Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 139/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy - dokument usunięty Jolanta Leszczyńska 2022-09-20 11:54:44
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stara Korytnica. Krzysztof Kot 2022-09-19 14:33:15
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stara Korytnica. Krzysztof Kot 2022-09-19 14:32:57
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSB Drawsko w dniach 19.09.2022 r. -25.09.2022 r. Lidia Zbytek 2022-09-16 12:38:53
Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Anna Urbańska 2022-09-16 09:47:16
projekt uchwały w sprawie przekazania wiat śmietnikowych na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 610. Gabriela Czerniawska 2022-09-14 11:48:19
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców - Druk Nr 609. Gabriela Czerniawska 2022-09-14 11:47:35
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - Druk Nr 608. Gabriela Czerniawska 2022-09-14 11:46:35
projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kalisz Pomorski na lata 2023-2027 - Druk Nr 607. Gabriela Czerniawska 2022-09-14 11:45:51
projekt uchwały w sprawie udzielenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Złocieńcu dotacji w wysokości 15.000,00 zł - Druk Nr 606. Gabriela Czerniawska 2022-09-14 11:44:55
projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2032 - Druk Nr 605. Gabriela Czerniawska 2022-09-14 11:32:17
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2022 - Druk Nr 604. Gabriela Czerniawska 2022-09-14 11:28:40
Zarządzenie Nr 137/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2022-09-13 14:10:22
Zarządzenie Nr 137/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2022-09-13 14:09:39
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Młodszego referenta ds. administracyjnych i organizacji prac interwencyjnych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim - zakończony Marcin Kurylczyk 2022-09-13 08:32:47
Zarządzenie nr 135/2022 w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie stypendium Burmistrza Kalisza Pomorskiego za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe oraz stypendium specjalnego Burmistrza Kalisza Pomorskiego za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe Marta Gorajewska 2022-09-12 10:24:22
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stara Korytnica. Krzysztof Kot 2022-09-12 08:08:46
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stara Korytnica. Krzysztof Kot 2022-09-12 08:04:58
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bralin. Krzysztof Kot 2022-09-12 08:02:19
Zarządzenie nr 136/2022 w sprawie ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 r. programu polityki zdtowotnej pn. "Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2025" Marta Gorajewska 2022-09-09 12:36:34
Kokurs ofert na realizację w 2022 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Gminy Klaisz Pomorski na lata 2021-2025" - zakończony Marta Gorajewska 2022-09-09 12:35:49
Zarządzenie nr 136/2022 w sprawie ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 r. programu polityki zdtowotnej pn. "Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2025" Marta Gorajewska 2022-09-09 12:20:46
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSB Drawsko w dniach 12.09.2022 r. -18.09.2022 r. Lidia Zbytek 2022-09-09 09:47:57
Rekrutacja dzieci do Żłobka "Szuwarek" w Kaliszu Pomorskim na rok szkolny 2022/2023 Marta Gorajewska 2022-09-09 08:03:35
Rekrutacja dzieci do Żłobka "Szuwarek" w Kaliszu Pomorskim na rok szkolny 2022/2023 Marta Gorajewska 2022-09-09 07:41:08
Rekrutacja dzieci do Żłobka "Szuwarek" w Kaliszu Pomorskim na rok szkolny 2022/2023 Marta Gorajewska 2022-09-09 07:40:26
Rekrutacja dzieci do Żłobka "Szuwarek" w Kaliszu Pomorskim na rok szkolny 2022/2023 Marta Gorajewska 2022-09-09 07:33:10
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji nr 6733.13.2022 z dnia 08 września 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV i SN 15kV wraz ze słupową stacją transformatorową, na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 39 położonej obrębie geodezyjnym numer 0011 w mieście Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2022-09-08 12:59:05
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji nr 6733.13.2022 z dnia 08 września 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV i SN 15kV wraz ze słupową stacją transformatorową, na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 39 położonej obrębie geodezyjnym numer 0011 w mieście Kalisz Pomorski. - dokument usunięty Krzysztof Kot 2022-09-08 12:39:14
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji nr 6733.13.2022 z dnia 08 września 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV i SN 15kV wraz ze słupową stacją transformatorową, na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 39 położonej obrębie geodezyjnym numer 0011 w mieście Kalisz Pomorski. - dokument usunięty Krzysztof Kot 2022-09-08 12:37:18
Zarządzenie Nr 130A/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok Marcin Kurylczyk 2022-09-07 14:51:29
Zarządzenie Nr 130A/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok Marcin Kurylczyk 2022-09-07 13:48:21
Zarządzenie Nr 130/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok Marcin Kurylczyk 2022-09-07 13:46:48
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z dnia 05 września 2022 r. Anna Kranc-Bargieł 2022-09-07 11:35:06
Nabór na stanowisko młodszego opiekuna w Żłobku "Szuwarek" w Kaliszu Pomorskim Marta Gorajewska 2022-09-06 12:57:16
Rekrutacja dzieci (zakładka menu) Marcin Kurylczyk 2022-09-06 12:39:22
Oferty pracy (zakładka menu) Marcin Kurylczyk 2022-09-06 12:38:55
Zarządzenie Nr 132/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok Marcin Kurylczyk 2022-09-06 12:21:27
Zarządzenie Nr 131/2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy Marcin Kurylczyk 2022-09-06 12:20:23
Zarządzenie Nr 130/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok Marcin Kurylczyk 2022-09-06 12:19:40