Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2023 rok - Druk Nr 29. Gabriela Czerniawska 2024-06-19 09:54:01
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kalisz Pomorski za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2023 rok - Druk Nr 28. Gabriela Czerniawska 2024-06-19 09:53:14
Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego - Druk Nr 25. Gabriela Czerniawska 2024-06-19 09:51:45
Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego - Druk Nr 25. Gabriela Czerniawska 2024-06-19 09:51:35
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 125 Lidia Zbytek 2024-06-18 13:52:46
Informacja Starosty Drawskiego z dnia 17 czerwca 2024 r. o wydaniu przez Starostę Drawskiego Decyzji zmieniającej dotyczącej zamierzenia budowlanego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej na terenie działki nr 16 obręb 4 m.Kalisz Pomorski Wojciech Kucharski 2024-06-18 13:50:24
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 55 Lidia Zbytek 2024-06-18 11:55:43
Zarządzenie Nr 120/2024 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2024-06-18 10:23:57
Zarządzenie Nr 120/2024 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2024-06-18 10:23:23
Sołtys - Rada Sołecka Marta Gnacyk 2024-06-17 12:40:32
Sołtys - Rada Sołecka Marta Gnacyk 2024-06-17 11:28:58
Zarządzenie Nr 117/2024 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2024-06-17 10:23:36
Zarządzenie Nr 117/2024 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2024-06-17 10:23:09
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 54 Lidia Zbytek 2024-06-17 07:46:33
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSB Drawsko w dniach 17.06.2024 r. - 23.06.2024 r. Lidia Zbytek 2024-06-17 07:45:23
Zarządzenie Nr 119/2024 w sprawie wyznaczenia delegata reprezentującego Gminę Kalisz Pomorski w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania Radosław Czapek 2024-06-14 10:50:40
Zarządzenie Nr 115/2024 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2024 rok Marcin Kurylczyk 2024-06-14 07:06:19
Zarządzenie Nr 118/2024 w sprawie przyznania dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego dotacji celowej w 2024 roku na zadanie z zakresu ratownictwa wodnego Anna Kranc-Bargieł 2024-06-12 13:53:27
Zarządzenie Nr 118/2024 w sprawie przyznania dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego dotacji celowej w 2024 roku na zadanie z zakresu ratownictwa wodnego Anna Kranc-Bargieł 2024-06-12 13:52:31
Zapytanie ofertowe na ?Kompleksowa obsługa prawna procesu przygotowania i przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na obszarze Gminy Kalisz Pomorski w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2027 r.? Dorota Dobrzeniecka 2024-06-12 12:01:49
Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-06-11 14:56:39
Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia 29.05.2024 r. Dorota Dobrzeniecka 2024-06-11 14:20:24
Rada Miejska w Kaliszu Pomorskim Gabriela Czerniawska 2024-06-11 13:46:44
Sołtys - Rada Sołecka Marta Gnacyk 2024-06-11 12:37:46
Sołtys - Rada Sołecka Marta Gnacyk 2024-06-11 11:11:17
Sołtys - Rada Sołecka Marta Gnacyk 2024-06-11 11:10:57
Sołtys - Rada Sołecka Marta Gnacyk 2024-06-11 11:09:24
WNIOSEK O UDZIELENIE STYPENDIUM BURMISTRZA KALISZA POMORSKIEGO ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE, ARTYSTYCZNE LUB SPORTOWE Marta Gorajewska 2024-06-11 10:17:19
WNIOSEK O UDZIELENIE STYPENDIUM BURMISTRZA KALISZA POMORSKIEGO ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE, ARTYSTYCZNE LUB SPORTOWE Marta Gorajewska 2024-06-11 10:17:16
WNIOSEK O UDZIELENIE STYPENDIUM BURMISTRZA KALISZA POMORSKIEGO ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE, ARTYSTYCZNE LUB SPORTOWE Marta Gorajewska 2024-06-10 14:55:46
ANALIZA ZAGROŻEŃ W TYM IDENTYFIKACJA MIEJSC, W KTÓRYCH WYSTĘPUJE ZAGROŻENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB WYKORZYSTUJĄCYCH OBSZAR WODNY DO PŁYWANIA, KĄPANIA SIĘ, UPRAWIANIA SPORTU LUB REKREACJI NA TERENIE GMINY KALISZ POMORSKI Anna Kranc-Bargieł 2024-06-10 13:02:34
Rada Miejska w Kaliszu Pomorskim Gabriela Czerniawska 2024-06-10 10:49:56
Protokół II/24 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim Gabriela Czerniawska 2024-06-10 10:32:43
Sesja II RM - 16.05.2024 (nadzwyczajna) Gabriela Czerniawska 2024-06-10 10:31:51
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji nr 6733.5.2024 z dnia 10 czerwca 2024 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku przedszkola wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia garażowego na pomieszczenia przedszkolne, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 77 położonej w obrębie geodezyjnym numer 0068 w gminie Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2024-06-10 09:47:14
Zarządzenie Nr 117/2024 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2024-06-10 07:23:44
Zarządzenie Nr 117/2024 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2024-06-10 07:23:04
Zarządzenie Nr 116/2024 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy Katarzyna Kędzierska 2024-06-07 13:41:00
Zarządzenie Nr 114/2024 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy Katarzyna Kędzierska 2024-06-06 13:54:36
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSB Drawsko w dniach 10.06.2024 r. - 16.06.2024 r. Lidia Zbytek 2024-06-06 13:47:04