Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referenta do spraw księgowości ogólnej w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim (zakończony) Marcin Kurylczyk 2024-01-30 11:16:31
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików samorządowych oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-01-30 07:08:13
Rekrutacja do klas I szkół podstawowych oraz klas IV sportowych - rok szkolny 2024/2025 Marta Gorajewska 2024-01-29 10:26:11
Rekrutacja do klas I szkół podstawowych oraz klas IV sportowych - rok szkolny 2024/2025 Marta Gorajewska 2024-01-29 10:24:04
Rekrutacja do przedszkola publicznego na rok szkolny 2024/2025 Marta Gorajewska 2024-01-29 10:22:11
Rekrutacja do przedszkola publicznego na rok szkolny 2024/2025 Marta Gorajewska 2024-01-29 10:21:58
Zarządzenie Nr 18/2024 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025, w tym terminów składania dokumentów do przedszkola, klas I szkół podstawowych oraz klas IV sportowych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski Marta Gorajewska 2024-01-29 10:18:03
Zarządzenie nr 15/2024 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2024 r. programu polityki zdrowotnej pn. " Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otylości wśród uczniów uczęszczających do szkół podstawowych w gminie Kalisz Pomorski na lata 2024-2026" Marta Gorajewska 2024-01-29 10:14:05
Zarządzenie nr 15/2024 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2024 r. programu polityki zdrowotnej pn. " Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otylości wśród uczniów uczęszczających do szkół podstawowych w gminie Kalisz Pomorski na lata 2024-2026" Marta Gorajewska 2024-01-29 10:13:45
Zarządzenie nr 16/2024 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2024 r. programu polityki zdrowotneh pn. "Program profilaktyki cukrzycy typu 2 dla mieszkańców gminy Kalisz Pomorski w wieku 45-64 lat na lata 2024-2026" Marta Gorajewska 2024-01-29 10:11:11
Informacje Statystyczne Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-01-26 13:55:23
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji o mocy do 1 MW na działce nr 27/1 Sienica Wojciech Kucharski 2024-01-26 13:50:09
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pt. Przebudowa drogi powiatowej nr 1982Z na odcinku Pomierzyn - Giżyno Wojciech Kucharski 2024-01-26 13:47:13
Uchwała Nr LXXXV/620/24 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców. Gabriela Czerniawska 2024-01-26 12:38:06
Uchwała Nr LXXXV/619/24 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości. Gabriela Czerniawska 2024-01-26 12:37:57
Uchwała Nr LXXXV/618/24 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024 - 2025. Gabriela Czerniawska 2024-01-26 12:37:43
Uchwała Nr LXXXV/617/24 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa. Gabriela Czerniawska 2024-01-26 12:37:25
Uchwała Nr LXXXV/616/24 w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Miejskiego "Bajkolandia" w Kaliszu Pomorskim poprzez likwidację zamiejscowego oddziału w Pomierzynie i utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zamiaru utworzenia punktu przedszkolnego w miejsce likwidowanego oddziału zamiejscowego w Pomierzynie. Gabriela Czerniawska 2024-01-26 12:37:13
Uchwała Nr LXXXV/615/24 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. Gabriela Czerniawska 2024-01-26 12:36:58
Uchwała Nr LXXXV/614/24 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Drawskiemu na realizację zadania publicznego. Gabriela Czerniawska 2024-01-26 12:36:45
Uchwała Nr LXXXV/613/24 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. Gabriela Czerniawska 2024-01-26 12:36:32
Uchwała Nr LXXXV/612/24 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata2024-2039. Gabriela Czerniawska 2024-01-26 12:35:59
Uchwała Nr LXXXV/611/24 w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXIV/605/23 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na 2024 rok. Gabriela Czerniawska 2024-01-26 12:35:02
Uchwała Nr LXXXV/620/24 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców. Gabriela Czerniawska 2024-01-26 12:32:26
Uchwała Nr LXXXV/619/24 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości. Gabriela Czerniawska 2024-01-26 12:31:18
Uchwała Nr LXXXV/618/24 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024 - 2025. Gabriela Czerniawska 2024-01-26 12:30:37
Uchwała Nr LXXXV/617/24 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa. Gabriela Czerniawska 2024-01-26 12:29:26
Uchwała Nr LXXXV/616/24 w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Miejskiego "Bajkolandia" w Kaliszu Pomorskim poprzez likwidację zamiejscowego oddziału w Pomierzynie i utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zamiaru utworzenia punktu przedszkolnego w miejsce likwidowanego oddziału zamiejscowego w Pomierzynie. Gabriela Czerniawska 2024-01-26 12:28:38
Uchwała Nr LXXXV/615/24 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. Gabriela Czerniawska 2024-01-26 12:27:57
Uchwała Nr LXXXV/614/24 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Drawskiemu na realizację zadania publicznego. Gabriela Czerniawska 2024-01-26 12:26:25
Uchwała Nr LXXXV/613/24 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. Gabriela Czerniawska 2024-01-26 12:25:43
Uchwała Nr LXXXV/612/24 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata2024-2039. Gabriela Czerniawska 2024-01-26 12:24:51
Uchwała Nr LXXXV/611/24 w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXIV/605/23 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na 2024 rok. Gabriela Czerniawska 2024-01-26 12:23:50
Marta Gorajewska 2024-01-25 15:35:13
Konkurs ofert na realizację w 2024 r. programu polityki zdrowotnej pn. ?Program profilaktyki cukrzycy typu 2 dla mieszkańców gminy Kalisz Pomorski w wieku 45-64 lat na lata 2024-2026" - ZAKOŃCZONY Marta Gorajewska 2024-01-25 15:29:31
Marta Gorajewska 2024-01-25 15:25:39
Konkurs ofert na realizację w 2024 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród uczniów uczęszczających do szkół podstawowych w gminie Kalisz Pomorski na lata 2024-2026" - ZAKOŃCZONY Marta Gorajewska 2024-01-25 15:22:19
LXXXV Sesja Rady Miejskiej - 25.01.2024 Marcin Kurylczyk 2024-01-25 15:16:04
Głosowanie podczas LXXXV sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2024-01-25 15:06:42
Sesja LXXXV RM - 25.01.2024 Gabriela Czerniawska 2024-01-25 15:05:05