Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie nr 97 z 2008 roku w sprawie zmian w budżecie na 2008rok 2009-02-25 08:02
dokument Zarządzenie nr 96 z 2008 roku w sprawie zmian w budżecie na 2008rok 2008-12-31 12:42
dokument Zarządzenie nr 95 z 2008 roku w sprawie zmian w budżecie na 2008rok 2008-12-31 12:41
dokument Zarządzenie nr 94 z 2008 roku w sprawie zmian w budżecie na 2008rok 2008-12-22 10:37
dokument Zarządzenie nr 93 z 2008 roku w sprawie regulaminu gospodarowania mieniem komunalnym, zarządzanym przez placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Kalisz Pomorski 2008-12-09 09:18
dokument Zarządzenie nr 92 z 2008 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców 2008-12-09 09:12
dokument Zarządzenie nr 91 z 2008 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego na sprzedaży nieruchomości położonych w Kaliszu Pomorskim stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski 2008-11-25 10:13
dokument Zarządzenie nr 90 z 2008 roku w sprawie sporządzenia projektu budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2009 rok 2008-12-09 09:11
dokument Zarządzenie nr 89 z 2008 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu lokali mieszkalnych stanowiących trwały zasób Gminy Kalisz Pomorski 2008-11-25 10:10
dokument Zarządzenie nr 88 z 2008 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości 2008-11-18 14:49
dokument Zarządzenie nr 87 z 2008 roku w sprawie zamiany nieruchomości 2008-11-18 14:45
dokument Zarządzenie nr 86 z 2008 roku w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok 2008-11-18 14:42
dokument Zarządzenie nr 85 z 2008 roku w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok 2008-11-18 14:38
dokument Zarządzenie nr 84 z 2008 roku w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnej z terenu Gminy Kalisz Pomorski oraz kontroli obiegu dokumentów ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług 2008-11-21 10:31
dokument Zarządzenie nr 83 z 2008 roku w sprawie ustalenia wykorzystania dnia wolnego w zamian za 1 listopada 2008 roku - Wszystkich Świętych, przypadającego w wolną sobotę 2008-10-30 07:36
dokument Zarządzenie nr 82 z 2008 roku w sprawie ogłoszenia ponownego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kaliszu Pomorskim stanowiącej własność Gminy Kalisz Pomorski 2008-10-28 10:55
dokument Zarządzenie nr 81 z 2008 roku w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Kaliszu Pomorskim stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski 2008-10-28 10:53
dokument Zarządzenie nr 80 z 2008 roku w sprawie ustalenia zasad polityki rachunkowości dla budżetu Gminy Kalisz Pomorski 2008-11-25 09:50
dokument Zarządzenie nr 79 z 2008 roku w sprawie wyznaczenia Kierownika Kancelarii Tajnej w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim i ustalenia zastępstwa w przypadku jego czasowej nieobecności. 2008-11-18 14:31
dokument Zarządzenie nr 78 z 2008 roku w sprawie procedury kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2009-03-03 09:28
dokument Zarządzenie nr 77 z 2008 roku w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy od Skarbu Państwa w drodze komunalizacji 2008-11-18 13:59
dokument Zarządzenie nr 76 z 2008 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Kaliszu Pomorskim stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski 2008-11-18 13:55
dokument Zarządzenie nr 75 z 2008 roku w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok 2008-11-18 11:44
dokument Zarządzenie nr 74 z 2008 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości 2008-11-18 11:37
dokument Zarządzenie nr 73 z 2008 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych dla najemców 2008-11-18 11:06
dokument Zarządzenie nr 72 z 2008 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu na lokale mieszkalne zasobów komunalnych 2008-11-18 10:57
dokument Zarządzenie nr 71 z 2008 roku w sprawie opracowania materialów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2009. 2008-09-24 09:22
dokument Zarządzenie nr 70 z 2008 roku w sprawie powołania Zespołu Koordynującego do opracowania Aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kalisz Pomorski na lata 2009-2010 2008-09-24 09:20
dokument Zarządzenie nr 69 z 2008 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej położonej w Kaliszu Pomorskim stanowiącej własność Gminy Kalisz Pomorski 2008-09-16 14:22
dokument Zarządzenie nr 68 z 2008 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców 2008-09-16 14:11
dokument Zarządzenie nr 67 z 2008 roku w sprawie rozliczania faktur za telefony komórkowe uzywane do celów służbowych oraz ustalenia miesięcznych limitów dla poszczególnych pracowników Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2008-09-16 13:42
dokument Zarządzenie nr 66 z 2008 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z urządzeń sportowych na stadionie miejskim w Kaliszu Pomorskim, oraz za wynajem sprzętu pływajacego na plaży strzeżonej 2008-09-16 13:40
dokument Zarządzenie nr 65 z 2008 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 63/2005 w sprawie wynajmu pomieszczeń świetlic wiejskich na spotkania okolicznościowe 2008-09-16 13:36
dokument Zarządzenie nr 64 z 2008 roku w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości Urzędu Miejskiego 2009-03-26 12:46
dokument Zarządzenie nr 63 z 2008 roku w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2008 roku 2008-09-16 12:07
dokument Zarządzenie nr 62 z 2008 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, połozonej w Kaliszu Pomorskim stanowiącej własność Gminy Kalisz Pomorski 2008-09-16 12:04
dokument Zarządzenie nr 61 z 2008 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - samodzielnego referenta ds. obrony cywilnej - 1/2 etatu w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2008-09-16 12:08
dokument Zarządzenie nr 60 z 2008 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kaliszu Pomorskim, stanowiącej własność Gminy Kalisz Pomorski 2008-07-17 09:31
dokument Zarządzenie nr 59 z 2008 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - samodzielnego referenta ds. obrony cywilnej - 1/2 etatu w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2008-07-11 09:59
dokument Zarządzenie nr 58 z 2008 roku w sprawie sprzedaży składnika majątku gminnego - przetarg pisemny nieograniczony 2008-07-09 09:35
dokument Zarządzenie nr 57 z 2008 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców 2008-07-09 08:17
dokument Zarządzenie nr 56 z 2008 roku w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok 2008-07-09 08:13
dokument Zarządzenie nr 55 z 2008 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości 2008-07-09 08:09
dokument Zarządzenie nr 54 z 2008 roku w sprawie wyboru reprezentantów Gminy Kalisz Pomorski w Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych Powiatu Drawskiego 2008-06-18 07:49
dokument Zarządzenie nr 53 z 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Porządkowego Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Kalisz Pomorski 2008-06-18 07:47
dokument Zarządzenie nr 52 z 2008 roku w sprawie powołania stałej komisji przetargowej 2008-06-18 07:45
dokument Zarządzenie nr 51 z 2008 roku w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok 2008-06-18 07:44
dokument Zarządzenie nr 50 z 2008 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego i wyboru sołtysa we wsi Dębsko 2008-06-11 07:41
dokument Zarządzenie nr 49 z 2008 roku w sprawie powierzenia Zastępcy Burmistrza Kalisza Pomorskiego prowadzenia niektórych spraw gminy 2008-06-11 07:41
dokument Zarządzenie nr 48 z 2008 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim wprowadzonego zarządzeniem Nr 83/2006 z dnia 29 grudnia 2006r. z późniejszymi zmianami 2008-06-11 07:41
dokument Zarządzenie nr 47 z 2008 roku w sprawie rozliczania faktur za telefony komórkowe używane do celów służbowych oraz ustalenia miesięcznych limitów dla poszczególnych pracowników Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2008-06-11 07:41
dokument Zarządzenie nr 46 z 2008 roku w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Kalisza Pomorskiego 2008-06-11 07:40
dokument Zarządzenie nr 45 z 2008 roku zmieniające zarządzenie w sprawie rozliczania kosztów służbowych telefonów komórkowych oraz ustalenia miesięcznych limitów dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy 2008-06-11 07:40
dokument Zarządzenie nr 44 z 2008 roku w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2008-06-11 07:39
dokument Zarządzenie nr 43 z 2008 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2008-06-11 07:36
dokument Zarządzenie nr 42 z 2008 roku w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny 2008-06-11 07:33
dokument Zarządzenie nr 41 z 2008 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy 2008-05-29 09:28
dokument Zarządzenie nr 40 z 2008 roku w sprawie odwołania ogłoszonego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Kaliszu Pomorskim stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski 2008-05-28 14:18
dokument Zarządzenie nr 39 z 2008 roku w sprawie uchylenia decyzji komunalizacji 2008-05-28 14:15
dokument Zarządzenie nr 38 z 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury 2008-05-28 14:13
dokument Zarządzenie nr 37 z 2008 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kaliszu Pomorskim 2008-05-28 14:11
dokument Zarządzenie nr 36 z 2008 roku w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok 2008-05-28 14:11
dokument Zarządzenie nr 35 z 2008 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Kaliszu Pomorskim stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski 2008-05-28 12:41
dokument Zarządzenie nr 34 z 2008 roku w sprawie odwołania członka Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2008-05-28 12:41
dokument Zarządzenie nr 33 z 2008 roku w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok 2008-04-30 08:11
dokument Zarządzenie nr 32 z 2008 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Kaliszu Pomorskim przy ulicy Przemysłowej, stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski 2008-04-29 09:41
dokument Zarządzenie nr 31 z 2008 roku w sprawie ustalenia wykorzystania dnia wolnego w zamian za Święto 3 Maja przypadające w 2008 roku w wolną sobotę 2008-04-29 09:38
dokument Zarządzenie nr 30 z 2008 roku zmieniające zarzadzenie w sprawie rozliczania faktur za telefony komórkowe używane do celów służbowych oraz ustalenia miesięcznych limitów dla poszczególnych pracowników Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2008-04-29 09:36
dokument Zarządzenie nr 29 z 2008 roku w sprawie terminu i miejsca konsultacji z mieszkańcami samorządu nr 4 w Kaliszu Pomorskim i sołectwa Dębsko w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta Kalisz Pomorski 2008-04-29 09:33
dokument Zarządzenie nr 28 z 2008 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie wiejskim , upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej 2008-04-16 07:16
dokument Zarządzenie nr 27 z 2008 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2007 rok 2008-04-16 07:16
dokument Zarządzenie nr 26 z 2008 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu na lokale mieszkalne zasobów komunalnych 2008-04-16 07:16
dokument Zarządzenie nr 25 z 2008 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości 2008-04-16 07:15
dokument Zarządzenie nr 24 z 2008 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski na rok 2008 2008-04-16 07:15
dokument Zarządzenie nr 23 z 2008 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2008 rok 2008-04-16 07:15
dokument Zarządzenie nr 22 z 2008 roku w sprawie uchylenia zarządzenia o nabyciu nieruchomości 2008-04-16 07:15
dokument Zarządzenie nr 21 z 2008 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z urządzeń sportowych na stadionie miejskim w Kaliszu Pomorskim, oraz za wynajem sprzętu pływającego na plaży strzeżonej 2008-04-16 07:15
dokument Zarządzenie nr 20 z 2008 roku zmieniające zarządzenie w sprawie rozliczania faktur za telefony komórkowe używane do celów służbowych oraz ustalenia miesięcznych limitów dla poszczególnych pracowników Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2008-04-16 07:15
dokument Zarządzenie nr 19 z 2008 roku w sprawie powierzenia Zastępcy Burmistrza Kalisza Pomorskiego prowadzenia niektórych spraw gminy 2008-04-16 07:14
dokument Zarządzenie nr 18 z 2008 roku w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Kalisza Pomorskiego (Stwierdzenie nieważności Zarządzenia - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11.04.2008r. - NK.4.MN.0911/35/08) 2008-04-16 07:14
dokument Zarządzenie nr 17 z 2008 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy 2008-03-04 10:02
dokument Zarządzenie nr 16 z 2008 roku w sprawie zbycia składnika mienia komunalnego - przetarg pisemny nieograniczony 2008-03-04 10:00
dokument Zarządzenie nr 15 z 2008 roku w sprawie powołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorsikm 2008-02-22 09:44
dokument Zarządzenie nr 14 z 2008 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości 2008-02-22 09:42
dokument Zarządzenie nr 13 z 2008 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim wprowadzonego zarządzeniem Nr 83/2006 z dnia 29 grudnia 2006r. z późniejszymi zmianami 2008-02-22 09:36
dokument Zarządzenie nr 12 z 2008 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2008-02-22 09:28
dokument Zarządzenie nr 11 z 2008 roku w sprawie zwrotu części kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2008-02-22 09:21
dokument Zarządzenie nr 10 z 2008 roku w sprawie rozliczania faktur za telefony komórkowe używane do celów służbowych oraz ustalenia miesięcznych limitów dla poszczególnych pracowników Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2008-02-22 09:05
dokument Zarządzenie nr 9 z 2008 roku w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomosci gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Kaliszu Pomorskim 2008-02-22 08:57
dokument Zarządzenie nr 8 z 2008 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referenta ds. ewidencji ludności 2008-02-01 09:18
dokument Zarządzenie nr 7 z 2008 roku w sprawie upoważnienia Kierownika MGOPS w Kaliszu Pomorskim 2008-02-01 09:15
dokument Zarządzenie nr 6 z 2008 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych dla najemców 2008-01-21 13:44
dokument Zarządzenie nr 5 z 2008 roku w sprawie nabycia nieruchomości 2008-01-21 13:37
dokument Zarządzenie nr 4 z 2008 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z urządzeń sportowych na stadionie miejskim w Kaliszu Pomorskim oraz za wynajem sprzętu pływającego na plaży strzeżonej 2008-01-21 13:33
dokument Zarządzenie nr 3 z 2008 roku w zmieniające zarządzenie Nr 90/2007 z dnia 17 grudnia 2007r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego 2008-01-21 13:29
dokument Zarządzenie nr 2 z 2008 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referenta ds. ewidencji ludności 2008-01-10 11:58
dokument Zarządzenie nr 1 z 2008 roku w sprawie odwołania Gminnego Koordynatora ds. Sportu 2008-01-10 10:36