Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Sprawozdanie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od dnia 19 listopada 2021 r. do dnia 19 grudnia 2021 r. - Druk Nr 486. 2021-12-23 10:07
dokument Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kalisz Pomorski za 2020 rok - Druk Nr 466. 2021-11-18 11:48
dokument Sprawozdanie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od dnia 23 października 2021 r. do dnia 18 listopada 2021 r. - Druk Nr 465. 2021-11-22 09:27
dokument Analiza Oświadczeń Majątkowych - Druk Nr 446. 2021-11-03 10:42
dokument Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kalisz Pomorski w roku szkolnym 2020/2021 - Druk Nr 445. 2021-10-21 11:45
dokument Sprawozdanie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od dnia 17.09.2021 r. do dnia 22.10.2021 r. - Druk Nr 444. 2021-10-25 08:13
dokument Sprawozdanie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od dnia 19.06.2021 r. do dnia 16.09.2021 r. - Druk Nr 435. 2021-09-20 10:22
dokument Sprawozdanie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od dnia 21.05.2021 r. do dnia 18.06.2021 r. - Druk Nr 415. 2021-06-23 09:05
dokument Informacja z wykonania zadań w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kalisz Pomorski za rok 2020 - Druk Nr 412. 2021-05-19 12:19
dokument Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu przeciwdziałania przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie za rok 2020 - Druk Nr 411. 2021-05-19 12:15
dokument Informacja z wykonania zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kalisz Pomorski za rok 2020 - Druk Nr 410. 2021-05-19 12:10
dokument Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 rok - Druk Nr 409. 2021-05-19 12:01
dokument Sprawozdanie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od dnia 24.04.2021 r. do dnia 20.05.2021 r. - Druk Nr 408. 2021-05-24 07:52
dokument Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Kalisz Pomorski za rok 2020 - Druk Nr 393. 2021-04-29 07:53
dokument Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020 - Druk Nr 392. 2021-04-29 07:51
dokument Sprawozdanie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od dnia 20.03.2021 r. do dnia 23.04.2021 r. - Druk Nr 391. 2021-04-29 07:49
dokument Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Kalisz Pomorski w 2020 r. - Druk Nr 382. 2021-03-18 10:26
dokument Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015 - 2020. Sprawozdanie za rok 2020 - Druk Nr 381. 2021-03-18 10:26
dokument Analiza stanu bezpieczeńtwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji Kalisz Pomorski w roku 2020 - Druk Nr 380. 2021-03-18 09:07
dokument Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Kalisz Pomorski - Ochotnicze Straże Pożarne - Druk Nr 379. 2021-03-18 08:56
dokument Informacja o działalności Straży Miejskiej Miasta Kalisz Pomorski - Druk Nr 378. 2021-03-18 08:32
dokument Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2020 roku - Druk Nr 377. 2021-03-18 08:27
dokument Sprawozdanie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od dnia 20.02.2021 r. do dnia 19.03.2021 r. - Druk Nr 376. 2021-03-22 08:02
dokument Realizacja działań inwestycyjnych w 2020 roku - Druk Nr 356. 2021-02-22 09:39
dokument Sprawozdanie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od dnia 16.01.2021 r. do dnia 19.02.2021 r. - Druk Nr 355. 2021-02-22 13:14
dokument Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Kalisza Pomorskiego za rok 2020 - Druk Nr 342. 2021-01-13 09:12
dokument Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej za rok 2020 - Druk Nr 341. 2021-01-13 09:09
dokument Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2020 rok - Druk Nr 340. 2021-01-13 09:07
dokument Sprawozdanie z pracy Komisji Gospodarki i Budżetu za 2020 rok - Druk Nr 339. 2021-01-13 09:06
dokument Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej za 2020 rok - Druk Nr 338. 2021-01-15 13:44
dokument Sprawozdanie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z działalności w okresie między sesjami RM, tj. od dnia 22 grudnia 2020 roku do dnia 15 stycznia 2021 roku - Druk Nr 337. 2021-01-18 10:01