Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XLIX/288/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. 2018-01-04 07:50
dokument Uchwała Nr XLIX/287/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Kalisza Pomorskiego. 2018-01-04 07:50
dokument Uchwała Nr XLIX/286/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kalisza Pomorskiego. 2018-01-04 07:50
dokument Uchwała Nr XLIX/285/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kalisza Pomorskiego. 2018-01-04 07:49
dokument Uchwała Nr XLIX/284/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kalisza Pomorskiego. 2018-01-04 07:49
dokument Uchwała Nr XLIX/283/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kalisza Pomorskiego. 2018-01-04 07:49
dokument Uchwała Nr XLIX/282/17 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2018 rok. 2018-01-04 07:48
dokument Uchwała Nr XLIX/281/17 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. 2018-01-04 07:48
dokument Uchwała Nr XLIX/280/17 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok. 2018-01-04 07:48
dokument Uchwała Nr XLIX/279/17 w sprawie przekazania na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim. 2018-01-04 07:48
dokument Uchwała Nr XLIX/278/17 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2017 - 2025. 2018-01-04 07:47
dokument Uchwała Nr XLIX/277/17 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/184/16 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2017. 2018-01-04 07:47
dokument Uchwała Nr XLIX/276/17 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2018 - 2025. 2018-01-04 09:39
dokument Uchwała Nr XLIX/275/17 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2018. 2018-01-04 07:42
dokument Uchwała Nr XLVIII/274/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. 2017-11-29 11:03
dokument Uchwała Nr XLVIII/273/17 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kalisz Pomorski z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2018 rok. 2017-11-29 11:02
dokument Uchwała Nr XLVIII/272/17 w sprawie utworzenia Dziennego Domu "Senior +" w Kaliszu Pomorskim oraz nadania statutu Dziennemu Domowi "Senior+" w Kaliszu Pomorskim. 2017-11-29 11:01
dokument Uchwała Nr XLVIII/271/17 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przyznania dotacji dla przedszkola niepublicznego. 2017-11-29 11:00
dokument Uchwała Nr XLVIII/270/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. 2017-11-29 11:00
dokument Uchwała Nr XLVIII/269/17 w sprawie zmiany Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim. 2017-11-29 10:59
dokument Uchwała Nr XLVIII/268/17 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Kalisz Pomorski. 2017-11-29 10:58
dokument Uchwała Nr XLVIII/267/17 w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim" na rok 2018. 2017-11-29 10:57
dokument Uchwała Nr XLVIII/266/17 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/184/16 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2017. 2017-11-29 10:56
dokument Uchwała Nr XLVII/265/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Kalisza Pomorskiego. 2017-10-31 14:55
dokument Uchwała Nr XLVII/264/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Pomierzynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Pomierzynie. 2017-10-31 14:54
dokument Uchwała Nr XLVII/263/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim. 2017-10-31 14:53
dokument Uchwała Nr XLVII/262/17 w sprawie budżetu obywatelskiego gminy Kalisz Pomorski w 2018 roku. 2017-10-31 14:52
dokument Uchwała Nr XLVII/261/17 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/38/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2017-10-31 14:51
dokument Uchwała Nr XLVII/260/17 określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 2017-11-06 12:38
dokument Uchwała Nr XLVII/259/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok. 2017-10-31 14:45
dokument Uchwała Nr XLVII/258/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok. 2017-10-31 14:45
dokument Uchwała Nr XLVII/257/17 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków. 2017-10-31 14:44
dokument Uchwała Nr XLVII/256/17 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2017 - 2025. 2017-10-31 14:43
dokument Uchwała Nr XLVII/255/17 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/184/16 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2017. 2017-10-31 14:41
dokument Uchwała Nr XLVI/254/17 w sprawie przyznania Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego dodatku za wieloletnią pracę. 2017-10-03 13:56
dokument Uchwała Nr XLVI/253/17 w sprawie przekazania na stan majątkowy Przedszkola Miejskiego BAJKOLANDIA w Kaliszu Pomorskim środka trwałego. 2017-10-03 13:53
dokument Uchwała Nr XLVI/252/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kalisz Pomorski a Gminą i Miastem Mirosławiec w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2017/2018 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu na trasie: Biały Zdrój - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku - Biały Zdrój. 2017-10-03 13:52
dokument Uchwała Nr XLVI/251/17 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. MB Królowej Polski w Kaliszu Pomorskim. 2017-10-03 13:49
dokument Uchwała Nr XLVI/250/17 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2017 - 2025. 2017-10-03 13:49
dokument Uchwała Nr XLVI/249/17 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/184/16 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2017. 2017-10-03 13:46
dokument Uchwała Nr XLVI/248/17 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 oraz informacji, o której mowa w art.265 pkt.1 ustawy. 2017-10-04 09:09
dokument Uchwała Nr XLV/247/17 w sprawie przystąpienia wraz z Powiatem Drawskim do realizacji wspólnego zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1983Z wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Stara Korytnica". 2017-09-01 12:21
dokument Uchwała Nr XLV/246/17 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/184/16 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2017. 2017-09-01 12:20
dokument Uchwała Nr XLIV/245/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kalisz Pomorski a Gminą i Miastem Mirosławiec w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2017/2018 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu na trasie: Biały Zdrój - Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku - Biały Zdrój. 2017-08-29 10:09
dokument Uchwała Nr XLIV/244/17 w sprawie sprawie przekazania na stan majątkowy Przedszkola Miejskiego Bajkolandia w Kaliszu Pomorskim środka trwałego. 2017-08-29 10:08
dokument Uchwała Nr XLIV/243/17 w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kalisz Pomorski na lata 2017 - 2023. 2017-08-29 10:06
dokument Uchwała Nr XLIII/242/17 w sprawie skargi na Burmistrza Kalisza Pomorskiego. 2017-07-21 12:48
dokument Uchwała Nr XLIII/241/17 w sprawie wyrażenia opinii o zmianie granic administracyjnych gminy Kalisz Pomorski. 2017-07-21 12:47
dokument Uchwała Nr XLIII/240/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców. 2017-07-21 12:46
dokument Uchwała Nr XLIII/239/17 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2017 - 2025. 2017-07-21 12:46
dokument Uchwała Nr XLIII/238/17 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/184/16 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2017. 2017-07-21 12:45
dokument Uchwała Nr XLII/237/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Kalisza Pomorskiego. 2017-06-28 10:18
dokument Uchwała Nr XLII/236/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy. 2017-06-28 10:17
dokument Uchwała Nr XLII/235/17 w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kalisz Pomorski. 2017-06-28 10:16
dokument Uchwała Nr XLII/234/17 w sprawie przekazania mienia, należności, zobowiązań i dokumentacji Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kaliszu Pomorskim. 2017-06-28 10:14
dokument Uchwała Nr XLII/233/17 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2017 - 2025. 2017-06-28 10:05
dokument Uchwała Nr XLII/232/17 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/184/16 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2017. 2017-06-28 10:01
dokument Uchwała Nr XLI/231/17 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Kalisz Pomorski celem wydania opinii o zmianie granic Kalisz Pomorski. 2017-06-13 11:15
dokument Uchwała Nr XLI/230/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Kalisza Pomorskiego. 2017-06-13 11:14
dokument Uchwała Nr XL/229/17 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. 2017-05-30 12:54
dokument Uchwała Nr XL/228/17 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych a także ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3-ustawy Karta Nauczyciela. 2017-05-30 12:53
dokument Uchwała Nr XL/227/17 w sprawie zmiany uchwały XXXIV/184/16 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski za rok 2017. 2017-05-30 12:52
dokument Uchwała Nr XL/226/17 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2016 rok. 2017-05-30 12:51
dokument Uchwała Nr XL/225/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok. 2017-05-30 12:50
dokument Uchwała Nr XXXIX/224/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Kalisza Pomorskiego. 2017-05-10 09:47
dokument Uchwała Nr XXXVIII/223/17 w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016. 2017-05-02 12:04
dokument Uchwała Nr XXXVIII/222/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemcy. 2017-05-02 12:03
dokument Uchwała Nr XXXVIII/221/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 2017-05-02 12:03
dokument Uchwała Nr XXXVII/220/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kalisza Pomorskiego. 2017-04-06 12:18
dokument Uchwała Nr XXXVII/219/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 2017-04-06 12:17
dokument Uchwała Nr XXXVII/218/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy ochronnej terenu zamkniętego w obrębie Dębsko. 2017-04-06 12:16
dokument Uchwała Nr XXXVII/217/17 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kalisz Pomorski środków stanowiących fundusz sołecki. 2017-04-04 13:18
dokument Uchwała Nr XXXVII/216/17 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2017 - 2025. 2017-04-04 13:17
dokument Uchwała Nr XXXVII/215/17 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/184/16 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2017 rok. 2017-04-04 12:48
dokument Uchwała Nr XXXVI/214/17 w sprawie powołania do składu Komisji Rewizyjnej. 2017-03-06 10:15
dokument Uchwała Nr XXXVI/213/17 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalisz Pomorski na rok 2017. 2017-03-06 10:15
dokument Uchwała Nr XXXVI/212/17 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski. 2017-03-06 10:14
dokument Uchwała Nr XXXVI/211/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 2017-03-06 10:13
dokument Uchwała Nr XXXVI/210/17 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę Kalisz Pomorski, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu z kryteriów. 2017-03-06 10:12
dokument Uchwała Nr XXXVI/209/17 w sprawie określenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Kalisz Pomorski. 2017-03-06 10:16
dokument Uchwała Nr XXXVI/208/17 w sprawie przekazania na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim środków trwałych. 2017-03-06 10:09
dokument Uchwała Nr XXXVI/207/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemcy. 2017-03-06 10:06
dokument Uchwała Nr XXXVI/206/17 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 2017-03-06 10:03
dokument Uchwała Nr XXXVI/205/17 w sprawie określenia zasad ustalenia i przekazywania środków finansowych, wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim. 2017-03-06 10:02
dokument Uchwała Nr XXXVI/204/17 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/184/16 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2017 rok. 2017-03-06 09:53
dokument Uchwała Nr XXXV/203/17 w sprawie przekazania na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim środków trwałych. 2017-02-07 10:39
dokument Uchwała Nr XXXV/202/17 o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 2017-02-02 09:35
dokument Uchwała Nr XXXV/201/17 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2017-02-02 09:33
dokument Uchwała Nr XXXV/200/17 o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalisz Pomorski. 2017-02-02 09:31
dokument Uchwała Nr XXXV/199/17 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej oraz stałych komisji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim na 2017 rok. 2017-02-02 09:30
dokument Uchwała Nr XXXV/198/17 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Kalisz Pomorski. 2017-02-02 09:29
dokument Uchwała Nr XXXV/197/17 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2017 - 2025. 2017-02-02 09:29
dokument Uchwała Nr XXXV/196/17 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/184/16 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2017 rok. 2017-02-02 09:29