Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Plan pracy Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim na 2021 rok.

 

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/267/21
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim
z dnia 20 stycznia 2021 r.

 

 

PLAN PRACY

RADY MIEJSKIEJ W KALISZU POMORSKIM

NA 2021 r.

 

 

Lp.

 

 

Termin sesji:

Termin dostarczenia materiałów do Biura Rady:

 

Tematyka sesji:

 

Odpowiedzialny za przygotowanie:

 

1.

 

20 styczeń 2021 r.

 

12 styczeń 2021 r.

 

 • Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności za rok 2020.

 • Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej i Komisji na 2021 rok;

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

 

2.

 

 

25 luty 2021 r.

 

16 luty 2021 r.

 

 • Realizacja działań inwestycyjnych w 2020 roku.

 

 

Burmistrz Kalisza Pomorskiego

 

 

3.

 

25 marzec 2021 r.

 

16 marzec 2021 r.

 

 

 • Ocena stanu bezpieczeństwa w Gminie Kalisz Pomorski.

 • Sprawozdanie ze strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie.

 

 

PSP, Policja, Straż Miejska, OSP

MGOPS

 

 

4.

 

 

29 kwiecień 2021 r.

 

 

20 kwiecień 2021 r.

 

 • Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok.

 • Ocena zasobów pomocy społecznej.

 

 

Burmistrz Kalisza Pomorskiego

 

MGOPS

 

 

5.

 

 

27 maj 2021 r.

 

18 maj 2021 r.

 

 • Sprawozdanie z działalności MGOPS za 2020 rok;

 • Informacja z działalności Miejsko - Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaliszu Pomorskim za 2020 roku;

 • Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie za 2020 rok;

 • Informacja z wykonania zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii za 2020 rok;

 

 

 

MGOPS

 

 

6.

 

24 czerwiec 2021 r.

 

09 czerwiec 2021 r.

 

 • Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kalisz Pomorski za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020.

 • Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.

 • Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Kalisz Pomorski za rok 2020.

 

Burmistrz Kalisza Pomorskiego

 

Komisja Rewizyjna

 

7.

 

 

lipiec 2021 r.

 

 

Przerwa wakacyjna - Urlop

 

 

8.

 

 

26 sierpień 2021 r.

 

17 sierpień 2021 r.

 

Wg. potrzeby

 

 

9.

 

 

23 wrzesień 2021 r.

 

08 wrzesień 2021 r.

 

 • Rozpatrzenie informacji z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2021 roku.

 

 

 

Burmistrz Kalisza Pomorskiego

 

 

10.

 

 

28 październik 2021 r.

 

19 październik 2021 r.

 • Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kalisz Pomorski za rok szkolny 2020/2021.

 • Analiza Oświadczeń Majątkowych.

 • Podjęcie uchwał podatkowych na 2022 rok.

 

 

Dyrektorzy Szkół Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Burmistrz Kalisza Pomorskiego

 

11.

 

 

25 listopad 2021 r.

 

16 listopad 2021 r.

 

 • Informacja dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi za 2020 rok.

 

 

Burmistrz Kalisza Pomorskiego

 

12.

 

 

30 grudzień 2021 r.

 

 

15 grudzień 2021 r.

 

 • Uchwalenie budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2022.

 

Burmistrz Kalisza Pomorskiego

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Gabriela Czerniawska 28-01-2021 08:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-01-2021
Ostatnia aktualizacja: Gabriela Czerniawska 28-01-2021 08:05