Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektora do spraw podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim - zakończony Marcin Kurylczyk 2022-05-04 11:44:26
Zarządzenie Nr 75/2022 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim. Marcin Kurylczyk 2022-05-04 11:30:21
LIV Sesja Rady Miejskiej - 28.04.2022 Marcin Kurylczyk 2022-05-02 13:18:23
Zapytanie ofertowe "Organizacja wycieczki do Poznania dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. Poznaj Polskę" Marta Gorajewska 2022-05-02 13:15:56
Uchwała Nr LIV/423/22 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości. Gabriela Czerniawska 2022-05-02 12:44:59
Uchwała Nr LIV/422/22 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców. Gabriela Czerniawska 2022-05-02 12:44:29
Uchwała Nr LIV/421/22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Kalisz Pomorski a Powiatem Drawskim. Gabriela Czerniawska 2022-05-02 12:43:50
Uchwała Nr LIV/420/22 w sprawie zmiany uchwały Nr III/31/18 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej "Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych w Kaliszu Pomorskim". Gabriela Czerniawska 2022-05-02 12:42:23
Uchwała Nr LIV/419/22 w sprawie udzielenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Złocieńcu dotacji w wysokości 15.000,00 zł. Gabriela Czerniawska 2022-05-02 12:41:32
Uchwała Nr LIV/418/22 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2022 - 2032. Gabriela Czerniawska 2022-05-02 12:40:45
Uchwała Nr LIV/417/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2022. Gabriela Czerniawska 2022-05-02 12:39:50
Uchwała Nr LIV/416/22 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021. Gabriela Czerniawska 2022-05-02 12:39:08
Głosowanie podczas LIV sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2022-05-02 10:31:34
Sesja LIV RM - 28.04.2022 Gabriela Czerniawska 2022-05-02 10:29:54
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSB Drawsko w dniach 02.05.2022 r. - 08.05.2022 r. Lidia Zbytek 2022-04-29 12:24:08
Informacja z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za I kwartał 2022 r. Marcin Kurylczyk 2022-04-29 12:02:37
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2021 rok Jolanta Leszczyńska 2022-04-29 10:45:36
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dębsko - projekt do uzgodnienia i zaopiniowania. Krzysztof Kot 2022-04-29 10:11:51
Zapytanie ofertowe "Organizacja wycieczek dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. Poznaj Polskę" Marta Gorajewska 2022-04-29 08:46:47
Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 32 Lidia Zbytek 2022-04-28 15:35:49
Zarządzenie Nr 74/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do przekazania w użyczenie Radosław Czapek 2022-04-28 12:33:10
Zarządzenie Nr 74/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do przekazania w użyczenie Radosław Czapek 2022-04-28 12:32:43
Zarządzenie Nr 72/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2022-04-28 12:05:22
Zarządzenie Nr 72/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2022-04-28 12:04:56
Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Anna Urbańska 2022-04-28 10:01:45
Ostrzeżenia Meteorologiczne nr 31 Lidia Zbytek 2022-04-27 14:26:43
Ostrzeżenia Meteorologiczne nr 31 - dokument usunięty Lidia Zbytek 2022-04-27 14:26:04
Ostrzeżenia Meteorologiczne nr 31 - dokument usunięty Lidia Zbytek 2022-04-27 14:25:49
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dębsko - projekt do uzgodnienia i zaopiniowania. Krzysztof Kot 2022-04-27 12:08:05
Zarządzenie Nr 70/2022 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z realizacją Umowy Nr SP.271.2.2021 z dnia 27.07.2021 r. pn. "Budowa żłobka Szuwarek w Kaliszu Pomorskim przy ul. Dworcowa 6a-6b". Marcin Kurylczyk 2022-04-27 08:42:21
Informacja Burmistrza Kalisza Pomorskiego dotycząca preferowanych lokali mieszkalnych do sprzedaży - stan na dzień 01.04.2022 Radosław Czapek 2022-04-26 13:26:42
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dębsko - projekt do uzgodnienia i zaopiniowania. Krzysztof Kot 2022-04-26 13:25:21
Ostrzeżenia Meteorologiczne zbiorczo nr 50 Lidia Zbytek 2022-04-26 13:23:43
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dębsko - projekt do uzgodnienia i zaopiniowania. Krzysztof Kot 2022-04-26 12:50:07
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dębsko - projekt do uzgodnienia i zaopiniowania. Krzysztof Kot 2022-04-26 12:49:37
Informacja o wyniku przetargu (przetarg z dnia 21 kwietnia 2022 r. godz. 10:00) Radosław Czapek 2022-04-26 10:27:07
Protokół Nr LIII/22 z Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2022-04-25 14:07:32
Sprawozdanie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od dnia 25 marca 2022 r. do dnia 21 kwietnia 2022 r. - Druk Nr 554. Gabriela Czerniawska 2022-04-25 13:18:59
Sesja LIII RM - 07.04.2022 (nadzwyczajna) Gabriela Czerniawska 2022-04-22 13:39:49
Protokół Nr LII/22 z Sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2022-04-22 13:38:53