Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sesja LII RM - 31.03.2022 Gabriela Czerniawska 2022-04-22 13:37:00
Sesja LII RM - 31.03.2022 Gabriela Czerniawska 2022-04-22 13:36:50
Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów w publicznym przedszkolu Marta Gorajewska 2022-04-22 13:22:46
Zapytanie ofertowe "Organizacja wycieczek dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. Poznaj Polskę" Marta Gorajewska 2022-04-22 12:13:59
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021 - Druk Nr 556. Gabriela Czerniawska 2022-04-22 10:42:39
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021 - Druk Nr 555. Gabriela Czerniawska 2022-04-22 10:41:54
Dotyczy: dodatkowych działań szkoleniowych na obiektach CSB Drawsko w dniu 23.04.2022 r. Lidia Zbytek 2022-04-22 08:54:36
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSB Drawsko w dniach 25.04.2022 r. - 01.05.2022 r. Lidia Zbytek 2022-04-22 08:06:31
Zarządzenie Nr 68/2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocniczego Marcin Kurylczyk 2022-04-22 07:32:49
Zarządzenie Nr 71/2022 w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski Radosław Czapek 2022-04-21 12:19:24
Zarządzenie Nr 71/2022 w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski Radosław Czapek 2022-04-21 12:18:56
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości - Druk Nr 563. Marta Szulczyńska 2022-04-21 10:06:24
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców - Druk Nr 562. Marta Szulczyńska 2022-04-21 10:05:37
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców - Druk Nr 562. Marta Szulczyńska 2022-04-21 10:04:18
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Kalisz Pomorski a Powiatem Drawskim - Druk Nr 561. Marta Szulczyńska 2022-04-21 10:03:25
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/31/18 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej "Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych w Kaliszu Pomorskim" - Druk Nr 560. Marta Szulczyńska 2022-04-21 10:02:29
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Złocieńcu dotacji w wysokości 15.000,00 zł - Druk Nr 559. Marta Szulczyńska 2022-04-21 10:02:07
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2032 ? Druk Nr 558. Marta Szulczyńska 2022-04-21 10:01:39
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2022 ? Druk Nr 557. Marta Szulczyńska 2022-04-21 10:01:06
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021 - Druk Nr 556. Marta Szulczyńska 2022-04-21 10:00:10
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/31/18 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej "Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych w Kaliszu Pomorskim" - Druk Nr 560. Marta Szulczyńska 2022-04-21 09:59:33
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Złocieńcu dotacji w wysokości 15.000,00 zł - Druk Nr 559. Marta Szulczyńska 2022-04-21 09:57:56
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2032 ? Druk Nr 558. Marta Szulczyńska 2022-04-21 09:56:54
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2022 ? Druk Nr 557. Marta Szulczyńska 2022-04-21 09:55:52
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2022 ? Druk Nr 557. Marta Szulczyńska 2022-04-21 09:55:37
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021 - Druk Nr 556. Marta Szulczyńska 2022-04-21 09:52:17
Zarządzenie Nr 70/2022 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z realizacją Umowy Nr SP.271.2.2021 z dnia 27.07.2021 r. pn. "Budowa żłobka Szuwarek w Kaliszu Pomorskim przy ul. Dworcowa 6a-6b". Marcin Kurylczyk 2022-04-20 14:05:11
Zarządzenie Nr 70/2022 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z realizacją Umowy Nr SP.271.2.2021 z dnia 27.07.2021 r. pn. "Budowa żłobka Szuwarek w Kaliszu Pomorskim przy ul. Dworcowa 6a-6b". Marcin Kurylczyk 2022-04-20 14:04:27
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy do PE de 125 włącznie i długości do 6600m włącznie, na terenie działek o numerach ewidencyjnych: - 25/1, 20, 21/6, obręb nr 0008, miasta Kalisz Pomorski; - 56, 29/2, 30/2, 30/1, 24/2, 12/3, 6/20, 24/1, obręb nr 0005, miasta Kalisz Pomorski; - 458/1, 5/3, 458/2, 440/2, 441, 10/14, obręb nr 0081 Suchowo, gminy Kalisz Pomorski; - 79, 42/3, 57/1, 51, 466, 445, 109/3, 1128/5, 1128/16, 18/3, 18/4, 38/1, 38/2, 39, 42/1, 43, 48, 49/6, 49/7, 50, 52, 53, 54, 55, 56/5, 56/4, 58/3, 58/4, 58/5, 465/1, obręb nr 0082 Cybowo, gminy Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2022-04-20 13:02:57
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stara Korytnica. Krzysztof Kot 2022-04-19 08:04:22
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Modrzewiowej w Kaliszu Pomorskim - projekt do uzgodnienia i opiniowania Marcin Kurylczyk 2022-04-15 08:48:12
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Modrzewiowej w Kaliszu Pomorskim - projekt do uzgodnienia i opiniowania Marcin Kurylczyk 2022-04-15 08:47:59
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Modrzewiowej w Kaliszu Pomorskim - projekt do uzgodnienia i opiniowania Marcin Kurylczyk 2022-04-15 08:43:02
Zarządzenie nr 69/2022 zmieniające zarządzenie nr 163/2021 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie wynajmu pomieszczeń i obiektów zarządzanych przez placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalisz Pomorski Marta Gorajewska 2022-04-15 08:23:56
Zarządzenie nr 69/2022 zmieniające zarządzenie nr 163/2021 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie wynajmu pomieszczeń i obiektów zarządzanych przez placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalisz Pomorski Marta Gorajewska 2022-04-15 08:23:36
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSB Drawsko w dniach 18.04.2022 r. - 24.04.2022 r. Lidia Zbytek 2022-04-15 07:35:08
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych Lidia Zbytek 2022-04-15 07:26:56
Klauzula informacyjna RODO Marcin Kurylczyk 2022-04-14 15:05:41
Klauzula informacyjna RODO Marcin Kurylczyk 2022-04-14 15:00:04
Zarządzenie Nr 67/2022 w sprawie zmiany regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim. Marcin Kurylczyk 2022-04-14 14:45:24