Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 134/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2019 rok 2020-01-08 10:35
dokument Zarządzenie Nr 133/2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2019-12-19 11:58
dokument Zarządzenie Nr 132/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2019 rok 2019-12-20 09:07
dokument Zarządzenie Nr 131/2019 w sprawie wzoru dokumentów ewidencji przy pracy samochodowych pojazdów służbowych Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2019-12-18 07:32
dokument Zarządzenie Nr 130/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2019 rok 2019-12-18 09:36
dokument Zarządzenie Nr 129/2019 w sprawie ustalenia cen za sprzedaż materiałów promocyjnych 2019-12-11 11:11
dokument Zarządzenie Nr 128/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2019 rok 2019-12-18 09:36
dokument Zarządzenie Nr 127/2019 w sprawie rozliczania kosztów służbowych telefonów komórkowych oraz ustalenia miesięcznych limitów dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy 2019-11-27 08:44
dokument Zarządzenie Nr 126/2019 w sprawie zmiany przeznaczenia lokalu w zasobach Gminy Kalisz Pomorski z przeznaczeniem na wynajem jako lokal socjalny 2019-11-26 10:54
dokument Zarządzenie Nr 125/2019 w sprawie zmiany przeznaczenia lokalu w zasobach Gminy Kalisz Pomorski z przeznaczeniem na wynajem jako lokal socjalny 2019-11-26 10:53
dokument Zarządzenie Nr 124/2019 w sprawie budżetu obywatelskiego na 2020 rok 2019-11-27 11:33
dokument Zarządzenie Nr 123/2019 w sprawie powołania Komisji do wdania opinii sanitarno-lokalowej dla Klubu Malucha "Wesołe Nutki" w Dębsku 2019-11-21 14:25
dokument Zarządzenie Nr 122/2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2019-11-20 07:15
dokument Zarządzenie Nr 121/2019 w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski 2019-11-18 10:47
dokument Zarządzenie Nr 120/2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2019-11-15 08:54
dokument Zarządzenie Nr 119/2019 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2019-11-13 12:12
dokument Zarządzenie Nr 118/2019 w sprawie ustalenia zasad udostępniania oraz najmu Świetlicy przy ul. Dworcowej 51 w Kaliszu Pomorskim 2019-11-07 14:08
dokument Zarządzenie Nr 117/2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i upoważnienia Zastępcy Burmistrza Kalisza Pomorskiego do prowadzenia określonych spraw Gminy Kalisz Pomorski oraz Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2019-11-07 13:05
dokument Zarządzenie Nr 116/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020" 2019-11-05 10:11
dokument Zarządzenie Nr 115/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2019 rok 2019-11-08 08:50
dokument Zarządzenie Nr 114/2019 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kalisz Pomorski 2019-11-04 13:10
dokument Zarządzenie Nr 113/2019 w sprawie stawki czynszu za najem 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych 2019-11-05 09:56
dokument Zarządzenie Nr 112/2019 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim 2019-10-31 13:04
dokument Zarządzenie Nr 111/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie oraz dzierżawę/najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski 2019-10-24 13:39
dokument Zarządzenie Nr 110/2019 w sprawie odwołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim 2019-10-28 07:23
dokument Zarządzenie Nr 109/2019 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kalisz Pomorski 2019-10-23 12:02
dokument Zarządzenie Nr 108/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania procedury pracy w godzinach nadliczbowych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim oraz prowadzenia ewidencji w tym zakresie 2020-02-14 13:41
dokument Zarządzenie Nr 107/2019 w sprawie powołania komisji do oceny złożonych wniosków w ramach funduszu sołeckiego oraz uchylenia Zarządzenia Nr 60/2017 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 1 września 2017 w sprawie powołania komisji do oceny złożonych wniosków w ramach funduszu sołeckiego 2019-11-21 14:23
dokument Zarządzenie Nr 106/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2019-10-24 07:42
dokument Zarządzenie Nr 105/2019 w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na realizację zadań budżetowych powyżej 30 000 euro , prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski 2019-10-23 07:33
dokument Zarządzenie Nr 104/2019 w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kalisz Pomorski 2019-10-21 14:50
dokument Zarządzenie Nr 103/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2019 rok 2019-10-21 07:48
dokument Zarządzenie Nr 102/2019 w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na realizację zadań budżetowych powyżej 30 000 euro , prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski 2019-10-16 11:04
dokument Zarządzenie Nr 101/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2019 rok 2019-10-11 11:56
dokument Zarządzenie Nr 100/2019 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na 13 października 2019 roku 2019-09-30 12:44
dokument Zarządzenie Nr 99/2019 w sprawie wprowadzenia procedur odbierania za pośrednictwem teleinformatycznego ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego 2019-10-03 12:10
dokument Zarządzenie Nr 98/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2019 rok 2019-10-08 09:28
dokument Zarządzenie Nr 97/2019 w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajmu 2019-09-24 14:09
dokument Zarządzenie Nr 96/2019 w sprawie zasad korzystania z samochodu służbowego Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2019-09-25 08:28
dokument Zarządzenie Nr 95/2019 w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski 2019-09-19 08:25
dokument Zarządzenie Nr 94/2019 w sprawie odwołania II przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości 2019-09-19 07:48
dokument Zarządzenie Nr 93/2019 w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kalisz Pomorski 2019-09-13 11:18
dokument Zarządzenie Nr 92/2019 w sprawie założeń i wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej na 2020 rok 2019-09-13 10:36
dokument Zarządzenie Nr 91/2019 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2019-09-10 07:30
dokument Zarządzenie Nr 90/2019 w sprawie ustalenia Karty audytu wewnętrznego oraz Procedur audytu wewnętrznego 2019-09-05 14:16
dokument Zarządzenie Nr 89/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2019 rok 2019-09-05 14:14
dokument Zarządzenie Nr 88/2019 w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie stypendium Burmistrza Kalisza Pomorskiego za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe 2019-09-02 08:38
dokument Zarządzenie Nr 87/2019 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2019 2019-09-13 07:35
dokument Zarządzenie Nr 86/2019 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kalisz Pomorski 2019-08-26 11:17
dokument Zarządzenie Nr 85/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej nadesłane zgłoszenia konkursowe w ramach konkursu "Odkryj swój pomnik przyrody" 2019-08-26 11:16
dokument Zarządzenie Nr 84/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2019 rok 2019-08-30 09:17
dokument Zarządzenie Nr 83/2019 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci nieobjętych dowozem zorganizowanym przez Gminę Kalisz Pomorski do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół 2019-08-22 11:32
dokument Zarządzenie Nr 82/2019 w sprawie zwrotu kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych 2019-08-22 11:29
dokument Zarządzenie Nr 81/2019 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z urządzeń sportowych na stadionie miejskim w Kaliszu Pomorskim oraz za wynajem sprzętu pływającego na plaży miejskiej 2019-08-21 12:10
dokument Zarządzenie Nr 80/2019 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie gminy Kalisz Pomorski 2019-08-21 08:14
dokument Zarządzenie Nr 79/2019 w sprawie wprowadzenia wzoru wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym 2019-08-14 08:56
dokument Zarządzenie Nr 78/2019 w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pmorskim 2019-08-13 08:25
dokument Zarządzenie Nr 77/2019 w sprawie odwołania konkursu ofert oraz ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w 2019 r., on. "Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób nowotworowych u mieszkańców gminy Kalisz Pomorski na lata 2016-2020" 2019-08-09 10:43
dokument Zarządzenie Nr 76/2019 w sprawie przyjęcia darowizny na własność Gminy Kalisz Pomorski 2019-08-07 12:21
dokument Zarządzenie Nr 75/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2019 rok 2019-08-02 12:27
dokument Zarządzenie Nr 74/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2019 rok 2019-07-30 12:58
dokument Zarządzenie Nr 73/2019 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2019-07-24 14:02
dokument Zarządzenie Nr 72/2019 w sprawie powołania stałej Komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert na realizację zadań budżetowych powyżej 30 000 euro prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski 2019-07-25 15:39
dokument Zarządzenie Nr 71/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2019 rok 2019-08-22 14:17
dokument Zarządzenie Nr 70/2019 w sprawie ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w 2019 r., pn. "Program profilaktyki wczesnego wykrywania chorób nowotworowych u mieszkańców gminy Kalisz Pomorski na lata 2016-2020" 2019-07-25 15:35
dokument Zarządzenie Nr 69/2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naborów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na wolne stanowisko kierownicze w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2019-07-11 14:00
dokument Zarządzenie Nr 68/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2019 rok 2019-07-11 13:58
dokument Zarządzenie Nr 67/2019 w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego robót polegających na "Budowa budynku świetlicy przy ulicy Dworcowej w Kaliszu Pomorskim" 2019-07-11 13:57
dokument Zarządzenie Nr 66/2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 62/2019 2019-07-04 08:17
dokument Zarządzenie Nr 65/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2019 rok 2019-07-03 12:55
dokument Zarządzenie Nr 64/2019 w sprawie powołania komisji do oceny zawodów "PŁYWAJ PO JEZIORZE OGÓRKOWYM WEHIKUŁEM ODLOTOWY" 2019-07-02 09:05
dokument Zarządzenie Nr 63/2019 w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego robót budowlanych polegających na: "Budowa budynku świetlicy przy ulicy Dworcowej w Kaliszu Pomorskim" 2019-07-02 09:03
dokument Zarządzenie Nr 62/2019 w sprawie zasad kwalifikowania i uczestnictwa w Dziennym Domu "Senior+" 2019-07-03 09:13
dokument Zarządzenie Nr 61/2019 w sprawie ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w 2019 r., pn. "Program profilaktyki wczesnego wykrywania chorób nowotworowych u mieszkańców gminy Kalisz Pomorski na lata 2016-2020" oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego 2019-07-02 08:57
dokument Zarządzenie Nr 60/2019 w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski 2019-06-17 14:26
dokument Zarządzenie Nr 59/2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2019-06-12 13:27
dokument Zarządzenie Nr 58/2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/2019 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustanowienia regulaminu, zasad wydatkowania funduszu sołeckiego oraz określenia podstawowych druków związanych z wydatkowaniem środków w ramach funduszu sołeckiego w gminie Kalisz Pomorski 2019-07-03 09:52
dokument Zarządzenie Nr 57/2019 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2019-06-07 12:33
dokument Zarządzenie Nr 56/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2019 rok 2019-07-02 08:36
dokument Zarządzenie Nr 55/2019 w sprawie rozliczania faktur za telefony komórkowe używane do celów służbowych oraz ustalenia miesięcznych limitów dla poszczególnych pracowników Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2019-07-02 08:35
dokument Zarządzenie Nr 54/2019 w sprawie ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w 2019 r., pn. "Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób nowotworowych u mieszkańców gminy Kalisz Pomorski na lata 2016-2020" oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego 2019-06-10 11:03
dokument Zarządzenie Nr 53/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2019 rok 2019-06-10 10:59
dokument Zarządzenie Nr 52/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2019 rok 2019-06-10 10:52
dokument Zarządzenie Nr 51/2019 w sprawie przeprowadzenia wyborów przewodniczących samorządu mieszkańców i członków zarządu na terenie miasta Kalisza Pomorskiego 2019-06-10 10:51
dokument Zarządzenie Nr 50/2019 w sprawie ustalenia cen za sprzedaż materiałów promocyjnych gminy Kalisz Pomorski 2019-06-10 10:49
dokument Zarządzenie Nr 49/2019 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Kalisz Pomorski 2019-05-09 12:37
dokument Zarządzenie Nr 48/2019 w sprawie ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w 2019r. pn."Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób nowotworowych u mieszkańców gminy Kalisz Pomorski na lata 2016-2020" oraz powołania Komisji Konkursowej 2019-05-15 10:02
dokument Zarządzenie Nr 47/2019 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kalisz pomorski 2019-05-08 15:02
dokument Zarządzenie Nr 46/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2019 rok 2019-05-15 10:14
dokument Zarządzenie Nr 45/2019 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie gminy Kalisz Pomorski 2019-04-30 10:06
dokument Zarządzenie Nr 44/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2019 rok 2019-05-15 10:15
dokument Zarządzenie Nr 43/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim za 2018 rok 2019-04-19 07:39
dokument Zarządzenie Nr 42/2019 w sprawie wskazania delegata Gminy Kalisz Pomorski 2019-05-15 10:16
dokument Zarządzenie Nr 41/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2019 rok 2019-05-15 10:17
dokument Zarządzenie Nr 40/2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze radcy prawnego w wymiarze 3/4 etatu w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2019-04-10 09:02
dokument Zarządzenie Nr 39/2019 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kalisz Pomorski 2019-04-04 09:50
dokument Zarządzenie Nr 38/2019 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2018 rok 2019-03-27 09:18
dokument Zarządzenie Nr 37/2019 w sprawie ustanowienia regulaminu, zasad wydatkowania funduszu sołeckiego oraz określenia podstawowych druków związanych z wydatowaniem środków w ramach funduszu sołeckiego w gminie Kalisz Pomorski 2019-04-10 09:05
dokument Zarządzenie Nr 36/2019 w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2019-03-26 09:30
dokument Zarządzenie Nr 35/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w Gminie Kalisz Pomorski w roku 2019 oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego 2019-04-10 09:14
dokument Zarządzenie Nr 34/2019 w sprawie ustalenia norm eksploatacyjnych zużycia paliwa dla samochodów służbowych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2019-03-19 07:27
dokument Zarządzenie Nr 33/2019 w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2019-03-19 07:23
dokument Zarządzenie Nr 32/2019 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kalisz Pomorski 2019-03-14 15:35
dokument Zarządzenie Nr 31/2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z siłowni znajdującej się w budynku Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim 2019-04-10 09:20
dokument zarządzenie Nr 30/2019 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 7/2019 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z siłowni znajdującej się w budynku Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim 2019-04-10 09:23
dokument Zarządzenie Nr 29/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian w statutach sołectw i samorządów mieszkańców na terenie Miasta i Gminy Kalisz Pomorski 2019-03-14 09:09
dokument Zarządzenie Nr 28/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2019 rok 2019-03-14 09:06
dokument Zarządzenie Nr 27/2019 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości 2019-03-14 09:03
dokument Zarządzenie Nr 26/2019 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej i przechodu na działkach oznaczonych geodezyjnie numerem 100/28 i 100/33 obr. 0003 Kalisz Pomorski stanowiących własność gminy Kalisz Pomorski 2019-03-05 11:21
dokument Zarządzenie Nr 25/2019 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 27/2 obr. 0005 Kalisz Pomorski, stanowiącej własność Gminy Kalisz Pomorski w zamian za ustanowienie służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 26/3 obr. 0005 Kalisz Pomorski stanowiącej własność Ryszarda i Alicji Wojtala 2019-03-05 11:34
dokument Zarządzenie Nr 24/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia 2019-02-26 14:27
dokument Zarządzenie Nr 23/2019 w sprawie przygotowania głównego stanowiska kierowania i stałego dyżuru na czas wewnętrznego i zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny 2019-03-04 09:08
dokument Zarządzenie Nr 22/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej 2019-02-22 07:53
dokument Zarządzenie Nr 21/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2019 rok 2019-02-15 09:06
dokument Zarządzenie Nr 20/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2019-02-15 08:28
dokument Zarządzenie Nr 19/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej; ochrony i promocji zdrowia oraz kultury tradycji i edukacji 2019-02-15 08:23
dokument Zarządzenie Nr 18/2019 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Jasnopole, stanowiącej własność Gminy Kalisz Pomorski 2019-02-06 10:52
dokument Zarządzenie Nr 17/2019 w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu 2019-02-06 14:49
dokument Zarządzenie nr 16/2019 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu gospodarowania mieniem komunalnym, zarządzanym przez placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Kalisz Pomorski 2019-02-06 08:16
dokument Zarządzenie Nr 14/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2019 rok 2019-02-05 10:46
dokument Zarządzenie Nr 13/2019 w sprawie rozliczania faktur za telefony komórkowe używane do celów służbowych oraz ustalenia miesięcznych limitów dla poszczególnych pracowników Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2019-02-01 12:21
dokument Zarządzenie Nr 12/2019 w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego dla przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Kalisz Pomorski 2019-01-29 11:18
dokument Zarządzenie Nr 11/2019 w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski 2019-01-29 11:19
dokument Zarządzenie Nr 10/2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. promocji w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2019-01-22 12:53
dokument Zarządzenie Nr 9/2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naborów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2019-01-22 12:49
dokument Zarządzenie Nr 8/2019 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim" 2019-01-22 12:46
dokument Zarządzenie Nr 7/2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z siłowni w budynku Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim oraz ustalenia Regulaminu 2019-01-22 12:43
dokument Zarządzenie Nr 6/2019 w sprawie nadawania honorowego tytułu "Sokół Kaliski" 2019-01-16 14:26
dokument Zarządzenie Nr 5/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2019 rok 2019-01-14 09:41
dokument Zarządzenie Nr 4/2019 w sprawie: rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Kalisz Pomorski na 2019 rok 2019-01-10 09:55
dokument Zarządzenie nr 3 z 2019 roku w sprawie powołania stałej Komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert na realizację zadań budżetowych powyżej 30 000 euro prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski 2019-01-08 09:25
dokument Zarządzenie nr 2 z 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2019-01-08 08:52
dokument Zarządzenie nr 1 z 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizacje zadań publicznych 2019-01-08 08:36