Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 96/2022 w sprawie wprowadzenia Procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2022-06-28 12:20
dokument Zarządzenie Nr 95/2022 w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności 2022-06-28 12:19
dokument Zarządzenie Nr 94/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2022-06-28 10:27
dokument Zarządzenie Nr 93/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 91/2022 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2022-06-15 08:42
dokument Zarządzenie nr 92/2022 z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2022-06-13 14:10
dokument Zarządzenie Nr 91/2022 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2022-06-09 12:41
dokument Zarządzenie Nr 90/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok 2022-06-13 14:43
dokument Zarządzenie Nr 89/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim za 2021 rok 2022-06-14 11:30
dokument Zarządzenie Nr 88/2022 w sprawie: wyznaczenia terminu wyborów uzupełaniających skład członków Rady Sołeckiej w sołectwie Suchowo, ustalenia kalendarza wyborczego, wzoru zgłoszenia kandydata na członka Rady Sołeckiej w sołectwie Suchowo w wyborach przeprowadzanych w 2022 roku, wzoru zgłoszenia kandydata do Komisji Skrutacyjnej w wyborach na członka Rady Sołeckiej w sołectwie Suchowo w wyborach przeprowadzanych w 2022 roku, wzoru karty do głosowania na kandydatów na członka Rady Sołeckiej w sołectwie Suchowo w wyborach przeprowadzanych w 2022 roku oraz wzoru listy osób mających prawo wybierania, popierających kandydata na członka Rady Sołeckiej w sołectwie Suchowo w wyborach przeprowadzanych w 2022 roku. 2022-06-06 12:49
dokument Zarządzanie 87/2022 w sprawie: wyznaczenia terminu wyborów uzupełaniających skład członków Rady Sołeckiej w sołectwie Suchowo, ustalenia kalendarza wyborczego, wzoru zgłoszenia kandydata na członka Rady Sołeckiej w sołectwie Suchowo w wyborach przeprowadzanych w 2022 roku, wzoru zgłoszenia kandydata do Komisji Skrutacyjnej w wyborach na członka Rady Sołeckiej w sołectwie Suchowo w wyborach przeprowadzanych w 2022 roku, wzoru karty do głosowania na kandydatów na członka Rady Sołeckiej w sołectwie Suchowo w wyborach przeprowadzanych w 2022 roku oraz wzoru listy osób mających prawo wybierania, popierających kandydata na członka Rady Sołeckiej w sołectwie Suchowo w wyborach przeprowadzanych w 2022 roku. 2022-06-06 12:49
dokument Zarządzenie nr 84/2022 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektora Żłobka "Szuwarek" w Kaliszu Pomorskim 2022-06-02 13:29
dokument Zarządzenie Nr 82/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok 2022-06-02 13:34
dokument Zarządzenie 81/2022 w sprawie przyznania dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Powiatu Drawskiego dotacji celowej w 2022 roku na zadanie z zakresu ratownictwa wodnego 2022-05-24 12:57
dokument Zarządzenie Nr 80/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2022-05-24 14:21
dokument Zarzadzenie Nr 79/2022 w sprawie wprowadzenia procedury przeciwdziałania mobbingowi, nierównemu traktowaniu i dyskryminacji w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2022-05-16 14:27
dokument Zarządzenie nr 78/2022 w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na realizację w 2022 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program wczesnego wykrywania jaskry wśród mieszkańców gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2026" 2022-05-12 15:30
dokument Zarządzenie Nr 77/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok 2022-05-17 08:35
dokument Zarządzenie Nr 76/2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocniczego 2022-05-09 12:25
dokument Zarządzenie Nr 75/2022 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim. 2022-05-04 11:30
dokument Zarządzenie Nr 74/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do przekazania w użyczenie 2022-04-28 12:33
dokument Zarządzenie Nr 73/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok 2022-05-05 15:25
dokument Zarządzenie Nr 72/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2022-04-28 12:05
dokument Zarządzenie Nr 71/2022 w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski 2022-04-21 12:18
dokument Zarządzenie Nr 70/2022 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z realizacją Umowy Nr SP.271.2.2021 z dnia 27.07.2021 r. pn. "Budowa żłobka Szuwarek w Kaliszu Pomorskim przy ul. Dworcowa 6a-6b". 2022-04-27 08:42
dokument Zarządzenie nr 69/2022 zmieniające zarządzenie nr 163/2021 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie wynajmu pomieszczeń i obiektów zarządzanych przez placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalisz Pomorski 2022-04-15 08:23
dokument Zarządzenie Nr 68/2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocniczego 2022-04-22 07:32
dokument Zarządzenie Nr 67/2022 w sprawie zmiany regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim. 2022-04-14 14:45
dokument Zarządzenie Nr 66/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok 2022-04-14 09:17
dokument Zarządzenie Nr 65/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok 2022-04-13 10:23
dokument Zarządzenie Nr 64/2022 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2022-04-14 12:33
dokument Zarządzenie Nr 63/2022 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2022-04-12 09:09
dokument Zarządzenie Nr 60/2022 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2022-04-04 10:50
dokument Zarządzenie Nr 59/2022 w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2022-04-04 10:29
dokument Zarządzenie Nr 58/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2022-04-01 13:42
dokument Zrządzenie 56/2022 w sprawie powołania stałej Komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert na realizację zadań budżetowych powyżej 130 000 złotych, prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski. 2022-04-01 10:34
dokument Zarządzenie Nr 55/2022 w sprawie planów finansowych rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2022-04-12 10:22
dokument Zarządzenie Nr 54/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok 2022-04-05 10:30
dokument Zarządzenie Nr 53/2022 w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych w Gminie Kalisz Pomorski. 2022-03-25 13:51
dokument Zarządzenie Nr 52/2022 w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2021 rok 2022-04-05 10:25
dokument Zarządzenie Nr 51/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2022-03-22 09:52
dokument Zarządzenie Nr 50/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok 2022-03-22 07:32
dokument Zarządzenie Nr 47/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok 2022-03-22 07:30
dokument Zarządzenie Nr 46/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2022-03-16 12:09
dokument Zarządzenie Nr 45/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2022-03-09 12:04
dokument Zarzadzenie Nr 44/2022 w sprawie powołania inspektora ochrony danych osobowych w związku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 Maja 2018 r. 2022-03-09 10:42
dokument Zarządzenie Nr 43/2022 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2022-03-03 09:44
dokument Zarządzenie Nr 42/2022 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, ochrony i promocji zdrowia, oraz kultury, tradycji i edukacji. 2022-03-02 14:36
dokument Zarządzenie Nr 40/2022 w sprawie planów finansowych rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2022-03-15 07:08
dokument Zarządzenie Nr 39/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok 2022-03-04 09:53
dokument Zarządzenie Nr 38/2022 w sprawie powołania Komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych w skutek zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej. 2022-02-25 13:28
dokument Zarządzenie Nr 37/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie, dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski 2022-02-25 09:21
dokument Zarządzenie Nr 36/2022 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2022-02-25 10:23
dokument Zarządzenie Nr 35/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2022-02-25 09:54
dokument Zarządzenie Nr 33/2022 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych 2022-02-21 14:58
dokument Zarządzenia Nr 32/2022 w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż praw użytkowania wieczystego gruntów będących własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Kalisz Pomorski wraz z prawem własności posadowionych na tych gruntach budynków 2022-02-17 09:57
dokument Zarządzenie Nr 31/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2022-02-09 12:41
dokument Zarządzenie Nr 28/2022 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2022-02-03 14:30
dokument Zarządzenie Nr 27/2022 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do zamiany 2022-02-01 13:54
dokument Zarządzenie Nr 26/2022 w sprawie nabycia nieruchomości 2022-02-01 13:52
dokument Zarządzenie Nr 25/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2022-02-01 13:05
dokument Zarządzenie Nr 24/2022 w sprawie planów finansowych rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2022-02-04 07:25
dokument Zarządzenie Nr 23/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok 2022-02-03 13:40
dokument Zarządzenie nr 22/2022 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2022 roku 2022-01-31 12:26
dokument Zarządzenie Nr 21/2022 w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kalisz Pomorski 2022-02-03 14:32
dokument Zarządzenie Nr 20/2022 w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kalisz Pomorski 2022-02-03 14:29
dokument Zarządzenie Nr 19/2022 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023, w tym terminów składania dokumentów do przedszkola, klas I szkół podstawowych oraz klas IV sportowych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski 2022-01-25 07:28
dokument Zarządzenie Nr 18/2022 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski 2022-01-20 11:58
dokument Zarządzenie Nr 17/2022 w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim. 2022-01-24 12:53
dokument Zarządzenie nr 16/2022 w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na realizację w 2022 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko meningokokom serogrupy B dla dzieci do lat 2 z terenu Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2024" 2022-01-18 13:31
dokument Zarządzenie Nr 15/2022 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2022-01-21 09:12
dokument Zarządzenie Nr 14/2022 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski 2022-01-17 10:12
dokument Zarządzenie Nr 13/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2022-01-17 12:16
dokument Zarządzenie Nr 12/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok 2022-01-18 14:29
dokument Zarządzenie Nr 11/2022 w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych podległych Gminie Kalisz Pomorski. 2022-01-21 09:16
dokument Zarządzenie Nr 10/2022 w sprawie planów finansowych rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2022-01-21 13:09
dokument Zarządzenie Nr 9/2022 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2022-01-12 10:21
dokument Zarządzenie Nr 8/2022 w sprawie ustalenia planu wykonawczego budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok 2022-01-13 13:48
dokument Zarządzenie Nr 7/2022 w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Kalisz Pomorski do zaciągania zobowiązań, o których mowa w art. 228 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 2022-01-14 08:24
dokument Zarządzenie Nr 6/2022 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130 000 zł 2022-01-10 12:15
dokument Zarządzenie Nr 5/2022 w sprawie podania do wiadomości publicznej projektu uchwały Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2022 na terenie gminy Kalisz Pomorski oraz określenia sezonu kąpielowego w roku 2022. 2022-01-10 08:52
dokument Zarządzenie 4/2022 w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich 2022-01-04 13:22
dokument Zarządzenie Nr 3/2022 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim do prowadzenia postępowań w sprawach dodatków osłonowych 2022-01-10 09:40
dokument Zarządzenie Nr 2/2022 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kalisz Pomorski 2022-01-03 09:52
dokument Zarządzenie Nr 1/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2022-01-03 11:58