Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - Druk Nr 543. Gabriela Czerniawska 2022-03-24 13:56:07
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/240/20 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 29 października 2020 r. - Druk Nr 542. Gabriela Czerniawska 2022-03-24 13:55:24
projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 541. Gabriela Czerniawska 2022-03-24 13:54:43
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców - Druk Nr 540. Gabriela Czerniawska 2022-03-24 13:53:57
projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników - Druk Nr 539. Gabriela Czerniawska 2022-03-24 13:52:42
projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku "Szuwarek" w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 538. Gabriela Czerniawska 2022-03-24 13:51:55
projekt uchwały w sprawie utworzenia Żłobka "Szuwarek" w Kaliszu Pomorskim oraz nadaniu mu statutu - Druk Nr 537. Gabriela Czerniawska 2022-03-24 13:50:58
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/105/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kalisz Pomorski oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji - Druk Nr 536. Gabriela Czerniawska 2022-03-24 13:50:06
projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2032 - Druk Nr 535. Gabriela Czerniawska 2022-03-24 13:49:07
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2022 - Druk Nr 534. Gabriela Czerniawska 2022-03-24 13:48:10
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji nr 6733.3.2022 z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej 15 kV, na terenie części działek o numerach ewidencyjnych 97/3, 140, obręb numer 0071 Sienica, gminy Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2022-03-23 13:24:06
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji nr 6733.5.2022 z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej WN 110 kV wraz z linią światłowodową dla zasilenia farmy fotowoltaicznej, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 403/11 w obrębie Stara Korytnica, prowadzone pomiędzy istniejącą stacją elektroenergetyczną GPZ Kalisz Pomorski oraz stacją elektroenergetyczną GPO obsługującą przedmiotową farmę fotowoltaiczną, na terenie części działek o numerach ewidencyjnych 196/3, 212/8, 139, 203/1, obręb numer 0090 Stara Korytnica, gminy Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2022-03-23 09:29:49
Powiadomienie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Anna Kranc-Bargieł 2022-03-22 13:03:14
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSB Drawsko w dniach 21.03.2022 r. - 27.03.2022 r. Marek Brumer 2022-03-22 09:55:04
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSB Drawsko w dniach 21.03.2022 r. - 27.03.2022 r. Marek Brumer 2022-03-22 09:54:33
Zarządzenie Nr 51/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2022-03-22 09:52:47
Zarządzenie Nr 51/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2022-03-22 09:52:01
Zarządzenie Nr 50/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok Marcin Kurylczyk 2022-03-22 07:32:23
Zarządzenie Nr 47/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok Marcin Kurylczyk 2022-03-22 07:30:36
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o kwalifikacji wojskowej w roku 2022. Marek Brumer 2022-03-21 08:25:00
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji nr 6733.2.2022 z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie pompowni ścieków PS2 przy ul. Dworcowej w Kaliszu Pomorskim, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 22/2, obręb numer 0008, miasta Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2022-03-18 13:52:39
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji nr 6733.1.2022 z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie pompowni ścieków PS1 przy ul. Strzeleckiej w Kaliszu Pomorskim, na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 50 oraz działki o numerze ewidencyjnym 51, obręb numer 0006, miasta Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2022-03-18 13:50:27
Nabór na wolne stanowisko Sekretarza Gminy Kalisz Pomorski w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim - zakończony Marcin Kurylczyk 2022-03-18 13:17:41
Konkurs ofert na realizację w 2022 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program wczesnego wykrywania jaskry wśród mieszkańców gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2026" Marta Gorajewska 2022-03-17 15:24:52
Zarządzenie Nr 46/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2022-03-16 12:09:09
Zarządzenie Nr 46/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2022-03-16 12:08:32
Zarządzenie Nr 40/2022 w sprawie planów finansowych rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Marcin Kurylczyk 2022-03-15 07:08:58
Rok 2022 Gabriela Czerniawska 2022-03-14 14:09:22
Rok 2022 Gabriela Czerniawska 2022-03-14 13:40:43
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Marek Brumer 2022-03-14 08:42:47
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSB Drawsko w dniach 14.03.2022r. - 20.03.2022r. Lidia Zbytek 2022-03-11 07:30:27
Rok 2022 Gabriela Czerniawska 2022-03-10 14:25:09
Protokół Nr LI/22 z Sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2022-03-10 11:39:08
Sesja LI RM - 24.02.2022 Gabriela Czerniawska 2022-03-10 11:38:35
Zarządzenie Nr 45/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2022-03-09 12:04:48
Zarządzenie Nr 45/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2022-03-09 12:04:08
Zarzadzenie Nr 44/2022 w sprawie powołania inspektora ochrony danych osobowych w związku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 Maja 2018 r. Aleksander Preca 2022-03-09 10:42:55
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy do PE de 125 włącznie i długości do 6600m włącznie, na terenie działek o numerach ewidencyjnych: - 25/1, 20, 21/6, obręb nr 0008, miasta Kalisz Pomorski; - 56, 29/2, 30/2, 30/1, 24/2, 12/3, 6/20, 24/1, obręb nr 0005, miasta Kalisz Pomorski; - 458/1, 5/3, 458/2, 440/2, 441, 10/14, obręb nr 0081 Suchowo, gminy Kalisz Pomorski; - 79, 42/3, 57/1, 51, 466, 445, 109/3, 1128/5, 1128/16, 18/3, 18/4, 38/1, 38/2, 39, 42/1, 43, 48, 49/6, 49/7, 50, 52, 53, 54, 55, 56/5, 56/4, 58/3, 58/4, 58/5, 465/1, obręb nr 0082 Cybowo, gminy Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2022-03-08 11:17:46
Informacja o wyniku przetargu (przetarg z dnia 7 marca 2022 r. z godz. 11:00) Radosław Czapek 2022-03-08 10:34:09
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji nr 6733.20.2021 z dnia 07 marca 2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia terenu wraz z montażem słupów oświetleniowych w miejscowości Kalisz Pomorski w ramach zadania pn. Zwiększenie walorów turystycznych Kalisza Pomorskiego przez zabudowę turystyczną brzegów Jeziora Bobrowo Wielkie w Kaliszu Pomorskim, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 156/1, 119/1, 119/2, 120/1, 120/4, 120/5, 120/6, 120/7, 150, 140/6, 112, 156/2, 95/3, 103/3, 158/3, obręb numer 0006, miasta Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2022-03-07 11:06:48