Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Sprawozdanie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej tj. od dnia 20 listopada 2020 r. do dnia 21 grudnia 2020 r. - Druk Nr 331. 2020-12-29 14:10
dokument Sprawozdanie w sprawie oświetlenia na terenie miasta i gminy Kalisz Pomorski - stan obecny, plany remontowe i inwestycyjne - Druk Nr 320. 2020-11-20 09:23
dokument Informacja na temat pozyskiwania środków zewnętrznych w latach 2019-2020 - Druk Nr 319. 2020-11-20 09:22
dokument Sprawozdanie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej tj. od dnia 22 października 2020 r. do dnia 19 listopada 2020 r. - Druk Nr 318. 2020-11-24 12:02
dokument Analiza Oświadczeń Majątkowych - Druk Nr 300. 2020-11-09 12:53
dokument Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kalisz Pomorski w roku szkolnym 2019/2020 - Druk Nr 299. 2020-10-23 08:49
dokument Sprawozdanie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od dnia 19 września 2020 r. do dnia 21 października 2020 r.- Druk Nr 298. 2020-10-28 17:11
dokument Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta I Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2020 roku - Druk Nr 283. 2020-09-04 12:46
dokument Sprawozdanie z rocznego wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2019 rok - Druk 267 2020-06-16 13:24
dokument Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim za 2019 rok - Druk Nr 257. 2020-05-20 14:45
dokument Informacja z wykonania zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii za rok 2019 - Druk Nr 256. 2020-05-20 14:44
dokument Informacja z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie za rok 2019 - Druk Nr 255. 2020-05-20 14:44
dokument Informacja z realizacji zadań dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych w 2019 r. - Druk Nr 254. 2020-05-20 14:43
dokument Sprawozdanie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od dnia 11 kwietnia 2020 r. do dnia 18 maja 2020 r.- Druk Nr 253. 2020-05-20 14:42
dokument Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2019 - Druk Nr 246. 2020-04-17 12:13
dokument Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2020. Sprawozdanie za rok 2019 - Druk Nr 245. 2020-04-17 12:08
dokument Ocena zasobów pomocy społecznej - Druk Nr 244. 2020-04-17 11:55
dokument Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kalisz Pomorski z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019 - Druk Nr 243. 2020-04-17 11:54
dokument Sprawozdanie z pracy Burmistrza od ostatniej sesji Rady Miejskiej - Druk Nr 242. 2020-04-17 11:50
dokument Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji Kalisz Pomorski w roku 2019 - Druk Nr 238. 2020-04-02 09:12
dokument Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Kalisz Pomorski - Ochotnicze Straże Pożarne - Druk Nr 237. 2020-04-02 08:56
dokument Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2019 roku - Druk Nr 236. 2020-04-02 08:36
dokument Informacja o działalności Straży Miejskiej Miasta Kalisz Pomorski - Druk Nr 235. 2020-04-02 08:21
dokument Zestawienie inwestycji realizowanych i planowanych do realizacji - Druk Nr 226. 2020-02-24 11:32
dokument Sprawozdanie z pracy Burmistrza od ostatniej sesji Rady Miejskiej - Druk Nr 225. 2020-02-24 11:26
dokument Raport z realizacji Strategii rozwoju Gminy Kalisz Pomorski na lata 2014 - 2020 za 2019 rok - Druk nr 223. 2020-02-24 10:57
dokument Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2019 rok - Druk Nr 222. 2020-01-28 14:03
dokument Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej za 2019 rok - Druk Nr 206. 2020-01-28 14:09
dokument Sprawozdanie komisji rewizyjnej za rok 2019 - Druk Nr 205. 2020-01-24 12:51
dokument Sprawozdanie z pracy Komisji Gospodarki i Budżetu za 2019 rok - Druk Nr 204. 2020-01-28 14:14
dokument Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej za 2019 rok - Druk Nr 203. 2020-01-28 14:00
dokument Informacja o przeprowadzonej analizie Naczelnika Urzedu Skarbowego z Drawska Pomorskiego o oświadczeniach majatkowych Radnych Rady Miejskiej 2020-11-13 13:21
dokument Informacja o przeprowadzonej analizie Naczelnika Urzędu Skarbowego z Drawska Pomorskiego o oświadczeniach majątkowych. 2020-11-13 13:19
dokument Informacja o przeprowadzonej analizie Naczelnika Urzędu Skarbowego z Choszczna o oświadczeniach majątkowych. 2020-11-13 13:16
dokument Sprawozdanie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od dnia 12 grudnia 2019 r. do dnia 23 stycznia 2020 r. - Druk Nr 202. 2020-01-23 07:54