Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 205/2022 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 77/2016 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2023-01-13 12:47
dokument Zarządzenie Nr 204/2022 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i upoważnienia Zastępcy Burmistrza Kalisza Pomorskiego do prowadzenia określonych spraw Gminy Kalisz Pomorski oraz Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2023-01-05 12:47
dokument Zarządzenie Nr 203/2022 w sprawie planów finansowych rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2023-01-11 14:25
dokument Zarządzenie Nr 202/2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy 2023-03-08 12:46
dokument Zarządzenie Nr 201/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok 2023-01-05 14:52
dokument Zarządzenie nr 200 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Kaliszu Pomorskim. 2022-12-29 11:59
dokument Zarządzenie Nr 199/2022 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 179/2022 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 28 listopada 2022 roku 2022-12-28 13:18
dokument Zarządzenie Nr 198/2022 w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Kalisza Pomorskiego 2022-12-29 15:55
dokument Zarządzenie Nr 197/2022 w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Kalisza Pomorskiego 2022-12-29 15:56
dokument Zarządzenie Nr 196/2022 w sprawie ustalenia czasu pracy oraz współczynnika służącego do wyliczenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu wypoczynkowego w 2023 r. dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim. 2022-12-29 14:11
dokument Zarządzenie Nr 195/2022 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 77/2016 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim. 2023-01-16 13:17
katalog Zarządzenie nr 194/2022 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew oraz usuwania złomów i wywrotów z nieruchomości będących własnością Gminy Kalisz Pomorski - KATALOG -
dokument Zarządzenie Nr 193/2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy 2023-01-09 10:57
dokument Zarządzenie Nr 192/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok 2022-12-21 08:20
dokument Zarządzenie nr 191/2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej oraz powołania zespołów spisowych 2022-12-15 09:01
dokument Zarządzenie Nr 190/2022 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2022-12-13 10:25
dokument Zarządzenie Nr 189/2022 w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2022-12-13 12:07
dokument Zarządzenie Nr 188/2022 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła 2022-12-29 14:13
dokument Zarządzenie Nr 187/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2022-12-09 12:11
dokument Zarządzenie Nr 186/2022 w sprawie planów finansowych rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2022-12-13 07:14
dokument Zarządzenie Nr 185/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2022-12-07 13:31
dokument Zarządzenie 184/2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy 2022-12-13 07:11
dokument Zarządzenie Nr 182/2022 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 9/2020 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie nadawania honorowego tytułu "Sokół Kaliski" 2023-11-08 08:45
dokument Zarzązenie nr 181/2022 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2022-12-15 08:10
dokument Zarządzenie Nr 180/2022 w sprawie nadania uprawnień kierownikowi jednostki organizacyjnej Gminy Kalisz Pomorski do zawarcia umowy oraz zaciągania zobowiązań, w celu realizacji ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 2022-11-29 13:11
dokument Zarządzenie Nr 179/2022 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2022-11-30 12:16
dokument Zarządzenie Nr 178/2022 w sprawie planów finansowych rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2022-12-13 07:17
dokument Zarządzenie Nr 177/2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy 2022-12-13 07:16
dokument Zarządzenie Nr 176/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok 2022-12-02 12:49
dokument Zarządzenie Nr 175/2022 w sprawie planów finansowych rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2022-12-01 11:45
dokument Zarządzenie Nr 174/2022 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2022-11-22 14:12
dokument Zarządzenie Nr 173/2022 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2022-11-22 14:12
dokument Zarządzenie Nr 172/2022 w sprawie określenia wzoru wniosku o zakup pereferencyjny paliwa stałego 2022-11-17 14:00
dokument Zarządzenie Nr 171/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2022-11-17 14:12
dokument Zarządzenie Nr 170/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok 2022-11-15 13:30
dokument Zarządzenie Nr 169/2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Kalisz Pomorski. 2022-11-10 13:56
dokument Zarządzenie Nr 168/2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy 2022-11-17 07:06
dokument Zarządzenie Nr 167/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2022-11-08 12:31
dokument Zarządzenie Nr 166/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok 2022-11-10 11:05
dokument Zarządzenie Nr 164/2022 w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego ,,Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR". 2022-11-04 10:53
dokument Zarządzenie Nr 163/2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy 2022-11-04 10:57
dokument Zarządzenie Nr 162/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok 2022-11-04 10:50
dokument Zarządzenie Nr 161/2022 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2022-10-26 14:29
dokument Zarządzenie Nr 158/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok 2022-10-19 14:13
dokument Zarządzenie Nr 157/2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy 2022-10-19 07:14
dokument Zarządzenie Nr 155/2022 w sprawie stawki czynszu z tytułu najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kalisz Pomorski 2022-10-14 11:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 153/2022 BURMISTRZA KALISZA POMORSKIEGO z dnia 13 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami , o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023. 2022-10-14 12:28
dokument Zarządzenie Nr 152/2022 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 14.10.2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kalisz Pomorski na lata 2016-2030 2022-10-14 12:31
dokument Zarządzenie Nr 151/2022 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski 2022-10-11 07:54
dokument Zarządzenie Nr 150/2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy 2022-10-19 07:16
dokument Zarządzenie Nr 148/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2022-10-10 13:49
dokument Zarządzenie Nr 147/2022 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2022-10-04 14:26
dokument Zarządzenie Nr 146/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2022-10-04 14:12
dokument Zarzadzenie Nr 145/2022 sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy 2022-10-07 10:14
dokument Zarzadzenie Nr 144/2022 w sprawie planów finansowych rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2022-10-07 10:13
dokument Zarzadzenie Nr 143/2022 zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok 2022-10-07 10:20
dokument Zarzadzenie Nr 141/2022 w sprawie planów finansowych rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2022-10-07 10:29
dokument Zarządzenie Nr 140/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2022-09-26 14:26
dokument Zarządzenie Nr 139/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2022-09-20 12:50
dokument Zarządzenie Nr 138/2022 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła 2022-09-21 08:12
dokument Zarządzenie Nr 137/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2022-09-13 14:10
dokument Zarządzenie nr 136/2022 w sprawie ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 r. programu polityki zdtowotnej pn. "Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2025" 2022-09-09 12:36
dokument Zarządzenie nr 135/2022 w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie stypendium Burmistrza Kalisza Pomorskiego za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe oraz stypendium specjalnego Burmistrza Kalisza Pomorskiego za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe 2022-09-12 10:24
dokument Zarządzenie Nr 134/2022 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim. 2022-09-05 13:25
dokument Zarządzenie Nr 133/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2022-09-05 13:40
dokument Zarządzenie Nr 132/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok 2022-09-06 12:21
dokument Zarządzenie Nr 131/2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy 2022-09-06 12:20
dokument Zarządzenie Nr 130A/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok 2022-09-07 14:51
dokument Zarządzenie Nr 130/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok 2022-09-07 13:46
dokument Zarządzenie Nr 129/2022 w sprawie zasad (polityki) rachunkowości stosowanych przy realizacji zadań finansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy 2022-08-29 11:18
dokument Zarządzenie Nr 128/2022 w sprawie planów finansowych rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2022-08-26 12:06
dokument Zarządzenie 127/2022 w sprawie założeń i wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej na 2023 rok 2022-08-29 09:44
dokument Zarządzenie Nr 126/2022 w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2022 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2022 roku , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz o przebiegu wykonania budżetu instytucji kultury za I półrocze 2022 roku. 2022-08-29 11:16
dokument Zarządzenie Nr 125/2022 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski 2022-08-23 10:26
dokument Zarządzenie Nr 124/2022 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2022-08-22 11:34
dokument Zarządzenie Nr 123/2022 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2022-08-22 11:34
dokument Zarządzenie Nr 122/2022 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego 2022-08-23 10:25
dokument Zarządzenie Nr 120/2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy 2022-08-23 12:43
dokument Zarządzenie Nr 119/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok 2022-08-23 10:22
dokument Zrządzenie 118/2022 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim. 2022-08-12 11:25
dokument Zarządzenie nr 117/2022 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2022-08-12 09:09
dokument Zarządzenie 116/2022 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2022 r. programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Kalisz Pomorski w wieku 60+ na lata 2022-2026 2022-08-05 13:27
dokument Zarządzenie Nr 115/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2022-08-04 12:39
dokument Zarządzenie Nr 114/2022 zmieniające zarządzenie Nr 81/2019 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 20.08.2019 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z urządzeń sportowych na stadionie miejskim w Kaliszu Pomorskim, oraz za wynajem sprzętu pływającego na plaży strzeżonej 2022-08-02 13:54
dokument Zarządzenie Nr 113/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2022-08-01 13:56
dokument Zarządzenie Nr 112/2022 w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Kalisz Pomorski. 2022-07-29 11:27
dokument Zarządzenie Nr 111/2022 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Zwiększenie walorów turystycznych Kalisza Pomorskiego przez zabudowę turystyczną brzegów Jeziora Bobrowo Wielkie w Kaliszu Pomorskim. 2022-07-29 11:20
dokument Zarzadzenie Nr 110/2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy 2022-07-28 10:46
dokument Zarządzenie Nr 109/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok 2022-07-22 07:48
dokument Zarządzenie Nr 108/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2022-07-19 14:52
dokument Zarzadzenie Nr 107/2022 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 77/2016 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2022-07-28 10:45
dokument Zarządzenie Nr 106/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok 2022-07-21 08:37
dokument Zarządzenie Nr 105/2022 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2022-07-11 12:19
dokument Zarządzenie Nr 104/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2022-07-08 11:16
dokument Zarządzenie Nr 102/2022 w sprawie powołania Komisji Loterii Fantowej "POMOC DZIECIOM". 2022-07-07 13:20
dokument Zarządzenie Nr 101/2022 w sprawie wyznaczenie nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej w POmierzynie podczas jego nieobecności 2022-07-06 09:51
dokument Zarządzenie Nr 100/2022 w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich 2022-07-04 14:00
dokument Zarządzenie Nr 99/2022 w sprawie planów finansowych rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2022-07-18 09:00
dokument Zarządzenie Nr 98/2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy 2022-07-18 09:01
dokument Zarządzenie Nr 97/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok 2022-07-07 08:24
dokument Zarządzenie Nr 96/2022 w sprawie wprowadzenia Procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2022-06-28 12:20
dokument Zarządzenie Nr 95/2022 w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności 2022-06-28 12:19
dokument Zarządzenie Nr 94/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2022-06-28 10:27
dokument Zarządzenie Nr 93/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 91/2022 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2022-06-15 08:42
dokument Zarządzenie nr 92/2022 z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2022-06-13 14:10
dokument Zarządzenie Nr 91/2022 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2022-06-09 12:41
dokument Zarządzenie Nr 90/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok 2022-06-13 14:43
dokument Zarządzenie Nr 89/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim za 2021 rok 2022-06-14 11:30
dokument Zarządzenie Nr 88/2022 w sprawie: wyznaczenia terminu wyborów uzupełaniających skład członków Rady Sołeckiej w sołectwie Suchowo, ustalenia kalendarza wyborczego, wzoru zgłoszenia kandydata na członka Rady Sołeckiej w sołectwie Suchowo w wyborach przeprowadzanych w 2022 roku, wzoru zgłoszenia kandydata do Komisji Skrutacyjnej w wyborach na członka Rady Sołeckiej w sołectwie Suchowo w wyborach przeprowadzanych w 2022 roku, wzoru karty do głosowania na kandydatów na członka Rady Sołeckiej w sołectwie Suchowo w wyborach przeprowadzanych w 2022 roku oraz wzoru listy osób mających prawo wybierania, popierających kandydata na członka Rady Sołeckiej w sołectwie Suchowo w wyborach przeprowadzanych w 2022 roku. 2022-06-06 12:49
dokument Zarządzanie 87/2022 w sprawie: wyznaczenia terminu wyborów uzupełaniających skład członków Rady Sołeckiej w sołectwie Suchowo, ustalenia kalendarza wyborczego, wzoru zgłoszenia kandydata na członka Rady Sołeckiej w sołectwie Suchowo w wyborach przeprowadzanych w 2022 roku, wzoru zgłoszenia kandydata do Komisji Skrutacyjnej w wyborach na członka Rady Sołeckiej w sołectwie Suchowo w wyborach przeprowadzanych w 2022 roku, wzoru karty do głosowania na kandydatów na członka Rady Sołeckiej w sołectwie Suchowo w wyborach przeprowadzanych w 2022 roku oraz wzoru listy osób mających prawo wybierania, popierających kandydata na członka Rady Sołeckiej w sołectwie Suchowo w wyborach przeprowadzanych w 2022 roku. 2022-06-06 12:49
dokument Zarządzenie nr 84/2022 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektora Żłobka "Szuwarek" w Kaliszu Pomorskim 2022-06-02 13:29
dokument Zarządzenie Nr 82/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok 2022-06-02 13:34
dokument Zarządzenie 81/2022 w sprawie przyznania dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Powiatu Drawskiego dotacji celowej w 2022 roku na zadanie z zakresu ratownictwa wodnego 2022-05-24 12:57
dokument Zarządzenie Nr 80/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2022-05-24 14:21
dokument Zarzadzenie Nr 79/2022 w sprawie wprowadzenia procedury przeciwdziałania mobbingowi, nierównemu traktowaniu i dyskryminacji w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2022-05-16 14:27
dokument Zarządzenie nr 78/2022 w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na realizację w 2022 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program wczesnego wykrywania jaskry wśród mieszkańców gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2026" 2022-05-12 15:30
dokument Zarządzenie Nr 77/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok 2022-05-17 08:35
dokument Zarządzenie Nr 76/2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocniczego 2022-05-09 12:25
dokument Zarządzenie Nr 75/2022 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim. 2022-05-04 11:30
dokument Zarządzenie Nr 74/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do przekazania w użyczenie 2022-04-28 12:33
dokument Zarządzenie Nr 73/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok 2022-05-05 15:25
dokument Zarządzenie Nr 72/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2022-04-28 12:05
dokument Zarządzenie Nr 71/2022 w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski 2022-04-21 12:18
dokument Zarządzenie Nr 70/2022 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z realizacją Umowy Nr SP.271.2.2021 z dnia 27.07.2021 r. pn. "Budowa żłobka Szuwarek w Kaliszu Pomorskim przy ul. Dworcowa 6a-6b". 2022-04-27 08:42
dokument Zarządzenie nr 69/2022 zmieniające zarządzenie nr 163/2021 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie wynajmu pomieszczeń i obiektów zarządzanych przez placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalisz Pomorski 2022-04-15 08:23
dokument Zarządzenie Nr 68/2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocniczego 2022-04-22 07:32
dokument Zarządzenie Nr 67/2022 w sprawie zmiany regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim. 2022-04-14 14:45
dokument Zarządzenie Nr 66/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok 2022-04-14 09:17
dokument Zarządzenie Nr 65/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok 2022-04-13 10:23
dokument Zarządzenie Nr 64/2022 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2022-04-14 12:33
dokument Zarządzenie Nr 63/2022 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2022-04-12 09:09
dokument Zarządzenie Nr 61/2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Ochrony Danych Osobowych 2022-09-22 13:11
dokument Zarządzenie Nr 60/2022 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2022-04-04 10:50
dokument Zarządzenie Nr 59/2022 w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2022-04-04 10:29
dokument Zarządzenie Nr 58/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2022-04-01 13:42
dokument Zrządzenie 56/2022 w sprawie powołania stałej Komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert na realizację zadań budżetowych powyżej 130 000 złotych, prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski. 2022-04-01 10:34
dokument Zarządzenie Nr 55/2022 w sprawie planów finansowych rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2022-04-12 10:22
dokument Zarządzenie Nr 54/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok 2022-04-05 10:30
dokument Zarządzenie Nr 53/2022 w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych w Gminie Kalisz Pomorski. 2022-03-25 13:51
dokument Zarządzenie Nr 52/2022 w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2021 rok 2022-04-05 10:25
dokument Zarządzenie Nr 51/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2022-03-22 09:52
dokument Zarządzenie Nr 50/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok 2022-03-22 07:32
dokument Zarządzenie Nr 47/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok 2022-03-22 07:30
dokument Zarządzenie Nr 46/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2022-03-16 12:09
dokument Zarządzenie Nr 45/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2022-03-09 12:04
dokument Zarzadzenie Nr 44/2022 w sprawie powołania inspektora ochrony danych osobowych w związku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 Maja 2018 r. 2022-03-09 10:42
dokument Zarządzenie Nr 43/2022 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2022-03-03 09:44
dokument Zarządzenie Nr 42/2022 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, ochrony i promocji zdrowia, oraz kultury, tradycji i edukacji. 2022-03-02 14:36
dokument Zarządzenie Nr 40/2022 w sprawie planów finansowych rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2022-03-15 07:08
dokument Zarządzenie Nr 39/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok 2022-03-04 09:53
dokument Zarządzenie Nr 38/2022 w sprawie powołania Komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych w skutek zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej. 2022-02-25 13:28
dokument Zarządzenie Nr 37/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie, dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski 2022-02-25 09:21
dokument Zarządzenie Nr 36/2022 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2022-02-25 10:23
dokument Zarządzenie Nr 35/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2022-02-25 09:54
dokument Zarządzenie Nr 33/2022 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych 2022-02-21 14:58
dokument Zarządzenia Nr 32/2022 w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż praw użytkowania wieczystego gruntów będących własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Kalisz Pomorski wraz z prawem własności posadowionych na tych gruntach budynków 2022-02-17 09:57
dokument Zarządzenie Nr 31/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2022-02-09 12:41
dokument Zarządzenie Nr 28/2022 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2022-02-03 14:30
dokument Zarządzenie Nr 27/2022 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do zamiany 2022-02-01 13:54
dokument Zarządzenie Nr 26/2022 w sprawie nabycia nieruchomości 2022-02-01 13:52
dokument Zarządzenie Nr 25/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2022-02-01 13:05
dokument Zarządzenie Nr 24/2022 w sprawie planów finansowych rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2022-02-04 07:25
dokument Zarządzenie Nr 23/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok 2022-02-03 13:40
dokument Zarządzenie nr 22/2022 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2022 roku 2022-01-31 12:26
dokument Zarządzenie Nr 21/2022 w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kalisz Pomorski 2022-02-03 14:32
dokument Zarządzenie Nr 20/2022 w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kalisz Pomorski 2022-02-03 14:29
dokument Zarządzenie Nr 19/2022 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023, w tym terminów składania dokumentów do przedszkola, klas I szkół podstawowych oraz klas IV sportowych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski 2022-01-25 07:28
dokument Zarządzenie Nr 18/2022 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski 2022-01-20 11:58
dokument Zarządzenie Nr 17/2022 w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim. 2022-01-24 12:53
dokument Zarządzenie nr 16/2022 w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na realizację w 2022 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko meningokokom serogrupy B dla dzieci do lat 2 z terenu Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2024" 2022-01-18 13:31
dokument Zarządzenie Nr 15/2022 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2022-01-21 09:12
dokument Zarządzenie Nr 14/2022 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski 2022-01-17 10:12
dokument Zarządzenie Nr 13/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2022-01-17 12:16
dokument Zarządzenie Nr 12/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok 2022-01-18 14:29
dokument Zarządzenie Nr 11/2022 w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych podległych Gminie Kalisz Pomorski. 2022-01-21 09:16
dokument Zarządzenie Nr 10/2022 w sprawie planów finansowych rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2022-01-21 13:09
dokument Zarządzenie Nr 9/2022 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2022-01-12 10:21
dokument Zarządzenie Nr 8/2022 w sprawie ustalenia planu wykonawczego budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok 2022-01-13 13:48
dokument Zarządzenie Nr 7/2022 w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Kalisz Pomorski do zaciągania zobowiązań, o których mowa w art. 228 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 2022-01-14 08:24
dokument Zarządzenie Nr 6/2022 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130 000 zł 2022-01-10 12:15
dokument Zarządzenie Nr 5/2022 w sprawie podania do wiadomości publicznej projektu uchwały Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2022 na terenie gminy Kalisz Pomorski oraz określenia sezonu kąpielowego w roku 2022. 2022-01-10 08:52
dokument Zarządzenie 4/2022 w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich 2022-01-04 13:22
dokument Zarządzenie Nr 3/2022 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim do prowadzenia postępowań w sprawach dodatków osłonowych 2022-01-10 09:40
dokument Zarządzenie Nr 2/2022 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kalisz Pomorski 2022-01-03 09:52
dokument Zarządzenie Nr 1/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2022-01-03 11:58