Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie nr 92 z 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok 2008-01-08 08:15
dokument Zarządzenie nr 91 z 2007 roku w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego "Regulaminu bieżących prac Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego" 2008-01-08 08:14
dokument Zarządzenie nr 90 z 2007 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2008-01-08 08:13
dokument Zarządzenie nr 89 z 2007 roku w sprawie nabycia nieruchomości 2007-12-14 14:30
dokument Zarządzenie nr 88 z 2007 roku w sprawie zasad wynajmowania pomieszczeń w budynku socjalnym na stadionie miejskim przy ulicy Suchowskiej 10 w Kaliszu Pomorskim 2007-12-14 14:29
dokument Zarządzenie nr 87 z 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok 2007-12-14 14:28
dokument Zarządzenie nr 86 z 2007 roku zmieniające zarządzenie w sprawie rozliczania kosztów służbowych telefonów komórkowych oraz ustalenia miesięcznych limitów dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy 2007-12-14 14:26
dokument Zarządzenie nr 85 z 2007 roku w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego do spraw obchodów Centralnych Dni Olimpijczyka w Kaliszu Pomorskim w dniach 26-27 kwietnia 2008 roku 2007-12-14 14:23
dokument Zarządzenie nr 84 z 2007 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 61/07 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli i oceny realizacji zadań zleconych organizacom pozarządowym w 2007roku. 2007-12-14 14:21
dokument Zarządzenie nr 83 z 2007 roku w sprawie rozliczania kosztów służbowych telefonów komórkowych oraz ustalenia miesięcznych limitów dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy 2007-12-14 14:18
dokument Zarządzenie nr 82 z 2007 roku w sprawie terminu i miejsca konsultacji z mieszkańcami samorządu mieszkańców nr 4 w Kaliszu Pomorskim i sołectwa Dębsko w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta Kalisz Pomorski 2007-12-14 14:16
dokument Zarządzenie nr 81 z 2007 roku w sprawie sporządzenia projektu budżetu Miasta i Gminy Kalisz Pomorski 2007-12-07 12:30
dokument Zarządzenie nr 80 z 2007 roku w sprawie nabycia nieruchomości 2007-11-16 08:21
dokument Zarządzenie nr 79 z 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok 2007-10-17 10:08
dokument Zarządzenie nr 77 z 2007 roku w sprawie wyznaczenia Kierownika Kancelarii Tajnej w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim i ustalenia zastępstwa w przypadku jego czasowej nieobecności 2007-10-17 10:07
dokument Zarządzenie nr 78 z 2007 roku w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego robót budowlanych polegających na: "Budowie czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Dworcowej w Kaliszu Pomorskim" 2007-10-17 10:07
dokument Zarządzenie nr 76 z 2007 roku w sprawie odwołania i powołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Kaliszu Pomorskim w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 21 pażdziernika 2007 roku 2007-10-17 10:00
dokument Zarządzenie nr 75 z 2007 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. opiniowania wniosków osób ubiegajacych się o stypendium sportowe 2007-10-17 09:58
dokument Zarządzenie nr 74 z 2007 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu na sprzedaż nieruchomości 2007-10-17 09:49
dokument Zarządzenie nr 73 z 2007 roku w sprawie zamiany nieruchomości 2007-10-17 09:26
dokument Zarządzenie nr 72 z 2007 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców 2007-10-17 09:24
dokument Zarządzenie nr 71 z 2007 roku w sprawie powołania członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku 2007-10-17 09:22
dokument Zarządzenie nr 70 z 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok 2007-10-17 09:16
dokument Zarządzenie nr 69 z 2007 roku w sprawie wyznaczenia administratora systemu w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2007-10-17 09:15
dokument Zarządzenie nr 68 z 2007 roku w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2007-10-17 09:11
dokument Zarządzenie nr 67 z 2007 roku w sprawie zamiany nieruchomości 2007-10-17 09:09
dokument Zarządzenie nr 66 z 2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości 2007-10-17 09:06
dokument Zarządzenie nr 65 z 2007 roku w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2007-09-19 08:17
dokument Zarządzenie nr 64 z 2007 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2008 2007-09-14 09:02
dokument Zarządzenie nr 63 z 2007 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2007-09-10 15:01
dokument Zarządzenie nr 62 z 2007 roku w sprawie ustanowienia Gminnego Koordynatora ds. Sportu 2007-09-10 14:59
dokument Zarządzenie nr 61 z 2007 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli i oceny realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym w 2007 roku 2007-09-10 14:56
dokument Zarządzenie nr 60 z 2007 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Pomierzynie 2007-09-04 13:28
dokument Zarządzenie nr 55 z 2007 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych dla najemców 2007-09-04 13:24
dokument Zarządzenie nr 59 z 2007 roku zmieniające zarządzenie w sprawie rozliczania faktur za telefony komórkowe używane do celów służbowych 2007-09-04 13:25
dokument Zarządzenie nr 56 z 2007 roku w sprawie nabycia nieruchomości 2007-09-04 13:25
dokument Zarządzenie nr 46 a z 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych MGOK w Kaliszu Pomorskim za 2006 rok 2007-08-27 14:39
dokument Zarządzenie nr 58 z 2007 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 55 z 2007 roku o sprzedaży lokali mieszkalnych dla najemców 2007-09-04 13:25
dokument Zarządzenie nr 57 z 2007 roku w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2007roku 2007-09-04 13:25
dokument Zarządzenie nr 54 z 2007 roku w sprawie wyznaczenia Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych do prowadzenia postępowań przetargowych i zamówiń publicznych 2007-08-27 14:42
dokument Zarządzenie nr 53 z 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok 2007-08-27 14:42
dokument Zarządzenie nr 52 z 2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomosci 2007-08-27 14:41
dokument Zarządzenie nr 51 z 2007 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim wprowadzonego zarządzeniem Nr 83/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku z późniejszą zmianą 2007-08-27 14:41
dokument Zarządzenie nr 50 z 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok 2007-08-27 14:41
dokument Zarządzenie nr 49 z 2007 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z urządzeń sportowych na stadionie miejskim w Kaliszu Pomorskim, oraz za wynajem sprzętu pływającego na plaży strzeżonej 2007-08-27 14:41
dokument Zarządzenie nr 48 z 2007 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pomierzynie 2007-08-27 14:41
dokument Zarządzenie nr 47 z 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek za prowadzenie działalności handlowej w stoiskach z artykułami spożywczo-przemysłowymi i gastronomicznymi w miejscach gdzie organizowane są imprezy plenerowe w 2007 roku na terenie miasta i gminy Kalisz Pomorski 2007-08-27 14:41
dokument Zarządzenie nr 46 z 2007 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2007-06-19 09:03
dokument Zarządzenie nr 45 z 2007 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji konkursowej 2007-06-19 09:00
dokument Zarządzenie nr 44 z 2007 roku w sprawie regulaminu gospodarowania mieniem komunalnym, zarządzanym przez placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Kalisz Pomorski 2007-06-19 08:59
dokument Zarządzenie nr 43 z 2007 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pomierzynie 2007-06-19 08:48
dokument Zarządzenie nr 42 z 2007 roku w sprawie zamiany nieruchomości 2007-06-19 08:47
dokument Zarządzenie nr 41 z 2007 roku w sprawie nabycia nieruchomości 2007-06-19 08:46
dokument Zarządzenie nr 40 z 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok 2007-06-19 08:45
dokument Zarządzenie nr 39 z 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok 2007-06-19 08:43
dokument Zarządzenie nr 38 z 2007 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2007-05-14 10:35
dokument Zarządzenie nr 37 z 2007 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2007-05-14 08:52
dokument Zarządzenie nr 34 z 2007 roku w sprawie regulaminu gospodarowania mieniem komunalnym zarządzanym przez placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Kalisz Pomorski 2007-05-14 08:50
dokument Zarządzenie nr 36 z 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok 2007-05-14 08:51
dokument Zarządzenie nr 35 z 2007 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszklanych dla najemców 2007-05-14 08:51
dokument Zarządzenie nr 33 z 2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości 2007-05-11 07:56
dokument Zarządzenie nr 32 z 2007 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pomierzynie 2007-05-11 07:55
dokument Zarządzenie nr 31 z 2007 roku w sprawie nabycia nieruchomości 2007-05-11 07:52
dokument Zarządzenie nr 30 z 2007 roku w sprawie rozliczania faktur za telefony komórkowe używane do celów służbowych 2007-05-11 07:51
dokument Zarządzenie nr 29 z 2007 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2007-04-13 13:06
dokument Zarządzenie nr 26 z 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok 2007-04-13 13:01
dokument Zarządzenie nr 27 z 2007 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pomierzynie 2007-04-13 13:05
dokument Zarządzenie nr 28 z 2007 roku w sprawie powołania komisji likwidacyjnej 2007-04-13 13:06
dokument Zarządzenie nr 25 z 2007 roku w sprawie powierzenia Zastępcy Burmistrza Kalisza Pomorskiego prowadzenia niektórych spraw gminy 2007-04-02 07:24
dokument Zarządzenie nr 24 z 2007 roku w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Kalisza Pomorskiego 2007-04-02 07:21
dokument Zarządzenie nr 23 z 2007 roku w sprawie powołania Komisji do akceptacji i odbioru poszczególnych etapów robót budowlanych na remonty budynków dla wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni oraz właścicieli indywidualnych 2007-04-02 07:19
dokument Zarządzenie nr 22 z 2007 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2006 rok 2007-03-21 09:30
dokument Zarządzenie nr 21 z 2007 roku w sprawie nabycia nieruchomości 2007-03-21 09:27
dokument Zarządzenie nr 20 z 2007 roku w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2007-03-21 09:25
dokument Zarządzenie nr 19 z 2007 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania piłki siatkowej, działalności wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnej oraz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej wśród dzieci i młodzieży 2007-03-21 09:23
dokument Zarządzenie nr 18 z 2007 roku w sprawie kontroli i oceny zadań zleconych organizacjom pozarządowym w roku 2006 2007-03-21 09:18
dokument Zarządzenie nr 17 z 2007 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa pod nieobecność dyrektora szkoły lub placówki oświatowej prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski 2007-03-21 09:14
dokument Zarządzenie nr 16 z 2007 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2007 rok 2007-03-21 09:11
dokument Zarządzenie nr 15 z 2007 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży 2007-02-19 11:21
dokument Zarządzenie nr 14 z 2007 roku w sprawie powołania do składu Miejsko-Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2007-02-19 11:07
dokument Zarządzenie nr 13 z 2007 roku w sprawie powołania do składu Miejsko-Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2007-02-08 11:05
dokument Zarządzenie nr 12 z 2007 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski na rok 2007 2007-02-08 11:03
dokument Zarządzenie nr 11 z 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok 2007-02-08 10:59
dokument Zarządzenie nr 10 z 2007 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy 2007-02-01 09:26
dokument Zarządzenie nr 9 z 2007 roku w sprawie kontroli i oceny realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym w roku 2006 2007-02-01 09:25
dokument Zarządzenie nr 8 z 2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkowania wieczystego 2007-02-01 09:23
dokument Zarządzenie nr 7 z 2007 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych dla najemców 2007-02-01 08:49
dokument Zarządzenie nr 6 z 2007 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. obrony cywilnej (1/2 etatu) w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kaliszu Pom. 2007-01-11 11:10
dokument Zarządzenie nr 5 z 2007 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. rozwoju gminy i funduszy pomocowych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pom. 2007-01-11 11:07
dokument Zarządzenie nr 4 z 2007 roku w sprawie ustalenia zasad dokonywania zakupu/dostawy towarów i materiałów przez sołectwa i ochotnicze straże pożarne 2007-01-11 11:04
dokument Zarządzenie nr 3 z 2007 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. promocji gminy w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pom. 2007-01-11 11:02
dokument Zarządzenie nr 2 z 2007 roku w sprawie powołania stałej komisji przetargowej 2007-01-11 11:01
dokument Zarządzenie nr 1 z 2007 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. ewidencji ludności w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kaliszu Pom. 2007-01-11 11:00