Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu w dniu 25 lutego 2022 r. decyzji nr 2/O/2022 o pozwoleniu na budowę przepompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym ścieków z kompleksu Jaworze do oczyszczalni ścieków w kompleksie Głębokie, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 988, 989, 990, 966, 969, 991, 971, 993/1, 972/1, 994/10, 973/5 - obręb numer 0078 Głębokie; 987/1, 1027/1, 984/1, 1026/4, 1026/4, 1026/6, 1026/2, 1028/3, 1028/4, 986/3, 986/5 - obręb numer 0079 Jaworze, gmina Kalisz Pomorski, stanowiących teren zamknięty Ministerstwa Obrony Narodowej - w ramach zadania pn. "Gospodarka wodno-ściekowa w Drawsku Pomorski (kompleks Głębokie i Jaworze)." Krzysztof Kot 2022-03-04 13:34:44
Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu w dniu 25 lutego 2022 r. decyzji nr 1/O/2022 o pozwoleniu na budowę stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wody, budowę i wymianę sieci wodociągowej w kompleksie Głębokie, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 973/5, 974/3, obręb numer 0078 Głębokie, gminy Kalisz Pomorski, stanowiących teren zamknięty Ministerstwa Obrony Narodowej - w ramach zadania pn. "Gospodarka wodno-ściekowa w Drawsku Pomorskim (kompleks Głębokie i Jaworze)." Krzysztof Kot 2022-03-04 13:21:51
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 lutego 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży telekomunikacyjnej o wysokości 30,0 m z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 201/1, obręb numer 0077 Borowo, gminy Kalisz Pomorski, stanowiącej teren zamknięty MON. Krzysztof Kot 2022-03-04 13:06:01
Dane dla systemów SJO BESTIA Marcin Kurylczyk 2022-03-04 11:50:05
Zarządzenie Nr 39/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok Marcin Kurylczyk 2022-03-04 09:53:17
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSB Drawsko w dniach 07.03.2022 r. - 13.03.2022 r. Lidia Zbytek 2022-03-04 07:37:10
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 wersja 3 Dorota Dobrzeniecka 2022-03-03 10:23:21
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 wersja 3 - dokument usunięty Dorota Dobrzeniecka 2022-03-03 10:20:33
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 wersja 3 - dokument usunięty Dorota Dobrzeniecka 2022-03-03 10:19:44
Zarządzenie Nr 43/2022 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży Radosław Czapek 2022-03-03 09:44:45
Zarządzenie Nr 42/2022 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, ochrony i promocji zdrowia, oraz kultury, tradycji i edukacji. Marcin Kurylczyk 2022-03-02 14:36:07
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, ochrony i promocji zdrowia, oraz kultury, tradycji i edukacji. Anna Kranc-Bargieł 2022-03-02 13:52:23
LI Sesja Rady Miejskiej - 24.02.2022 Marcin Kurylczyk 2022-03-01 09:20:00
Decyzja nr 5/2022 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kalisz Pomorski z dn ia 25lutego 2022 r. w sprawie okresowego zakazu wstępu do lasu Anna Urbańska 2022-02-28 14:08:16
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dębsko. Krzysztof Kot 2022-02-28 14:03:17
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dębsko. Krzysztof Kot 2022-02-28 14:03:06
Rok 2022 Gabriela Czerniawska 2022-02-28 13:03:55
Informacja o wyniku przetargu (przetarg z dnia 28 lutego 2022 r. z godz. 10:00) Radosław Czapek 2022-02-28 12:48:40
Rok 2022 Gabriela Czerniawska 2022-02-28 12:43:03
Rok 2022 Gabriela Czerniawska 2022-02-28 12:41:39
Rok 2018 Gabriela Czerniawska 2022-02-28 12:35:42
Rok 2022 Gabriela Czerniawska 2022-02-28 12:35:28
Rok 2022 - dokument usunięty Gabriela Czerniawska 2022-02-28 12:34:16
Powiadomienie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Anna Kranc-Bargieł 2022-02-28 12:09:30
Rok 2022 - dokument usunięty Gabriela Czerniawska 2022-02-28 11:03:30
Głosowanie podczas LI sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2022-02-28 10:23:13
Sesja LI RM - 24.02.2022 Gabriela Czerniawska 2022-02-28 10:21:09
Uchwała Nr LI/396/22 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dębsko. Gabriela Czerniawska 2022-02-28 09:51:05
Uchwała Nr LI/395/22 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalisz Pomorski na rok 2022. Gabriela Czerniawska 2022-02-28 09:50:31
Uchwała Nr LI/394/22 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Giżyno, gmina Kalisz Pomorski oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy. Gabriela Czerniawska 2022-02-28 09:49:59
Uchwała Nr LI/393/22 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców. Gabriela Czerniawska 2022-02-28 09:49:28
Uchwała Nr LI/392/22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. Gabriela Czerniawska 2022-02-28 09:49:01
Uchwała Nr LI/391/22 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2022 - 2032. Gabriela Czerniawska 2022-02-28 09:48:28
Uchwała Nr LI/390/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2022. Gabriela Czerniawska 2022-02-28 09:47:54
Zarządzenie Nr 38/2022 w sprawie powołania Komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych w skutek zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej. Marcin Kurylczyk 2022-02-25 13:28:10
Zapytanie ofertowe na nadzór "Budowa budynku wielorodzinnego na dz. nr 38/6 przy ulicy Kolejowej w Kaliszu Pomorskim" Marcin Kurylczyk 2022-02-25 12:32:16
Zapytanie ofertowe na nadzór "Budowa budynku wielorodzinnego na dz. nr 38/6 przy ulicy Kolejowej w Kaliszu Pomorskim" Marcin Kurylczyk 2022-02-25 12:31:54
ZARZĄDZENIE NR 36/2022 BURMISTRZA KALISZA POMORSKIEGO z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Anna Kranc-Bargieł 2022-02-25 10:51:13
Zarządzenie Nr 36/2022 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Marcin Kurylczyk 2022-02-25 10:23:24
Zarządzenie Nr 35/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2022-02-25 09:54:16