Aleksander PRECA 2005-03-09 09:47:02
Uchwała Nr XXVIII/148/2004 Rady Miejskiej w sprawie „Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski” Aleksander PRECA 2005-03-09 09:46:11
Uchwała Nr XXX/170/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Poparcia działań zmierzających do zmiany Ordynacji Wyborczej do Sejmu RP i Senatu RP poprzez wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych.&# Aleksander PRECA 2005-03-09 09:44:38
Uchwała Nr XXX/168/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim.” Aleksander PRECA 2005-03-09 09:44:19
Uchwała Nr XXX/167/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Kalisz Pomorski” Aleksander PRECA 2005-03-09 09:43:25
Uchwała Nr XXX/166/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zwolnienia przedsiębiorców od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis” Aleksander PRECA 2005-03-09 09:42:35
Uchwała Nr XXX/165/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zatwierdzenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005r.” Aleksander PRECA 2005-03-09 09:41:49
Uchwała Nr XXIX/160/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Ustalenia zasad wypłacania radnym, sołtysom i przewodniczącym samorządu mieszkańców diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych” Aleksander PRECA 2005-03-09 09:40:45
ROK 2005 Aleksander PRECA 2005-03-09 09:40:00
Uchwała Nr XXVIII/149/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zmian w budżecie na 2004 rok” - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-03-09 09:39:43
Uchwała Nr XXVIII/148/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski” - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-03-09 09:38:55
„II przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej ul. Tartaczna” Aleksander PRECA 2005-03-07 13:47:52
przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Dostawę samochodu specjalnego dla Straży Miejskiej w Kaliszu Pomorskim” - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-03-07 13:46:06
Rozstrzygnięcie OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY KALISZ POMORSKI W DZIEDZINIE KULTURY FIZYCZNEJ – Giżyno - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-03-02 14:00:43
Uchwała Nr XXVIII/147/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Gminnego Programu Ochrony Środowiska na lata 2004-2011” Aleksander PRECA 2005-03-02 12:05:37
Uchwała Nr XXVIII/146/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Kaliszu Pomorskim” Aleksander PRECA 2005-03-02 12:05:02
Uchwała Nr XXVIII/145/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Ustalenia najniższego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i akceptacji wartości jednego punktu w złotych, stosowanych przy ustalaniu wyna Aleksander PRECA 2005-03-02 12:03:45
Uchwała Nr XXVIII/144/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Ustalenia najniższego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i akceptacji wartości jednego punktu w złotych, stosowanych przy ustalaniu wyna Aleksander PRECA 2005-03-02 12:03:26
Uchwała Nr XXVIII/143/2005 Rady Miejskiej w sprawie„Ustalenia najniższego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i akceptacji wartości jednego punktu w złotych, stosowanych przy ustalaniu wyna Aleksander PRECA 2005-03-02 12:03:04
Uchwała Nr XXVIII/142/2005 Rady Miejskiej w „Zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego” Aleksander PRECA 2005-03-02 12:01:58
„Protokół z XXVIII Sesji Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2004 roku” - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-03-02 12:01:37
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Wykonanie dokumentacji projektowych - geodezyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu pod place zabaw w gminie Kalisz Pomorski” Aleksander PRECA 2005-02-28 13:31:53
Rozstrzygnięcie OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY KALISZ POMORSKI DZIEDZINIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-02-28 10:53:02
Zarządzenie Nr 17 z 2005 roku w sprawie „Zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim” Aleksander PRECA 2005-02-24 12:55:06
Zarządzenie Nr 16 z 2005 roku w sprawie „Powołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim” Aleksander PRECA 2005-02-24 12:54:15
Zarządzenie Nr 15 z 2005 roku w sprawie „Zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu gminy Kalisz Pomorski 2005 roki” Aleksander PRECA 2005-02-24 12:53:31
Zarządzenie Nr 14 z 2005 roku w sprawie „Powołania komisji do rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu” Aleksander PRECA 2005-02-24 12:52:36
Zarządzenie Nr 13 z 2005 roku w sprawie „Powołania Zespołu ds. Opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych” Aleksander PRECA 2005-02-24 12:52:14
Zarządzenie Nr 12 z 2005 roku w sprawie „Sprzedaży lokali mieszkalnych dla najemców” Aleksander PRECA 2005-02-24 12:51:58
Zarządzenie Nr 11 z 2005 roku w sprawie „Zasad premiowania pracowników obsługi technicznej zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim” Aleksander PRECA 2005-02-24 12:51:24
Zarządzenie Nr 10 z 2005 roku w sprawie „Zasad korzystania z kserokopiarek będących własnością Urzędu Miasta i Gminy Kalisz Pomorski” Aleksander PRECA 2005-02-24 12:50:45
Zarządzenie Nr 9 z 2005 roku w sprawie „Powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy.” Aleksander PRECA 2005-02-24 12:50:29
Zarządzenie Nr 8 z 2005 roku w sprawie „Ustalenia ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczącym w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym Aleksander PRECA 2005-02-24 12:50:10
Miasto układ tabelaryczny Aleksander PRECA 2005-02-24 09:54:00
Gmina układ tabelaryczny Aleksander PRECA 2005-02-24 09:53:29