Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 93 z 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2013 rok 2014-01-15 11:58
dokument Zarządzenie Nr 92 z 2013 roku w sprawie określenia procedur realizacji oraz rozliczenia projektu pn "3 latki na start - kompleksowy program wsparcia edukacji dzieci w gminie Kalisz Pomorski" 2014-01-15 11:56
dokument Zarządzenie Nr 91 z 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2013 rok 2014-01-15 11:54
dokument Zarządzenie Nr 90 z 2013 roku w sprawie powolania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych 2014-01-15 11:53
dokument Zarządzenie Nr 89 z 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2013 rok 2014-01-15 11:52
dokument Zarządzenie Nr 88 z 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Kalisz Pomorski 2013-12-06 07:24
dokument Zarządzenie Nr 87 z 2013 roku w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych podległych Gminie Kalisz Pomorski 2013-11-28 09:07
dokument Zarządzenie Nr 86 z 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2013 rok 2013-11-28 09:05
dokument Zarządzenie Nr 85 z 2013 roku w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2013-11-28 09:02
dokument Zarządzenie Nr 84 z 2013 roku w sprawie regulaminu gospodarowania mieniem komunalnym, zarządzanym przez placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Kalisz Pomorski 2013-11-28 09:00
dokument Zarządzenie Nr 83 z 2013 roku w sprawie zarządzenia inwentaryzacji i powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Kalisz Pomorski 2013-11-22 13:34
dokument Zarządzenie Nr 82 z 2013 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa nieruchomości położonych w gminie Kalisz Pomorski 2013-11-07 12:41
dokument Zarządzenie Nr 81 z 2013 roku w sprawie powołania punktu kontaktowego Host Nation Suport (HNS) 2013-11-07 12:36
dokument Zarządzenie Nr 80 z 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2013 rok 2013-11-07 12:33
dokument Zarządzenie Nr 79a z 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Kalisz Pomorski 2013-11-07 12:31
dokument Zarządzenie Nr 79 z 2013 roku w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przeprowadzania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w tym kierowniczych stanowiksach urzędniczych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim i kierownikow jednostek organizacyjnych Gmiany Kalisz Pomorski" 2013-11-07 11:29
dokument Zarządzenie Nr 78 z 2013 roku w sprawie ustalenia wykazu pomieszczeń tymczasowych dla gminy Kalisz Pomorski 2013-11-07 11:21
dokument Zarządzenie Nr 77 z 2013 roku zmianiające zarządzenie w sprawie rozliczania faktur za telefony komórkowe używane do celów służbowych oraz ustalenia miesięcznych limitów dla poszczególnych pracowników Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2013-11-07 11:20
dokument Zarządzenie Nr 76 z 2013 roku w sprawie organizacji i działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania w Gminie Kalisz Pomorski 2013-11-07 11:06
dokument Zarządzenie Nr 75 z 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2013 rok 2013-11-07 11:05
dokument Zarządzenie Nr 74 z 2013 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Białym Zdroju stanowiącej własność Gminy Kalisz Pomorski 2013-11-07 11:02
dokument Zarządzenie Nr 73 z 2013 roku w sprawie powołania i funkcjonowania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2013-11-07 10:54
dokument Zarządzenie Nr 72 z 2013 roku w sprawie regulaminu gospodarowania mieniem komunalnym, zarządzanym przez placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Kalisz Pomorski 2013-11-07 10:29
dokument Zarządzenie Nr 71 z 2013 roku w sprawie założeń do projektu budżetu na 2014 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej 2013-11-07 10:00
dokument Zarządzenie Nr 70 z 2013 roku w sprawie rozliczania faktur za telefony komórkowe używane do celów służbowych oraz ustalenia miesięcznych limitów dla poszczególnych pracowników Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2013-11-07 09:56
dokument Zarządzenie Nr 69 z 2013 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski 2013-11-07 09:42
dokument Zarządzenie Nr 68 z 2013 roku w sprawie powołania członka Miejsko-Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaliszu Pomorskim 2013-11-07 09:40
dokument Zarządzenie Nr 67 z 2013 roku w sprawie przyjecia Regulaminu uczestnictwa w projekcie pn. "3 latki na start - kompleksowy program wsparcia edukacji dzieci w Gminie Kalisz Pomorski " współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Gminy Kalisz Pomorski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 2013-11-07 09:13
dokument Zarządzenie Nr 66 z 2013 roku w sprawie powołania stałej komisji do odbioru końcowego inwestycji 2013-11-07 09:09
dokument Zarządzenie Nr 65 z 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art3 ust. 3 ustawy odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2014 rok 2013-09-09 14:43
dokument Zarządzenie Nr 64 z 2013 roku w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2013-09-12 13:05
dokument Zarządzenie Nr 63 z 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013r. 2013-09-12 13:03
dokument Zarządzenie Nr 62 z 2013 roku w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie jednorazowego stypendium Burmistrza Kalisza Pomorskiego za osiągnięcia sportowe, artystyczne i naukowe. 2013-09-12 13:00
dokument Zarządzenie Nr 61 z 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tą służbę w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2013-09-12 12:56
dokument Zarządzenie Nr 60 z 2013 roku zmieniające zarządzenie w sprawie rozliczania kosztów słuzbowych telefonów komórkowych oraz ustalenia miesięcznych limitów dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy 2013-09-12 12:53
dokument Zarządzenie Nr 59 z 2013 roku w sprawie wprowadzenia Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Urzedzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim przy wykorzystaniu systemu eUrząd 2017-04-12 09:04
dokument Zarządzenie Nr 58 z 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok 2013-09-10 10:41
dokument Zarządzenie Nr 57 z 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości czynszu najmu na nieruchomość w Dębsku z przeznaczeniem na Przedszkole Wesołe Nutki 2013-09-10 10:40
dokument Zarządzenie Nr 56 z 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 24/2011 z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski 2013-09-10 10:38
dokument Zarządzenie Nr 55 z 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok 2013-09-10 10:35
dokument Zarządzenie Nr 54 z 2013 roku w sprawie powołania Komisji Loterii "Pomoc dzieciom" 2013-09-10 10:33
dokument Zarządzenie Nr 53 z 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok 2013-09-10 10:32
dokument Zarządzenie Nr 52 z 2013 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze kierownicze - Kierownika Referatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2013-07-09 13:41
dokument Zarządzenie Nr 51 z 2013 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego 2013-07-04 15:31
dokument Zarządzenie Nr 50 z 2013 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego 2013-07-04 15:29
dokument Zarządzenie Nr 49 z 2013 roku w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2013-07-04 15:26
dokument Zarządzenie Nr 48 z 2013 roku w sprawie nabycia nieruchomości 2013-06-26 10:56
dokument Zarządzenie Nr 47 z 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Kalisz Pomorski 2013-06-26 10:55
dokument Zarządzenie Nr 46 z 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok 2013-06-26 10:54
dokument Zarządzenie Nr 45 z 2013 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - specjalistę ds. bezpieczeńśtwa i higieny pracy w wymiarze 1/4 etatu w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2013-06-26 10:46
dokument Zarządzenie Nr 44 z 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Kalisz Pomorski 2013-06-26 10:43
dokument Zarządzenie Nr 43 z 2013 roku w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2013-06-26 10:42
dokument Zarządzenie Nr 42 z 2013 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Białym Zdroju stanowiącej własność Gminy Kalisz Pomorski 2013-06-26 10:38
dokument Zarządzenie Nr 41 z 2013 roku w sprawie ustalenia czynszu na lokale mieszkalne zasobów komunalnych 2013-06-26 10:30
dokument Zarządzenie Nr 40 z 2013 roku w sprawie wyznaczenia komisji odbiru nowej kamery termowizyjnej BULLARD T3MAX Plus dla jednostki OSP w Kaliszu Pomorskim 2013-06-26 10:28
dokument Zarządzenie Nr 39 z 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok 2013-06-26 10:27
dokument Zarządzenie Nr 38 z 2013 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Kaliszu Pomorskim stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski 2013-05-10 08:26
dokument Zarządzenie Nr 37 z 2013 roku w sprawie zasad wypożyczania oraz opłat za korzystanie z rowerów będących na wyposażeniu wypozyczalni rowerów w Kaliszu Pomorskim, przy ulicy Toruńskiej 3 2013-06-26 10:26
dokument Zarządzenie Nr 36 z 2013 roku w sprawie widykacji należności z tytułu podatków i opłat, w sprawach których właściwym organem podatkowym jest Burmistrz Kalisza Pomorskiego , niopodatkowanych należności mających charakter publiczno-prawny oraz należności cywilnoprawnych stanowiących dochód budżetu Gminy Kalisz Pomorski. 2013-05-10 08:25
dokument Zarządzenie Nr 35 z 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim za 2012 rok 2013-05-10 08:22
dokument Zarządzenie Nr 34 z 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok 2013-05-10 08:21
dokument Zarządzenie Nr 33 z 2013 roku w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Drawskiego położonych w gminie Kalisz Pomorski 2013-04-23 12:03
dokument Zarządzenie Nr 32 z 2013 roku w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2013-04-23 11:59
dokument Zarządzenie Nr 31 z 2013 roku w sprawie określenia wzoru wniosków o przydział i zamianę lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Kalisz Pomorski 2013-04-23 11:58
dokument Zarządzenie Nr 30 z 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Kalisz Pomorski 2013-04-18 10:19
dokument Zarządzenie Nr 29 z 2013 roku w sprawie ustalenia składu Miejsko-Gminnnej Komisji ds. Profilaktyki i Roziwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaliszu Pomorskim 2013-04-17 10:47
dokument Zarządzenie Nr 28 z 2013 roku w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kalisz Pomorski 2013-04-17 10:45
dokument Zarządzenie Nr 27 z 2013 roku w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kalisz Pomorski 2013-04-17 10:44
dokument Zarządzenie Nr 26 z 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok 2013-04-17 10:35
dokument Zarządzenie Nr 25 z 2013 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2012 rok 2013-04-17 10:24
dokument Zarządzenie Nr 24 z 2013 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego 2013-04-17 10:17
dokument Zarządzenie Nr 23 z 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego w 2013 roku 2013-04-17 10:15
dokument Zarządzenie Nr 22 z 2013 roku w sprawie wytycznych do wydatkowania środków finansowych wydzielonych w budżecie gminy na jednostki pomocnicze 2013-04-17 10:13
dokument Zarządzenie Nr 21 z 2013 roku w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej 2013-04-17 09:47
dokument Zarządzenie Nr 20 z 2013 roku w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2013-04-17 09:44
dokument Zarządzenie Nr 19 z 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2013-04-17 09:40
dokument Zarządzenie Nr 18 z 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu "3 latki na start - kompleksowy program wsparcia edukacji dzieci w Gminie Kalisz Pomorski" 2013-04-17 09:25
dokument Zarządzenie Nr 17 z 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok 2013-04-17 09:17
dokument Zarządzenie Nr 16 z 2013 roku w sprawie rozliczania kosztów służbowych telefonów komórkowych oraz ustalenia miesięcznych limitów dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy 2013-04-17 09:14
dokument Zarządzenie Nr 15 z 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia na terenie gminy Kalisz Pomorski 2013-02-18 08:53
dokument Zarządzenie Nr 14 z 2013 roku w sprawie kontroli i oceny realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym 2013-02-18 08:47
dokument Zarządzenie Nr 13 z 2013 roku w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Kalisz Pomorski na rok 2013 2013-02-20 08:20
dokument Zarządzenie Nr 12 z 2013 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski na rok 2013 2013-02-13 12:18
dokument Zarządzenie Nr 11 z 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok 2013-02-13 12:16
dokument Zarządzenie Nr 10 z 2013 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Kaliszu Pomorskim stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski 2013-01-29 09:11
dokument Zarządzenie Nr 9 z 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki za 1 km przebiegu prywatnego samochodu osobowego, motocykla lub motoroweru uzywanego do podróży służbowej przez kierowników gminnych jednostek organizacyjnych 2013-02-13 12:13
dokument Zarządzenie Nr 8 z 2013 roku w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 2013-02-04 08:07
dokument Zarządzenie Nr 7 z 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok 2013-02-13 12:12
dokument Zarządzenie Nr 6 z 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki za 1 km przebiegu prywatnego samochodu osobowego, motocykla lub motoroweru używanego do podróży służbowej 2013-01-25 10:28
dokument Zarządzenie Nr 5 z 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Kalisz Pomorski 2013-01-15 10:14
dokument Zarządzenie Nr 4 z 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Kalisz Pomorski 2013-01-15 10:11
dokument Zarządzenie Nr 3 z 2013 roku w sprawie ustalenia ryczałtu dla Komendanta Miejsko Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Kalisz Pomorski 2013-01-15 10:11
dokument Zarządzenie Nr 2 z 2013 roku w sprawie udzielania zamówień publicznych 2013-01-25 10:24
dokument Zarządzenie Nr 1 z 2013 roku w sprawie powołania komisji konkursowej konkursu fotograficznego "Kalisz Pomorski"-(Nie)Zwykłe Miejsca" 2013-01-15 10:08