Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Urząd Stanu Cywilnego

Do Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw w zakresie akt stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno-opiekuńczych, w szczególności:

1) rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów, prowadzona w rejestrze stanu cywilnego w formie aktów stanu cywilnego,
2) dokonywanie zmian w treści aktów stanu cywilnego,
3) migracja aktów stanu cywilnego do Bazy Usług Stanu Cywilnego,
4) wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń:

a) o stanie cywilnym,
b) o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego przez obywatela polskiego za granicą,
c) stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
d) zaświadczeń o dokonanych w aktach stanu cywilnego wpisach lub ich braku;

5) przyjmowanie oświadczeń stron o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

a) uznania ojcostwa,
b) nadania dziecku nazwiska męża matki, żony ojca,
c) zmiany imienia dziecka,
d) powrotu osoby rozwiedzionej do poprzedniego nazwiska;

6) realizacja wyroków, postanowień i orzeczeń sądowych,
7) wydawanie decyzji dotyczących zdarzeń stanu cywilnego,
8) prowadzenie spraw związanych ze zmianą imion i nazwisk,
9) wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu,
10) wydawanie zezwoleń na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego,
11) organizacja uroczystości jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego,
12) współpraca z zagranicznymi urzędami stanu cywilnego w zakresie międzynarodowej wymiany informacji dotyczących stanu cywilnego w tym współpraca z polskimi i zagranicznymi placówkami dyplomatycznymi,


W zakresie spraw obywatelskich do Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:
1) prowadzenie ewidencji ludności w Rejestrze Mieszkańców i w Systemie Rejestrów Państwowych PESEL, w szczególności: zameldowanie obywateli polskich i cudzoziemców w miejscu pobytu stałego lub czasowego, przyjmowanie od obywateli zgłoszeń wyjazdu poza granice RP,
2) wydanie zaświadczeń z prowadzonych rejestrów,
3) udzielanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych z rejestru PESEL, rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru RDO,
4) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie swojej właściwości oraz przygotowywanie decyzji administracyjnych,
5) obsługa dowodów osobistych w systemie RDO, w szczególności przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydawanie dowodów osobistych, wydawanie zaświadczeń o zgłoszeniu utraty lub uszkodzeniu dowodu, unieważnianie dowodów osobistych,
6) prowadzenie i bieżąca aktualizacja rejestru wyborców,
7) wydawania decyzji administracyjnych w sprawach rejestru wyborców, spisu wyborców oraz wydawania pełnomocnictw i zaświadczeń do głosowania,
8) sporządzania i aktualizowania spisu wyborców dla przeprowadzania wyborów i referendów,
9) prowadzenie spraw wynikających z przepisów o zgromadzeniach,
10) sporządzanie dla dyrektorów szkół informacji dotyczących ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi nauki.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksander Preca 19-06-2006 08:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Kurylczyk 01-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Aleksander Preca 20-06-2007 07:51