Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXIV/120/2004 Rady Miejskiej w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta i Gminy Kalisz Pomorski" Aleksander PRECA 2004-11-25 09:34:17
Z"Protokół z XXIV Sesji Rady Miejskiej z dnia 27 paździrnika 2004r."(17 stron) - dokument usunięty Aleksander PRECA 2004-11-25 09:33:37
Zarządzenie Nr 84 z 2004 roku w sprawie "Ogłoszenia wykazu sprzedaży nieruchomości, położonej w Kaliszu Pomorskim przy ul.Dworcowej w drodze przetargu nieograniczonego." Aleksander PRECA 2004-11-24 16:53:16
Zarządzenie Nr 83 z 2004 roku w sprawie "Ustalenia dni wolnych od pracy: 24 grudnia 2004 roku i 3 stycznia 2005 roku." Aleksander PRECA 2004-11-24 16:52:38
Zarządzenie Nr 82 z 2004 roku w sprawie "Ustalenia limitów na rozmowy z przenośnych telefonów komórkowych używanych do celów służbowych" Aleksander PRECA 2004-11-24 16:48:45
Zarządzenie Nr 81 z 2004 roku w sprawie "Sprzedaż ciągniczka ogrodniczego wraz z przyczepą." Aleksander PRECA 2004-11-24 16:48:30
Zarządzenie Nr 80 z 2004 roku w sprawie "Wyznaczenia zastępstwa pod nieobecność dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski" Aleksander PRECA 2004-11-24 16:47:43
Zarządzenie Nr 79 z 2004 roku w sprawie "Nabycia nieruchomości" Aleksander PRECA 2004-11-24 16:47:28
Zarządzenie Nr 78 z 2004 roku w sprawie "Sporządzenia projektu budżetu miasta i gminy Kalisz Pomorski na 2005 rok." Aleksander PRECA 2004-11-24 16:47:12
Zarządzenie Nr 77 z 2004 roku w sprawie "Przeprowadzenia kontroli w Referacie Inwestycji, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego" Aleksander PRECA 2004-11-24 16:46:50
Zarządzenie Nr 76 z 2004 roku w sprawie "Zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego" Aleksander PRECA 2004-11-24 16:46:33
Zarządzenie Nr 75 z 2004 roku w sprawie "Powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Urządzie Miasta i Gminy" Aleksander PRECA 2004-11-24 16:46:21
Zarządznie Nr 78 z 2004 roku w sprawie "Sporządzenia projektu budżetu miasta i gminy Kalisz Pomorski na 2005 rok." - dokument usunięty Aleksander PRECA 2004-11-24 16:38:43
Zarządznie Nr 77 z 2004 roku w sprawie "Przeprowadzenia kontroli w Referacie Inwestycji, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego" - dokument usunięty Aleksander PRECA 2004-11-24 16:38:28
Zarządznie Nr 76 z 2004 roku w sprawie "Zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego" - dokument usunięty Aleksander PRECA 2004-11-24 16:38:13
Zarządznie Nr 75 z 2004 roku w sprawie "Powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Urządzie Miasta i Gminy" - dokument usunięty Aleksander PRECA 2004-11-24 16:36:26
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na "Dostawę radarowego systemu kontroli prędkości pojazdów wraz z kompleksowym oprogramowaniem" Aleksander PRECA 2004-11-24 16:36:01
Przetarg przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Remont chodników i parkingów na osiedlu Spółdzielni Mieszkaniowej „ŚWIT” w Kaliszu Pomorskim” Aleksander PRECA 2004-10-28 13:25:22
Przetarg nieograniczony powyżej 60 000 euro na: „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na zagospodarowanie Stadionu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim” Aleksander PRECA 2004-10-28 10:23:36
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Kalisz Pomorski ul. Tartaczna Aleksander PRECA 2004-10-25 16:26:04
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Kalisz Pomorski ul. Szczecińska 29 Aleksander PRECA 2004-10-25 16:25:49
Uchwała Nr XXIII/119/2004 Rady Miejskiej w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie robót budowlanych przy kościele w Kaliszu Pomorskim. Aleksander PRECA 2004-10-25 16:25:32
Uchwała Nr XXII/117/2004 Rady Miejskiej w sprawie powołania Sekretarza Gminy. Aleksander PRECA 2004-10-25 16:25:18
Uchwała Nr XXII/118/2004 Rady Miejskiej w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Kalisz Pomorski. Aleksander PRECA 2004-10-25 16:25:01
Uchwała Nr XXII/116/2004 Rady Miejskiej w sprawie Miejsko-Gminnego Programu Ochrony Zdrowia na 2004 rok. Aleksander PRECA 2004-10-25 16:24:44
Uchwała Nr XXII/115/2004 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych, oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyż Aleksander PRECA 2004-10-25 16:24:30
Uchwała Nr XXII/114/2004 Rady Miejskiej w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów. Aleksander PRECA 2004-10-25 16:24:16
Uchwała Nr XXII/113/2004 Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia koncepcji budowy budynków wielorodzinnych w obrębie ulic Dworcowa-Brzozowa w Kaliszu Pomorskim. Aleksander PRECA 2004-10-25 16:17:54
Uchwała Nr XXII/112/2004 Rady Miejskiej w sprawie zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych. Aleksander PRECA 2004-10-25 16:17:39
Uchwała Nr XXII/111/2004 Rady Miejskiej w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Aleksander PRECA 2004-10-25 16:17:19
Uchwała Nr XXII/110/2004 Rady Miejskiej w sprawie zmian planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok. Aleksander PRECA 2004-10-25 16:17:07
Uchwała Nr XXII/109/2004 Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek opłaty administracyjnej, terminów płatności i sposobu jej poboru. Aleksander PRECA 2004-10-25 16:16:54
Uchwała Nr XXII/107/2004 Rady Miejskiej w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Kalisz Pomorski podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej Aleksander PRECA 2004-10-25 16:14:56
Uchwała Nr XXI/108/2004 Rady Miejskiej w sprawie kierunków założeń do projektu budżetu na 2005 rok. Aleksander PRECA 2004-10-25 16:05:12
Uchwała Nr XXII/10&/2004 Rady Miejskiej w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Kalisz Pomorski podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej - dokument usunięty Aleksander PRECA 2004-10-25 16:04:49
Uchwała Nr XXII/106/2004 Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kalisz Pom. na 2004 rok. Aleksander PRECA 2004-10-25 16:04:23
Uchwała Nr XXII/105/2004 Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kalisz Pom. na 2004 rok. Aleksander PRECA 2004-10-25 15:51:41
Uchwała Nr XXI/103/2004 Rady Miejskiej w sprawie przekazania na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim kanalizacji sanitarnej ul. Szczecińska w Kalis Aleksander PRECA 2004-10-25 15:47:17
Uchwała Nr XXI/102/2004 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy. Aleksander PRECA 2004-10-25 15:44:55
Uchwała Nr XXI/101/2004 Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie: regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych prz Aleksander PRECA 2004-10-25 15:44:28