Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie nr 136 z 2015 roku w sprawie upoważnienia kierownika ośrodka pomocy społecznej do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej 2016-01-08 07:49
dokument Zarządzenie nr 135 z 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2015 rok 2016-01-08 07:47
dokument Zarządzenie nr 134 z 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 59/2013 w sprawie wprowadzenia Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim przy wykorzystaniu systemu EURZĄD 2016-01-08 07:46
dokument Zarządzenie nr 133 z 2015 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2016-01-08 07:44
dokument Zarządzenie nr 132 z 2015 r. w sprawie wprowadzenie systemu elektronicznej rejestracji czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2015-12-31 13:01
dokument Zarządzenie nr 131 z 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2015 rok 2015-12-31 12:59
dokument Zarządzenie nr 130 z 2015 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia od ENERGA-OPERATOR SA prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kaliszu Pomorskim 2016-01-08 07:43
dokument Zarządzenie nr 129 z 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2015 rok 2015-12-31 12:57
dokument Zarządzenie nr 128 z 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2015-12-09 13:54
dokument Zarządzenie nr 127 z 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2015 rok 2015-12-09 13:51
dokument Zarządzenie nr 126 z 2015 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 125 z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2015 rok 2015-12-09 13:51
dokument Zarządzenie nr 125 z 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2015 rok 2015-12-09 13:49
dokument Zarządzenie nr 124 z 2015 roku w sprawie powołania gminnej komisji konkursowej oraz wprowadzenia do realizacji regulaminu konkursu na nazwę osiedla domków jednorodzinnych w Kaliszu Pomorskim 2015-12-09 13:48
dokument Zarządzenie nr 123 z 2015 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia Systemu Wykrywania i Alarmowania na obszarze gminy Kalisz Pomorski pod kryptonimem "SWA-2015" 2015-12-09 13:46
dokument Zarządzenie nr 122 z 2015 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Kalisz Pomorski 2015-12-09 13:42
dokument Zarządzenie nr 121 z 2015 r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania blankietów odpisów aktów stanu cywilnego 2015-12-09 13:41
dokument Zarządzenie nr 120 z 2015 r. w sprawie zasad zatwierdzania arkuszy organizacji placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski 2015-12-09 13:40
dokument Zarządzenie nr 119 z 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2015 rok 2015-11-18 14:56
dokument Zarządzenie nr 118 z 2015 r. w sprawie wyposażenia w majątek jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy Kalisz Pomorski 2015-11-18 14:52
dokument Zarządzenie nr 117 z 2015 r. w sprawie powołania gminnej komisji konkursowej oraz wprowadzenia do realizacji regulaminu konkursu "Świąteczna kartka od Burmistrza" 2015-11-18 14:51
dokument Zarządzenie nr 116 z 2015 r. uchylające zarządzenie w sprawie kontroli i oceny realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym 2015-11-18 14:50
dokument Zarządzenie nr 115 z 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2015 rok 2015-11-18 14:48
dokument Zarządzenie nr 114 z 2015 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Kalisz Pomorski miejsc do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń plakatów i haseł dotyczących wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku 2015-10-20 13:59
dokument Zarządzenie Nr 113 z 2015 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP w wyborach zarządzonych na dzień 25 pażdziernika 2015 roku 2015-10-20 13:58
dokument Zarządzenie nr 112 z 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarzadowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok 2015-10-20 13:56
dokument Zarządzenie Nr 111 z 2015 roku w sprawie rozliczania faktur za telefony komórkowe używane do celów służbowych oraz ustalenia miesięcznych limitów dla poszczególnych pracowników Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2015-10-20 13:55
dokument Zarządzenie nr 110 z 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2015 rok 2015-10-20 13:55
dokument Zarządzenie nr 109 z 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 pażdziernika 2015 roku 2015-10-20 13:50
dokument Zarządzenie nr 108 z 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowgo Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2015-10-20 13:48
dokument Zarządzenie nr 107 z 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2015 rok 2015-10-20 13:48
dokument Zarządzenie Nr 106 z 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie rozliczania kosztów słuzbowych telefonów komórkowych oraz ustalenia miesięcznych limitów dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy 2015-10-20 13:47
dokument Zarządzenie nr 105 z 2015 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Kalisz Pomorski 2015-09-29 11:35
dokument Zarządzenie nr 104 z 2015 roku w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania 2015-09-29 11:34
dokument Zarządzenie nr 103 z 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2015-09-29 11:31
dokument Zarządzenie nr 102 z 2015 r. zmieniające Zarządzenie nr 79a/2013 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 24 pażdziernika 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Kalisz Pomorski 2015-09-29 11:28
dokument Zarządzenie nr 101 z 2015 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie jednorazowego stypendium Burmistrza Kalisza Pomorskiego za osiągnięcia sportowe, artystyczne i naukowe 2015-09-29 11:24
dokument Zarządzenie nr 100 z 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego 2015-09-29 11:07
dokument Zarządzenie nr 99 z 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację progarmu zdrowotnego w 2015 roku 2015-09-29 11:05
dokument Zarządzenie Nr 98 z 2015 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa pod nieobecność dyrektora szkoły lub placówki oświatowej prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski 2015-09-29 11:02
dokument Zarządzenie Nr 97 z 2015 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa pod nieobecność dyrektora szkoły lub placówki oświatowej prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski 2015-09-29 11:00
dokument Zarządzenie Nr 96 z 2015 roku w sprawie trybu i terminów prac zeiązanych z opracowniem projektu budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2016 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2016 i lata późniejsze 2015-09-23 09:36
dokument Zarządzenie nr 95 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2015 rok 2015-09-23 09:23
dokument Zarządzenie Nr 94 z 2015 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Pomierzynie 2015-08-31 12:02
dokument Zarządzenie Nr 93 z 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2015-09-02 11:51
dokument Zarządzenie Nr 92 z 2015 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2015 roku 2015-09-16 09:34
dokument Zarządzenie Nr 91 z 2015 roku w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2015-08-21 09:44
dokument Zarządzenie Nr 87 z 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w gminie Kalisz Pomorski 2015-08-18 11:55
dokument Zarządzenie Nr 90 z 2015 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Kalisz Pomorski 2015-08-18 09:39
dokument Zarządzenie Nr 89 z 2015 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego "Bajkolandia" 2015-08-17 14:51
dokument Zarządzenie Nr 88 z 2015 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego 2015-08-17 14:49
dokument Zarządzenie Nr 86 z 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2015 rok 2015-07-28 08:43
dokument Zarządzenie Nr 85 z 2015 roku w sprawie powołania Komisji Loterii Fantowej "POMOC DZIECIOM" 2015-07-22 13:08
dokument Zarządzenie nr 84 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2015 rok 2015-07-16 14:18
dokument Zarządzenie nr 83 z 2015 roku w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2015-07-16 14:17
dokument Zarządzenie Nr 82 z 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie rozliczania kosztów słuzbowych telefonów komórkowych oraz ustalenia miesięcznych limitów dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy 2015-07-16 14:17
dokument Zarządzenie nr 81 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2015 rok 2015-07-03 10:14
dokument Zarządzenie nr 80 z 2015 roku zmianiające zarządzenie nr 47/2015 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pomierzynie 2015-07-03 10:14
dokument Zarządzenie nr 79 z 2015 roku zmieniające zarzadzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pomierzynie 2015-07-13 14:54
dokument Zarządzenie nr 78 z 2015 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-07 09:49
dokument Zarządzenie nr 77 z 2015 roku w sprawie ustalenia norm eksploatacyjnych zużycia paliwa dla samochodów służbowych w Urzedzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2015-07-03 10:09
dokument Zarządzenie nr 76 z 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pomierzynie 2015-07-03 10:08
dokument Zarządzenie nr 75 z 2015 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-03 10:07
dokument Zarządzenie nr 74 z 2015 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-03 10:06
dokument Zarządzenie nr 73 z 2015 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-03 10:05
dokument Zarządzenie nr 72 z 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2015-06-10 13:12
dokument Zarządzenie nr 71 z 2015 roku w sprawie ustalenia opłat za wynajem sprzętu do pielęgnacji utrzymania boisk i pomieszczeń w budynku socjalnym na stadionie miejskim w Kaliszu Pomorskim przy ul. Suchowskiej 10 2015-06-10 13:11
dokument Zarządzenie nr 70 2015 roku w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim w roku 2015 2015-06-10 13:10
dokument Zarządzenie Nr 69 z 2015 roku w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych 2015-06-10 13:09
dokument Zarządzenie nr 68 z 2015 roku w sprawie ustalenia norm eksploatacyjnych zużycia paliwa dla samochodów służbowych w Urzedzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2015-06-10 13:07
dokument Zarządzenie Nr 67 z 2015 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa pod nieobecność dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski 2015-06-09 14:15
dokument Zarządzenie nr 66 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2015 rok 2015-06-09 14:11
dokument Zarządzenie Nr 65 z 2015 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pomierzynie 2015-06-09 14:10
dokument Zarządzenie Nr 64 z 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń w remizach Ochtoniczej Straży Pożarnej w Kaliszu Pomorskim i Ochotniczej Straży Pożarnej w Białym Zdroju 2015-06-09 14:09
dokument Zarządzenie Nr 63 z 2015 roku w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania 2015-06-09 14:07
dokument Zarządzenie nr 62 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2015 rok 2015-06-09 14:06
dokument Zarządzenie Nr 61 z 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie rozliczania kosztów słuzbowych telefonów komórkowych oraz ustalenia miesięcznych limitów dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy 2015-06-09 14:03
dokument Zarządzenie Nr 60 z 2015 roku w sprawie odwołania dotychczasowego i powołania nowego Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2015-05-28 14:13
dokument Zarządzenie Nr 59 z 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2015-05-28 14:11
dokument Zarządzenie Nr 58 z 2015 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim do wydawania Karty Dużej Rodziny 2015-05-28 14:10
dokument Zarządzenie nr 57 z 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2015 rok 2015-05-28 14:08
dokument Zarządzenie Nr 56 z 2015 roku w sprawie powołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Kaliszu Pomorskim 2015-05-28 14:08
dokument Zarządzenie nr 55 z 2015 roku w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Kaliszu Pomorskim 2015-04-30 11:59
dokument Zarządzenie nr 54 z 2015 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kalisz Pomorski 2015-04-30 10:14
dokument Zarządzenie nr 53 z 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2015 rok 2015-04-30 10:13
dokument Zarządzenie Nr 52 z 2015 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. 2015-04-30 09:32
dokument Zarządzenie Nr 51 z 2015 roku w sprawie rozliczania faktur za telefony komórkowe używane do celów służbowych oraz ustalenia miesięcznych limitów dla poszczególnych pracowników Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2015-04-30 09:30
dokument Zarządzenie Nr 50 z 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. 2015-04-30 09:27
dokument Zarządzenie nr 49 z 2015 roku w sprawie zwołania zebrania Samorządu Mieszkańców Nr 4 w Kaliszu Pomorskim w sprawie przeprowadzenia wyboru przewodniczącego i członków zarządu samorządu mieszkańców 2015-04-30 09:25
dokument Zarządzenie nr 48 z 2015 roku w sprawie unieważnienia uchwały zebrania mieszkańców w sprawie wyboru przewodniczącego i zarządu samorządu mieszkańców nr 4 w Kaliszu Pomorskim 2015-04-30 09:23
dokument Zarządzenie nr 47 z 2015 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pomierzynie 2015-04-30 09:21
dokument Zarządzenie nr 46 z 2015 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie gminy Kalisz Pomorski 2015-04-29 08:04
dokument Zarządzenie nr 45 z 2015 roku w sprawie odwołania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pomierzynie 2015-04-23 15:10
dokument Zarządzenie nr 44 z 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowgo Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2015-04-23 15:09
dokument Zarządzenie nr 43 z 2015 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku 2015-04-23 15:08
dokument Zarządzenie nr 42 z 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2015 rok 2015-04-23 15:05
dokument Zarządzenie nr 41 z 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim za 2014 rok 2015-04-23 15:01
dokument Zarządzenie nr 40 z 2015 roku w sprawie organizacji i działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania w Gminie Kalisz Pomorski 2015-05-04 08:53
dokument Zarządzenie nr 39 z 2015 roku w sprawie planu kontroli zarządczej na 2015 rok 2015-04-20 13:48
dokument Zarządzenie nr 38 z 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2015 rok 2015-04-10 10:53
dokument Zarządzenie nr 37 z 2015 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za rok 2014 2015-04-30 07:44
dokument Zarządzenie nr 36 z 2015 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski na rok 2015 2015-04-10 10:49
dokument Zarządzenie nr 35 z 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2015-03-16 10:20
dokument Zarządzenie nr 34 z 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, działalności na rzecz porządku i bezpieczństwa publicznego, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży 2015-03-16 10:19
dokument Zarządzenie nr 33 z 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego 2015-03-16 10:17
dokument Zarządzenie nr 32 z 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowgo Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2015-03-16 10:13
dokument Zarządzenie nr 31 z 2015 roku w sprawie określenia terminów wyborów sołtysów, rad sołeckich, przewodniczących i zarządów samorządów mieszkańców oraz określenia porządku obrad zebrań 2015-03-16 10:10
dokument Zarządzenie nr 30 z 2015 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia od Energa-Operator SA urządzeń położonych w gminie Kalisz Pomorski 2015-03-16 10:07
dokument Zarządzenie nr 29 z 2015 roku w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2015-03-16 10:03
dokument Zarządzenie nr 28 z 2015 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kalisz Pomorski 2015-03-16 10:02
dokument Zarządzenie nr 27 z 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2015-12-28 11:51
dokument Zarządzenie nr 26 z 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego w 2015 roku 2015-03-13 11:10
dokument Zarządzenie nr 25 z 2015 roku w sprawie regulaminu gospodarowania mieniem komunalnym, zarządzanym przez placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Kalisz Pomorski 2015-03-13 11:08
dokument Zarządzenie Nr 24 z 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2015 rok 2015-03-13 10:57
dokument Zarządzenie nr 23 z 2015 roku w sprawie zwrotu części kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych 2015-03-13 10:55
dokument Zarządzenie nr 22 z 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2015-02-13 08:19
dokument Zarządzenie Nr 21 z 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2015 rok 2015-02-13 08:24
dokument Zarządzenie nr 20 z 2015 roku wyznaczenia administratora systemu w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2015-02-13 08:24
dokument Zarządzenie nr 19 z 2015 roku w sprawie odwołania dotychczasowego i powołania nowego Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2015-02-13 08:24
dokument Zarządzenie nr 18 z 2015 roku w sprawie sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Kalisz Pomorski 2015-02-12 15:54
dokument Zarządzenie nr 17 z 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie 2015-01-27 14:15
dokument Zarządzenie nr 16 z 2015 roku zmieniajace zarządzenie nr 13/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r. 2015-01-27 14:16
dokument Zarządzenie nr 15 z 2015 roku w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Kalisz Pomorski oraz kontroli i obiegu dokumentów Ochotniczych Straży Pożarnej w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług 2015-02-13 08:10
dokument Zarządzenie nr 14 z 2015 roku w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych podległych Gminie Kalisz Pomorski 2015-02-13 08:07
dokument Zarządzenie nr 13 z 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego, podtrzymanie tradycji narodowej pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, kultury, tradycji i edukacji, Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. 2015-01-21 14:50
dokument Zarządzenie nr 12 z 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2015-02-13 08:01
dokument Zarządzenie nr 11 z 2015 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. gospodarki komunalno-lokalowej w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2015-01-26 12:26
dokument Zarządzenie nr 10 z 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2015-01-19 14:32
dokument Zarządzenie nr 9 z 2015 roku zmieniajace zarządzenie Nr 112/2014 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2014 roku. 2015-01-19 10:18
dokument Zarządzenie nr 8 z 2015 roku w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Kalisz Pomorski na rok 2015. 2015-01-22 10:14
dokument Zarządzenie nr 7 z 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2015-01-26 12:24
dokument Zarządzenie nr 6 z 2015 roku w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2015-01-15 07:30
dokument Zarządzenie nr 5 z 2015 roku w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy Kalisz Pomorski 2015-01-15 15:50
dokument Zarządzenie nr 4 z 2015 roku w sprawie ustalenia norm eksploatacyjnych zużycia paliwa agregatów prądotwórczych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2015-01-15 15:45
dokument Zarządzenie nr 3 z 2015 roku w sprawie ustalenia norm eksploatacyjnych zużycia paliwa agregatów prądotwórczych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2015-01-15 15:47
dokument Zarządzenie nr 2 z 2015 roku zmieniające zarządzenie Nr 112/2014 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2014 roku. 2015-01-15 15:43
dokument Zarządzenie nr 1 z 2015 roku w sprawie ustalenia norm eksploatacyjnych zużycia paliwa dla samochodów służbowych w Urzedzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2015-01-15 15:43