Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

przetarg nieograniczony na „Wymiana pokrycia dachowego z dachówki na blachodachówkę budynku przy ul. Janowieckiej 3 w Kaliszu Pomorskim”.


Dyrektor Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim

ul. Tylna 1, 78-540 Kalisz Pomorski

tel. (0-94) 361 62 11 fax. (0-94) 361 78 78

ogłasza przetarg nieograniczony na

„Wymiana pokrycia dachowego z dachówki na blachodachówkę budynku przy ul. Janowieckiej 3 w Kaliszu Pomorskim”.

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na pisemny wniosek zainteresowanego, w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 1) za kwotę 30,00 zł. lub za zaliczeniem pocztowym obejmującym również koszty przesyłki.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

  • wymiana dachówki zakładkowej na blachodachówkę powlekaną poliestrem - 415 m2;

  • wymiana łacenia dachu - 415 m2;

  • wymiana obróbki blacharskiej na blachę powlekaną - 40 m2;

  • wymiana rynien i rur spustowych na PCV - 70 m2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

3. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

5. Pożądany termin wykonania zadania 30 listopada 2004 r.

6. O udzielenia niniejszego zamówienia publicznego mogą ubiegać się wszyscy ci, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. Nr 19, poz. 177) i przedłożą wymagane, przez Zamawiającego, dokumenty określone w SIWZ.

7. Wadium w wysokości 1.000,00 zł należy wpłacić na konto Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim Nr 57 8570 0002 0003 2085 2000 0010.

8. Kryterium oceny ofert: 100% cena.

9. Oferty należy złożyć do dnia 28 września 2004 roku do godziny 1100 w sekretariacie Zamawiającego.

10. Termin związania ofertą 28 października 2004 rok.

11. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- zagadnienia dotyczące przedmiotu zamówienia - Józef Sztobryń

- zagadnienia dotyczące treści SIWZ - Beata Krauz.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksander PRECA 10-09-2004 12:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-09-2004
Ostatnia aktualizacja: - 10-09-2004 12:24