Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 158/2020 w sprawie powołania Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim 2020-12-31 10:39
dokument Zarządzenie Nr 157/2020 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2021-01-05 09:11
dokument Zarządzenie Nr 156/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2020 rok 2021-01-08 12:23
dokument Zarządzenie Nr 155/2020 w sprawie wzoru dokumentów ewidencji pracy samochodowych pojazdów służbowych Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2021-01-13 13:05
dokument Zarządzenie Nr 154/2020 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2020-12-23 12:03
dokument Zarządzenie Nr 153/2020 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 77/2016 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2020-12-23 10:03
dokument Zarządzenie Nr 152/2020 w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok 2020-12-29 09:41
dokument Zarządzenie Nr 151/2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 2020-12-16 12:00
dokument Zarządzenie Nr 150/2020 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2020-12-11 10:18
dokument Zarządzenie Nr 149/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2020 rok 2020-12-22 11:49
dokument Zarządzenie Nr 148/2020 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 138/2020 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 12 listopada 2020 roku 2020-12-09 10:41
dokument Zarządzenie Nr 147/2020 w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kalisz Pomorski 2020-12-07 10:09
dokument Zarządzenie Nr 146/2020 w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kalisz Pomorski 2020-12-07 10:10
dokument Zarzadzenie nr 145/2020 w sprawie powołania Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Kaliszu Pomorskim 2020-12-07 14:14
dokument Zarzadzenie nr 144/2020 w sprawie powołąnia Komisji odbioru końcowego robót budowlanych polegających na "Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza z przeznaczeniem na pomieszczenia przedszkolne oraz budowa windy gastronomicznej w budynku Przedszkola Miejskiego "Bajkolandia" w Kaliszu Pomorskim" 2020-12-07 14:12
dokument Zarządzenie Nr 143/2020 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2020-11-30 09:01
dokument Zarzadzenie nr 142/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2020 rok 2020-12-07 14:09
dokument Zarządzenie Nr 141/2020 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naborów na wolne stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2020-11-27 10:43
dokument Zarządzenie Nr 140/2020 w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) 2020-11-27 10:47
dokument Zarządzenie Nr 139/2020 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 136/2020 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dna 09 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2020 rok 2020-11-27 10:42
dokument Zarządzenie Nr 138/2020 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kalisz Pomorski 2020-11-12 12:24
dokument Zarządzenie Nr 137/2020 zmieniające Zarządzenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2020-11-10 09:31
dokument Zarządzenie Nr 136/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2020 rok 2020-11-17 09:24
dokument Zarządzenie Nr 135/2020 w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kalisz Pomorski 2020-11-10 09:30
dokument Zarządzenie Nr 134/2020 w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski 2020-11-06 11:29
dokument Zarządzenie Nr 133/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok". 2020-11-06 10:04
dokument Zarządzenie Nr 132/2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2020-11-04 10:44
dokument Zarządzenie Nr 131/2020 w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Miejski w Kaliszu Pomorskim 2020-11-05 10:25
dokument Zarządzenie Nr 130/2020 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2020-11-02 14:01
dokument Zarządzenie Nr 129/2020 w sprawie rozliczenia kosztów służbowych telefonów komórkowych oraz ustalenia miesięcznych limitów dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy 2020-11-03 15:07
dokument Zarządzenie Nr 128/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2020 rok 2020-11-03 15:05
dokument Zarządzenie Nr 127/2020 w sprawie powołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim 2020-10-27 08:49
dokument Zarządzenie Nr 126/2020 w sprawie stawki czynszu za najem 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych 2020-10-26 14:20
dokument Zarządzenie Nr 125/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2020 rok 2020-10-27 07:35
dokument Zarządzenie Nr 124/2020 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 21 października 2020 roku w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2020-10-21 14:36
dokument Zarządzenie Nr 123/2020 w sprawie ogłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kalisz Pomorski 2020-10-16 09:56
dokument Zarządzenie Nr 122/2020 w sprawie zmiany przeznaczenia lokalu w zasobach Gminy Kalisz Pomorski z przeznaczeniem na wynajem jako lokal socjalny 2020-10-15 10:26
dokument Zarządzenie Nr 121/2020 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kalisz Pomorski 2020-10-14 10:53
dokument Zarządzenie Nr 120/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2020 rok 2020-10-20 11:19
dokument Zarządzenie Nr 119/2020 w sprawie obowiązku noszenia maseczek przez pracowników Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2020-10-09 07:25
dokument Zarządzenie Nr 118/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2020 rok 2020-10-15 11:56
dokument Zarządzenie Nr 117/2020 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naborów na wolne stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2020-10-07 08:11
dokument Zarządzenie Nr 116/2020 w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2020-10-02 13:56
dokument Zarządzenie Nr 115/2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim 2020-10-02 13:54
dokument Zarządzenie Nr 114/2020 w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności 2020-10-01 12:29
dokument Zarządzenie Nr 113/2020 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim do załatwienia spraw w imieniu Burmistrza, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń 2020-10-01 12:28
dokument Zarządzenie Nr 112/2020 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 29 września 2020 roku w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2020-09-29 09:55
dokument Zarządzenie Nr 111/2020 w sprawie powołania Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim 2020-09-30 08:41
dokument Zarządzenie Nr 110/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2020 rok 2020-10-01 15:20
dokument Zarządzenie Nr 109/2020 w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2020-09-30 14:13
dokument Zarządzenie Nr 108/2020 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2020-09-22 13:45
dokument Zarządzenie Nr 107/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajmu 2020-09-18 09:32
dokument Zarządzenie Nr 106/2020 Burmistrza Kalisza Pomorskiego w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2020-09-11 13:09
dokument Zarządzenie Nr 105/2020 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim 2020-09-10 11:51
dokument Zarządzenie Nr 104/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2020-09-10 11:48
dokument Zarządzenie Nr 103/2020 w sprawie założeń i wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej na 2021 rok 2020-09-10 08:45
dokument Zarządzenie Nr 102/2020 w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie stypendium Burmistrza Kalisza Pomorskiego za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe 2020-09-08 08:10
dokument Zarządzenie Nr 101/2020 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego "Bajkolandia" w Kaliszu Pomorskim 2020-09-03 09:40
dokument Zarządzenie Nr 100/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2020 rok 2020-09-02 13:49
dokument Zarządzenie Nr 99/2020 w sprawie wyznaczenia zastępstwa pod nieobecność dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski 2020-09-03 07:12
dokument Zarzadzenie nr 98/2020 w sprawie zmiany regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2020-09-01 14:19
dokument Zarządzenie Nr 97/2020 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski 2020-08-31 08:47
dokument Zarządzenie Nr 96/2020 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2020-08-31 08:47
dokument Zarządzenie Nr 95/2020 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2020-08-28 11:47
dokument Zarzadzenie nr 94/2020 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2020 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 266 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz o przebiegu wykonania budżetu instytucji kultury za I półrocze 2020 roku 2020-08-31 13:29
dokument Zarządzenie Nr 93/2020 w spawie zmiany przeznaczenia lokalu w zasobach Gminy Kalisz Pomorski z przeznaczeniem na wynajem jako lokal socjalny 2021-11-05 09:04
dokument Zarządzenie Nr 92/2020 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kalisz Pomorski 2020-08-27 07:31
dokument Zarządzenie Nr 91/2020 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2020-08-25 10:26
dokument Zarządzenie Nr 90/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2020 rok 2020-08-25 10:12
dokument Zarządzenie Nr 89/2020 w sprawie ustalenia zasad udostępniania oraz najmu Świetlicy w Białym Zdroju 2020-08-20 12:44
dokument Zarządzenie Nr 88/2020 Burmistrza Kalisza Pomorskiego w sprawie zmiany przeznaczenia lokalu w zasobach Gminy Kalisz Pomorski z przeznaczeniem na wynajem jako lokal socjalny 2020-08-18 08:57
dokument Zarządzenie Nr 87/2020 w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2020-08-13 11:46
dokument Zarządzenie Nr 86/2020 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2020-08-12 11:44
dokument Zarządzenie Nr 85/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2020 rok 2020-08-14 12:25
dokument Zarządzenie Nr 84/2020 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim w 2020 roku 2020-07-30 12:19
dokument Zarządzenie Nr 83/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2020 rok 2020-08-05 11:02
dokument Zarządzenie Nr 82/2020 Burmistrza Kalisza Pomorskiego w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2020-07-29 11:33
dokument Zarządzenie Nr 81/2020 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski 2020-07-29 10:54
dokument Zarządzenie Nr 80/2020 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naborów na wolne stanowisko urzędnicze, w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2020-07-28 09:46
dokument Zarządzenie Nr 79/2020 w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2020-07-27 13:06
dokument Zarządzenie Nr 78/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2020 rok 2020-07-23 12:53
dokument Zarządzenie Nr 77/2020 w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2020-07-20 07:20
dokument Zarządzenie Nr 76/2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2020-07-17 07:57
dokument Zarządzenie Nr 75/2020 Burmistrza Kalisza Pomorskiego w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2020-07-10 12:43
dokument Zarządzenie Nr 74/2020 w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na realizację zadań budżetowych powyżej 30 000 euro, przeprowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski 2020-07-08 11:10
dokument Zarzadzenie nr 73/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2020 rok 2020-07-15 14:01
dokument Zarządzenie Nr 72/2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2020-07-06 11:29
dokument Zarządzenie Nr 71/2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2020-07-06 11:29
dokument Zarządzenie Nr 70/2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2020-07-06 11:28
dokument Zarządzenie Nr 69/2020 zmieniające Zarządzenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego w sprawie wyznaczenia zastępstwa pod nieobecność dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski 2020-07-02 13:54
dokument Zarządzenie Nr 68/2020 Burmistrza Kalisza Pomorskiego w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2020-07-01 07:08
dokument Zarządzenie Nr 67/2020 Burmistrza Kalisza Pomorskiego w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy 2020-06-29 13:06
dokument Zarządzenie Nr 66/2020 w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego robót budowlanych polegających na "Budowa ulicy Świerkowa w Kaliszu Pomorskim" 2020-06-29 11:08
dokument Zarządzenie Nr 65/2020 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 77/2016 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2020-07-02 13:46
dokument Zarządzenie Nr 64/2020 zmieniające Zarządzenie Burmistrza Kalisz Pomorskiego w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego "Bajkolandia" w Kaliszu Pomorskim 2020-06-29 08:14
dokument Zarządzenie Nr 63/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2020 rok 2020-07-02 13:48
dokument Zarządzenie Nr 62/2020 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego "Bajkolandia" w Kaliszu Pomorskim 2020-06-26 08:20
dokument Zarządzenie Nr 61/2020 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku 2020-06-26 08:18
dokument Zarządzenie Nr 60/2020 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki oraz powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 28 czerwca 2020 r. 2020-06-18 12:55
dokument Zarządzenie Nr 59/2020 w sprawie ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w 2020r., pn. "Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób nowotworowych u mieszkańców gminy Kalisz Pomorski na lata 2016-2020" oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego 2020-06-16 12:56
dokument Zarządzenie Nr 58/2020 w sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Kaliszu Pomorskim 2020-06-15 13:31
dokument Zarządzenie Nr 57/2020 w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za zapewnienie ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami, w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-10 11:40
dokument Zarządzenie Nr 56/2020 w sprawie zmiany zarządzenia nr 75/2014 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 08 lipca 2014 roku 2020-06-15 11:26
dokument Zarządzenie Nr 55/2020 w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego "Bajkolandia" w Kaliszu Pomorskim 2020-06-10 10:05
dokument Zarządzenie Nr 54/2020 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim 2020-06-09 13:00
dokument Zarządzenie Nr 53/2020 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora w Szkole Podstawowej w Pomierzynie 2020-06-09 12:57
dokument Zarządzenie Nr 52/2020 Burmistrza Kalisza Pomorskiego w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kalisz Pomorski 2020-06-04 09:01
dokument Zarządzenie Nr 51/2020 w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego robót budowlanych polegających na "Budowa świetlicy wiejskiej w Białym Zdroju gmina Kalisz Pomorski" 2020-06-04 13:39
dokument Zarządzenie Nr 50/2020 Burmistrza Kalisza Pomorskiego w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do zamiany 2020-06-01 14:03
dokument Zarządzenie Nr 49/2020 Burmistrza Kalisza Pomorskiego w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2020-06-01 14:03
dokument Zarządzenie Nr 48/2020 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Kaliszu Pomorski raportu o stanie gminy Kalisz Pomorski 2020-05-29 12:25
dokument Zarządzenie Nr 47/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2020 rok 2020-06-04 13:33
dokument Zarzadzenie nr 46/2020 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2020-05-27 13:53
dokument Zarządzenie Nr 45/2020 Burmistrza Kalisza Pomorskiego w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż przyczepy samowyładowczej PRW - 1500 2020-05-22 09:50
dokument Zarządzenie Nr 44/2020 Burmistrza Kalisza Pomorskiego w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż Ciągnika AGT 830 wraz z osprzętem (pług, kabina) 2020-05-22 09:50
dokument Zarządzenie Nr 43/2020 Burmistrza Kalisza Pomorskiego w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski 2020-05-18 12:47
dokument Zarzadzenie nr 42/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2020 rok 2020-05-20 12:00
dokument Zarządzenie Nr 41/2020 w sprawie powołania zespołu do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2025 2020-05-11 09:46
dokument Zarządzenie Nr 40/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w Przedszkolu Miejskim "Bajkolandia" w Kaliszu Pomorskim 2020-05-07 09:17
dokument Zarządzenie Nr 39/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu pomorskim za 2019 rok 2020-05-07 10:21
dokument Zarządzenie Nr 38/2020 w sprawie zmiany zarządzenia nr 75/2014 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 08 lipca 2014 roku 2020-05-05 14:34
dokument Zarządzenie Nr 37/2020 Burmistrza Kalisza Pomorskiego w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do wynajmu 2020-05-04 14:37
dokument Zarządzenie Nr 36/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2020 rok 2020-05-05 13:24
dokument Zarządzenie Nr 35/2020 w sprawie przekazania nieodpłatnie komputerów przenośnych na rzecz szkół podstawowych w Kaliszu Pomorskim 2020-04-30 09:01
dokument Zarządzenie Nr 34/2020 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim 2020-04-29 09:31
dokument Zarządzenie Nr 33/2020 w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2020-04-29 09:29
dokument Zarządzenie Nr 32/2020 w sprawie wprowadzenia procedury postępowania z dokumentacją wpływającą do Urzędu Miejskiego w związku z ryzykiem zakażenia koronowirusem (SARS-CoV-2) 2020-04-23 12:10
dokument Zarządzenie Nr 31/2020 Burmistrza Kalisza Pomorskiego w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2020-04-08 08:59
dokument Zarządzenie Nr 30/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2020 rok 2020-04-09 11:39
dokument Zarządzenie Nr 29/2020 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2019 rok 2020-05-05 14:03
dokument Zarządzenie Nr 28/2020 w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych 2020-03-26 08:16
dokument Zarządzenie Nr 27/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2020 rok 2020-03-24 08:51
dokument Zarządzenie nr 26/2020 w sprawie wprowadzenia instrukcji zbywania i likwidacji składników majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2020-03-17 12:17
dokument Zarządzenie nr 25/2020 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kalisz Pomorski 2020-03-11 11:04
dokument Zarządzenie Nr 24/2020 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie gminy Kalisz Pomorski 2020-03-10 12:36
dokument Zarządzenie Nr 23/2020 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku 2020-03-10 12:27
dokument Zarządzenie Nr 22/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2020 rok 2020-03-10 12:33
dokument Zarządzenie Nr 21/2020 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych. 2020-03-02 10:38
dokument Zarządzenie Nr 20/2020 w sprawie zmiany przeznaczenia lokalu w zasobach Gminy Kalisz Pomorski z przeznaczeniem na wynajem jako lokal socjalny 2020-02-26 11:56
dokument Zarządzenie Nr 19/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie w 2020 r. realizacji zadań publicznych Gminy Kalisz Pomorski w zakresie ochrony i promocji zdrowia, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, kultury tradycji i edukacji 2020-02-19 12:51
dokument Zarządzenie Nr 18/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2020 rok 2020-02-21 11:47
dokument Zarządzenie Nr 17/2020 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naborów na wolne stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2020-02-13 13:06
dokument Zarządzenie Nr 16/2020 w sprawie zmiany Regulaminu Przyznawania Honorowego Tytułu "SOKÓŁ KALISKI" 2020-02-13 09:17
dokument Zarządzenie Nr 15/2020 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2020-02-12 07:17
dokument Zarządzenie Nr 14/2020 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2020-02-12 07:14
dokument Zarządzenie Nr 13/2020 w sprawie wdrożenia procedury podzielonej płatności VAT 2020-02-06 13:55
dokument Zarządzenie Nr 12/2020 w sprawie Procedury wewnętrznej raportowania schematów podatkowych w Gminie Kalisz Pomorski 2020-02-06 13:54
dokument Zarządzenie Nr 11/2020 zmieniające zarządzenie Nr 125/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie zmiany przeznaczenia lokalu w zasobach Gminy Kalisz Pomorski z przeznaczeniem na wynajem jako lokal socjalny 2020-02-05 14:00
dokument Zarządzenie Nr 10/2020 w sprawie zmiany przeznaczenia lokalu w zasobach Gminy Kalisz Pomorski z przeznaczeniem na wynajem jako lokal socjalny 2020-02-04 09:41
dokument Zarządzenie Nr 9/2020 w sprawie nadawania honorowego tytułu "Sokół Kaliski" 2020-02-04 09:40
dokument Zarządzenie Nr 8/2020 w sprawie podania do wiadomości publicznej projektu uchwały Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2020 na terenie gminy Kalisz Pomorski oraz określenia sezonu kąpielowego w roku 2020 2020-02-05 13:20
dokument Zarządzenie Nr 7/2020 w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Kalisz Pomorski 2021-12-22 08:44
dokument Zarządzenie Nr 6/2020 Burmistrza Kalisza Pomorskiego w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski 2020-01-30 09:20
dokument Zarzadzenie nr 5/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2020 rok 2020-02-03 08:16
dokument Zarzadzenie nr 4/2020 w sprawie wprowadzenia prcedury kontroli wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych 2020-01-30 08:14
dokument Zarządzenie Nr 3/2020 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021, w tym terminów składania dokumentów, do przedszkola, klas I szkół podstawowych oraz klas IV sportowych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski 2020-02-20 14:36
dokument Zarządzenie Nr 2/2020 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2020-01-30 08:13
dokument Zarzązdzenie 1/2020 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze informatyka w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim 2020-01-20 07:19