Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

REJESTRY I EWIDENCJE PROWADZONE W URZĘDZIE MIEJSKIM KALISZ POMORSKI

Sekretarz Gminy

 - rejestry

 1. Rejestr petycji skierowanych do burmistrza.
 2. Rejestr wniosków o udostępnianie informacji publicznej.

Referat Organizacji i Kadr

 - rejestry

 1. Rejestr zarządzeń burmistrza.
 2. Rejestr kontroli zewnętrznych.
 3. Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw.
 4. Rejestr skarg i wniosków.
 5. Rejestr korespondencji przychodzącej.
 6. Rejestr korespondencji wychodzącej.

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

 - rejestry

 1. Zwrot akcyzy dla rolników.

Referat Inwestycji i Planowania Przestrzennego

 - rejestry

 1. Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski.
 2. Rejestr decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym.
 3. Rejestr decyzji o warunkach zabudowy.
 4. Rejestr gminnej ewidencji zabytków.
 5. Rejestr decyzji na zajęcie pasa drogowego.
 6. Rejestr decyzji na lokalizację zjazdów.
 7. Rejestr decyzji zezwalających na zaprojektowanie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym dróg gminnych.
 8. Rejestr zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.
 9. Rejestr wniosków i wydanych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

 - ewidencje

 1. Ewidencja dróg gminnych
 2. Ewidencja obiektów mostowych.

Referat Nieruchomości i Ochrony Środowiska

- rejestry

 1. Rejestr udzielonych dotacji na prace konserwatorskie , restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach.
 2. Rejestr użytkowników wieczystych.
 3. Rejestr sprzedaży nieruchomości gminnych.
 4. Rejestr dzierżawców.
 5. Rejestr gruntów we władaniu gminy.
 6. Rejestr przekształceń użytkowania wieczystego w prawo własności.
 7. Rejestr podziałów nieruchomości.
 8. Rejestr rozgraniczeń nieruchomości.
 9. Rejestr numeracji nieruchomości.
 10. Rejestr decyzji zezwalających na usunięcie drzew i krzewów.
 11. Rejestr właścicieli nieruchomości składających deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 12. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
 13. Rejestr właścicieli nieruchomości na których znajdują się wyroby zawierające azbest.

- ewidencje

 1. Ewidencja gruntów.
 2. Ewidencja właścicieli psów na posiadanie, których wymagane jest zezwolenie.
 3. Ewidencja zbiorników bezodpływowych.

Biuro Obsługi Szkół i Przedszkola

- rejestry

 1. Rejestr zamówień publicznych.

Stanowisko ds. Oświaty i Zdrowia

- rejestry

 1. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych.

 - ewidencje

 1. Ewidencja szkół i placówek niepublicznych.
 2. Ewidencja spełniania obowiązku nauki.

Stanowisko ds. Handlu, Kultury i Sportu

- rejestry

 1. Rejestr Instytucji Kultury.
 2. Rejestr Kąpielisk.

- ewidencje

 1. Gminna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej – (archiwalna).
 2. Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskie

Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności

- rejestry

 1. Rejestr stanu cywilnego.
 2. Rejestr mieszkańców.
 3. Rejestr dowodów osobistych.
 4. Rejestr wyborców.

Biuro Rady Miejskiej

- rejestry

 1. Rejestr uchwał Rady Miejskiej.
 2. Rejestr projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Rejestr interpelacji i wniosków radnych.
 4. Rejestr skarg i wniosków.
 5. Rejestr petycji do Rady Miejskiej.

Straż Miejska

- rejestry

 1. Rejestr interwencji Straży Miejskiej.
 2. Rejestr współpracy Straży Miejskiej z Policją.
 3. Rejestr udostępnionych nagrań z monitoringu wizyjnego w mieście Kalisz Pomorski.
 4. Rejestr wykroczeń – mandaty karne.
 5. Rejestr wykroczeń – pouczenia.

- ewidencje

 1. Ewidencja oznakowanych rowerów.

Stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

- rejestry

 1. Rejestr wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń osobistych.
 2. Rejestr wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rzeczowych.
 3. Rejestr osób objętych rejestracją na potrzeby kwalifikacji wojskowej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Kurylczyk 30-05-2023 08:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Kurylczyk 30-05-2023
Ostatnia aktualizacja: Marcin Kurylczyk 30-05-2023 08:46