Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 76/2024 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2024-04-17 12:23:21
Zarządzenie nr 77/2024 w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Kalisz Pomorski Krzysztof Kot 2024-04-17 11:55:50
INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Kaliszu Pomorskim o składzie, siedzibie i dyżurach Aleksander Preca 2024-04-17 11:37:05
Komisja Polityki Społecznej 2020 rok. - dokument usunięty Marta Gnacyk 2024-04-17 10:17:03
Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej z dnia 10 stycznia 2020 r. - dokument usunięty Marta Gnacyk 2024-04-17 10:17:00
Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej z dnia 22 stycznia 2020 r. - dokument usunięty Marta Gnacyk 2024-04-17 10:16:57
Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2020 r. - dokument usunięty Marta Gnacyk 2024-04-17 10:16:56
Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2020 r. - dokument usunięty Marta Gnacyk 2024-04-17 10:16:55
Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej z dnia 25 lutego 2020 r. - dokument usunięty Marta Gnacyk 2024-04-17 10:16:51
Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2020 r. - dokument usunięty Marta Gnacyk 2024-04-17 10:16:49
Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2020 r. - dokument usunięty Marta Gnacyk 2024-04-17 10:16:48
Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej z dnia 28 maja 2020 r. - dokument usunięty Marta Gnacyk 2024-04-17 10:16:46
Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej z dnia 23 czerwca 2020 r. - dokument usunięty Marta Gnacyk 2024-04-17 10:16:45
Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej z dnia 23 czerwca 2020 r. - dokument usunięty Marta Gnacyk 2024-04-17 10:16:44
Protokół z posiedzenia Kimisji Polityki Społecznej z dnia 06 lipca 2020 r. - dokument usunięty Marta Gnacyk 2024-04-17 10:16:43
Protokół z posiedzenia Kimisji Polityki Społecznej z dnia 13 lipca 2020 r. - dokument usunięty Marta Gnacyk 2024-04-17 10:16:42
Protokół z posiedzenia Kimisji Polityki Społecznej z dnia 07 sierpnia 2020 r. - dokument usunięty Marta Gnacyk 2024-04-17 10:16:40
Protokół z posiedzenia Kimisji Polityki Społecznej z dnia 16 wrzesnia 2020 r. - dokument usunięty Marta Gnacyk 2024-04-17 10:16:39
Protokół z posiedzenia Kimisji Polityki Społecznej z dnia 21 września 2020 r. - dokument usunięty Marta Gnacyk 2024-04-17 10:16:38
Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej z dnia 19 października 2020 r. - dokument usunięty Marta Gnacyk 2024-04-17 10:16:37
Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej z dnia 06 listopada 2020 r. - dokument usunięty Marta Gnacyk 2024-04-17 10:16:35
Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 2020 r. - dokument usunięty Marta Gnacyk 2024-04-17 10:16:34
Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2020 r. - dokument usunięty Marta Gnacyk 2024-04-17 10:16:33
Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej z dnia 24 listopada 2020 r. - dokument usunięty Marta Gnacyk 2024-04-17 10:16:32
Komisja Rewizyjna 2020 rok. - dokument usunięty Marta Gnacyk 2024-04-17 10:16:28
Protokół nr 2/2020 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim przeprowadzonej w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim z dnia 21.02.2020 r. - dokument usunięty Marta Gnacyk 2024-04-17 10:16:21
Protokół nr 1/2020 z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim z dnia 11.02.2020 r. - dokument usunięty Marta Gnacyk 2024-04-17 10:16:19
Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019. - dokument usunięty Marta Gnacyk 2024-04-17 10:16:17
Protokół Nr 3/2020 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z przeprowadzonej kontroli pt. ,,Badanie sprawozdań z wykonania zadania publicznego organizacji pozarządowych kontrolowanych w roku 2019 oraz realizacja wniosków pokontrolnych". - dokument usunięty Marta Gnacyk 2024-04-17 10:16:16
Protokół Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 10 września 2020 r. w sprawie analizy informacji o przebiegu Wykonania Budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku zgodnie z Zarządzeniem Nr 94/2020 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2020 roku. - dokument usunięty Marta Gnacyk 2024-04-17 10:16:15
Protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim w dniach 06.11.2020 r., 12.11.2020 r., 17.11.2020 r., 20.11.2020 r. dotyczącej inwestycji zaplanowanych na rok 2020 - kontrola wybranych przedsięwzięć ,,Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biały Zdrój" - dokument usunięty Marta Gnacyk 2024-04-17 10:16:13
Protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w dniu 26.11.2020 r. w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim dotyczącej tematu ,,kontrola realizacji funduszu sołeckiego" - dokument usunięty Marta Gnacyk 2024-04-17 10:16:12
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w Kaliszu Pomorskim z dnia 17.12.2020 r. - dokument usunięty Marta Gnacyk 2024-04-17 10:16:10
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2020 rok. - dokument usunięty Marta Gnacyk 2024-04-17 10:16:04
Protokół Nr 1/2020 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 03.01.2020 r. - dokument usunięty Marta Gnacyk 2024-04-17 10:16:00
Protokół Nr 2/2020 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 20.01.2020 r. - dokument usunięty Marta Gnacyk 2024-04-17 10:15:56
Protokół Nr 3/2020 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 01.10.2020 r. - dokument usunięty Marta Gnacyk 2024-04-17 10:15:55
Protokół Nr 4/2020 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 09.10.2020 r. - dokument usunięty Marta Gnacyk 2024-04-17 10:15:54
Protokół Nr 5/2020 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 13.10.2020 r. - dokument usunięty Marta Gnacyk 2024-04-17 10:15:53
Protokół nr 6/2020 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 26.11.2020 r. - dokument usunięty Marta Gnacyk 2024-04-17 10:15:52