Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 403. 2017-12-20 12:10
dokument projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kalisza Pomorskiego - Druk Nr 402. 2017-12-20 12:09
dokument projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kalisza Pomorskiego - Druk Nr 401. 2017-12-20 12:09
dokument projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kalisza Pomorskiego - Druk Nr 400. 2017-12-20 12:08
dokument projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kalisza Pomorskiego - Druk Nr 399. 2017-12-20 12:08
dokument projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kalisza Pomorskiego - Druk Nr 398. 2017-12-20 12:07
dokument projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2018 rok - Druk Nr 397. 2017-12-20 12:06
dokument projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok - Druk Nr 396. 2017-12-20 12:05
dokument projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok - Druk Nr 395. 2017-12-20 12:04
dokument projekt uchwały w sprawie przekazania na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 394. 2017-12-06 10:32
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2017 - 2025 - Druk Nr 393. 2017-12-06 10:31
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/184/16 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2017 - Druk Nr 392. 2017-12-06 10:30
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2018 - 2025 - Druk Nr 389. 2017-12-06 10:29
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2018 - Druk Nr 388. 2017-12-06 10:28
dokument projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kalisz Pomorski z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2018 rok - Druk Nr 386. 2017-11-14 10:50
dokument projekt uchwały w sprawie utworzenia Dziennego Domu "Senior +" w Kaliszu Pomorskim oraz nadania statutu Dziennemu Domowi "Senior+" w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 385. 2017-11-16 09:57
dokument projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przyznania dotacji dla przedszkola niepublicznego - Druk Nr 384. 2017-11-14 10:48
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy - Druk Nr 383. 2017-11-14 10:47
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 382. 2017-11-14 10:46
dokument projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 381. 2017-11-14 10:45
dokument projekt uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim" na rok 2018 - Druk Nr 380. 2017-11-16 09:57
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/184/16 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2017 - Druk Nr 379. 2017-11-14 10:41
dokument projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim przeprowadzenia kontroli - Druk Nr 375. 2017-10-26 14:30
dokument projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Kalisza Pomorskiego - Druk Nr 374. 2017-10-26 14:29
dokument projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Pomierzynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Pomierzynie - Druk Nr 373. 2017-10-20 07:39
dokument projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 372. 2017-10-20 07:38
dokument projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Kalisz Pomorski na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania - Druk Nr 371. 2017-10-20 07:37
dokument projekt uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego gminy Kalisz Pomorski w 2018 roku - Druk Nr 370. 2017-10-20 07:36
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/38/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso - Druk Nr 369. 2017-10-20 07:36
dokument projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych - Druk Nr 368. 2017-10-23 09:47
dokument projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok - Druk Nr 367. 2017-10-20 07:29
dokument projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok - Druk Nr 366. 2017-10-20 07:26
dokument projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków - Druk Nr 365. 2017-10-20 07:25
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2017 - 2025 - Druk Nr 364. 2017-10-20 07:24
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/184/16 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2017 - Druk Nr 363. 2017-10-20 07:23
dokument projekt uchwały w sprawie przyznania Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego dodatku za wieloletnią pracę - Druk Nr 360. 2017-09-11 13:53
dokument projekt uchwały w sprawie przekazania na stan majątkowy Przedszkola Miejskiego BAJKOLANDIA w Kaliszu Pomorskim środka trwałego - Druk Nr 359. 2017-09-11 13:52
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kalisz Pomorski a Gminą i Miastem Mirosławiec w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2017/2018 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu na trasie: Biały Zdrój - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku - Biały Zdrój - Druk Nr 358. 2017-09-11 13:51
dokument projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. MB Królowej Polski w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 357. 2017-09-11 13:50
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2017 - 2025 - Druk Nr 356. 2017-09-11 13:49
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/184/16 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2017 - Druk Nr 355. 2017-09-11 13:48
dokument projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 oraz informacji, o której mowa w art.265 pkt.1 ustawy - Druk Nr 354. 2017-09-13 13:36
dokument projekt uchwały w sprawie przystąpienia wraz z Powiatem Drawskim do realizacji wspólnego zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1983Z wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Stara Korytnica"- Druk Nr 351. 2017-08-31 13:16
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/184/16 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2017 - Druk Nr 350. 2017-08-31 13:13
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kalisz Pomorski a Gminą i Miastem Mirosławiec w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2017/2018 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu na trasie: Biały Zdrój - Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku - Biały Zdrój - Druk Nr 349. 2017-08-18 09:57
dokument projekt uchwały w sprawie przekazania na stan majątkowy Przedszkola Miejskiego Bajkolandia w Kaliszu Pomorskim środka trwałego - Druk Nr 348. 2017-08-18 09:55
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kalisz Pomorski na lata 2017 - 2023 - Druk Nr 347. 2017-08-23 09:29
dokument projekt uchwały w sprawie skargi na Burmistrza Kalisza Pomorskiego - Druk Nr 346. 2017-07-19 07:47
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o zmianie granic administracyjnych gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 345. 2017-07-19 07:46
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców - Druk Nr 344. 2017-07-19 07:45
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2017 - 2025 - Druk Nr 343. 2017-07-19 07:44
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/184/16 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2017 - Druk Nr 342. 2017-07-19 07:43
dokument projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Kalisza Pomorskiego - Druk Nr 341. 2017-06-16 08:36
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy - Druk Nr 340. 2017-06-16 08:35
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 339. 2017-06-16 08:34
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej w Pomierzynie - Druk Nr 338. 2017-06-16 08:33
dokument projekt uchwały w sprawie przekazania mienia, należności, zobowiązań i dokumentacji Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 337. 2017-06-16 08:33
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2017 - 2025 - Druk Nr 336. 2017-06-16 08:31
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/184/16 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2017 - Druk Nr 335. 2017-06-16 08:30
dokument projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Kalisz Pomorski celem wydania opinii o zmianie granic Kalisz Pomorski - Druk Nr 331. 2017-06-08 14:06
dokument projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Kalisza Pomorskiego - Druk Nr 330. 2017-06-08 14:05
dokument projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli - Druk Nr 329. 2017-05-09 12:00
dokument projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych a także ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela - Druk Nr 328. 2017-05-09 11:59
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały XXXIV/184/16 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski za rok 2017 - Druk Nr 327. 2017-05-09 11:55
dokument projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2016 rok - Druk Nr 326. 2017-05-09 11:53
dokument projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok - Druk Nr 325. 2017-05-09 11:52
dokument projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Kalisza Pomorskiego - Druk Nr 321. 2017-05-09 07:51
dokument projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 - Druk Nr 319. 2017-04-19 12:48
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemcy - Druk Nr 318. 2017-04-19 12:46
dokument projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej - Druk Nr 317. 2017-04-19 12:45
dokument projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kalisza Pomorskiego - Druk Nr 311. 2017-03-24 10:58
dokument projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. - Druk Nr 310. 2017-03-24 10:57
dokument projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy ochronnej terenu zamkniętego w obrębie Dębsko - Druk Nr 309. 2017-03-24 10:55
dokument projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kalisz Pomorski środków stanowiących fundusz sołecki - Druk Nr 308. 2017-03-24 10:54
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2017 - 2025 - Druk Nr 307. 2017-03-24 10:53
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/184/16 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2017 rok - Druk Nr 306. 2017-03-24 10:51
dokument projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalisz Pomorski na rok 2017 - Druk Nr 300. 2017-02-15 09:20
dokument projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 299. 2017-02-15 09:19
dokument projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego - Druk Nr 298. 2017-02-15 09:19
dokument projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę Kalisz Pomorski, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu z kryteriów - Druk Nr 297. 2017-02-15 09:18
dokument projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Kalisz Pomorski - Druk Nr 296. 2017-02-15 09:17
dokument projekt uchwały w sprawie przekazania na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim środków trwałych - Druk Nr 295. 2017-02-15 09:11
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemcy - Druk Nr 294. 2017-02-15 09:10
dokument projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości - Druk Nr 293. 2017-02-15 09:09
dokument projekt uchwały w sprawie określenia zasad ustalenia i przekazywania środków finansowych, wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim - Druk 292. 2017-02-15 09:08
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/184/16 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2017 rok - Druk Nr 291. 2017-02-15 09:07
dokument projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości - Druk Nr 287. 2017-01-18 10:59
dokument projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Druk Nr 286. 2017-01-18 10:58
dokument projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 285. 2017-01-18 10:58
dokument projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej oraz stałych komisji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim na 2017 rok - Druk Nr 284. 2017-01-18 10:56
dokument projekt uchwały w sprawie powołania do składu Komisji Rewizyjnej - Druk Nr 283. 2017-01-18 10:55
dokument projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Kalisz Pomorski - Druk Nr 282. 2017-01-18 10:54
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2017 - 2025 - Druk 281. 2017-01-18 10:53
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/184/16 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2017 rok - Druk Nr 280. 2017-01-18 10:52