Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr LXXXVII/630/24 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2024-2039. Gabriela Czerniawska 2024-06-25 09:10:46
Uchwała Nr LXXXVII/631/24 w sprawie przekazania w 2024 roku środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, z przeznaczeniem na dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim w zakresie zabezpieczenia obiektu przed zawaleniem. Gabriela Czerniawska 2024-06-25 09:10:28
Uchwała Nr LXXXVII/632/24 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Kalisz Pomorski na lata 2024-2027. Gabriela Czerniawska 2024-06-25 09:10:04
Uchwała Nr LXXXVII/633/24 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego. Gabriela Czerniawska 2024-06-25 09:09:42
Uchwała Nr LXXXVII/634/24 w sprawie wyposażenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w majątek. Gabriela Czerniawska 2024-06-25 09:09:17
Uchwała Nr LXXXVII/635/24 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Kalisz Pomorski na lata 2025-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. Gabriela Czerniawska 2024-06-25 09:08:51
Sołtys - Rada Sołecka Marta Gnacyk 2024-06-25 09:05:42
Sołtys - Rada Sołęcka Marta Gnacyk 2024-06-25 09:01:09
Rok 2024 (Nowa kadencja RADY) Gabriela Czerniawska 2024-06-25 08:48:24
Uchwała Nr LXXXVIII/637/24 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2023. Gabriela Czerniawska 2024-06-25 08:47:57
Uchwała Nr LXXXVIII/636/24 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalisz Pomorski na rok 2024. Gabriela Czerniawska 2024-06-25 08:46:44
Sołtys - Rada Sołecka Marta Gnacyk 2024-06-25 08:44:34
Sołtys - Rada Sołecka Marta Gnacyk 2024-06-25 08:42:20
Sołtys - Rada Sołecka Marta Gnacyk 2024-06-25 08:38:41
Uchwała Nr LXXXVII/635/24 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Kalisz Pomorski na lata 2025-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. Gabriela Czerniawska 2024-06-25 08:32:28
Uchwała Nr LXXXVII/634/24 w sprawie wyposażenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w majątek. Gabriela Czerniawska 2024-06-25 08:31:11
Uchwała Nr LXXXVII/633/24 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego. Gabriela Czerniawska 2024-06-25 08:28:12
Uchwała Nr LXXXVII/632/24 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Kalisz Pomorski na lata 2024-2027. Gabriela Czerniawska 2024-06-25 08:26:55
Uchwała Nr LXXXVII/631/24 w sprawie przekazania w 2024 roku środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, z przeznaczeniem na dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim w zakresie zabezpieczenia obiektu przed zawaleniem. Gabriela Czerniawska 2024-06-25 08:23:42
Uchwała Nr LXXXVII/630/24 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2024-2039. Gabriela Czerniawska 2024-06-25 08:22:08
Uchwała Nr LXXXVII/629/24 w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXIV/605/23 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na 2024 rok. Gabriela Czerniawska 2024-06-25 08:20:54
Sołtys - Rada Sołecka Marta Gnacyk 2024-06-25 08:11:17
Sołtys - Rada Sołecka Marta Gnacyk 2024-06-25 07:58:30
Sołtys - Rada Sołecka Marta Gnacyk 2024-06-25 07:13:40
Sołtys - Rada Sołecka Marta Gnacyk 2024-06-25 07:09:24
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - Druk Nr 39. Gabriela Czerniawska 2024-06-24 12:28:37
Projekt uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim i nadania jej statutu - Druk Nr 38. Gabriela Czerniawska 2024-06-24 12:28:01
Projekt uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim i nadania jej statutu - Druk Nr 38. Gabriela Czerniawska 2024-06-24 12:27:53
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji nr 6733.4.2024 z dnia 21 czerwca 2024 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu działki oraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną, do realizacji na terenie działki o numerze ewidencyjnym 44 położonej w obrębie geodezyjnym numer 0069 Pepłówek w gminie Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2024-06-24 08:56:53
Sprawozdanie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od dnia 25 maja 2024 r. do dnia 20 czerwca 2024 r. - Druk Nr 23. Gabriela Czerniawska 2024-06-21 13:49:44
Zarządzenie nr 121/2024 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży Wojciech Kucharski 2024-06-20 15:23:07
Protokół III/24 z sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim Gabriela Czerniawska 2024-06-20 12:06:40
Sesja III RM - 29.05.2024 r. Gabriela Czerniawska 2024-06-20 12:06:04
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu - Druk Nr 37. Gabriela Czerniawska 2024-06-19 10:36:08
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania planu ogólnego gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 36. Gabriela Czerniawska 2024-06-19 10:05:02
Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Kalisz Pomorski celem wydania opinii o zmianie granic gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 35. Gabriela Czerniawska 2024-06-19 10:03:33
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kalisz Pomorski na lata 2024-2030 - Druk Nr 34. Gabriela Czerniawska 2024-06-19 10:01:32
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LXXXV/616/24 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Miejskiego "Bajkolandia" w Kaliszu Pomorskim poprzez likwidację zamiejscowego oddziału w Pomierzynie i utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zamiaru utworzenia puntu przedszkolnego w miejsce likwidowanego oddziału zamiejscowego w Pomierzynie - Druk Nr 33. Gabriela Czerniawska 2024-06-19 10:00:42
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIV/529/23 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Kalisz Pomorski - Druk Nr 32. Gabriela Czerniawska 2024-06-19 09:58:55
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2024-2039 - Druk Nr 31. Gabriela Czerniawska 2024-06-19 09:58:00