Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rok 2024 Gabriela Czerniawska 2024-01-25 15:04:31
Zarządzenie Nr 19/2024 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży Jagoda Tużnik 2024-01-25 15:03:28
Zarządzenie Nr 19/2024 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży Jagoda Tużnik 2024-01-25 15:02:41
ZARZĄDZENIE NR 17/2024 BURMISTRZA KALISZA POMORSKIEGO z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Anna Kranc-Bargieł 2024-01-25 13:32:21
Petycje 2024 Krzysztof Kot 2024-01-24 13:13:55
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych Marta Gorajewska 2024-01-23 12:03:27
Zarządzenie nr 14/2024 w sprawie określenia wzoru oraz zasad wydawania i ewidencjonowania identyfikatorów dla przewodniczących zgromadzeń publicznych organizowanych na terenie Gminy Kalisz Pomorski Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-01-22 13:22:07
Zarządzenie nr 14/2024 w sprawie określenia wzoru oraz zasad wydawania i ewidencjonowania identyfikatorów dla przewodniczących zgromadzeń publicznych organizowanych na terenie Gminy Kalisz Pomorski Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-01-22 13:21:12
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-01-22 12:00:17
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-01-19 13:53:43
Informacje nieudostępnione - dokument usunięty Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-01-19 11:07:14
Informacje nieudostępnione - dokument usunięty Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-01-19 11:06:27
Informacje nieudostępnione - dokument usunięty Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-01-19 10:58:29
Informacje nieudostępnione - dokument usunięty Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-01-19 10:56:20
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-01-19 10:51:23
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-01-19 10:50:56
Rejestr zgromadzeń 2024 r. Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-01-19 10:02:43
Zgromadzenia publiczne (zakładka menu) Marcin Kurylczyk 2024-01-19 09:44:50
Zgromadzenie publiczne - 24.01.2024 r. Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-01-18 15:28:50
Zarządzenie Nr 13/2024 w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim Marcin Kurylczyk 2024-01-18 14:00:34
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców - Druk Nr 814. Gabriela Czerniawska 2024-01-18 12:30:09
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości- Druk Nr 813. Gabriela Czerniawska 2024-01-18 12:29:33
Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024 - 2025- Druk Nr 812. Gabriela Czerniawska 2024-01-18 12:28:50
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa - Druk Nr 811. Gabriela Czerniawska 2024-01-18 12:27:59
Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Miejskiego "Bajkolandia" w Kaliszu Pomorskim poprzez likwidację zamiejscowego oddziału w Pomierzynie i utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zamiaru utworzenia punktu przedszkolnego w miejsce likwidowanego oddziału zamiejscowego w Pomierzynie - Druk Nr 810. Gabriela Czerniawska 2024-01-18 12:27:04
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu - Druk Nr 809. Gabriela Czerniawska 2024-01-18 12:25:53
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Drawskiemu na realizację zadania publicznego - Druk Nr 808. Gabriela Czerniawska 2024-01-18 12:25:12
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - Druk Nr 807. Gabriela Czerniawska 2024-01-18 12:22:09
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2024-2039 - Druk Nr 806. Gabriela Czerniawska 2024-01-18 12:21:27
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXIV/605/23 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na 2024 rok - Druk Nr 805. Gabriela Czerniawska 2024-01-18 12:20:36
Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2023 rok - Druk Nr 804. Gabriela Czerniawska 2024-01-18 12:19:45
Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej za 2023 rok - Druk Nr 803. Gabriela Czerniawska 2024-01-18 12:19:14
Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2023 rok - Druk Nr 802. Gabriela Czerniawska 2024-01-18 12:18:40
Sprawozdanie z pracy Komisji Gospodarki i Budżetu za 2023 rok - Druk Nr 801. Gabriela Czerniawska 2024-01-18 12:18:13
Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej za 2023 rok - Druk Nr 800. Gabriela Czerniawska 2024-01-18 12:17:33
Rok 2024 Gabriela Czerniawska 2024-01-18 12:16:43
2024 Marta Gorajewska 2024-01-18 07:46:49
Zarządzenie nr 11/2024 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2024 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Kalisz Pomorski w wieku 60+ na lata 2022-2026" Marta Gorajewska 2024-01-18 07:28:28
Zarządzenie nr 10/2024 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2024 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko meningokokom serogrupy B dla dzieci do lat 2 z terenu Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2024" Marta Gorajewska 2024-01-18 07:26:40
Marta Gorajewska 2024-01-17 14:45:55