Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Referat Nieruchomości i Ochrony Środowiska

Do Referatu Nieruchomości i Ochrony Środowiska należy prowadzenie spraw w zakresie gospodarki gruntami i wywłaszczania nieruchomości, rolnictwa i ochrony środowiska oraz gospodarki komunalno - lokalowej, a w szczególności:
1) gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywania, oddawania w użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie i w zarząd, a także
2) ustalenie ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich,
3) organizowanie przetargów na zbywanie prawa własności,
4) nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,
5) komunalizacja gruntów,
6) prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych,
7) tworzenie zasobu gruntów i gospodarowanie nimi,
8) prowadzenie spraw związanych ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości,
9) prowadzenie całokształtu spraw związanych z rolnictwem, a w szczególności dotyczących:
a) łowiectwa
b) zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych,
c) ochrony gruntów rolnych i leśnych,
d) gospodarki wodnej,
10) prowadzenie całokształtu spraw związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska, w tym:
a) wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
b) wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew i krzewów,
c) przygotowywanie opinii na prowadzenie działalności, w której powstają odpady niebezpieczne lub inne niż niebezpieczne, oraz uzgadnianie sposobu postępowania z takimi odpadami,
d) zakładanie (tworzenie) nowych zieleńców oraz planowanie i zlecanie nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów,
11) przygotowywanie dokumentacji i projektów uchwał w sprawie pomników przyrody,
12) przygotowywanie opinii i zezwoleń w sprawie badań geologicznych oraz w zakresie wydobywania złóż i kopalin,
13) planowanie rozwoju gospodarki mieszkaniowej i realizacji polityki mieszkaniowej,
14) prowadzenie spraw w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy (weryfikacja wniosków o najem lokali komunalnych i socjalnych, przygotowywanie dokumentacji dla Komisji Mieszkaniowej, wydawanie wskazań dotyczących zawierania umów najmu itp.),
15) prowadzenie spraw przekwaterowań i zamian lokali komunalnych i socjalnych oraz zmiany ich przeznaczenia,
16) realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
17) prowadzenia spraw związanych z hodowlą psów ras uznawanych za agresywne,
18) nadzór nad jednostką budżetową Gminy, tj. Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w zakresie prowadzonych zadań.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksander Preca 19-06-2006 09:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Aleksander Preca 20-06-2007 07:51