Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie nr 84 z 2006 roku w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok 2007-01-17 11:23
dokument Zarządzenie nr 83 z 2006 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu pomorskim 2007-01-11 11:44
dokument Zarządzenie nr 82 z 2006 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pom. 2007-01-11 11:21
dokument Zarządzenie nr 81 z 2006 roku w sprawie odwołania Zastęcy Burmistrza Kalisza Pomorskiego 2006-12-27 13:05
dokument Zarządzenie nr 80 z 2006 roku w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok 2006-12-27 13:05
dokument Zarządzenie nr 79 z 2006 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referatu ds. ksiegowości ogólnej w Urzędzie Miejskim Kalisz Pomorski 2006-12-18 09:27
dokument Zarządzenie nr 78 z 2006 roku w sprawie uchwalenia regulaminu gospodarowania mieniem komunalnym, zarządzanym przez placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Kalisz Pomorski 2006-12-18 09:25
dokument Zarządzenie nr 77 z 2006 roku w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego do wdrażania i oceny Programu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Kalisz Pomorski 2006-12-18 09:23
dokument Zarządzenie nr 76 z 2006 roku w sprawie sporządzenia projektu budżetu Miasta i Gminy Kalisz Pomorski na 2007 rok 2006-12-18 09:21
dokument Zarządzenie nr 75 z 2006 roku w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok 2006-11-16 07:33
dokument Zarządzenie nr 74 z 2006 roku w sprawie uchylenia instrukcji organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta i Gminy Kalisz Pomorski - zarządzenie Nr 12/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Kalisz Pomorski z dnia 13 lutego 2006 roku. 2006-11-16 07:32
dokument Zarządzenie nr 73 z 2006 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości 2006-11-16 07:31
dokument Zarządzenie nr 72 z 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego 2006-11-14 07:25
dokument Zarządzenie nr 71 z 2006 roku w sprawie ustalenia wykorzystania dnia wolnego w zamian za święto 11 listopada 2006 roku. 2006-11-14 07:24
dokument Zarządzenie nr 70 z 2006 roku w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok 2006-11-14 07:22
dokument Zarządzenie nr 69 z 2006 roku w sprawie uchylenia zarządzenia o zamianie nieruchomości 2006-10-05 09:00
dokument Zarządzenie nr 68 z 2006 roku w sprawie nabycia nieruchomości 2006-10-05 08:59
dokument Zarządzenie nr 67 z 2006 roku w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok 2006-10-05 08:58
dokument Zarządzenie nr 66 z 2006 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2007 2006-10-05 08:57
dokument Zarządzenie nr 65 z 2006 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości 2006-10-05 08:54
dokument Zarządzenie nr 64 z 2006 roku w sprawie upoważnienia Kierownika MGOPS w Kaliszu Pomorskim do realizacji zadań w zakresie programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy 2006-10-05 08:53
dokument Zarządzenie nr 63 z 2006 roku w sprawie przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego 2006-10-05 08:50
dokument Zarządzenie nr 62 z 2006 roku w sprawie określenia stanowisk i rodzajów prac zleconych w Urzędzie Miejskim Kalisz Pomorski, których wykonywanie łączy się z dostępem do informacji niejawnych 2006-10-05 08:49
dokument Zarządzenie nr 61 z 2006 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową objętych klauzulami "zastrzeżone" i "poufne" przetwarzanych w Urzędzie Miejskim Kalisz Pomorski 2006-10-05 08:47
dokument Zarządzenie nr 60 z 2006 roku w sprawie dokumentacji systemu przetwarzania danych przy użyciu komputera oraz wykazu zbiorów stanowiących księgi rachunkowe 2006-10-05 08:44
dokument Zarządzenie nr 59 z 2006 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. płac w Urzędzie Miejskim Kalisz Pomorski 2006-10-05 08:37
dokument Zarządzenie nr 58 z 2006 roku w sprawie zamiany nieruchomości 2006-10-05 08:33
dokument Zarządzenie nr 57 z 2006 roku w sprawie wpisania lokali mieszkalnych w trwały zasób Gminy Kalisz Pomorski 2006-10-05 08:28
dokument Zarządzenie nr 56 z 2006 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kaliszu Pomorskim 2006-10-05 08:27
dokument Zarządzenie nr 55 z 2006 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z urządzeń sportowych na stadionie miejskim w Kaliszu Pomorskim 2006-10-05 08:25
dokument Zarządzenie nr 54 z 2006 roku w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2006 roku 2006-10-05 08:22
dokument Zarządzenie nr 53 z 2006 roku w sprawie powołania komisji do oceny prac złożonych w konkursie fotograficznym 2006-10-05 08:20
dokument Zarządzenie nr 52 z 2006 roku w sprawie rozliczania faktur za telefony komórkowe używane do celów służbowych 2006-10-05 08:19
dokument Zarządzenie nr 51 z 2006 roku w sprawie upoważnienia pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji zadań w zakresie postępowania wobec dłuzników alimentacyjnych oraz w zakresie zaliczek alimentacyjnych 2006-08-07 12:33
dokument Zarządzenie nr 50 z 2006 roku w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Kalisz Pomorski 2006-08-07 12:30
dokument Zarządzenie nr 49 z 2006 roku w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok 2006-08-11 07:57
dokument Zarządzenie nr 48 z 2006 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego i wyboru sołtysa we wsi Giżyno 2006-07-18 08:45
dokument Zarządzenie nr 47 z 2006 roku w sprawie ustalenia procedury audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim Kalisz Pomorski 2006-12-12 08:40
dokument Zarządzenie nr 46 z 2006 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania rozwoju piłki nożnej w miejscowości Pomierzyn 2006-08-07 10:59
dokument Zarządzenie nr 45 z 2006 roku w sprawie ustalenia "Polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim Kalisz Pomorski" 2006-07-18 08:43
dokument Zarządzenie nr 44 z 2006 roku w sprawie przeprowadzenia loterii charytatywnej 2006-08-07 10:56
dokument Zarządzenie nr 42 z 2006 roku w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok 2006-07-18 08:40
dokument Zarządzenie nr 41 z 2006 roku w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Kalisz Pomorski 2006-07-18 08:38
dokument Zarządzenie nr 40 z 2006 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości 2006-06-27 08:01
dokument Zarządzenie nr 39 z 2006 roku w sprawie uchwalenia regulaminu gospodarowania mieniem komunalnym zarządzanym przez placówki oświatowe 2006-06-27 07:58
dokument Zarządzenie nr 38 z 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskimza 2005 rok 2006-06-27 07:28
dokument Zarządzenie nr 37 z 2006 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania "Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego" 2006-06-27 07:26
dokument Zarządzenie nr 36 z 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek na prowadzenie działalności handlowej w stoiskach w czasie trwania imprez plenerowych w 2006r. 2006-06-27 07:24
dokument Zarządzenie nr 35 z 2006 roku w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok 2006-06-27 07:22
dokument Zarządzenie nr 34 z 2006 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości 2006-06-27 07:20
dokument Zarządzenie nr 33 z 2006 roku w sprawie wprowadzenia nowych wzorów pieczęci 2006-06-27 07:18
dokument Zarządzenie nr 32 z 2006 roku w sprawie powołania do składu Miejsko-Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2006-06-26 14:55
dokument Zarządzenie nr 31 z 2006 roku w sprawie „zmian w budżecie na 2006 rok” 2006-05-10 15:04
dokument Zarządzenie Nr 30 z 2006 roku w sprawie „Powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kaliszu Pomorskim ”. 2006-04-28 11:58
dokument Zarządzenie Nr 29 z 2006 roku w sprawie „Powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka/pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Urz 2006-04-28 11:58
dokument Zarządzenie Nr 28 z 2006 roku w sprawie „ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski n 2006-04-28 11:56
dokument Zarządzenie Nr 27 z 2006 roku w sprawie „wyznaczenia przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji konkursowej”. 2006-04-28 11:56
dokument Zarządzenie Nr 26 z 2006 roku w sprawie „sprzedaży nieruchomości”. 2006-04-28 11:55
dokument Zarządzenie Nr 25 z 2006 roku w sprawie „powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze informatyka/pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Urz 2006-04-28 11:55
dokument Zarządzenie Nr 24 z 2006 roku w sprawie „nabycia nieruchomości gruntowej”. 2006-04-28 11:54
dokument Zarządzenie Nr 23 z 2006 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim. 2006-04-28 11:54
dokument Zarządzenie Nr 22 z 2006 roku w sprawie „zmian w budżecie na 2006 rok.” 2006-04-28 11:53
dokument Zarządzenie Nr 21 z 2006 roku w sprawie „ogłoszenia konkursu na kandydatów na stanowisko: dyrektora Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kaliszu Pomorskim.” 2006-04-28 11:53
dokument Zarządzenie Nr 20 z 2006 roku w sprawie „określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów 2006-04-28 11:52
dokument Zarządzenie Nr 19 z 2006 roku w sprawie „ Sprzedaży nieruchomości.” 2006-04-28 11:51
dokument Zarządzenie Nr 18 z 2006 roku w sprawie „ Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju św 2006-04-28 11:51
dokument Zarządzenie Nr 17 z 2006 roku w sprawie „ Przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kalisz Pomorski za 2005 rok. 2006-04-28 11:50
dokument Zarządzenie Nr 16 z 2006 roku w sprawie „ Powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.” 2006-04-28 11:50
dokument Zarządzenie Nr 15 z 2006 roku w sprawie „ Powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego w wymiarze 1 / 2 etatu w Urzędzie Miasta 2006-03-09 15:49
dokument Zarządzenie nr 14 z 2006 roku w sprawie organizacji stałego dyżuru na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2006-08-07 11:04
dokument Zarządzenie Nr 13 z 2006 roku w sprawie „ Sprzedaży nieruchomości”. 2006-03-09 15:48
dokument Zarządzenie Nr 12 z 2006 roku w sprawie „ Instrukcji organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta i Gminy Kalisz Pomorski”. 2006-02-16 10:05
dokument Zarządzenie Nr 11 z 2006 roku w sprawie Ustalenia procedury badania poziomu zadowolenia klienta z usług Świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim (UTRACIŁO MOC 2013-01-18 08:58
dokument Zarządzenie Nr 10 z 2006 roku w sprawie „ Ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim”. 2006-02-10 10:12
dokument Zarządzenie Nr 9 z 2006 roku w sprawie „ zmieniające zarządzenie w sprawie rozliczania faktur za telefony komórkowe używane do celów służbowych”. 2006-02-10 10:11
dokument Zarządzenie Nr 8 z 2006 roku w sprawie „ Zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu gminy Kalisz Pomorski na 2006 rok”. 2006-02-10 10:11
dokument Zarządzenie Nr 7 z 2006 roku w sprawie „ Rozszerzenie składu komisji przetargowej powołanej Zarządzeniem Nr 6 z dnia 06 stycznia 2006 roku do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie z 2006-02-10 10:10
dokument Zarządzenie Nr 6 z 2006 roku w sprawie „ Powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w 2006 roku”. 2006-02-10 10:10
dokument Zarządzenie Nr 5 z 2006 roku w sprawie „ Sprzedaży lokali mieszkalnych dla najemców”. 2006-02-10 10:10
dokument Zarządzenie Nr 4 z 2006 roku w sprawie „ Powołania Komisji Przetargowej mającej na celu przeprowadzenie przetargu na sprzedaż Unitu Stomatologicznego”. 2006-02-10 10:09
dokument Zarządzenie Nr 3 z 2006 roku w sprawie „ Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży” 2006-01-10 15:39
dokument Zarządzenie Nr 2 z 2006 roku w sprawie „ Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu”. 2006-01-10 15:36
dokument Zarządzenie Nr 1 z 2006 roku w sprawie „Wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie miasta i Gminy w Kaliszu pomorskim oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych 2006-01-05 13:44