Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 14/2023 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024, w tym terminów składania dokumentów do przedszkola, klas I szkół podstawowych oraz klas IV sportowych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski Marta Gorajewska 2023-01-23 11:00:15
Zarządzenie Nr 14/2023 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024, w tym terminów składania dokumentów do przedszkola, klas I szkół podstawowych oraz klas IV sportowych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski Marta Gorajewska 2023-01-23 11:00:02
Zarządzenie Nr 14/2023 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024, w tym terminów składania dokumentów do przedszkola, klas I szkół podstawowych oraz klas IV sportowych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski Marta Gorajewska 2023-01-23 10:59:34
WYKAZ PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO W GMINIE KALISZ POMORSKI POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE BURMISTRZA KALISZA POMORSKIEGO NA PROWADZENIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO Marta Gorajewska 2023-01-23 10:56:16
WYKAZ PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO W GMINIE KALISZ POMORSKI POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE BURMISTRZA KALISZA POMORSKIEGO NA PROWADZENIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO Marta Gorajewska 2023-01-23 10:49:14
Rekrutacja do klas I szkół podstawowych oraz klas IV sportowych - rok szkolny 2023/2024 Marta Gorajewska 2023-01-23 10:46:58
Marta Gorajewska 2023-01-23 10:41:12
Rekrutacja do przedszkola publicznego na rok szkolny 2023/2024 Marta Gorajewska 2023-01-23 10:31:22
Rok 2023 Gabriela Czerniawska 2023-01-23 10:00:27
Zarządzenie Nr 2/2023 w sprawie wprowadzenia protokołu zdawczo-odbiorczego stanowiska pracy i karty obiegowej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim oraz zasad ich stosowania. Marcin Kurylczyk 2023-01-20 13:18:04
Dotyczy: dodatkowych działań szkoleniowych na obiektach CSB Drawsko w dniach 23.01.2023 r. - 29.01.2023 r. Lidia Zbytek 2023-01-20 12:59:18
Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2022 rok - Druk Nr 663. Gabriela Czerniawska 2023-01-20 12:06:51
Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej za 2022 rok - Druk Nr 662. Gabriela Czerniawska 2023-01-20 12:05:01
Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2022 rok - Druk Nr 661. Gabriela Czerniawska 2023-01-20 12:01:30
Sprawozdanie z pracy Komisji Gospodarki i Budżetu za 2022 rok - Druk Nr 660. Gabriela Czerniawska 2023-01-20 11:59:36
Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej za 2022 rok - Druk Nr 659. Gabriela Czerniawska 2023-01-20 11:56:46
Rok 2023 Gabriela Czerniawska 2023-01-20 11:55:48
projekt uchwały w sprawie przekazania mini ciągnika i pługu na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 670. Gabriela Czerniawska 2023-01-20 08:59:39
projekt uchwały w sprawie skargi na Burmistrza Kalisza Pomorskiego - Druk Nr 669. Gabriela Czerniawska 2023-01-20 08:58:14
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 - Druk Nr 668. Gabriela Czerniawska 2023-01-20 08:56:23
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych - Druk Nr 667. Gabriela Czerniawska 2023-01-20 08:53:38
projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIV/477/22 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia w Gminie Kalisz Pomorski stawki za 1 km przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek edukacyjnych - Druk Nr 666. Gabriela Czerniawska 2023-01-20 08:51:35
projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2023-2038 - Druk Nr 665. Gabriela Czerniawska 2023-01-20 08:43:05
projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2023-2038 - Druk Nr 665. Gabriela Czerniawska 2023-01-20 08:37:28
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXV/486/22 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok - Druk Nr 664. Gabriela Czerniawska 2023-01-20 08:29:50
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSB Drawsko w dniach 23.01.2023 r. - 29.01.2023 r. Lidia Zbytek 2023-01-20 08:05:52
Protokół Nr LXVII/23 z Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2023-01-18 13:06:42
Sesja LXVII RM - 11.01.2023 (nadzwyczajna) Gabriela Czerniawska 2023-01-18 13:06:02
ZARZĄDZENIE Nr 13/2023 w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130 000 zł Dorota Dobrzeniecka 2023-01-18 10:46:27
Uchwała Nr LXVII/498/23 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2023-01-18 09:43:17
Uchwała Nr LXVII/497/23 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2023-2038. Gabriela Czerniawska 2023-01-18 09:42:33
Uchwała Nr LXVII/496/23 w sprawie zmiany uchwały Nr LXV/486/22 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2023. Gabriela Czerniawska 2023-01-18 09:41:39
LXVII Sesja Rady Miejskiej - 11.01.2023 Marcin Kurylczyk 2023-01-18 08:25:49
Rok 2023 Gabriela Czerniawska 2023-01-18 08:15:25
Protokół Nr LXVI/22 z Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2023-01-18 08:15:13
Sesja LXVI RM - 29.12.2022 (nadzwyczajna) Gabriela Czerniawska 2023-01-18 08:14:40
Protokół Nr LXV/22 z Sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2023-01-18 08:14:04
Sesja LXV RM - 28.12.2022 Gabriela Czerniawska 2023-01-18 08:13:11
Rok 2023 Gabriela Czerniawska 2023-01-18 08:07:00
Zarządzenie nr 12/2023 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania stałej Komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert na realizację zadań budżetowych powyżej 130 000 złotych, prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski. Marcin Kurylczyk 2023-01-17 14:17:49