Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Referat Inwestycji i Planowania Przestrzennego

Do Referatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego należy prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji gminnych, spraw planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz spraw związanych z zarządzaniem drogami gminnymi publicznymi i ulicami miejskimi, a w szczególności:
1) nadzór i koordynacja prac związanych z realizacją inwestycji, remontów oraz robót ogólnobudowlanych,
2) wykonywanie inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego oraz infrastruktury technicznej,
3) przygotowywanie umów na realizację zadań inwestycyjnych,
4) zapewnienie wykonawstwa, uzyskania pozwolenia na budowę,
5) odbiór inwestycji od wykonawcy robót,
6) przekazywanie zadań inwestycyjnych dla poszczególnych użytkowników,
7) prowadzenie ewidencji inwestycji gminnych i rozliczeń finansowych tych inwestycji,
8) prowadzenie ewidencji obiektów zabytkowych na terenie Gminy,
9) opracowywanie wieloletnich planów inwestycyjnych w oparciu o wieloletni plan finansowy,
10) przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy,
11) koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,
12) koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzeniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
13) przechowywanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów,
14) prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
15) ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowanie wyników tej oceny,
16) dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
17) prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
18) prowadzenie spraw związanych z lokalizacją inwestycji celu publicznego i ustaleniem warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji,
19) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i rejestru wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
20) rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu,
21) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami gminnymi publicznymi i ulicami miejskimi,
22) nadzorowanie prac związanych ze sporządzaniem planów oświetlenia ulic i placów, prac przy projektowaniu i budowie nowych punktów świetlnych,
23) nadzór nad oświetleniem ulicznym na terenie miasta i gminy wraz z prowadzeniem rozliczenia kosztów pobranej energii elektrycznej,
24) kontrola stanu technicznego i jakości utrzymania dróg i obiektów mostowych oraz ochrony sieci drogowej na terenie administrowanym przez Gminę,
25) przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnej kategorii,
26) prowadzenie ewidencji dróg gminnych,
27) określanie szczególnego korzystania z dróg, w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne,
28) opracowywanie planów remontów dróg oraz przygotowywanie dokumentacji modernizacji dróg rolniczych,
29) organizacja i nadzór nad utrzymaniem dróg w okresie zimowym,
30) koordynacja i współpraca z innymi zarządcami dróg publicznych,
31) określanie potrzeb, opiniowanie projektów i wydawanie opinii w zakresie komunikacyjnej obsługi ludności,
32) nadzór nad przystankami autobusowymi,
33) przygotowywanie dokumentacji na modernizację dróg rolniczych oraz na uzyskanie dofinansowania ze źródeł pozabudżetowych,
34) nadzór nad bieżącym funkcjonowaniem infrastruktury technicznej Gminy oraz koordynowanie działań w zakresie gospodarki energetycznej oraz cieplnej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksander Preca 19-06-2006 09:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Aleksander Preca 20-06-2007 07:51