Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 85/2024 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 9 czerwca 2024 r. Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-04-29 07:27:10
Zarządzenie Nr 88/2024 w sprawie zmiany przeznaczenia lokalu w zasobach Gminy Kalisz Pomorski Jolanta Leszczyńska 2024-04-26 13:28:34
Zarządzenie Nr 87/2024 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2024-04-26 12:01:21
Zarządzenie Nr 87/2024 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2024-04-26 12:00:46
Zarządzenie nr 80/2024 w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-04-26 09:17:22
LXXXVIII Sesja Rady Miejskiej - 25.04.2024 Marcin Kurylczyk 2024-04-26 08:27:01
LXXXVII Sesja Rady Miejskiej - 28.03.2024 Marcin Kurylczyk 2024-04-26 08:26:24
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury Anna Kranc-Bargieł 2024-04-25 14:02:35
Zarządzenie nr 84/2024 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-04-25 13:46:31
Zarządzenie nr 84/2024 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. - dokument usunięty Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-04-25 13:46:15
Zarządzenie nr 84/2024 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. - dokument usunięty Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-04-25 13:45:37
Zarządzenie nr 80/2024 w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-04-25 12:17:25
Zarządzenie Nr 78/2024 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2024 rok Marcin Kurylczyk 2024-04-24 13:57:40
Zarządzenie Nr 83/2024 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży Jagoda Tużnik 2024-04-24 12:04:34
Zarządzenie Nr 82/2024 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży Jagoda Tużnik 2024-04-24 12:03:47
Zarządzenie Nr 81/2024 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy Kalisz Pomorski Jagoda Tużnik 2024-04-24 11:08:57
Zarządzenie Nr 81/2024 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy Kalisz Pomorski Jagoda Tużnik 2024-04-24 11:06:15
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2023 - Druk Nr 841. Gabriela Czerniawska 2024-04-24 10:36:43
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2023 - Druk Nr 841. Gabriela Czerniawska 2024-04-24 10:36:33
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalisz Pomorski na rok 2024 - Druk Nr 840. Gabriela Czerniawska 2024-04-24 10:35:35
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2024-2039 - Druk Nr 839. Gabriela Czerniawska 2024-04-24 10:34:17
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXIV/605/23 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na 2024 rok - Druk Nr 838. Gabriela Czerniawska 2024-04-24 10:04:11
Bilans zbiorczy za 2023 rok Marcin Kurylczyk 2024-04-23 13:53:55
Bilans zbiorczy za 2023 rok Marcin Kurylczyk 2024-04-23 13:53:35
Bilans Urząd Miejski za 2023 rok Marcin Kurylczyk 2024-04-23 13:52:56
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSB Drawsko w dniach 22.04.2024 r. -28.04.2024 r. Marek Brumer 2024-04-23 12:28:25
Zarządzenie Nr 79/2024 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2024-04-23 12:02:44
Zarządzenie Nr 79/2024 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2024-04-23 12:02:13
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 22 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa zachodniopomorskiego (wyciąg) Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-04-23 07:13:15
Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Musiał Monika Wojciech Kucharski 2024-04-19 13:42:28
Informacja Starosty Drawskiego z dnia 17 kwietnia 2024 r. (znak: AB.6740.3.3.2024.DK) o wydaniu decyzji Nr 6740.3.3.2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r. zmieniającą decyzję Starosty Drawskiego Nr 6740.3.52.2022 z dnia 06.12.2022 r. o pozwoleniu na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW, w skład elektrowni wchodzą: konstrukcje wsporcze, zespół paneli fotowoltaicznych, inwertery, prefabrykowana stacja transformatorowa, linie kablowe prądu stałego i prądu zmiennego, na terenie działki nr ewid. 5 obr. 0004 miasto Kalisz Pomorski, jednostka ewidencyjna 320303?4 Kalisz Pomorski miasto, w zakresie zmiany: układu zagospodarowania terenu - zmiana powierzchni drogi dojazdowej i linii ogrodzenia; wymiarów i mocy paneli fotowoltaicznych; typu i wymiarów konstrukcji wsporczych; typu i mocy falowników DC/AC; usytuowania i wymiarów stacji transformatorowej; trasy kabli prądu stałego i prądu zmiennego, na terenie działki nr ewid. 5 obr. 0004 miasto Kalisz Pomorski, jednostka ewidencyjna 320303?4 Kalisz Pomorski miasto. Krzysztof Kot 2024-04-19 07:28:30
Zarządzenie Nr 76/2024 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2024-04-18 15:25:10
Zarządzenie Nr 76/2024 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2024-04-18 15:24:54
Zarządzenie Nr 76/2024 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2024-04-18 15:24:10
Zarządzenie Nr 76/2024 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2024-04-18 15:23:54
Sprawozdania za I kwartał 2024 Marcin Kurylczyk 2024-04-18 15:04:50
Sprawozdania za I kwartał 2024 Marcin Kurylczyk 2024-04-18 15:04:37
Sprawozdania za I kwartał 2024 Marcin Kurylczyk 2024-04-18 15:04:16
Raport podsumowujący przebieg konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Kalisz Pomorski Radosław Czapek 2024-04-18 14:54:51
Zarządzenie Nr 76/2024 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2024-04-17 12:23:56