Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 27/2023 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 06 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, ochrony i promocji zdrowia, oraz kultury, tradycji i edukacji. Anna Kranc-Bargieł 2023-02-06 10:47:05
Zarządzenie Nr 27/2023 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 06 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, ochrony i promocji zdrowia, oraz kultury, tradycji i edukacji. Anna Kranc-Bargieł 2023-02-06 10:44:34
Zarządzenie Nr 27/2023 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 06 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, ochrony i promocji zdrowia, oraz kultury, tradycji i edukacji. Anna Kranc-Bargieł 2023-02-06 10:42:42
Zarządzenie Nr 6/2023 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż przyczepy samowyładowczej PRW - 1500 Jagoda Tużnik 2023-02-06 08:50:14
Zarządzenie Nr 7/2023 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż Ciągnika AGT 830 wraz z osprzętem (pług, kabina) Jagoda Tużnik 2023-02-06 08:49:17
Zarządzenie Nr 26/2023 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 3 lutego 2023 roku w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jagoda Tużnik 2023-02-03 13:44:58
Uchwała Nr LXVIII/505/23 w sprawie przekazania mini ciągnika i pługu na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2023-02-02 12:46:28
Uchwała Nr LXVIII/504/23 w sprawie skargi na Burmistrza Kalisza Pomorskiego. Gabriela Czerniawska 2023-02-02 12:45:50
Uchwała Nr LXVIII/503/23 zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Gabriela Czerniawska 2023-02-02 12:45:21
Uchwała Nr LXVIII/502/23 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych. Gabriela Czerniawska 2023-02-02 12:44:35
Uchwała Nr LXVIII/501/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIV/477/22 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia w Gminie Kalisz Pomorski stawki za 1 km przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek edukacyjnych. Gabriela Czerniawska 2023-02-02 12:43:57
Uchwała Nr LXVIII/500/23 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2023-2038. Gabriela Czerniawska 2023-02-02 12:43:18
Uchwała Nr LXVIII/499/23 w sprawie zmiany uchwały Nr LXV/486/22 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok. Gabriela Czerniawska 2023-02-02 12:42:27
Zarzadzenie Nr 22/2023 sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok Aleksander Preca 2023-02-02 10:58:28
Zarządzenie nr 25/2023 w sprawie wynajmu pomieszczeń i obiektów zarządzanych przez placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalisz Pomorski Marta Gorajewska 2023-02-02 09:36:59
Zarządzenie nr 25/2023 w sprawie wynajmu pomieszczeń i obiektów zarządzanych przez placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalisz Pomorski Marta Gorajewska 2023-02-02 08:59:43
Zarządzenie nr 25/2023 w sprawie wynajmu pomieszczeń i obiektów zarządzanych przez placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalisz Pomorski Marta Gorajewska 2023-02-02 08:59:32
Zarządzenie nr 25/2023 w sprawie wynajmu pomieszczeń i obiektów zarządzanych przez placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalisz Pomorski Marta Gorajewska 2023-02-02 08:59:01
Rok 2023 Gabriela Czerniawska 2023-02-01 14:28:17
Rok 2023 Gabriela Czerniawska 2023-02-01 14:22:28
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo Nr 23 Marek Brumer 2023-02-01 14:03:35
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo Nr 23 Marek Brumer 2023-02-01 13:59:14
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Jolanta Leszczyńska 2023-01-31 14:28:37
Rok 2023 Gabriela Czerniawska 2023-01-31 13:12:22
Zarządzenie Nr 18/2023 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej Jolanta Leszczyńska 2023-01-31 11:23:57
Zarządzenie Nr 18/2023 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej Jolanta Leszczyńska 2023-01-31 11:20:16
Zarządzenie nr 19/2023 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2023 roku Marta Gorajewska 2023-01-31 10:58:15
Zarządzenie Nr 21/2023 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski Jagoda Tużnik 2023-01-31 07:32:57
Zarządzenie Nr 21/2023 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski Jagoda Tużnik 2023-01-31 07:30:52
Zarządzenie Nr 21/2023 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski Jagoda Tużnik 2023-01-30 14:57:36
Zarządzenie Nr 21/2023 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski Jagoda Tużnik 2023-01-30 14:56:07
Zarządzenie Nr 21/2023 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski Jagoda Tużnik 2023-01-30 14:53:46
Zarządzenie Nr 21/2023 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski Jagoda Tużnik 2023-01-30 14:37:14
Zarządzenie Nr 21/2023 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski Jagoda Tużnik 2023-01-30 14:36:22
Przetargi - nieruchomości - dokument usunięty Jagoda Tużnik 2023-01-30 14:35:05
Zarządzenie Nr 21/2023 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski Jagoda Tużnik 2023-01-30 14:30:35
Zarządzenie Nr 20/2023 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w ogłoszeniu otwartych konkursów ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu Anna Kranc-Bargieł 2023-01-30 13:56:17
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektora ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim - (zakończony) Marcin Kurylczyk 2023-01-30 09:27:32
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSB Drawsko w dniach 30.01.2023 r. - 05.02.2023 r. Lidia Zbytek 2023-01-27 11:02:25
Zarządzenie Nr 18/2023 Burmistrza Kalisza Pomorskiego w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej do Zarządzenia Nr 11/2023 z dnia 13 stycznia 2023 roku - dokument usunięty Jolanta Leszczyńska 2023-01-27 10:20:12