Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Platforma e-Zamówienia i miniPortal Marcin Kurylczyk 2022-08-31 14:54:38
Platforma e-Zamówienia i miniPortal Marcin Kurylczyk 2022-08-31 13:52:07
- dokument usunięty Marcin Kurylczyk 2022-08-31 13:45:27
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania Anna Urbańska 2022-08-31 13:25:56
Budowa do 16 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 16 MW wraz z niezbedną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 57/1 i 62/3 w obrębie Jasnopole w gminie Kalisz Pomorski Anna Urbańska 2022-08-31 13:24:45
Budowa do 16 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 16 MW wraz z niezbedną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 57/1 i 62/3 w obrębie Jasnopole w gminie Kalisz Pomorski - dokument usunięty Anna Urbańska 2022-08-31 13:24:36
Budowa do 16 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 16 MW wraz z niezbedną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 57/1 i 62/3 w obrębie Jasnopole w gminie Kalisz Pomorski - dokument usunięty Anna Urbańska 2022-08-31 13:23:26
Protokół Nr LVIII/22 z Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2022-08-31 12:08:23
Sesja LVIII RM - 29.08.2022 (nadzwyczajna) Gabriela Czerniawska 2022-08-31 12:07:48
Plan pracy Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim na 2022 rok. Gabriela Czerniawska 2022-08-31 10:47:08
Głosowanie podczas LVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2022-08-30 10:42:55
Sesja nadzwyczajna LVIII RM - 29.08.2022 Gabriela Czerniawska 2022-08-30 10:41:44
Sesja nadzwyczajna LVIII RM - 29.08.2022 Gabriela Czerniawska 2022-08-30 10:41:30
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSB Drawsko w dniach 29.08.2022 r. -04.09.2022 r. Marek Brumer 2022-08-30 09:45:34
Uchwała Nr LVIII/451/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/375/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim oraz stałych komisji Rady Miejskiej na 2022 rok. Gabriela Czerniawska 2022-08-30 08:48:13
Uchwała Nr LVIII/450/22 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Gabriela Czerniawska 2022-08-30 08:47:37
Uchwała Nr LVIII/449/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2022. Gabriela Czerniawska 2022-08-30 08:47:01
Rok 2022 Gabriela Czerniawska 2022-08-30 08:02:57
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/375/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim oraz stałych komisji Rady Miejskiej na 2022 rok - Druk Nr 601. Gabriela Czerniawska 2022-08-30 07:59:25
Informacja o terminach polowań zbiorowych organizowanych przez Otwockie Kółko Myśliwskie im. Św. Huberta Anna Urbańska 2022-08-30 07:07:33
Zarządzenie Nr 129/2022 w sprawie zasad (polityki) rachunkowości stosowanych przy realizacji zadań finansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy Marcin Kurylczyk 2022-08-29 11:18:21
Zarządzenie Nr 126/2022 w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2022 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2022 roku , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz o przebiegu wykonania budżetu instytucji kultury za I półrocze 2022 roku. Marcin Kurylczyk 2022-08-29 11:16:27
Zarządzenie Nr 126/2022 w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2022 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2022 roku , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz o przebiegu wykonania budżetu instytucji kultury za I półrocze 2022 roku. Marcin Kurylczyk 2022-08-29 11:13:31
LVIII Sesja Rady Miejskiej - 29.08.2022 Marcin Kurylczyk 2022-08-29 10:08:36
Zarządzenie 127/2022 w sprawie założeń i wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej na 2023 rok Marcin Kurylczyk 2022-08-29 09:44:58
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 wersja nr 6 Dorota Dobrzeniecka 2022-08-29 09:30:49
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Młodszego referenta ds. administracyjnych i organizacji prac interwencyjnych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim - zakończony Marcin Kurylczyk 2022-08-26 14:13:56
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Młodszego referenta ds. administracyjnych i organizacji prac interwencyjnych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim - zakończony Marcin Kurylczyk 2022-08-26 14:10:40
Nabór na wolne stanowisko Podinspektora ds. administracyjnych i organizacji prac interwencyjnych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim - zakończony Marcin Kurylczyk 2022-08-26 14:00:35
Zarządzenie Nr 128/2022 w sprawie planów finansowych rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Marcin Kurylczyk 2022-08-26 12:06:40
Zarządzenie Nr 128/2022 w sprawie planów finansowych rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Marcin Kurylczyk 2022-08-26 12:06:21
Zarządzenie 127/2022 w sprawie założeń i wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej na 2023 rok Marcin Kurylczyk 2022-08-26 12:04:04
Konkurs ofert na realizację w 2022 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program wpolityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Kalisz Pomorski w wieku 60+ na lata 2022-2026" - zakończony Marta Gorajewska 2022-08-26 11:06:35
Konkurs ofert na realizację w 2022 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program wpolityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Kalisz Pomorski w wieku 60+ na lata 2022-2026" - zakończony Marta Gorajewska 2022-08-26 11:05:17
Zarządzenie Nr 20/2021 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2021 rok Marcin Kurylczyk 2022-08-25 10:46:44
projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania - Druk Nr 600. Gabriela Czerniawska 2022-08-25 08:09:28
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2022 - Druk Nr 599. Gabriela Czerniawska 2022-08-25 08:08:42
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2022 - Druk Nr 599. - dokument usunięty Gabriela Czerniawska 2022-08-25 08:08:00
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2022 - Druk Nr 599. - dokument usunięty Gabriela Czerniawska 2022-08-25 08:07:42
Informacja o polowaniu zbiorowym na kaczki na terenie sołect Giżyno, Krężno, Pepłówek, Poźrzadło Wielkie, Stara Studnica Anna Urbańska 2022-08-24 07:16:18