Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr IV/21/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/289/2006 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 20 września 2006r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 2011-01-10 09:46
dokument Uchwała Nr IV/20/10 w sprawie zmiany uchwały Nr LX/361/10 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok 2011-01-10 09:28
dokument Uchwała Nr IV/19/10 Rady Miejskiej w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Kalisz Pomorski do składu Rady Społecznej Szpitala Powiatowego im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim 2011-01-10 09:35
dokument Uchwała Nr IV/18/10 Rady Miejskiej w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Kalisz Pomorski lokalu z przeznaczeniem na wynajem jako lokal socjalny 2011-01-10 09:36
dokument Uchwała Nr IV/17/10 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do ceny 1m3 usług związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków 2011-01-10 09:31
dokument Uchwała Nr IV/16/10 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowych wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i działce gruntu 2011-01-10 09:16
dokument Uchwała Nr IV/15/10 Rady Miejskiej w sprawie wyposażenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim w majątek 2011-01-10 09:10
dokument Uchwała Nr IV/14/10 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wydatków budżetowych na zadania inwestycyjne które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010. 2011-01-10 08:59
dokument Uchwała Nr IV/13/10 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/278/09 Rady Miejskiej w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2010 2011-01-10 08:53
dokument Uchwała Nr III/12/10 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/278/09 Rady Miejskiej w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2010 2011-01-07 12:40
dokument Uchwała Nr III/11/10 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Kalisza Pomorskiego 2011-01-07 12:34
dokument Uchwała Nr III/10/10 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wydatków budżetowych na zadania inwestycyjne które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010. 2011-01-07 12:30
dokument Uchwała Nr III/9/10 Rady Miejskiej w sprawie podziału sołectwa Prostynia i utworzenia dwóch odrębnych sołectw 2011-01-07 12:18
dokument Uchwała Nr III/8/10 Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej 2011-01-07 12:07
dokument Uchwała Nr III/7/10 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej na terenie Gminy Kalisz Pomorski 2011-01-07 12:02
dokument Uchwała Nr III/6/10 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej na terenie Gminy Kalisz Pomorski 2011-01-07 11:57
dokument Uchwała Nr I/5/10 Rady Miejskiej w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim 2010-12-10 12:00
dokument Uchwała Nr I/4/10 Rady Miejskiej w sprawie powołania Komisji Finansowo Budżetowej 2010-12-10 11:58
dokument Uchwała Nr I/3/10 Rady Miejskiej w sprawie powołania Komisji Spraw Publicznych 2010-12-10 11:55
dokument Uchwała Nr I/2/10 Rady Miejskiej w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim 2010-12-10 11:53
dokument Uchwała Nr I/1/10 Rady Miejskiej w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim 2010-12-10 11:52
dokument Uchwała Nr LXI/383/10 Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim Nr LVIII/347/10 z dnia 22 września 2010 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kalisz Pomorski 2011-01-07 11:45
dokument Uchwała Nr LXI/382/10 Rady Miejskiej w sprawie przekazania na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim środków trwałych 2011-01-07 11:42
dokument Uchwała Nr LXI/381/10 Rady Miejskiej w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej w Pomierzynie środka trwałego 2011-01-07 11:26
dokument Uchwała Nr LXI/380/10 Rady Miejskiej w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej w Kaliszu Pomorskim ul. Błonie Kaszubskie środków trwałych 2011-01-07 11:24
dokument Uchwała Nr LX/379/10 Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 2010-12-08 14:43
dokument Uchwała Nr LX/378/10 Rady Miejskiej w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok 2010-12-08 14:23
dokument Uchwała Nr LX/377/10 Rady Miejskiej w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok 2010-12-08 14:14
dokument Uchwała Nr LX/376/10 Rady Miejskiej w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2010-12-08 14:07
dokument Uchwała Nr LX/375/10 Rady Miejskiej w sprawie uchylenia uchwały w sprawie pozytywnej opinii dotyczącej zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Kalisz Pomorski a CONTINO Wind Partners Sp. z o.o. w Warszawie 2010-12-08 13:54
dokument Uchwała Nr LX/374/10 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej na terenie Gminy Kalisz Pomorski 2010-12-08 11:48
dokument Uchwała Nr LX/373/10 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej na terenie Gminy Kalisz Pomorski 2010-12-08 11:47
dokument Uchwała Nr LX/372/10 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej na terenie Gminy Kalisz Pomorski 2010-12-08 11:47
dokument Uchwała Nr LX/371/10 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej na terenie Gminy Kalisz Pomorski 2010-12-06 14:42
dokument Uchwała Nr LX/370/10 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie lokali mieszkalnych od PKP S.A. 2010-12-06 14:35
dokument Uchwała Nr LX/369/10 Rady Miejskiej w sprawie przekazania na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim środków trwałych 2010-12-06 13:27
dokument Uchwała Nr LX/368/10 Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej 2010-12-06 11:08
dokument Uchwała Nr LX/367/10 Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej 2010-12-06 11:07
dokument Uchwała Nr LX/366/10 Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej 2010-12-06 11:07
dokument Uchwała Nr LX/365/10 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/278/09 Rady Miejskiej w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2010 2010-12-06 10:17
dokument Uchwała Nr LX/364/10 Rady Miejskiej w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim na rok 2011 2010-12-06 10:08
dokument Uchwała Nr LX/363/10 Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok 2010-12-06 09:58
dokument Uchwała Nr LX/362/10 Rady Miejskiej w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 2010-12-06 09:45
dokument Uchwała Nr LX/361/10 Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok 2010-11-30 10:16
dokument Uchwała Nr LIX/360/10 Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim Nr LV/330/10 z dnia 30 czerwca 2010r w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kalisz Pomorski 2010-11-25 15:43
dokument Uchwała Nr LIX/359/10 Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim Nr LV/327/10 z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi 2010-11-25 15:43
dokument Uchwała Nr LIX/358/10 Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej 2010-11-25 15:49
dokument Uchwała Nr LVIII/357/10 Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Nr XXX/167/2005 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomosciami stanowiącymi własność gminy Kalisz Pomorski 2010-11-25 15:35
dokument Uchwała Nr LVIII/356/10 Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia Gminy Kalisz Pomorski do projektu "Stowarzyszenie Drawskiego Powiatowego Systemu Informacji Turystycznej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2010-11-25 14:51
dokument Uchwała Nr LVIII/355/10 Rady Miejskiej w sprawie określenia trybu przeprowadzenia konsultacji dotyczących utworzenia sołectwa Głębokie 2010-11-25 14:43
dokument Uchwała Nr LVIII/354/10 Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia wraz ze starostwem Powiatowym w Drawsku Pomorsim oraz Gminami Złocieniec, Ostrowice i Wierzchowo do realizacji wspólnego projektu dotyczącego wykonania remontu drogi powiatowej nr 1962 Z Ostrowice-Złocieniec łączącej drogę krajowąnr 20 z drogą wojewódzką nr 173 o długości odcinka 12,404 km 2010-11-25 14:36
dokument Uchwała Nr LVIII/353/10 Rady Miejskiej w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2010-11-25 14:24
dokument Uchwała Nr LVIII/352/10 Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej 2010-11-25 14:15
dokument Uchwała Nr LVIII/351/10 Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej 2010-11-25 14:13
dokument Uchwała Nr LVIII/350/10 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/278/09 Rady Miejskiej w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2010 2010-11-25 14:12
dokument Uchwała Nr LVIII/349/10 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej 2010-11-25 14:00
dokument Uchwała Nr LVIII/348/10 Rady Miejskiej w sprawie zwolnienia PGKiM w Kaliszu Pomorskim z obowiązku wpłaty do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych 2010-11-25 13:38
dokument Uchwała Nr LVIII/347/10 Rady Miejskiej w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kalisz Pomorski 2010-11-25 13:05
dokument Uchwała Nr LVIII/346/10 Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia Gminy Kalisz Pomorski do projektu "Międzynarodowe Spotkania Wędkarskie Euroregionu Pomerania - rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowo-wędkarskiej w Powiecie Drawskim i Gminie Feldberger Seenlandschaft" 2010-11-25 12:39
dokument Uchwała Nr LVIII/345/10 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości lokalowych wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i działce gruntu od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Szczecinie 2010-11-25 12:24
dokument Uchwała Nr LVIII/344/10 Rady Miejskiej w sprawie przyznania Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego dodatku za wieloletnią pracę 2010-11-25 12:22
dokument Uchwała Nr LVIII/343/10 Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2010 roku 2010-10-15 09:39
dokument Uchwała Nr LVII/342/10 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia okregów wyborczych oraz liczby wybieranych radnych w okręgach 2010-09-07 10:34
dokument Uchwała Nr LVII/341/10 Rady Miejskiej w sprawie utworzenia obwodów głosowania 2010-09-07 10:33
dokument Uchwała Nr LVII/340/10 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/278/09 Rady Miejskiej w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2010 2010-09-07 10:25
dokument Uchwała Nr LVII/339/10 Rady Miejskiej w sprawie dotacji na dofinansowanie zadania realizowanego przez Gminę Złocieniec 2010-09-07 10:23
dokument Uchwała Nr LVI/338/10 Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej 2010-07-23 08:15
dokument Uchwała Nr LVI/337/10 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/278/09 Rady Miejskiej w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2010 2010-07-23 08:14
dokument Uchwała Nr LV/336/10 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/278/09 Rady Miejskiej w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2010 2010-07-22 13:15
dokument Uchwała Nr LV/335/10 Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia ?Regulaminu korzystania z gminnych placów zabaw? 2010-07-22 13:12
dokument Uchwała Nr LV/334/10 Rady Miejskiej uchylająca uchwałę Nr XXXII/207/08 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim do prowadzenia działań wobec dłużników alimentacyjnych . 2010-07-22 13:12
dokument Uchwała Nr LV/333/10 Rady Miejskiej w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze 2010-07-22 13:05
dokument Uchwała Nr LV/332/10 Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia Gminy Kalisz Pomorski do Stowarzyszenia pod nazwą "Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna" 2010-07-22 12:14
dokument Uchwała Nr LV/331/10 Rady Miejskiej w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 2010-07-22 12:12
dokument Uchwała Nr LV/330/10 Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kalisz Pomorski 2010-07-22 11:30
dokument Uchwała Nr LV/329/10 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonego przez Gminę Kalisz Pomorski przedszkola publicznego 2010-07-22 11:24
dokument Uchwała Nr LV/328/10 Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski 2010-07-22 11:15
dokument Uchwała Nr LV/327/10 Rady Miejskiej w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi 2010-07-22 11:09
dokument Uchwała Nr LIV/326/10 Rady Miejskiej w sprawie pozytywnej opinii dotyczącej zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Kalisz Pomorski a CONTINO Wind Partners Sp. z o.o. w Warszawie 2010-06-25 10:20
dokument Uchwała Nr LIV/325/10 Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do Porozumienia na rzecz partnerskiej współpracy przy opracowaniu i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna - Współpraca Transgraniczna MeklemburgiaPomorze Przednie/Branderburgia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 2010-06-25 10:19
dokument Uchwała Nr LIV/324/10 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/278/2009 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2010 2010-06-25 10:13
dokument Uchwała Nr LIV/323/10 Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej 2010-06-25 10:09
dokument Uchwała Nr LIII/322/10 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XLII/278/2009 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2010 2010-06-02 11:50
dokument Uchwała Nr LIII/321/10 Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2010-06-02 11:37
dokument Uchwała Nr LIII/320/10 Rady Miejskiej w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Drawskiego 2010-06-02 11:32
dokument Uchwała Nr LIII/319/10 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości dla użytkownika wieczystego 2010-06-02 10:11
dokument Uchwała Nr LIII/318/10 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowych wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i działce gruntu 2010-06-02 09:59
dokument Uchwała Nr LII/317/10 Rady Miejskiej w sprawie udzielenia odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa 2010-04-30 12:58
dokument Uchwała Nr LII/316/10 Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kalisz Pomorski pożyczki długoterminowej 2010-04-30 12:54
dokument Uchwała Nr LII/315/10 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XLII/278/2009 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2010 2010-04-30 12:26
dokument Uchwała Nr LII/314/10 Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej 2010-04-30 12:22
dokument Uchwała Nr LII/313/10 Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej 2010-04-30 12:21
dokument Uchwała Nr LII/312/10 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowych wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i działce gruntu 2010-04-30 12:20
dokument Uchwała Nr LII/311/10 Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia "Programu ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Gminy Kalisz Pomorski na lata 2010-2015" 2010-04-30 12:04
dokument Uchwała Nr LII/310/10 Rady Miejskiej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego absolutorium z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2009 rok. 2010-04-30 12:02
dokument Uchwała Nr LII/309/10 Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2009 rok. 2010-04-30 12:01
dokument Uchwała Nr LI/308/10 Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do Umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu "Budujemy Inteligentne Ogrody" w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2010-04-09 13:08
dokument Uchwała Nr LI/307/10 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XLII/278/2009 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2010 2010-04-09 13:04
dokument Uchwała Nr LI/306/10 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kalisz Pomorski środków stanowiących fundusz sołecki 2010-04-09 11:00
dokument Uchwała Nr LI/305/10 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2010-04-09 10:52
dokument Uchwała Nr LI/304/10 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Kaliszu Pomorskim 2010-04-09 10:42
dokument Uchwała Nr LI/303/10 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Drawskiej i Koszalińskiej w Kaliszu Pomorskim 2010-04-09 10:24
dokument Uchwała Nr L/302/10 Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kalisza Pomorskiego 2010-04-09 09:55
dokument Uchwała Nr XLIX/301/10 Rady Miejskiej w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski 2010-03-17 12:14
dokument Uchwała Nr XLIX/300/10 Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do Porozumienia na rzecz partnerskiej współpracy przy opracowaniu i realizacji projektu w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2010-03-17 12:11
dokument Uchwała Nr XLIX/299/10 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XLII/278/2009 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2010 2010-03-17 10:44
dokument Uchwała Nr XLIX/298/10 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na okres 5 lat nieruchomości gruntowej położonej w Kaliszu Pomorskim 2010-03-17 10:33
dokument Uchwała Nr XLIX/297/10 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/235/09 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych, gimnazjum oraz planu sieci publicznego przedszkola prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski 2010-03-09 10:26
dokument Uchwała Nr XLIX/296/10 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Biały Zdrój 2010-03-09 10:14
dokument Uchwała Nr XLVIII/295/10 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu na rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Kalisza Pomorskiego 2010-02-04 13:12
dokument Uchwała Nr XLVIII/294/10 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony lokalu mieszczącego się w Pałacu przy ulicy Wolności 31 w Kaliszu Pomorskim 2010-02-04 13:06
dokument Uchwała Nr XLVIII/293/10 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kalisz Pomorski pożyczki długoterminowej 2010-02-04 13:01
dokument Uchwała Nr XLVIII/292/10 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kalisz Pomorski pożyczki długoterminowej 2010-02-04 12:55
dokument Uchwała Nr XLVIII/291/10 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim 2010-02-04 12:53
dokument Uchwała Nr XLVIII/290/10 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki nad Zabytkami dla Gminy Kalisz Pomorski na lata 2010-2014 2010-02-04 10:58
dokument Uchwała Nr XLVIII/289/10 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 rok dla Burmistrza Kalisza Pomorskiego 2010-02-05 09:13
dokument Uchwała Nr XLVIII/288/10 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kalisz Pomorski lub jednostkom jej podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych 2010-02-04 10:11
dokument Uchwała Nr XLVIII/287/10 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie wyposażenia Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim w majątek 2010-02-04 10:08
dokument Uchwała Nr XLVIII/286/10 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim na rok 2010 2010-02-04 10:04
dokument Uchwała Nr XLVIII/285/10 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XLII/278/2009 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2010 2010-02-04 09:46