Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie nr 85 z 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2016 rok 2017-01-23 11:51
dokument Zarządzenie nr 84 z 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2016 rok 2017-01-23 11:50
dokument Zarządzenie nr 83 z 2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2016-12-28 14:51
dokument Zarządzenie nr 82 z 2016 roku w sprawie wyposażenia w majątek jednostek organizacyjnych gminy Kalisz Pomorski 2016-12-28 14:48
dokument Zarządzenie nr 81 z 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2016 rok 2016-12-28 14:44
dokument Zarządzenie nr 80 z 2016 roku w sprawie rozliczania kosztów słuzbowych telefonów komórkowych oraz ustalenia miesięcznych limitów dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy 2016-12-28 14:43
dokument Zarządzenie nr 79 z 2016 roku w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sporzedaży 2016-12-28 14:38
dokument Zarządzenie nr 78 z 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2016 rok 2016-12-28 14:36
dokument Zarządzenie nr 77 z 2016 roku w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2017-01-05 09:57
dokument Zarządzenie nr 76 z 2016 roku w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Kalisz Pomorski 2016-12-01 08:33
dokument Zarządzenie nr 75 z 2016 roku w sprawie ustalenia norm eksploatacji zużycia paliwa dla samochodów służbowych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim. 2016-12-01 08:31
dokument Zarządzenie nr 74 z 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2016 rok 2016-11-14 12:44
dokument Zarządzenie nr 73 z 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2016 rok 2016-11-14 12:44
dokument Zarządzenie nr 72 z 2016 roku w sprawie zmiany przeznaczenia lokalu w zasobach Gminy Kalisz Pomorski z przeznaczeniem na wynajem jako lokal socjalny 2016-11-14 12:43
dokument Zarządzenie nr 71 z 2016 roku w sprawie zebrania wiejskiego i wyboru sołtysa we wsi Giżyno 2016-11-14 12:41
dokument Zarządzenie nr 70 z 2016 roku w sprawie stawki czynszu za najem 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych 2016-11-14 12:37
dokument Zarządzenie nr 69 z 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie rozliczania kosztów słuzbowych telefonów komórkowych oraz ustalenia miesięcznych limitów dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy 2016-11-14 12:35
dokument Zarządzenie nr 68 z 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu Działań Gminy Kalisz Pomorski opartego na endogenicznych potencjałach obszaru tworzących punkty turystyczne 2016-11-14 12:32
dokument Zarządzenie nr 67 z 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2016 rok 2016-11-14 12:29
dokument Zarządzenie nr 66 z 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizaccę w 2016 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2016-10-10 14:36
dokument Zarządzenie nr 65 z 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2016-10-10 14:33
dokument Zarządzenie nr 64 z 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2016-10-10 14:33
dokument Zarządzenie nr 63 z 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok. 2016-10-10 14:34
dokument Zarządzenie nr 62 z 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2016 rok 2016-10-10 14:31
dokument Zarządzenie nr 61 z 2016 roku w sprawie regulaminu gospodarowania mieniem komunalnym, zarządzanym przez placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Kalisz Pomorski 2016-10-10 14:30
dokument Zarządzenie nr 60 z 2016 roku w sprawie przeprowadzenia treningu akcji kurierskiej na terenie gminy Kalisz Pomorski 2016-10-10 14:26
dokument Zarządzenie nr 59 z 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie rozliczania kosztów słuzbowych telefonów komórkowych oraz ustalenia miesięcznych limitów dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy 2016-10-10 14:25
dokument Zarządzenie nr 58 z 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2016 rok 2016-10-10 14:24
dokument Zarządzenie nr 57 z 2016 roku w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie jednorazowego stypendium Burmistrza Kalisza Pomorskiego za osiągnięcia sportowe, artystyczne i naukowe 2016-09-07 09:31
dokument Zarządzenie nr 56 z 2016 roku w sprawie trybu i terminów prac zeiązanych z opracowniem projektu budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2017 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2017 i lata następne 2016-10-10 14:34
dokument Zarządzenie nr 55 z 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2016 rok 2016-09-07 08:37
dokument Zarządzenie nr 54 z 2016 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kalisz Pomorski 2016-09-07 08:38
dokument Zarządzenie nr 53 z 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie rozliczania kosztów słuzbowych telefonów komórkowych oraz ustalenia miesięcznych limitów dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy 2016-09-07 08:37
dokument Zarządzenie nr 52 z 2016 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2016 roku 2016-09-07 08:37
dokument Zarządzenie nr 51 z 2016 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze informatyka / pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2016-08-01 12:45
dokument Zarządzenie nr 50 z 2016 roku w sprawie powołania Komisji Loterii Fantowej "POMOC DZIECIOM" 2016-08-01 12:43
dokument Zarządzenie nr 49 z 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2016 rok 2016-08-01 12:52
dokument Zarządzenie nr 48 z 2016 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego 2016-08-01 12:52
dokument Zarządzenie nr 47 z 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2016 rok 2016-08-01 12:50
dokument Zarządzenie nr 46 z 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w 2016 roku 2016-08-01 12:37
dokument Zarządzenie nr 45 z 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w 2016 roku 2016-08-01 12:36
dokument Zarządzenie nr 44 z 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2016 rok 2016-08-01 12:35
dokument Zarządzenie nr 43 z 2016 r. w sprawie powołania zespołu mediacyjnego w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu o wynagrodzenie za szkody w uprawach i płodach rolnych z wniosku Pana Adama Kosińskiego oraz ustalenia regulaminu mediacji 2016-08-01 12:33
dokument Zarządzenie nr 42 z 2016 r. w sprawie zasad udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania 2016-08-01 12:30
dokument Zarządzenie nr 41 z 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2016-07-04 10:59
dokument Zarządzenie nr 40 z 2016 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. oświaty i zdrowia w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2016-06-28 10:29
dokument Zarządzenie nr 39 z 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2016-06-16 08:24
dokument Zarządzenie nr 38 z 2016 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kalisz Pomorski 2016-06-16 08:23
dokument Zarządzenie nr 37 z 2016 r. w sprawie zmian w Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kalisz Pomorski 2016-06-16 08:23
dokument Zarządzenie nr 36 z 2016 r. w sprawie zmiany przeznaczenia lokalu w zasobach gminy Kalisz Pomorski z przeznaczeniem na wynajem jako lokal socjalny 2016-06-09 09:17
dokument Zarządzenie nr 35 z 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2016 rok 2016-06-09 09:14
dokument Zarządzenie nr 34 z 2016 roku w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sporzedaży 2016-05-16 12:11
dokument Zarządzenie nr 33 z 2016 roku w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego 2016-05-16 12:09
dokument Zarządzenie nr 32 z 2016 roku w sprawie ustalenia norm eksploatacji zużycia paliwa dla samochodów służbowych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim. 2016-05-16 12:07
dokument Zarządzenie nr 31 z 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gmniy Kalisz Pomorski na 2016 rok 2016-05-16 12:05
dokument Zarządzenie nr 30 z 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2016-05-16 12:03
dokument Zarządzenie nr 29 z 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2016 rok 2016-05-16 12:00
dokument Zarządzenie nr 28 z 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim za 2015 rok. 2016-05-16 11:57
dokument Zarządzenie nr 27 z dnia 2016 roku w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sporzedaży 2016-05-11 14:22
dokument Zarządzenie nr 26 z 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2016-05-11 14:19
dokument Zarządzenie nr 25 z 2016 roku zmieniające zarządzenie nr 120/2015 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 28 października 2015 roku w sprawie zasad zatwierdzania arkuszy organizacji placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski 2016-05-11 14:16
dokument Zarządzenie nr 24 z 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2016 rok 2016-04-13 10:56
dokument Zarządzenie nr 23 z 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2016-04-13 10:55
dokument Zarządzenie nr 22 z 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2016 rok 2016-04-13 10:55
dokument Zarządzenie nr 21 z 2016 roku w sprawie regulaminu gospodarowania mieniem komunalnym, zarządzanym przez placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Kalisz Pomorski 2016-04-13 10:55
dokument Zarządzenie nr 20 z 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej 2016-04-13 10:53
dokument Zarządzenie nr 19 z 2016 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego Planu Obrony Cywilnej Gminy Kalisz Pomorski 2016-04-13 13:14
dokument Zarządzenie nr 18 z 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy KAlisz Pomorski za 2015 rok 2016-04-06 11:37
dokument Zarządzenie nr 17 z 2016 roku w sprawie realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego 2016-03-21 11:01
dokument Zarządzenie nr 16 z 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2016 rok 2016-03-21 10:59
dokument Zarządzenie nr 15 z 2016 r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budzetowych RB-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urzad Miejski w Kaliszu Pomorskim 2016-03-04 12:00
dokument Zarządzenie nr 14 z 2016 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kalisz Pomorski 2016-02-15 14:44
dokument Zarządzenie nr 13 z 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2016-02-15 14:43
dokument Zarządzenie nr 12 z 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 73 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 24 września 2013 roku w sprawie powołania i funkcjonowania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2016-02-15 14:49
dokument Zarządzenie nr 11 z 2016 roku w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dla przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę Kalisz Pomorski 2016-02-15 14:41
dokument Zarządzenie nr 10 z 2016 roku w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Kalisz Pomorski 2016-02-15 14:39
dokument Zarządzenie nr 9 z 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2016 rok 2016-02-15 14:36
dokument Zarządzenie nr 8 z 2016 r. w sprawie wytycznych do wydatkowania środków finansowych wydzielonych w budżecie gminy na jednostki pomocnicze 2016-01-29 10:02
dokument Zarządzenie nr 7 z 2016 r. w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Kalisz Pomorski na rok 2016 2016-01-21 08:25
dokument Zarządzenie nr 6 z 2016 roku w sprawie ustaleniu planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski na rok 2016 2016-01-21 08:22
dokument Zarządzenie nr 5 z 2016 roku w sprawie sposobu postępowania w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej 2016-01-21 08:20
dokument Zarządzenie nr 4 z 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2016 rok 2016-01-21 08:18
dokument Zarządzenie nr 3 z 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2016-01-11 14:29
dokument Zarządzenie nr 2 z 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, działalności na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego, podtrzymanie tradycji narodowej pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, kultury, tradycji i edukacji , działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działaloności pożytku publicznego i o wolontariacie 2016-01-11 14:27
dokument Zarządzenie nr 1 z 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych 2016-01-11 14:19