Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Wymianę stolarki okiennej w lokalach komunalnych”


Kalisz Pomorski dnia 20.05.2005 rok

Dyrektor Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim

ul. Tylna 1, 78-540 Kalisz Pomorski

tel. (0-94) 361 62 11 fax. (0-94) 361 78 78

ogłasza przetarg nieograniczony na

„Wymianę stolarki okiennej w lokalach komunalnych”

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na pisemny wniosek zainteresowanego, w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 1) za kwotę 20,00 zł. lub za zaliczeniem pocztowym obejmującym również koszty przesyłki.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Wymiana stolarki okiennej na okna PCV

  • w ilości 114 sztuk,

  • o powierzchni 226,87 m2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

3. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

5. Pożądany termin wykonania zadania 31 lipca 2005 r.

6. O udzielenia niniejszego zamówienia publicznego mogą ubiegać się wszyscy ci, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. Nr 19, poz. 177) i przedłożą wymagane, przez Zamawiającego, dokumenty określone w SIWZ.

7. Wadium w wysokości 3.000,00 zł należy wpłacić na konto Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim Nr 57 8570 0002 0003 2085 2000 0010.

8. Kryterium oceny ofert: 100% cena.

9. Oferty należy złożyć do dnia 7 czerwca 2005 roku do godziny 1100 w sekretariacie Zamawiającego.

10. Termin związania ofertą 7 lipca 2005 rok.

11. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- zagadnienia dotyczące przedmiotu zamówienia - Józef Sztobryń

- zagadnienia dotyczące treści SIWZ - Beata Krauz.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksander PRECA 24-05-2005 14:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-05-2005
Ostatnia aktualizacja: - 24-05-2005 14:32