Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym w dniu 28 lutego 2022 roku Radosław Czapek 2022-02-11 08:29:48
Protokół Nr L/22 z Sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2022-02-09 12:54:27
Sesja L RM - 27.01.2022 Gabriela Czerniawska 2022-02-09 12:53:30
Zarządzenie Nr 31/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2022-02-09 12:41:29
Zarządzenie Nr 31/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2022-02-09 12:40:54
Informacja o wyniku przetargu (przetarg z dnia 9 lutego 2022 r. z godz. 10:00) Radosław Czapek 2022-02-09 12:27:07
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSWL Drawsko w dniach 07.02.2022 r. - 13.02.2022 r. Marek Brumer 2022-02-06 10:25:12
Zarządzenie Nr 24/2022 w sprawie planów finansowych rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Marcin Kurylczyk 2022-02-04 07:25:53
Dane dla systemów SJO BESTIA Marcin Kurylczyk 2022-02-04 07:24:40
Zarządzenie Nr 21/2022 w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kalisz Pomorski Marcin Kurylczyk 2022-02-03 14:32:29
Zarządzenie Nr 21/2022 w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kalisz Pomorski Marcin Kurylczyk 2022-02-03 14:32:00
Zarządzenie Nr 28/2022 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Marcin Kurylczyk 2022-02-03 14:30:54
Zarządzenie Nr 21/2022 w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kalisz Pomorski Marcin Kurylczyk 2022-02-03 14:30:34
Zarządzenie Nr 20/2022 w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kalisz Pomorski Marcin Kurylczyk 2022-02-03 14:29:46
Zarządzenie Nr 23/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok Marcin Kurylczyk 2022-02-03 13:40:12
"Program wczesnego wykrywania jaskry wśród mieszkańców gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2026". Marta Gorajewska 2022-02-03 13:37:20
"Program wczesnego wykrywania jaskry wśród mieszkańców gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2026". Marta Gorajewska 2022-02-03 13:36:58
Zarządzenie nr 16/2022 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na realizację w 2022 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko meningokokom serogrupy B dla dzieci do lat 2 z terenu Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2024" Marta Gorajewska 2022-02-03 13:32:07
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej 15 kV w celu usunięcia kolizji z zagospodarowaniem terenu działki nr 140 obr. Sienica, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 97/3, 140, obręb numer 0071 Sienica, gminy Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2022-02-03 11:17:31
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 15 Marek Brumer 2022-02-02 14:48:19
L Sesja Rady Miejskiej - 27.01.2022 Marcin Kurylczyk 2022-02-02 11:12:41
L Sesja Rady Miejskiej - 27.01.2022 Marcin Kurylczyk 2022-02-02 11:12:26
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji nr 3/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu radiokomunikacyjnego 11142_L403_BiałyZdroj_006 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP PLK S.A. w ramach NPW ERTMS, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 449/7, obręb numer 0086 Biały Zdrój, gminy Kalisz Pomorski, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. Krzysztof Kot 2022-02-02 09:55:55
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji nr 6733.8.2021 z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej WN 110 kV wraz z linią światłowodową dla zasilenia farmy fotowoltaicznej, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 403/11 w obrębie Stara Korytnica, prowadzone pomiędzy istniejącą stacją elektroenergetyczną GPZ Kalisz Pomorski oraz stacją elektroenergetyczną GPO obsługującą przedmiotową farmę fotowoltaiczną. Krzysztof Kot 2022-02-01 14:16:07
Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2022 na terenie Gminy Kalisz Pomorski oraz określenie sezonu kąpielowego w roku 2022. Anna Kranc-Bargieł 2022-02-01 13:54:54
Zarządzenie Nr 27/2022 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do zamiany Radosław Czapek 2022-02-01 13:54:44
Zarządzenie Nr 26/2022 w sprawie nabycia nieruchomości Radosław Czapek 2022-02-01 13:52:30
ZARZĄDZENIE NR 28/2022 BURMISTRZA KALISZA POMORSKIEGO z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Anna Kranc-Bargieł 2022-02-01 13:26:51
Zarządzenie Nr 28/2022 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Marcin Kurylczyk 2022-02-01 13:13:13
Zarządzenie Nr 25/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2022-02-01 13:05:46
Zarządzenie Nr 25/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2022-02-01 13:04:46
Głosowanie podczas L sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2022-01-31 14:10:10
Sesja L RM - 27.01.2022 Gabriela Czerniawska 2022-01-31 14:08:58
Uchwała Nr L/389/22 w sprawie przekazania samochodu na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2022-01-31 14:05:36
Uchwała Nr L/388/22 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok. Gabriela Czerniawska 2022-01-31 14:05:09
Uchwała Nr L/387/22 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kalisz Pomorski na lata 2022-2024. Gabriela Czerniawska 2022-01-31 14:04:44
Uchwała Nr L/386/22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Kalisz Pomorski a Powiatem Drawskim. Gabriela Czerniawska 2022-01-31 14:04:14
Uchwała Nr L/385/22 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. Gabriela Czerniawska 2022-01-31 14:03:46
Uchwała Nr L/384/22 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Wierzchowie. Gabriela Czerniawska 2022-01-31 14:03:16
Uchwała Nr L/383/22 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Gabriela Czerniawska 2022-01-31 14:02:51