Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXXII/210/08 Rady Miejskiej w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania stypendium dla uczniów za osiągnięcia sportowe i artystyczne 2009-01-09 10:52
dokument Uchwała Nr XXXII/209/08 Rady Miejskiej uchylająca uchwałę w sprawie korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości opłat za korzystanie z posiłków 2009-01-09 10:40
dokument Uchwała Nr XXXII/208/08 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych 2009-01-09 10:36
dokument Uchwała Nr XXXII/207/08 Rady Miejskiej w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim do prowadzenia działań wobec dłużników alimentacyjnych 2009-01-08 14:31
dokument Uchwała Nr XXXII/206/08 Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Drawskiej i Koszalińskiej w Kaliszu Pomorskim 2009-01-08 14:15
dokument Uchwała Nr XXXII/205/08 Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski 2009-01-08 14:09
dokument Uchwała Nr XXXII/204/08 Rady Miejskiej w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu 2009-01-08 14:07
dokument Uchwała Nr XXXII/203/08 Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości 2009-01-08 13:43
dokument Uchwała Nr XXXII/202/08 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/119/08 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2008 2009-01-14 13:05
dokument Uchwała Nr XXXII/201/08 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wydatków budżetowych na zadania inwestycyjne które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008. 2009-01-08 13:33
dokument Uchwała Nr XXXII/200/08 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na 2009 rok 2009-01-12 13:37
dokument Uchwała Nr XXXI/199/08 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/119/08 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2008 2008-12-09 08:34
dokument Uchwała Nr XXX/198/08 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim 2008-12-09 08:30
dokument Uchwała Nr XXX/197/08 Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia projektu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok 2008-12-09 08:26
dokument Uchwała Nr XXX/196/08 Rady Miejskiej w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim na 2009 rok. 2008-12-09 08:23
dokument Uchwała Nr XXX/195/08 Rady Miejskiej w sprawie zmiany Statutu Przedsiębiorstwa Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXII/85/2005 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 27 kwietnia 2008 roku 2008-12-09 08:19
dokument Uchwała Nr XXX/194/08 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/119/2008 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2008 2008-12-09 08:14
dokument Uchwała Nr XXX/193/08 Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok 2008-12-09 08:06
dokument Uchwała Nr XXIX/192/08 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/119/08 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na 2008 rok 2008-11-24 12:10
dokument Uchwała Nr XXIX/191/08 Rady Miejskiej w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego 2008-11-24 12:07
dokument Uchwała Nr XXVIII/190/08 Rady Miejskiej w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej 2008-11-13 11:43
dokument Uchwała Nr XXVIII/189/08 Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kalisza Pomorskiego 2008-11-13 11:40
dokument Uchwała Nr XXVIII/188/08 Rady Miejskiej w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zmianę granic administracyjnych miasta Kalisz Pomorski 2008-11-13 10:29
dokument Uchwała Nr XXVIII/187/08 Rady Miejskiej w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Kalisza Pomorskiego 2008-11-13 10:08
dokument Uchwała Nr XXVIII/186/08 Rady Miejskiej w sprawie programu współpracy na 2009 rok gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 2008-11-13 09:59
dokument Uchwała Nr XXVIII/185/08 Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok 2008-11-13 09:46
dokument Uchwała Nr XXVIII/184/08 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy Kalisz Pomorski za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. 2008-11-13 09:36
dokument Uchwała Nr XXVIII/183/08 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/119/08 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na 2008 rok 2008-11-13 09:31
dokument Uchwała Nr XXVIII/182/08 Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2008-11-13 09:22
dokument Uchwała Nr XXVIII/181/08 Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok 2008-11-13 09:15
dokument Uchwała Nr XXVII/180/08 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/119/08 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na 2008 rok 2008-11-13 09:08
dokument Uchwała Nr XXVI/179/08 Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy" i przyjęcia jego Statutu 2008-10-02 10:59
dokument Uchwała Nr XXVI/178/08 Rady Miejskiej w sprawie przekazania na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim środków trwałych 2008-10-02 10:53
dokument Uchwała Nr XXVI/177/08 Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu na rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Kalisza Pomorskiego 2008-10-02 10:47
dokument Uchwała Nr XXVI/176/08 Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze stadionu miejskiego w Kaliszu Pomorskim przy ul. Suchowskiej 10 2008-10-02 10:18
dokument Uchwała Nr XXVI/175/08 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/119/08 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia budzetu gminy Kalisz Pomorski 2008-10-02 10:03
dokument Uchwała Nr XXVI/174/08 Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2008 roku 2008-10-08 14:21
dokument Uchwała Nr XXV/173/08 Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok 2008-09-03 11:01
dokument Uchwała Nr XXV/172/08 Rady Miejskiej w sprawie przyznania Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego dodatku za wieloletnią pracę 2008-09-03 10:58
dokument Uchwała Nr XXV/171/08 Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości Giżyno i Kalisz Pomorski 2008-09-03 10:56
dokument Uchwała Nr XXV/170/08 Rady Miejskiej w sprawie kierunków założeń do projektu budżetu na 2009 rok 2008-09-03 10:50
dokument Uchwała Nr XXV/169/08 Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. "Przebudowa i rozbudowa pałacu wraz z infrastrukturą techniczną w Kaliszu Pomorskim 2008-09-03 10:46
dokument Uchwała Nr XXV/168/08 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/119/08 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na 2008 rok. 2008-09-03 10:47
dokument Uchwała Nr XXIV/167/08 Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Leokadii Fajger na działalność Burmistrza Kalisza Pomorskiego 2008-09-03 10:38
dokument Uchwała Nr XXIV/166/08 Rady Miejskiej w sprawie dodatkowego terminu na rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Kalisza Pomorskiego 2008-07-29 10:29
dokument Uchwała Nr XXIV/165/08 Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Przesiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim 2008-07-29 09:33
dokument Uchwała Nr XXIII/164/08 Rady Miejskiej w sprawie odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kaliszu Pomorskim i powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kaliszu Pomorskim 2008-07-07 11:23
dokument Uchwała Nr XXIII/163/08 Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia dotacji rozwojowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. "WOLNOŚĆ=WIEDZA X ODPOWIEDZIALNOŚĆ" 2008-07-07 11:18
dokument Uchwała Nr XXIII/162/08 Rady Miejskiej w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenai inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2008-07-07 11:13
dokument Uchwała Nr XXIII/161/08 Rady Miejskiej w sprawie przekazania na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim środków trwałych 2008-07-07 11:02
dokument Uchwała Nr XXIII/160/08 Rady Miejskiej w sprawie przekazania na stan majątkowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim 2008-07-07 10:49
dokument Uchwała Nr XXIII/159/08 Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kalisz Pomorski pożyczki długoterminowej 2008-07-07 10:46
dokument Uchwała Nr XXIII/158/08 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/119/08 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na 2008 rok 2008-07-07 10:42
dokument Uchwała Nr XXII/157/08 Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia Projektu pt. "WOLNOŚĆ = WIEDZA X ODPOWIEDZIALNOŚĆ" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2008-06-09 09:07
dokument Uchwała Nr XXI/156/08 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały XVIII/119/08 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski 2008-06-02 10:23
dokument Uchwała Nr XXI/155/08 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Kalisza Pomorskiego 2008-06-02 10:12
dokument Uchwała Nr XXI/154/08 Rady Miejskiej w sprawie opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych miasta Kalisz Pomorski 2008-06-02 10:10
dokument Uchwała Nr XXI/153/08 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych a także okreslenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów 2008-06-02 10:09
dokument Uchwała Nr XXI/152/08 Rady Miejskiej w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 2008-06-02 09:48
dokument Uchwała Nr XXI/151/08 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2008-06-02 08:26
dokument Uchwała Nr XXI/150/08 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2008-06-02 08:19
dokument Uchwała Nr XXI/149/08 Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kalisz Pomorski pożyczki długoterminowej 2008-06-02 08:18
dokument Uchwała Nr XX/147/08 Rady Miejskiej w sprawie przekazania na stan majątkowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim środków trwałych 2008-05-07 09:47
dokument Uchwała Nr XX/148/08 Rady Miejskiej w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie robót budowlanych w kościele w Kaliszu Pomorskim 2008-05-07 09:47
dokument Uchwała Nr XX/146/08 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/119/08 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2008 rok. 2008-05-07 08:58
dokument Uchwała Nr XX/145/08 Rady Miejskiej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego absolutorium z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2007 rok 2008-05-07 08:53
dokument Uchwała Nr XX/144/08 Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2007 rok 2008-05-07 08:51
dokument Uchwała Nr XIX/143/08 Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę Nr V/38/2007 z dnia 28 lutego 2007r. zmieniającą uchwałę Nr XXIX/154/2005 z dnia 28 stycznia 2005 r. Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 2008-05-07 08:48
dokument Uchwała Nr XIX/142/08 Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do Porozumienia na rzecz partnerskiej współpracy przy opracowaniu i realizacji projektu w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2008-04-04 14:03
dokument Uchwała Nr XIX/141/08 Rady Miejskiej w sprawie wystąpienia Gminy Kalisz Pomorski ze stowarzyszenia "Lokalna Organizacja Turystyczna Pojezierza Drawskiego" z siedzibą w Złocieńcu 2008-04-04 13:58
dokument Uchwała Nr XIX/140/08 Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Kalisz Pomorski do programu zdrowotnego "Polski Projekt 400 Miast" 2008-04-04 13:54
dokument Uchwała Nr XIX/139/08 Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę nr X/83/07 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie wszczęcia procedury zmiany granic administracyjnych miasta Kalisz Pomorski 2008-04-04 13:51
dokument Uchwała Nr XIX/138/08 Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę nr X/84/07 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami samorządu mieszkańców nr 4 w Kaliszu Pomorskim i Sołectwa Dębsko w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta Kalisz Pomorski 2008-04-04 13:47
dokument Uchwała Nr XIX/137/08 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Kaliszu Pomorskim 2008-04-04 13:42
dokument Uchwała Nr XIX/136/08 Rady Miejskiej w sprawie Regulaminu Porządkowego Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Kalisz Pomorski 2008-04-04 13:38
dokument Uchwała Nr XIX/135/08 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną oraz podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 2008-04-04 13:36
dokument Uchwała Nr XIX/134/08 Rady Miejskiej w sprawie uznania za użytki ekologiczne obszarów położonych na terenie Nadleśnictwa Drawno w gminie Kalisz Pomorski 2008-04-04 13:29
dokument Uchwała Nr XIX/133/08 Rady Miejskiej w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2008-04-04 13:27
dokument Uchwała Nr XIX/132/08 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/119/08 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na 2008 rok 2008-04-04 13:25
dokument Uchwała Nr XVIII/131/08 Rady Miejskiej w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kalisz Pomorski na lata 2008-2012. 2008-04-04 11:46
dokument Uchwała Nr XVIII/130/08 Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim na 2008 rok 2008-04-04 11:34
dokument Uchwała Nr XVIII/129/08 Rady Miejskiej w sprawie wyboru delegata do władz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego 2008-04-04 11:32
dokument Uchwała Nr XVIII/128/08 Rady Miejskiej w sprawie wyboru delegata do władz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2008-04-04 11:20
dokument Uchwała Nr XVIII/127/08 Rady Miejskiej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kalisz Pomorski 2008-04-04 11:18
dokument Uchwała Nr XVIII/126/08 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Kalisza Pomorskiego 2008-04-04 11:15
dokument Uchwała Nr XVIII/125/08 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia najniższego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych, stosowanych przy ustaleniu wynagrodzeń pracowników samorządowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski i w Zespole Obsługi Szkół Samorządowych w Kaliszu Pomorskim 2008-04-04 11:12
dokument Uchwała Nr XVIII/124/08 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia najniższego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych, stosowanych przy ustaleniu wynagrodzeń pracowników samorządowych zatrudnionych w PGKiM w Kaliszu Pomorskim 2008-04-04 11:08
dokument Uchwała Nr XVIII/123/08 Rady Miejskiej w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości opłat za korzystanie z posiłków 2008-04-04 11:03
dokument Uchwała Nr XVIII/122/08 Rady Miejskiej w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla PGKiM w Kaliszu Pomorskim na rok 2008 2008-03-07 12:15
dokument Uchwała Nr XVIII/121/08 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia opłat pobieranych za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych w Gminie Kalisz Pomorski 2008-03-07 12:12
dokument Uchwała Nr XVIII/120/08 Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok 2008-03-07 12:08
dokument Uchwała Nr XVIII/119/08 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2008 2008-03-07 12:03