Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Plan pracy Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim na 2020 rok.

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej

Nr XIX/172/20 w Kaliszu Pomorskim

z dnia 27 stycznia 2020 roku

 

PLAN PRACY

RADY MIEJSKIEJ W KALISZU POMORSKIM

NA 2020 r.

 

 

Lp.

 

 

Termin sesji:

Termin dostarczenia materiałów do Biura Rady:

 

Tematyka sesji:

 

Odpowiedzialny za przygotowanie:

 

1.

 

27 styczeń 2020 r.

 

17 styczeń 2020 r.

 

 • Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności
  za rok 2019.

 • Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej i Komisji na 2020 rok;

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

 

2.

 

 

27 luty 2020 r.

 

18 luty 2020 r.

 

 • Informacja na temat inwestycji gminnych.

 • Informacja o stanie technicznym placówek oświatowych - plan remontów.

 

Burmistrz Kalisza Pomorskiego

 

 

3.

 

26 marzec 2020 r.

 

17 marzec 2020 r.

 

 

 • Ocena stanu bezpieczeństwa w Gminie Kalisz Pomorski.

 • Sprawozdanie ze strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie.

 

PSP, Policja, Straż Miejska, OSP

MGOPS

 

 

4.

 

 

23 kwiecień 2020 r.

 

 

14 kwiecień 2020 r.

 

 • Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  za 2019 rok.

 • Ocena zasobów pomocy społecznej.

 

Burmistrz Kalisza Pomorskiego

 

MGOPS

 

 

5.

 

 

28 maj 2020 r.

 

19 maj 2020 r.

 

 • Informacja z działalności Miejsko - Gminnej Komisji
  ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  w Kaliszu Pomorskim za 2019 roku;

 • Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie za 2019 rok;

 • Informacja z wykonania zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii za 2019 rok;

 

 

 

MGOPS

 

 

6.

 

25 czerwiec 2020 r.

 

10 czerwiec 2020 r.

 

 • Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kalisz Pomorski za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019.

 • Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.

 • Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Kalisz Pomorski za rok 2019.

 

Burmistrz Kalisza Pomorskiego

 

Komisja Rewizyjna

 

7.

 

 

lipiec 2020 r.

 

 

Przerwa wakacyjna - Urlop

 

 

8.

 

 

27 sierpień 2020 r.

 

18 sierpień 2020 r.

 

Wg. potrzeby

 

 

9.

 

 

24 wrzesień 2020 r.

 

09 wrzesień 2020 r.

 

 • Rozpatrzenie informacji z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2020 roku.

 

 

 

Burmistrz Kalisza Pomorskiego

 

 

10.

 

 

29 październik 2020 r.

 

20 październik 2020 r.

 • Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kalisz Pomorski za rok szkolny 2018/2019.

 • Analiza Oświadczeń Majątkowych.

 • Podjęcie uchwał podatkowych na 2020 rok.

 

 

Dyrektorzy Szkół Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Burmistrz Kalisza Pomorskiego

 

11.

 

 

26 listopad 2020 r.

 

17 listopad 2020 r.

 

 • Informacja nt. pozyskanych środków unijnych.

 • Oświetlenie na terenie miasta - stan obecny, plany remontowe i inwestycyjne.

 

 

Burmistrz Kalisza Pomorskiego

 

12.

 

 

18 grudzień 2020 r.

 

 

03 grudzień 2020 r.

 

 • Uchwalenie budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2021.

 

Burmistrz Kalisza Pomorskiego

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Gnacyk 30-01-2020 12:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Marta Gnacyk 30-01-2020 12:50