Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXVIII/152/2004 Rady Miejskiej w sprawie „Rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza” 2005-03-17 12:46
dokument Uchwała Nr XXVIII/151/2004 Rady Miejskiej w sprawie „Uchwalenia statutów sołectw Gminy Kalisz Pomorski” 2005-03-17 12:43
dokument Uchwała Nr XXVIII/150/2004 Rady Miejskiej w sprawie „Uchwalenia statutów Samorządu Mieszkańców Miasta Kalisz Pomorski” 2005-03-17 12:42
dokument Uchwała Nr XXVIII/149/2004 Rady Miejskiej w sprawie „Zmian w budżecie na 2004 rok” 2005-03-09 09:47
dokument Uchwała Nr XXVIII/148/2004 Rady Miejskiej w sprawie „Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski” 2005-03-09 09:46
dokument Uchwała Nr XXVIII/147/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Gminnego Programu Ochrony Środowiska na lata 2004-2011” 2005-03-02 12:05
dokument Uchwała Nr XXVIII/146/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Kaliszu Pomorskim” 2005-03-02 12:05
dokument Uchwała Nr XXVIII/145/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Ustalenia najniższego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i akceptacji wartości jednego punktu w złotych, stosowanych przy ustalaniu wyna 2005-03-02 12:03
dokument Uchwała Nr XXVIII/144/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Ustalenia najniższego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i akceptacji wartości jednego punktu w złotych, stosowanych przy ustalaniu wyna 2005-03-02 12:03
dokument Uchwała Nr XXVIII/143/2005 Rady Miejskiej w sprawie„Ustalenia najniższego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i akceptacji wartości jednego punktu w złotych, stosowanych przy ustalaniu wyna 2005-03-02 12:03
dokument Uchwała Nr XXVIII/142/2005 Rady Miejskiej w „Zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego” 2005-03-02 12:01
dokument Uchwała Nr XXVI/133/2004 Rady Miejskiej w sprawie „Zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie kierunków założeń do projektu budżetu na 2005 rok 2005-01-07 16:12
dokument Uchwała Nr XXVI/134/2004 Rady Miejskiej w sprawie „Obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego.” 2005-01-07 16:12
dokument Uchwała Nr XXVI/135/2004 Rady Miejskiej w sprawie „Określenia stawek podatku od nieruchomości.” 2005-01-07 16:11
dokument Uchwała Nr XXVI/137/2004 Rady Miejskiej w sprawie „Szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności przypadających Gminie Kalisz Pomorski i jej jednostkom organizacyjnym oraz udzielania inny 2005-01-07 16:11
dokument Uchwała Nr XXVI/138/2004 Rady Miejskiej w sprawie „Przystąpienia do projektu pod nazwą: Zachodniopomorski Program Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej i Rozwoju Infrastruktury Sportowej EUROBOISKA 2 2005-01-07 16:10
dokument Uchwała Nr XXVI/139/2004 Rady Miejskiej w sprawie „Zwolnienia z opłaty od zgłoszenia dotyczącego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.” 2005-01-07 16:10
dokument Uchwała Nr XXVI/140/2004 Rady Miejskiej w sprawie „Zmian w budżecie na 2004 rok.” 2005-01-07 16:09
dokument Uchwała Nr XXVI/141/2004 Rady Miejskiej w sprawie „Określenia stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok.” 2005-01-07 16:09
dokument Uchwała Nr XXV/132/2004 Rady Miejskiej w sprawie "Sprzedaży nieruchomości." 2004-12-20 12:01
dokument Uchwała Nr XXV/131/2004 Rady Miejskiej w sprawie "Nabycia nieruchomości." 2004-12-20 11:59
dokument Uchwała Nr XXV/130/2004 Rady Miejskiej w sprawie "Nabycia nieruchomości." 2004-12-20 11:59
dokument Uchwała Nr XXIV/124/2004 Rady Miejskiej w sprawie "Trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze" 2004-11-26 10:54
dokument Uchwała Nr XXIV/121/2004 Rady Miejskiej w sprawie „zmian w budżecie na 2004 rok” 2004-11-26 10:53
dokument Uchwała Nr XXIV/129/2004 Rady Miejskiej w sprawie "Uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim dotyczących przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania prze 2004-11-26 10:50
dokument Uchwała Nr XXIV/128/2004 Rady Miejskiej w sprawie "Zasad oceny inwestycji na potrzeby Planu Rozwoju Lokalnego" 2004-11-26 10:48
dokument Uchwała Nr XXIV/127/2004 Rady Miejskiej w sprawie zakupu na majątek Gminy Kalisz Pomorski kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wybudowanej w ulicy kołobrzeskiej w Kaliszu Pomorskim" 2004-11-26 10:48
dokument Uchwała Nr XXIV/125/2004 Rady Miejskiej w sprawie "Szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze" 2004-11-26 10:47
dokument Uchwała Nr XXIV/123/2004 Rady Miejskiej w sprawie "udzielenia bonifikaty przy sprzedaży spółdzielniom mieszkaniowym gruntów pozostających w ich użytkowaniu wieczystym zabudowanych i wykorzystywanych n 2004-11-26 10:46
dokument Uchwała Nr XXIV/122/2004 Rady Miejskiej w sprawie "Programu współpracy na 2005 rok gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami" 2004-11-26 10:45
dokument Uchwała Nr XXIV/120/2004 Rady Miejskiej w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta i Gminy Kalisz Pomorski" 2004-11-25 09:34
dokument Uchwała Nr XXIII/119/2004 Rady Miejskiej w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie robót budowlanych przy kościele w Kaliszu Pomorskim. 2004-10-25 16:25
dokument Uchwała Nr XXII/117/2004 Rady Miejskiej w sprawie powołania Sekretarza Gminy. 2004-10-25 16:25
dokument Uchwała Nr XXII/118/2004 Rady Miejskiej w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Kalisz Pomorski. 2004-10-25 16:25
dokument Uchwała Nr XXII/116/2004 Rady Miejskiej w sprawie Miejsko-Gminnego Programu Ochrony Zdrowia na 2004 rok. 2004-10-25 16:24
dokument Uchwała Nr XXII/115/2004 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych, oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyż 2004-10-25 16:24
dokument Uchwała Nr XXII/114/2004 Rady Miejskiej w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów. 2004-10-25 16:24
dokument Uchwała Nr XXII/113/2004 Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia koncepcji budowy budynków wielorodzinnych w obrębie ulic Dworcowa-Brzozowa w Kaliszu Pomorskim. 2004-10-25 16:17
dokument Uchwała Nr XXII/112/2004 Rady Miejskiej w sprawie zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych. 2004-10-25 16:17
dokument Uchwała Nr XXII/111/2004 Rady Miejskiej w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2004-10-25 16:17
dokument Uchwała Nr XXII/110/2004 Rady Miejskiej w sprawie zmian planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok. 2004-10-25 16:17
dokument Uchwała Nr XXII/109/2004 Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek opłaty administracyjnej, terminów płatności i sposobu jej poboru. 2004-10-25 16:16
dokument Uchwała Nr XXII/107/2004 Rady Miejskiej w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Kalisz Pomorski podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej 2004-10-25 16:14
dokument Uchwała Nr XXI/108/2004 Rady Miejskiej w sprawie kierunków założeń do projektu budżetu na 2005 rok. 2004-10-25 16:05
dokument Uchwała Nr XXII/106/2004 Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kalisz Pom. na 2004 rok. 2004-10-25 16:04
dokument Uchwała Nr XXII/105/2004 Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kalisz Pom. na 2004 rok. 2004-10-25 15:51
dokument Uchwała Nr XXI/103/2004 Rady Miejskiej w sprawie przekazania na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim kanalizacji sanitarnej ul. Szczecińska w Kalis 2004-10-25 15:47
dokument Uchwała Nr XXI/102/2004 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy. 2004-10-25 15:44
dokument Uchwała Nr XXI/101/2004 Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie: regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych prz 2004-10-25 15:44
dokument Uchwała Nr XXI/100/2004 Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kalisz Pom. na 2004 rok. 2004-10-25 15:44
dokument Uchwała Nr XXI/99/2004 Rady Miejskiej w sprawie budownictwa mieszkaniowego. 2004-10-25 15:35
dokument Uchwała NR XX/98/2004 z załącznikiem Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2004. 2004-07-01 11:35
dokument Uchwała NR XIX/97/2004 Rady Miejskiej (str 1 i 2) z załącznikami w sprawie zmian w budżecie na rok 2004. 2004-07-01 11:24
dokument Uchwała NR XIX/96/2004 w sprawie podjęcia prac nad przygotowaniem Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w ramach Rozwoju Lokalnego. 2004-07-01 11:12
dokument Uchwała NR XVIII/95/2004 w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/88/2004 z dnia 24 marca 2004 roku. 2004-07-01 11:08
katalog Uchwała Nr XVI/86/2004 Rady Miejskiej (str 1 i 2) z załącznikami w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Kalisz Pomorski na 2004 rok - KATALOG -
dokument Uchwała Nr XVI/88/2004 Rady Miejskiej (z załącznikiem) w sprawie sprzedaży nieruchomości. 2004-04-05 10:14
dokument Uchwała Nr XVI/87/2004 Rady Miejskiej z załącznikiem w sprawie uchwalenia planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2004 2004-04-05 10:14
dokument Uchwała Nr XVI/86/2004 Rady Miejskiej (str 1 i 2) z załącznikami w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Kalisz Pomorski na 2004 rok. 2004-04-05 10:14
dokument "Protokół z XV Sesji Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2004r." (10 stron) 2004-02-23 10:09
dokument - Uchwała Nr XV/85/2004 Rady Miejskiej (z załącznikiem) w sprawie uchwalenia Regulaminu Stadionu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim. 2004-02-23 10:08
dokument - Uchwała Nr XV/84/2004 Rady Miejskiej zmieniająca uchwałe w sprawie zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych, oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży przeznaczonych do spożycia poza m 2004-02-23 10:06
dokument - Uchwała Nr XV/83/2004 Rady Miejskiej (z załącznikiem) w sprawie Regulaminu Porządkowego Cmentarza Komunalnego w Kaliszu Pomorskim. 2004-02-23 10:05
dokument - Uchwała Nr XV/82/2004 Rady Miejskiej w sprawie obniżenia wskaźników procentowych od których zależy wysokość dodatku mieszkaniowego. 2004-02-23 10:04
dokument - Uchwała Nr XV/81/2004 Rady Miejskiej (z załącznikiem) w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Kalisz Pomorski dla Przedsiębi 2004-02-23 10:01