Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kalendarz Wyborczy - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2007r.

Dz.U.07.210.1526

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 9 listopada 2007 r.

w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Kalisza Pomorskiego w województwie zachodniopomorskim
(Dz. U. z dnia 14 listopada 2007 r.)


Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, z późn. zm.1)) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:


§ 1. Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów burmistrza Kalisza Pomorskiego w województwie zachodniopomorskim.

§ 2. Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 6 stycznia 2008 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

______
1)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 48, poz. 327.
2)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766.

ZAŁĄCZNIK 

KALENDARZ WYBORCZY

Lp.

Termin wykonania czynności
wyborczej

Treść czynności wyborczej

1

2

3

1

w dniu wejścia w życie rozporządzenia

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Kalisza Pomorskiego

2

do 22 listopada 2007 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o siedzibie miejskiej komisji wyborczej,

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetów wyborczych

3

do 23 listopada 2007 r.

- zgłaszanie kandydatów do składu miejskiej komisji wyborczej

4

do 27 listopada 2007 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego miejskiej komisji wyborczej

5

do 13 grudnia 2007 r.
(do godz. 2400)

- zgłaszanie miejskiej komisji wyborczej do zarejestrowania kandydatów na burmistrza

6

do 14 grudnia 2007 r.

- zgłaszanie kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych

7

do 17 grudnia 2007 r.

- powołanie obwodowych komisji wyborczych,

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o:

a) numerach i granicach obwodów głosowania,

b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

8

do 18 grudnia 2007 r.

- składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach telewizji publicznej i publicznego radia

 

 

9

do 27 grudnia 2007 r.

- sporządzenie spisu wyborców,

- podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia miejskiej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza, na którym umieszczone są, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi

10

od 27 grudnia 2007 r.

- rozpoczęcie nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia

11

4 stycznia 2008 r. o godz. 2400

- zakończenie kampanii wyborczej

12

5 stycznia 2008 r.

- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

13

6 stycznia 2008 r. godz. 600-2000

- przeprowadzenie głosowania

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksander Preca 20-11-2007 09:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aleksander PRECA 20-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Aleksander Preca 20-11-2007 09:52